Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельний право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

77. Порівняльна реклама


Одним з складів правопорушень, що включаються в неправомірне використання ділової репутації суб'єкта підприємництва в конкуренції, є недобросовісна порівняльна реклама.
В Україні порівняльна реклама не отримала спеціального правового регулювання в Законі "Про рекламу", вона регулюється в Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції".
Згідно ст. 7 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" порівняльної є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання.
Отже, порівняльна реклама може бути визначена як реклама, яка безпосередньо або за змістом вказує на конкурента або товари (послуги), діяльність конкурента.
Виходячи з цієї норми, сама по собі порівняльна реклама правомірна. Порівняльна реклама не являють-, ся незаконної як така. Вона є дозволеною, якщо рекламодавець який порушує при цьому прав інших осіб та чинне законодавство.
Виробництво порівнянь реклами не є незаконним, якщо інформація, що стосується товарів, робіт або послуг, спирається на факти, є точною, неупередженою і корисною з точки зору забезпечення споживача потрібною інформацією.
Порівняльна реклама є правомірною в тій мірі, в якій вона відповідає таким вимогам:
товари, порівнювані в рекламі, повинні бути дійсно порівнянні один з одним; схожі характеристики або компоненти повинні порівнюватися безпосередньо один з одним; пропоновані порівняння повинні ставитися до істотних характеристикам або компонентів з точки зору споживача; відмінності повинні бути значущими і виражатися кількісно.
За змістом Закону, неправомірним може бути визнане порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги не підтверджені фактичними даними, є недостовірними, необ'єктивними та некорисними для інформування споживачів.
Порівняльна реклама є важливим засобом зміцнення конкуренції, та суб'єкти господарювання, ж. гавкаючі використовувати її, мають право на таку рекламу за умови, що включені в рекламу заяви правдиві і обгрунтовані.
Однак порівняння в рекламі іноді наводяться тільки щодо однієї з характеристик товару або іншим недобросовісним чином. Це призводить до критичного погляду на порівняльну рекламу, яка часто сприймається як недобросовісна, вводить в оману і завдає шкоди конкуренції, обмежує права споживачів.
Практика свідчить про те, що недобросовісна реклама є одним з найбільш поширених порушень в Україні. Серед розглянутих справ про недобросовісну конкуренцію справи про недобросовісну рекламу складають переважну більшість, багато з них стосуються недобросовісної порівняльної реклами. Такі справи складали до 60 відсотків усіх розглянутих Антимонопольним комітетом України справ 'про необ-. добросовісної конкуренції.
Як видно, порівняльна реклама має як переваги, так і недоліки. Саме по собі це не повинно призводити до заборони, а, навпаки, до її дуже ретельному та продуманому правовому регулюванню з тим, чтобьгпроті-водействовать прояву негативних властивостей порівняльної реклами.
Використання порівняльної реклами в Україні дозволено (за певних вищевказаних умовах), для сприяння уявлення переваг різних товарів. Однак з урахуванням того, що порівняльна реклама може бути недобросовісною і тому наносити шкоду конкуренції, заподіювати шкоду конкурентам і мати негативний вплив на вибір споживачів, її регулювання має бути максимально деталізованим у законах України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та "Про рекламу".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 77. Порівняльна реклама "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 82. Загальні законодавчі вимоги до реклами
  Відповідно до ст. 7 Закону основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, достовірність, використання державної та інших мов відповідно до законодавства України, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди. У рекламі забороняється: - поширювати
 3. Поняття нематеріальніх актівів та рахунки, что Використовують для учета операцій банків України з нематеріальнімі активами
  Нематеріальній актив - актив, Який НЕ має матеріальної форми , может буті ідентіфікованій та утрімується банком з метою Використання у своїй ДІЯЛЬНОСТІ прежде один рік (або один операційний цикл, ЯКЩО ВІН перевіщує один рік) в адміністратівніх цілях або Надання в лізинг (оренду) іншім особам. Нематеріальній актив (Придбаний або Створений) візнається активом, ЯКЩО є імовірність того, що бере майбутніх
 4. 3. Аналіз резервів зниженя собівартості ПРОДУКЦІЇ
  У собівартості ПРОДУКЦІЇ знаходять відображення Індивідуальні витрати шкірного ПІДПРИЄМСТВА на Виробництво і реалізацію товарів, Виконання робіт и услуг. Зменшення ціх витрат Забезпечує підпріємству конкурентоспроможність на ринку, ЗРОСТАННЯ прибутку, рентабельність, тому аналіз Досягнення неухильне зниженя собівартості ПРОДУКЦІЇ, поиска резервів подальшої економії усіх витрат на виробництво и
 5. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізічною культурою, спортом та туризмом
  Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізічною культурою, спортом та туризмом. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізічною культурою, спортом та туризмом, їхні Повноваження. Організація управління в кінематографії. Організація управління ТЕЛЕБАЧЕНН и радіомовленням. Органзація управління Видавнича справа. Організація управління засобой масової ІНФОРМАЦІЇ.
 6. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 7. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 9. 4 . Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 10. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  Індустріалізація країни була ключовим завданням будівництва соціалізму в СРСР. У 1946 р. І.В. Сталін, говорячи про корінних відмінностях радянського методу індустріалізації від капіталістичного, назвав одне з таких відмінностей: в капіталістичних країнах індустріалізація зазвичай починається з легкої промисловості, в нашій же країні цей «звичайний шлях» партія відкинула і почала з розгортання важкої
© 2014-2022  ibib.ltd.ua