Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Персоналізоване versus традиційну освіту

Гете написав свої безсмертні рядки, наведені в епіграфі до цієї лекції, двісті років тому і, ймовірно, написав те, що люди припускали і знали за тисячі років до нього. А знали вони про те, що кожній людині на роду написано, в якому людській справі він може досягти успіху і просунути рід людський по шляху прогресу, а в яких справах йому просто нічого робити. Не випадково ще стародавні мудреці, обговорюючи сенс освіти, наполегливо твердили: «Освіта - це не посудина наповнити, а факел запалити!». Цей «факел» знаходиться всередині людини у вигляді його унікальних вроджених талантів і схильностей. Їх називають задатками. Перед освітою виникає природне завдання: «запалити цей факел», тобто розкрити і розвинути індивідуальні задатки кожної людини і перетворити їх в реальні здібності. Освіта ж, зайняте лише «наповненням посудини», можна назвати штучним або псевдо-образовани-ем, що суперечить природі людини і змістом його існування на Землі. Якщо звернутися до всього живого на Землі, то об-

363

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 36 ^ 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

щим сенсом їхнього життя є харчування і розмноження. Тільки людині властива третя складова сенсу життя: це потреба у продуктивній праці й творчості. Ця його потреба активується притаманним кожній людині вродженим талантом.

Найбільш очевидно проявляється вроджений талант у мистецтві - діяльності суто персоналізованої і публічною, де талант показує себе ще до всякого освіти, вже в самому ранньому дитинстві. І в самому ранньому дитинстві дитина відчуває в собі цей талант і прагне реалізувати його у відповідній діяльності. На цей рахунок існує безліч фактів з біографій і особистих зізнань різних діячів мистецтва - акторів, письменників, поетів, художників. Усі вони «з молодих нігтів» прагнули до «своєї» діяльності і активно пручалися насильствам «наповнювачів» їх унікальних судин.

Ось як про це говорить Джон Леннон:

«Люди, подібні до мене, впевнені у своїй так званій геніальності вже в десяти-, восьми-, дев'ятирічному віці .. . Я завжди дивувався: «Чому ніхто не відкрив мене? Невже в школі ніхто не помічав, що я більш здібний, ніж будь-хто інший? Що, вчителі настільки дурні? Все, чим вона володіє, це інформація, в якій я не потребую ». Для мене все це було очевидно. Чому вони не помістили мене в школу мистецтв? Чому вони не навчають мене в цьому напрямку? Я був іншим, я завжди був іншим. Чому ніхто не помічав мене? »(Цит. за: Armstrong Т., 1991, p. 192).

Не менш образно свою індивідуальність підкреслив Володимир Висоцький:

Про мене кажуть: він, звичайно, не геній, Так, згоден - не я пишається наше століття, Інтегральних і навіть інших числень Чи не зрозуміти мені - не той у мене інтелект.

(В. Висоцький, 1960)

У багатьох інших областях діяльності, на які так багате людство, вроджений талант не очевидний відразу і може бути розпізнаний тільки в самому ході навчання тієї діяльності, до якої у людини є вроджені задатки. Швидкість, з якою людина освоює конкретну діяльність

364

ВЕБРА! Ко1.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді 3-6Н5

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

і рівень його досягнень в ній - це очевидні й об'єктивні показники ступеня вираженості відповідних задатків. На цих психологічних аксіомах побудована вся теорія і методика персоналізованого освіти, про вихідні принципах якого мною вже опубліковано кілька робіт, які, на жаль, не отримали гідного резонансу в нашій педагогічній науці. «На жаль» саме тому, що наша педагогічна наука тупо тупцює на примітивних життєвих уявленнях про освіту і безуспішно намагається «вдосконалити» його давно застарілу і тупикову традиційну форму, «удосконалити» те, що вдосконалення принципово не піддається. Це все одно, що вдосконалювати велосипед для польотів в космос. Традиційна освіта також далеко відстоїть за своєю структурою і своїми результатами від персоналізованого, як велосипед від космічної ракети.

Якщо ж перейти від мови образів на сухій педагогічний мову, то суттєві відмінності персоналізованого освіти від традиційного можна сформулювати наступним чином:

Традиційна освіта - «бездітних», штучне, протиприродне, як кажуть, «один розмір на всіх».

Персоналізоване освіта - особистісно-орієнтир-ванне, природне, природозгідне, як можна сказати, «скроєна за індивідуальними мірками».

Як розуміти ці дефініції?

У попередніх десяти лекціях мною було неодноразово показано і доведено те, що персоналізоване освіту протистоїть традиційному точно так само, як цілеспрямований і інтенсивний процес протистоїть випадковому і екстенсивному. Традиційна освіта у багатьох його багатовікових варіаціях - це плід емпіричної діяльності, плід так званого «здорового глузду». Тільки до кінця ХХ століття психолого-педагогічна наука набула свої відносно помітні обриси, з позицій якої можна спробувати спроектувати науково обгрунтовану людську систему освіти, провідним принципом якої має стати принцип природності, природосообразности та соціальної обгрунтованості всього процесу навчання і виховання людини. У природі людини, з точки зору його освіти, немає нічого більш «природного», врож-

365

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 36 ^ 6

3-466

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

денного, ніж його інтелектуальні та фізичні задатки, які дозволяють людині опанувати навколишнім світом і пристосуватися до життя в ньому. Це означає, що головною і єдиною завданням освіти є розпізнання природних задатків людини і формування на цій основі його адекватних здібностей до життєдіяльності в світі речей і людей. Такою системою освіти, найбільш повно відповідної природі індивідуально-людського існування на землі, є система персоналізованого освіти, всі елементи якої піддаються однозначного конструктивному обгрунтуванню в повній відповідності з принципами прикладної педагогічної науки.

Основний недолік традиційної освіти полягає в тому, що в ньому немає діагностично мети, орієнтованої на сенс людського життя, а звідси повна неможливість ні проектувати, ні вдосконалювати таку освіту. Освіта здійснюється для самої освіти, без турботи про його кінцевому результаті - особистості людини. Заступником мети в традиційній освіті є нічим не аргументоване вимога зазубрювання змісту випадкового, постійно перелопачувати і завжди довільного конгломерату навчальних предметів, складають навчальний план школи. Ніхто, ніколи і ніде не довів, що цей «конгломерат» однаково необхідний всім учням для їх майбутньої успішної, але обмеженою часом і простором життєдіяльності в людському суспільстві. Навчальний план не може бути метою освіти хоча б тому, що він сам залежить і може бути несуперечливо і ненадлишкових сформований тільки щодо деякої чітко поставленої мети підготовки людини до життя на землі. Так звані навчальні предмети з тієї ж причини відсутності мети освіти в цілому неминуче відрізняються своєю повною невизначеністю, копіюючи в основному відомі галузеві науки і тим некеровано перевантажуючи учнів ірре-левантним навчальним матеріалом. Відсутність мети освіти веде неминуче до невизначеності його результату. Особливо підкреслено даний недолік традиційної освіти проявився при проведенні Єдиного державного іспиту: отримані в його підсумку результати не дають підстав для судження про якість освіти в країні. Сьогодні ніхто не може сказати, хоча б приблизно, що являє собою випу-

366

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 36 ^ 7

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

скнік середньої загальноосвітньої школи та на що він годиться в житті. Про це не знає і сам випускник школи, неусвідомлено вибирає свій подальший шлях у самостійне життя. «Новинка», вже дискредитувала себе в США і сліпо-наполегливо вводиться російським міністерством освіти - Єдиний державний іспит не змінює сутності традиційної освіти. Тепер заступником мети стане натаскування школярів на здачу абсолютно не аргументованого, багатопредметного іспиту. Що буде перевірятися цим іспитом? Знову-таки запам'ятовування тих же предметів, формул і авторитарних штампів, тобто дилетантське многознайство, а не готовність випускника школи до самостійного життя в суспільстві. Оскільки ніяких обмежень цього «многознайства» ввести неможливо через відсутність об'єктивних критеріїв якості освіти взагалі, немає тому ніяких меж для волюнтаристського розширення, як термінів навчання, так і обсягів досліджуваних предметів. Так, загальноосвітня школа стоїть на порозі дванадцятирічки, а у вузах вже введено, знову ж нічим не аргументоване, двоступенева вища освіта. Правильно і аргументовано можна вирішити питання про тривалість освіти як загального (освіти), так і всіх ступенів професійної освіти тільки, якщо метою освіти стане адресна підготовка кожного учня до його самостійного життя в суспільстві, тобто підготовка до певної професійної діяльності. Ця мета визначає сутність персоналізованого освіти. Мета в цьому випадку стає діагностично, завдяки професійній спрямованості персоналізованого освіти. У цьому випадку ніяких штучно створюваних іспитів або ступенів освіти і бути не може - вони можуть бути тільки персоналізованими, націленими на діагностично мету. Водночас підготовка до професійної праці стає досяжною завдяки неухильному слідуванню принципом з'єднання навчання з продуктивною працею учнів. Відкладати втілення цієї мети на послешкольное освіта - це значить ніколи не досягти успіху в її реалізації по чисто природних причин, керуючим становленням людської особистості. У самій назві освіти - «Персоналізоване», вже закладений його зміст: навчати і виховувати кожного учня індивідуалізовано відповідно до його природними

367

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 36 ^ 8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

задатками і схильностями, а не в ході масового виробництва на шкільному конвеєрі. Тільки персоналізоване освіта може виховувати професіоналів високого рівня і творців, якими так бідно сучасне людське суспільство і в яких воно в той же час дуже потребує. Нещодавно преса повідомила, що російський Президент В.В. Путін має намір провести широкомасштабну реформу урядового апарату, замінивши всіх малоосвічених і несумлінних чиновників людьми талановитими, високоосвіченими і сумлінними. Задум прекрасний, але як його реалізувати, якщо шкільний конвеєр здатний тільки на масове виробництво малоосвічених дилетантів, та й то не дуже високого рівня, відштамповані мізки яких вища школа ледь дотягує до рівня консервативного виконавця. Може бути, російські чиновники порадять В.В. Путіну знову, як і у випадку з ЄДІ і дворівневим вищою освітою, піти за Америкою і почати горезвісний «Brain Drain» із сусідніх багатолюдних азіатських країн? І неважливо, що Америці «Brain Drain» вже не допомагає і Америка наполегливо, але безуспішно шукає, як би вдосконалити свою власну освіту і позбутися від перш рятівного «Brain Drain».

У всіх освітніх реформах слід шукати шляхи скорочення термінів перебування учня в навчальному закладі і можливо більш раннього його включення в професійно спрямований суспільно-корисний і продуктивний працю. Перш за все слід скоротити освітянський цикл освіти до 12-14-річного віку учня, включивши в нього політехнічну підготовку учнів. Професійна підготовка людини повинна починатися з 14-15-річного віку і будуватися не за календарним критеріям (роки навчання), а за критеріями якості підготовки (N, в, а, т, \ | / - див Лекцію № 3), на базі яких терміни навчання не призначаються (12 років, «двоступенева» і пр.

), а обчислюються (див. Лекцію № 7).

Людське суспільство увійшло в XXI століття в обстановці демографічного вибуху і глибокого громадського та виробничого кризи. Світ розривається на частини протиріччями, навмисно провокується недалекими політиками, і охоплений середньовічними бандами релігійно-ідеологізованих фанатиків-терористів, все більше накопичуючи у своїх арсеналах зброї власного знищення. Цей згубний

368

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 36 * 9

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

процес може бути повернуть назад тільки масовим вихованням справжніх творців, людей вищого інтелектуального і морального досконалості, здатних усвідомити, як і куди вести сучасний, неухильно глобалізований світ. Як показують уроки історії, майбутнє людства буде перебувати в трагічній небезпеки, поки освіта буде виробляти лише дилетантів і примітивних виконавців, кумулятивний ефект діяльності яких тільки посилює кризові явища в світі, доводячи його часто до катастрофи. Спустошливі світові війни, безперервні криваві регіональні конфлікти за участю посатаніли терористичних банд, в які легко втягуються натовпу засліплених параноїдальними демагогами недоучок, є яскравим тому свідченням.

 Персоналізоване освіта може надати радикальний виховний ефект на все людське суспільство, і з цим згодні мої опоненти. Виховний ефект персоналізованого освіти полягає в тому, що творець бачить свою перетворюючу роль в суспільстві як творця, а не руйнівника, яким неминуче стає недалекий виконавець. Всі сталися в світі революції, не кажучи про війни, спровоковані параноїдальними фанатиками, що спиралися на вузьколобих виконавців, принесли тільки нещастя і світові катастрофи людству. Протока моря невинної крові, ці катаклізми тільки замінювали один вид порочного управління народом на інший, ще більш порочне. Тільки творці здатні створити і здійснити еволюційний процес прогресивного вдосконалення життя на землі. На щастя, є в житті приклади доброчинних перетворень суспільства в окремих країнах і в окремі періоди історії людства, коли волею випадку до керма приходив творець. Чому б ці періоди не зробили суцільним, постійно розвиваються процесом? Але це можуть зробити тільки високообдаровані, творчо мислячі люди. А таких людей та ще в тому критичному числі, яке необхідно для успіху соціальних перетворень, може робити тільки добре поставлене персоналізоване освіту. Погоджуючись зі мною, мої опоненти, однак, вважають, що основною перешкодою впровадженню персоналізованого освіти є відсутність об'єктивних методів визначення інтелектуальної спрямованості індивіда і його природних задатків, на яких спочиває методологія 

 369 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 персоналізованого освіти. Висуваючи в якості основного перешкоди впровадженню персоналізованого освіти відсутність об'єктивного методу розпізнавання природних задатків людини, мої опоненти не помітили, що, по-перше, «потреба просуває науку швидше, ніж десяток університетів» і, по-друге, що сучасна психологія і педагогіка вже досить добре підготовлені до синтезу в осяжному майбутньому відповідної методології. Тут необхідно повернутися до поняття генетичних властивостей особистості, згаданому в нашій першій лекції в контексті загальної структури особистості. У даному випадку повернення до цього поняття обумовлений необхідністю знаходження об'єктивного сенсу і мети людського освіти. І те, і інше пов'язане з природою людського існування і людської життєдіяльності на Землі. Будучи продуктом природної еволюції життя на Землі, людина як вище творіння цієї еволюції поступово переходить (процес ще далеко не завершений) від інстинктивно-природного існування (споживання-розмноження) до соціально-свідомому існуванню (збереження-творення). У становленні і поглибленні соціально-свідомого існування людства змінюється сама людина, поступово виділяючись з натовпу собі подібних дикунів і прибрати індивідуально-особистісні якості, відповідно своїм природним (генетичним) задаткам. Цей процес різко прискорюється, завдяки винаходу і впровадженню організованого процесу освіти. Проблема, однак, полягає в тому, що освіта, як будь-якої суспільно-історичний феномен, володіє консервативними властивостями і залишене на тривалий період часу в деякому статус-кво може перетворюватися з двигуна прогресу в його гальмо. Сьогодні це вже сталося, і весь світ відчуває тривогу у зв'язку з різким зниженням якості освіти підростаючих поколінь. Всім, причетним до освіти, вже ясно, що, по-перше, практично безмежний зростання обсягу наукової інформації в сучасному світі робить людину «потопельника» в цьому морі. По-друге, і це теж добре відомо, що людина може долати цю проблему, спеціалізуючись і знаходячи свій «затока» («нішу») в інформаційному морі. Питання полягає в тому, як найкращим способом знаходити цей «затока» і яку роль в цьому пошуку повинна відігравати школа. Традиційна освіта відповідає на це питання «прямо, гру- 

 370 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 31 

 Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО) 

 бо, зримо »: треба кинути людину в це море і нехай сам випливає. Персоналізоване освіту вчить людину з дитинства плавати і показувати йому той затоку, де він може це робити успішно, безпечно і з задоволенням, розвиваючи свої природні задатки. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Персоналізоване versus традиційну освіту"
 1.  ЕПІЛОГ ІСТОРІЇ, або модернізації versus оріенталізація
    versus
 2. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 3. 8. Заключні зауваження
    персоналізованого освіти, педагогічної системи, в якій природні або вроджені якості людини є вихідним пунктом побудови всієї освітньої системи. Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page
 4. 3. Узагальнена модель ПО
    персоналізованого освіти. Для цього для ясності картини, треба буде дати можливо більш точний опис відомих елементів аналізованої освітньої системи: - сформулювати її соціальне замовлення, тобто спільну мету функціонування системи персоналізованого освіти; - охарактеризувати психо-генетичні особливості абітурієнтів системи, методику їх відбору та моніторингу їх
 5. ВЖИВАННЯ І КОРИСНІСТЬ (UTILITY)
    versus 8 марний-сгью) в корені відрізняється від обговорення його употребимости в іншому сенсі (versus неправильним вживанням), тобто способу, методу чи характеру його вживання. Жінка-водій може засвоїти, в чому полягає корисність запальної свічки; 'проте це не означає, що вона навчиться відповідним операціями з запальної свічкою. Вона не має (достатніх) навичок і компетенції,
 6. 3.2. Особливості абітурієнтів системи ПО
    персоналізованого освіти, як уже раніше підкреслювалося, повинно здійснюва-389-е-ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 ^ ^ 0 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА ляться на основі відбору абітурієнтів з однорідними задатками до певних видів діяльності. Таким шляхом формуються гомогенні за інтелектуальними здібностями учнів навчальні групи (класи).
 7. Теми для рефератів 1.
    традиційне і гуманістично
 8. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
    традиційного навчання, яка викладає свою теорію на феноменологічної щаблі абстракції, розрізнення цих термінів не надають особливого значення. Вирази «хороше навчання» і «хорошу освіту» можуть вико-338 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 * 9 Лекція № 10. Якість освіти і навчання тися як синоніми. Можна, наприклад, сказати про людину, що він
 9. Висновок за змістом лекцій № 1 і 2
    традиційній педагогіці, котра викладається у відповідних вузівських підручниках, а також у численних монографіях з педагогіки і в дис-71-ті-ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 7-2 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА сертації. Саме відсутність уваги до точного визначення мети освіти є вихідною помилкою традиційної педагогіки і джерелом її
 10. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    традиційна, раціоналістична, феноменологічна, неконстітуціональная. Показана підпорядкованість функціонування освітніх систем освітнім цілям. Зміст освіти розуміється як зміст діяльності суб'єктів освітнього процесу, конкретізіруемая в навчальному плані та навчальних програмах. Наведено класифікацію способів отримання освіти і форм організації
 11. Додаткова література
    Авторитаризм і демократія в країнах, що розвиваються. - М., 1996. Арон Р. Демократія і тоталітаризм. - М., 1993. Гуггенбергер Б. Теорія демократії. - Поліс, 1991. - № 4. Чи можливий пакт суспільно-політичних сил в Росії? (Круглий стіл). - Поліс, 1996. - № 5. Даймонд Л. Чи пройшла «третя хвиля» демократизації? - Поліс, 1999. - № 1. Демократичні переходи: варіанти шляхів і
 12. М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004
    освіти з національними освітніми системами 30 країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 18 країн, що розвиваються. У доповіді, на тлі загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування
 13. А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002
    освіти, проводиться порівняння Російської системи освіти з національними освітніми системами майже 50 країн світу. Крім загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, в доповіді розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування освіти. Доповідь включає докладні аналітичні
 14.  3.3. Традиційні методи та технології в педагогічному процесі
    3.3. Традиційні методи та технології в педагогічному
 15. 4.1. Рівень освіти (табл. 25-26)
    освіти населення за статтю є тільки для країн ОЕСР, тому ми будемо порівнювати російські показники із загальними медіанне значення без розбивки по групах країн. У Росії для обох статей спостерігаються одні з найнижчих показників частки населення з утворенням типу нижнього вторинного (середнього) і більш низьких рівнів, і рекордно високі - за часткою населення з третинним освітою.
 16. Турбота і відповідальність versus справедливість
    Фемінізм протиставляє ліберальної етики справедливості «етику відповідальності і турботи» (Джілліген). Етика справедливості виникає з необхідності залагоджувати відносини між автономними і вільними індивідами, використовуючи деякі універсальні правила, що визначаються раціональною природою людини. При цьому справедливість легітимізується законами розуму і універсальної можливістю
© 2014-2021  ibib.ltd.ua