Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Реформи Петра I

Перетворення, які відбулися в Росії, охопили практично всі сторони життя країни: економіку, політику, науку, побут, зовнішню політику, державний лад. Вони позначилися на становищі трудових мас, церковних справах і т.д. Багато в чому ці перетворення пов'язані з діяльністю Петра I (1689-1725).

Заслуга його полягала в тому, що він правильно зрозумів і усвідомив складність тих завдань, які стояли перед країною, і доцільно приступив до їх реалізації *.

* Відомо, що приходу до влади Петра I передувала гостра боротьба придворних угруповань. Навряд чи кому з державних діячів Росії того періоду присвячувалося така велика кількість літератури (книги, статті, художня література та ін.), як Петру I. Література сама різнохарактерна. Тому ті, хто цікавиться більш докладно цією особистістю, можуть з успіхом вивчити ці роботи.

Не будемо загострювати увагу на характеристиці життєдіяльності Петра I, а зупинимося на здійснених ним реформах, які зіграли велику роль в історії Росії. Відомий історик професор Є. В. Анісімов у своїй статті "Петро I: Народження імперії", опублікованої в книзі "Історія Батьківщини: люди, ідеї, рішення" (М., 1991. С. 186-220), докладно аналізує петровські реформи. Ми згодні з основними оцінками петровських реформ професора Є. В. Анісімова і тому наведемо деякі сторінки з його публікації, що стосуються реформ Петра I.

З усіх перетворень Петра центральне місце займала реформа державного управління, реорганізація всіх його ланок. Це й зрозуміло, оскільки старий наказним апарат, успадкований Петром, був не в змозі впоратися з усложнившимися завданнями управління. Тому стали створюватися нові накази, канцелярії. Була проведена обласна реформа, за допомогою якої Петро сподівався забезпечити армію всім необхідним. Реформа, відповідаючи найбільш актуальним потребам самодержавної влади, з'явилася в той же час наслідком розвитку бюрократичної тенденції. Саме за допомогою посилення бюрократичного елемента в управлінні Петро мав намір вирішувати всі державні питання. Реформа привела не тільки до зосередження фінансових і адміністративних повноважень у руках кількох губернаторів - представників центральної влади, а й до створення на місцях розгалуженої ієрархічної мережі бюрократичних установ з великим штатом чиновників. Колишня система "наказ - повіт" була подвоєна: "наказ (або канцелярія) - губернія - провінція - повіт".

Подібна схема була закладена і в ідеї організації Сенату. Самодержавство, різко посилилося в другій половині XVII в., Не потребувало в інститутах представництва та самоврядування. На початку XVIII в. фактично припиняється діяльність Боярської думи, управління центральним і місцевим апаратом переходить до так званої "консилии міністрів" - тимчасовому раді начальників найважливіших урядових відомств.

Створення та функціонування Сенату стало наступним рівнем бюрократизації вищого управління. Постійний склад сенаторів, елементи колегіальності, особиста присяга, програма роботи на тривалий період, сувора ієрархічність управління - все це свідчило про зростанні значення бюрократичних принципів, без яких Петро не мислив ні ефективного управління, ні самодержавства як політичного режиму особистої влади.

Величезне значення надавав Петро I прийнятому законодавству. Він вважав, що "урядовий" закон, вчасно виданий і послідовно проведений в життя, може зробити майже все. Саме тому законодавство петровської епохи відрізнялося яскраво вираженими тенденціями до всеосяжної регламентації, безцеремонним втручанням в сферу приватного й особистого життя. Погана робота підданих асоціювалася у Петра із зневагою до закону, точне виконання якого, як він вважав, - єдина панацея від труднощів життя.

Ідея Петра як реформатора Росії була спрямована, по-перше, на створення такого досконалого і всеосяжного законодавства, яким була б по можливості охоплена і регламентована все життя підданих. По-друге, Петро мріяв про створення досконалої і точної як годинник державної структури, через яку могло б реалізовуватися законодавство. Оформлення ідеї реформи державного апарату і її здійснення відносяться до кінця 1710-1720 рр.. У цей період Петро I в багатьох сферах внутрішньої політики починає відходити від принципів прямого насильства до регулювання суспільних явищ за допомогою бюрократичної машини. Зразком для задуманої ним державної реформи Петро обрав державний устрій Швеції.

Петро докладав величезних зусиль до налагодження ефективної роботи створених ним установ і головну увагу приділяв розробці численних регламентаційних документів, які повинні були забезпечити ефективність роботи апарату. Узагальнивши досвід шведів з урахуванням деяких специфічних сторін російської дійсності, він створив не має в тогочасній Європі аналогів так званий Генеральний Регламент 1719-1724 рр.., Що містив самі загальні принципи роботи апарату. Він же створив зразок регламенту центрального установи - Адміралтейську колегію.

Таким чином, нова система центральних установ була створена разом з системою вищих органів влади та місцевого управління. Особливо важливою була реформа Сенату, що зайняв ключове положення в державній системі Петра. На Сенат покладалися судові, адміністративні та законодорадчих функції. Він же відав колегіями і губерніями, призначенням і затвердженням чиновників. Неофіційним главою Сенату, що складається з перших сановників, був генерал-прокурор, наділений особливими повноваженнями і підлеглий тільки монарху. Створення посади генерал-прокурора поклало основу цілого інституту прокуратури, зразком для якого послужив адміністративний досвід Франції.

Характеризуючи Петра I і здійснювані ним реформи, важливо відзначити наступне. Для світогляду Петра було характерно ставлення до державної установи як до військового підрозділу, до регламенту - як до статуту, а до будь-якого службовцю - як до солдата або офіцера. І справа не в особливій войовничості Петра, який з 36 років царювання (1689-1725) провоевал 28 років. Петро був переконаний, що саме армія - найбільш досконала громадська структура, що вона - гідна модель всього суспільства. Військові закони, побудовані на перевірених досвідом битв принципах, на думку Петра, з переконливістю показували переваги військової моделі. Військова дисципліна - це той важіль, за допомогою якого, на думку Петра, можна було виховати в людях порядок, працьовитість, свідомість, християнську моральність.

Впровадження в цивільну сферу військових принципів проявлялося і в поширенні на систему державних установ військового законодавства, а також в доданні законам, що визначає роботу установ, значення і сили військових статутів. У 1716 р. основний військовий закон - Військовий статут - за прямим указом Петра I був прийнятий як основний законодавчий акт, обов'язковий в установах усіх рівнів. Оскільки не всі норми військового законодавства були застосовні в цивільній сфері, то використовувалися спеціально складені вибірки з військових законів. Поширення військового права на громадянську сферу вело до застосування щодо державних службовців тих же мір покарання, яким підлягали військові злочини проти присяги. Ні до, ні після Петра в історії Росії не було видано такої величезної кількості указів, які обіцяли смертну кару за злочини за посадою.

Випестувана Петром I регулярна армія в усьому розмаїтті її інститутів і одноманітності принципів зайняла велике місце в житті російського суспільства, ставши його найважливішим елементом. За образним висловом В.В. Ляпіна, фахівця з історії російської армії в Росії XVIII-XIX ст., Що не армія була при державі, а навпаки, держава при армії. Не випадково XVIII в. став "століттям палацових переворотів" багато в чому через гіпертрофовану значення військового елемента, насамперед гвардії, в суспільному житті імперії. Груба військова сила гвардії, її корпоративний дух часто використовувалися політичними авантюристами для захоплення влади.

Петровська державна реформа, а також перетворення армії, безсумнівно, призвели до досить чіткого розділення військової та цивільної служб. Але разом з тим петровські реформи ознаменувалися широким поширенням практики участі в державному управлінні професійних військових. Це виражалося, зокрема, в регулярному використанні військових, особливо гвардійців, як емісарів царя, наділених для виконання завдання надзвичайними повноваженнями.

І ще один захід, пов'язане з використанням в загальногромадянських справах військових, було здійснено Петром I. В ході проведення подушного перепису було встановлено новий порядок утримання і розміщення військ. Полки були розселені на землях тих селян, з "подушного числа" яких стягувалася подати на потреби цього полку. Видані в 1724 р. закони про поселення полків повинні були регулювати взаємовідносини населення з військами.

Однак вони призвели до того, що влада командира полку стала більш повної, ніж влада місцевої цивільної адміністрації. Військове командування не тільки стежило за збором подушної податі в районі розміщення полку, а й виконувало функції «земської поліції": припиняло втечі селян, пригнічувало опір, а також здійснювало, згідно введеної тоді ж системі паспортів, загальний політичний нагляд за переміщенням населення.

Петровська епоха примітна остаточним оформленням самодержавства. При цьому пристрій та оформлення режиму самодержавного правління були зумовлені насамперед особистістю самого Петра. Він реалізував як потенційно закладені в цьому інституті ідеї, так і привніс нові, оригінальні або запозичені з інших країн.

В епоху Петра відбувся розпад колись єдиного стану "служивих людей". Верхівка служилого стану - служиві "по отечеству", тобто за походженням, стали дворянами, а низи стану служивих "по батьківщині" - так званими "однодворцем".

Освіта стану дворян, які користувалися винятковими правами, було наслідком не тільки протекавшего процесу диференціації служилого стану, поглиблення розходжень між його верхами і низами, а й результатом свідомої діяльності влади. Суть змін в положенні верхівки служивого стану полягала у введенні нового критерію оцінки їх служби. Замість принципу, відповідно до якого знатні служиві займали відразу високе положення в суспільстві, армії і на службі в результаті свого походження, був введений принцип особистої вислуги, умови якої визначалися законодавством.

Новий принцип, відбитий в Табелі про ранги 1722, посилив дворянство за рахунок припливу вихідців з інших станів. Але не це було кінцевою метою даного перетворення. За допомогою принципу особистої вислуги, суворо обумовлених умов підвищення по сходах чинів Петро перетворив масу служивих у військово-бюрократичний корпус, повністю йому підпорядкований і залежний тільки від нього. Разом з тим Петро прагнув якомога тісніше пов'язати саме поняття "дворянин" з обов'язковою постійної службою, що вимагає знань і практичних навичок. Тільки той дворянин гідний шанування, хто служить, вселяв підданим Петро. Свої навіювання Петро підкріплював діями: всі дворяни визначалися в різні установи і полки, їх діти віддавалися в школи, посилалися для навчання за кордон, цар забороняв одружуватися тим, хто не хотів вчитися, а у тих, хто ховався від служби, відбирав маєтки.

Власність дворян, так само як і служба, регламентувалася законом: в 1714 р., щоб змусити дворян думати про службу як про головне джерело добробуту, ввели майорат - заборонили продавати і закладати земельні володіння, у тому числі родові. Дворянські володіння в будь-який момент могли бути конфісковані в разі порушення законів, що нерідко здійснювалося на практиці.

Суттєвою була реформа і відносно жителів міст. Петро вирішив уніфікувати соціальну структуру міста, ввівши в нього західноєвропейські інститути: магістрати, цехи і гільдії. Ці інститути, що мали глибоке коріння в історії розвитку західноєвропейського середньовічного міста, були привнесені в російську дійсність насильно, адміністративним шляхом. Посадськінаселення було поділено на дві гільдії: перші гільдію склали "першорядні", куди увійшли верхи посада, багаті купці, ремісники, городяни інтелігентних професій, а в другу гільдію включили дрібних крамарів і ремісників, які, крім того, були об'єднані в цехи за професійною ознакою. Всі інші городяни, які не ввійшли в гільдії, підлягали перевірці з метою виявлення серед них втікачів і повернення їх на колишні місця проживання.

Петро залишив незмінною колишню систему розподілу податків по "животам", коли найбільш заможні городяни змушені були платити за десятки і сотні своїх незаможних співгромадян. Цим самим закріплювалися середньовічні соціальні структури та інститути, що, в свою чергу, різко гальмувало процес визрівання і розвитку капіталістичних відносин у містах.

 Настільки ж формальної стала і система управління містами, на чолі якої Петро поставив Головний магістрат, який керував підлеглими йому магістратами інших міст. Але ці магістрати, основними правами яких були лише судочинство, збір податків і спостереження за порядком в місті, ні по суті, ні по ряду формальних ознак не мали нічого спільного з магістратами західноєвропейських міст - дієвими органами самоврядування. У результаті міський реформи було створено бюрократичний механізм управління, а представники посада, що входили до складу магістратів, розглядалися як чиновники централізованої системи управління містами, і їх посади були навіть включені в Табель про ранги. 

 Соціальні перетворення, проведені Петром I, торкнулися і кріпосних селян: відбулося злиття кріпаків і холопів в єдине стан. Як відомо, холопство - інститут, близький за своїми характеристиками до домашнього рабства, що мав тясячелетнюю історію і розвинене право. Загальна тенденція розвитку кріпосного права йшла в напрямку поширення на кріпаків багатьох норм холопьего права, що й було загальною платформою для їх подальшого злиття. 

 Для законодавства, введеного Петром I, були характерні більш чітка регуляція прав і обов'язків кожного стану і відповідно до цього більш жорстка система заборон. 

 Величезне значення мала в цьому процесі податкова реформа. Введення подушного подати, якій передувала перепис душ чоловічої статі, означало встановлення порядку жорсткого прикріплення кожного платника до тягла в тому місці проживання, де його записали для виплати подушної податі. 

 Для петровського часу характерне проведення великих поліцейських акцій довготривалого характеру. Найбільш серйозною з них слід визнати розміщення в 1724-1725 рр.. армійських полків на постійні квартири в містах, повітах, губерніях, де для них збиралася подушна подати, і пов'язані з цим поліцейські функції армійських командирів. 

 Інший поліцейської акцією, здійсненої за Петра, було введення паспортної системи. Без встановленого законом паспорта жоден селянин чи городянин не мав права залишити місце проживання. Порушення паспортного режиму автоматично означало перетворення людини в злочинця, що підлягає арешту і відправці на колишнє місце проживання. 

 Істотні перетворення торкнулися і церкви. Так, Петро I здійснив реформу, що виразилася в створенні колегіального (синодального) управління російською церквою. Знищення патріаршества відображало прагнення Петра I ліквідувати немислиму при тодішньому самодержавстві "княжу" систему церковної влади. Оголосивши себе фактично главою церкви, Петро знищив її автономію. Більше того, він широко використовував інститути церкви для проведення своєї політики. Подані, під страхом великих штрафів, були зобов'язані відвідувати церкву і каятися на сповіді в своїх гріхах священикові, той же, відповідно до закону, зобов'язаний був доносити про все протизаконному, який став відомим на сповіді, властям. 

 Здійснені Петром I реформи мали велике значення для історичної долі Росії. Створені ним інститути влади проіснували сотні років. Наприклад, Сенат діяв з 1711 р. по грудень 1917 р., тобто 206 років, синодальне пристрій православної церкви залишалося незмінним з 1721 по 1918 р., тобто трохи менше 200 років; система подушної податі була скасована лише в 1887 р., тобто 163 роки після її введення в 1724 р. Настільки ж довга доля була уготована і багатьом іншим реформам Петра Великого. В історії Росії небагато таких або інших інститутів державної влади, створених коли-небудь до Петра I або після нього, які проіснували б так довго і надали б настільки сильний вплив на всі сторони суспільного життя. 

 Слід сказати кілька слів про кріпосницької політиці Петра I. Кріпацтво утвердилося в Росії задовго до народження Петра. Воно пройняло всі основи життя країни, свідомість людей. Не можна забувати, що кріпосне право в Росії, на відміну від Західної Європи, відігравало особливу, всеосяжну роль. Руйнування правових структур кріпацтва підірвало б основу самодержавної влади. Петро I все це добре розумів, а тому усіма доступними йому засобами зміцнював цей лад. 

 Перетворення Петра I, спрямовані на ліквідацію техніко-економічної та культурної відсталості країни, на прискорення її розвитку, мали велике прогресивне значення. Їх здійснення в чому було пов'язане з особистістю самого Петра I, який був великим державним діячем, діяв з винятковою цілеспрямованістю, сміливо ламаючи рутинні порядки і установи, успішно долаючи незліченні труднощі. Видатний політик, який володів широкими знаннями, військовий діяч і дипломат Петро I вмів у тих складних умовах швидко оцінювати обстановку, виділяти головне, робити правильні висновки з помилок і невдач. У той же час зміни і реформи здійснювалися на кріпосницької основі, супроводжувалися поширенням кріпосницьких відносин на нові території і нові категорії населення, на нові сфери економічного життя.

 Як зазначає професор Е. В. Анісімов, петровська епоха виявилася справжнім лихоліттям для російського купецтва. Різке посилення прямих податків з купців як найбільш заможної частини городян, насильницьке сколачивание торгових компаній (форма організації торгівлі, яка здавалася Петру найбільш придатною в російських умовах) - тільки частина засобів і способів примусу, які він в значних масштабах застосував до купецтва, ставлячи головною метою отримати якомога більше грошей для скарбниці. У руслі подібних заходів слід розглядати і примусові переселення купців (причому з числа найзаможніших) в Петербург - невпорядкований, довгий час по суті прифронтовій місто, а також адміністративне регулювання вантажопотоків, коли купцям чітко вказувалося, в яких портах і якими товарами вони можуть торгувати. 

 До 20-их рр.. XVIII в., Коли військова гроза остаточно відсунулася на Захід і в успішному для Росії завершення війни не могло бути сумнівів, Петро значно змінив торгово-промислову політику. Восени 1719г. були ліквідовані фактично всі монополії на вивезення товарів за кордон. Зазнала змін і промислова політика: посилилося заохочення приватного підприємництва. За введеної в 1719 р. привілеї дозволялося шукати корисні копалини і будувати заводи всім без винятку жителям країни і іноземцям, навіть якщо це було пов'язане з порушенням феодального права на землю, багату рудами. За Петра ж набула поширення практика передачі державних підприємств (особливо визнаних збитковими для казни) приватним власникам або спеціально створеним для цього компаніям. Нові власники отримували від держави численні пільги: безвідсоткові позички, право безмитної продажу товарів і т.д. Суттєву допомогу підприємцям надавав і затверджений в 1724 р. митний тариф, полегшував вивезення продукції вітчизняних мануфактури і одночасно що загрожував ввезення з-за кордону товарів, які вироблялися на російських мануфактурах. У той же час немає ніяких підстав думати, що, змінюючи економічну політику, Петро мав намір послабити вплив держави на народне господарство чи, припустімо, неусвідомлено сприяв розвитку капіталістичних форм і прийомів виробництва, які отримали в цей час в Західній Європі широкого поширення. Суть полягала в зміні не самих принципів, а лише акцентів промислово-торговельної політики. Мануфактури передавалися компаніям або приватним підприємцям фактично на орендних умовах, які чітко визначалися і при потребі змінювалися державою, що мали право в разі їх невиконання конфіскувати підприємства. Головним обов'язком власників було своєчасне виконання казенних замовлень; тільки надлишки, вироблені понад того, що відповідало б нинішньому поняттю "держзамовлення", підприємець міг реалізувати на ринку. 

 Створені органи управління торгівлею і промисловістю відповідали суті відбулися змін. Ці бюрократичні установи були інститутами державного регулювання економіки, органами торгово-промишленнних політики самодержавства на основі меркантилізму. У Швеції, чиї державні установи послужили зразком для петровських реформ, подібні колегії проводили політику королівської влади в цілому на тих же теоретичних основах. Умови Росії відрізнялися від шведських не тільки масштабами країни, а й принциповими особливостями політичних порядків і культури. 

 Даючи "послаблення" мануфактуристам і купцям, держава не збиралося усуватися з економіки або хоча б послаблювати свій вплив на неї. Після 1718-1719 рр.. вступила в дію нова політика. Раніше держава впливало на економіку через систему заборон, монополій, мит і податків, тобто через відкриті форми примусу. Тепер, коли надзвичайна військова ситуація минула, всі зусилля були перенесені на створення і діяльність адміністративно-контрольної бюрократичної машини, яка за допомогою статутів, регламентів, привілеїв, звітів, перевірок прагнула направляти економічну (і не тільки) життя країни через систему своєрідних шлюзів і каналів в потрібному державі напрямку. 

 Адміністративний вплив поєднувалося з економічними заходами. Приватне підприємництво було жорстко прив'язане до державної колісниці системою урядових замовлень, переважно оборонного значення. З одного боку, це забезпечувало стійкість доходів мануфактурістов, які могли бути впевнені, що збут продукції казні гарантований, але з іншого - закривало перспективи технічного вдосконалення, різко принижувало значення конкуренції як вічного двигуна підприємництва. 

 До початку 20-х рр.. були проведені важливі соціальні заходи: посилена боротьба з пагонами селян, яких повертали колишнім власникам. 

 Указом 28 травня 1723 регулюється порядок прийому на роботу людей, які не належали власнику або не «приписаних" до даного заводу. Усім їм доводилося або отримати у свого поміщика дозвіл працювати тимчасово ("отходник" з паспортом), або потрапити в число втікачів, "беспашпортних", які підлягають арешту і негайного повернення поміщикові. 

 Серйозні зміни відбулися за Петра і в області зовнішніх відносин. Полтавська перемога дозволила Петру перехопити ініціативу, яку він розвинув, зміцнивши своє становище в Інграм, Карелії, зайнявши Ліфляндію і Естландія, а потім вступивши до Німеччини, де за сприяння Данії, Саксонії, почасти Пруссії і Ганновера було розпочато наступ на шведські володіння в Померанії. Протягом неповних шести років союзники витіснили шведів з усіх їх заморських володінь. У 1716 р. з їх імперією було назавжди покінчено. Але в ході розділу шведських володінь чітко проявилися змінилися під впливом блискучих перемог на суші і на морі претензії Росії. 

 По-перше, Петро відмовився від колишніх зобов'язань, даних союзникам, обмежитися старими російськими територіями, відторгнуті шведами після "смути" почала XVII в., - Інграм і Карелією. Зайняті силою російської зброї Естляндія і Ліфляндія вже в 1710р. були включені до складу Росії. Різко посилилися армія і флот стали гарантією цих завоювань. По-друге, починаючи з 1712 р. Петро став втручатися в справи Німеччини. Спочатку це було пов'язано з боротьбою проти шведів у Померанії, Голштинії і Мекленбурзі, а потім, після вигнання їх з Німеччини, Петро став підтримувати (у тому числі збройної рукою) претендував на абсолютистську влада мекленбургского герцога Карла-Леопольда, вступив в переговори з Голштинией - сусіднім і ворожим Данії державою. 

 Ништадтский світ 1721 юридично оформив не тільки перемогу Росії в Північній війні, надбання Росії в Прибалтиці, але і народження нової імперії: очевидний зв'язок між святкуванням Ніштадської і прийняттям Петром імператорського титулу. Зрослу військову міць царський уряд використав для посилення впливу на Балтиці. 

 Петром рухали не тільки політичні мотиви, прагнення домогтися впливу в Балтійському регіоні, а й економічні інтереси. Меркантилістські концепції, які він поділяв, вимагали активізації торговельного балансу. Можна говорити про домінанту торгових завдань у загальній системі зовнішньої політики Росії після Ніштадської. 

 Своєрідне поєднання військово-політичних і торгових інтересів Російської імперії зумовило російсько-перську війну 1722-1723 рр.., Доповнену спробами проникнути в Середню Азію. Знання кон'юнктури міжнародної торгівлі спонукало Петра захопити транзитні шляхи торгівлі рідкостями Індії та Китаю. Завоювання південного узбережжя Каспію мислилося аж ніяк не як тимчасовий захід, а як довгострокове приєднання до Росії в 1723 р. початкової території Персії (не випадково там були побудовані фортеці). 

 Загалом за час петровського царювання сталася серйозна метаморфоза зовнішньої політики Росії: від вирішення нагальних завдань національної політики вона перейшла до постановки та вирішення типово імперських проблем. Петровські реформи призвели до утворення військово-бюрократичної держави з сильної централізованої самодержавної владою, що спиралася на кріпосницьку економіку, сильну армію. 

 Говорячи про значення реформ Петра I, на закінчення слід передусім відзначити, що вони означали початок процесу модернізації та європеїзації у світовому масштабі. При збереженні відомої наступності нова система установ, створених в Росії в першій чверті XVIII в., Означала в той же час радикальний розрив з попередньою практикою управління. Адміністративні реформи Петра втілювали в собі розвиток, модернізацію та європеїзацію, виступали першими в ряду подібних перетворень нового часу, виявляючи ряд стійких ознак, які потім простежуються в реформах Росії та інших країн аж до теперішнього часу. Серед них - уніфікація, централізація і диференціація функції апарату державного управління (Наше батьківщину. Досвід політичної історії. М., 1991. С. 91). 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Реформи Петра I"
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    реформи Івана III, що призвели до створення дворянського ополчення - опори великокнязівської, а потім царської влади. Результатом політики об'єднання була ліквідація ординського іга і підйом економіки країни, в першу чергу сільського господарства і торгівлі. Іван III володів як мистецтвом війни, так і мистецтвом дипломатії. Його війни на заході були результатом стратегічного вибору, політичного
 2. Петро Великий
    реформ, всієї його зовнішньої і внутрішньої політики. У «Слові про владу», крім того, наполегливо проводилася думка про вищість абсолютної монархії над усіма іншими формами державного правління. Противники Петра піддавалися безумовному засудженню. «Не може народ, - писав Ф. прок-Повіча, - повелівати небудь монарху своєму». Петро I постає в працях цього автора, як «піклувальна батько»
 3. 1.Економіка і соціальна структура
    реформи 60-70 років XIX ст. На шляху до капіталізму було багато перешкод економічного, політичного та юридичного порядку: тривале існування кріпосного права, монополія дворянства на земельну власність, посилена колонізація околиць країни, що сприяє консервації феодальних відносин, численні війни і, нарешті, відсутність політичних і правових передумов через міцне
 4. 34. Станові реформи Петра I.
    реформуванню Петра I піддалися вищі стани. У 1714 Петровським указом "Про єдиноспадкування" був введений майорат, тобто вся поміщицька (і вотчинная) земля у спадок могла відходити тільки старшому синові. Цим же указом остаточно був зрівняний правовий статус маєтків і вотчин. Якщо вся нерухомість відходила старшому синові, тобто рухоме майно померлого поміщика (вотчинника) підлягало розділу
 5. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    реформ Петра Першого (тобто протягом приблизно 300 років), дозволить зрозуміти і успішно вирішити сучасні проблеми організації та діяльності нинішнього Російської держави. Вивчення цієї державності тільки за 80 років, тобто з 1917 року - соціалістичний етап - вже не є достатнім для вирішення сучасних складних завдань відродження та процвітання Російської держави, його нової
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    реформи, проведені Петром Першим, в реформи Катерини II, Олександра II, та інших великих перетворювачів Росії. «Велике бачиться на відстані», - стверджував поет. І це вірно не тільки для поезії, для емоційної, духовного життя, але і для такого, Начебто вельми сухий і суворої, формалізованої науки, як теорія держави і права. Все це попередні методологічні зауваження про
 7. Введення
    реформ Петра I змогла залишитися впливовим і ефективним інститутом громадянського суспільства, вона змогла виконати важливу роль інтегратора духовного життя, культури, а в певній період (XIV-XV ^.) і політичної сфери російського народу, допомогла сформувати і зберегти в умовах чужоземного ярма національну ідентичність як базу будівництва єдиної та великої державності, в яку він зумів
 8. ЯК ВИВЧАТИ ІСТОРІЮ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ НАВЧАНЬ
    реформа 1861 року в Росії, реформи Петра I та інші історичні події. Разом з тим політичну ідеологію відповідних періодів історії неможливо зрозуміти і оцінити у відриві від історичної обстановки, особливостей держави і права тієї чи іншої країни та епохи. Вже звідси видно, що вивчення політичних і правових вчень вимагає досить напруженої роботи. Особливо це відноситься до
 9. Література
    реформ. - Л., 1989. Багер Х. Реформи Петра Великого: Огляд досліджень. -М., 1985. Буганов В. І., Медушевский А.Н. Адміністративні реформи в Росії і проблеми їх вивчення в сучасній західній історіографії / / Вітчизняна історія. - 1992. - № 3. Воробйов В.М "Дегтярьов А.Я. Російське феодальне землеволодіння. - Л., 1986. Воробйов В.М. «Законності, людність і сбруйность« служивих міст при перших
 10. Петро Великий
    реформ, всієї його зовнішньої і внутрішньої політики. У «Слові про владу», крім того, наполегливо проводилася думка про вищість абсолютної монархії над усіма іншими формами державного правління. Противники Петра піддавалися безумовному засудженню. «Не може народ, - писав Ф. прок-Повіча, - повелівати небудь монарху своєму». Петро I постає в працях цього автора, як «піклувальна батько»
© 2014-2022  ibib.ltd.ua