Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну

Якість атмосферного повітря розглядається як сукупність притаманних йому властивостей, які визначають ступінь впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів на навколишнє середовище. Нормування якості атмосферного повітря здійснюється з метою встановлення обгрунтованих гранично допустимих нормативів впливу на атмосферне повітря, що гарантують безпеку здоров'я населення і навколишнього середовища. Для оцінки стану атмосферного повітря на території Республіки Білорусь діють єдині нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (орієнтовно безпечних рівнів впливу) і рівнів шкідливих фізичних та інших впливів на нього. Детальніше сутність екологічного нормування та оцінки якості природного середовища розкрита в гол. 14.

Якість атмосферного повітря регулюється також нормативами:

- граничних обсягів утворення забруднюючих речовин при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів;

- споживання атмосферного повітря для виробничих потреб;

- вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах ж шкідливих фізичних та інших впливів пересувних джерел на атмосферне повітря;

- питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Спостереження і контроль за станом повітряного басейну країни здійснюється в рамках Національної системи моніторингу Республіки Білорусь. Спостереження за станом атмосферного повітря за хімічними, фізичним, біологічним і іншими показниками проводять органи гідрометеорологічної та санітарно-епідеміологічної служб.

Вони розпорядженні широку мережу станцій і постів спостереження, відповідними лабораторіями.

Державний контроль ставить своєю метою забезпечити виконання правил, вимог і нормативів з охорони атмосферного повітря; він покладено на органи управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Галузеві мініс

84

терства і відомства проводять контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин у повітряний простір, а також за оснащенням їх приладами, необхідними для постійного спостереження за ефективністю очищення, величиною викидів на підвідомчих їм суб'єктах господарювання.

Спостереження і контроль на локальному рівні являє собою підсистему режимного відстеження за рівнем забруднення повітря основними і специфічними шкідливими речовинами, що містяться в газах, що викидаються підприємствами та транспортом. Використовуються як мережа стаціонарних постів, розташованих в різних частинах міст і на кордонах санітарно-захисних зон, так і спеціальні пересувні лабораторії. Виробничий контроль проводять суб'єкти господарювання, вони ж перевіряють виконання планів та заходів з охорони атмосферного повітря, його раціонального використання, збереження нормативів якості.

Спостереження за повітряним середовищем, що проводилися в 90-ті роки, показали, що викиди забруднюючих речовин в Білорусі поступово знижувалися, рівень забруднення атмосферного повітря основними шкідливими речовинами був нижче санітарно-гігієнічних норм.

Разом з тим, на території, де проживає 4,4 млн осіб, спостерігалися разові концентрації, що перевищували нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК).

Географічне положення Білорусі в центрі Європи зумовлює значне транскордонне забруднення атмосферного повітря. Іншими словами, джерела такого забруднення розташовані на території інших держав, в основному західноєвропейських. Найбільш інтенсивно відбувається перенесення закісляющіх з'єднань, викликаних техногенними викидами оксидів сірки та азоту. За даними 1994 р., на територію Білорусі випало 301 тис. т сірки, в тому числі з власних джерел - 43 тис. т (14%), 114,3 тис. т окисленого азоту (з власних джерел - 7,2 тис. т, або 6%), 82 тис. т відновленого азоту (від власних джерел - 63,4 тис. т, або 35%). Республікою Білорусь підписана і виконується Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані. Розробляється система спостережень і оцінки джерел і ступеня такого забруднення, заходів, спрямованих на скорочення обсягу викидів, що викликають транскордонне забруднення повітря.

85

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну"
 1. Коефіцієнти екологічної ситуації
  стану атмосферного повітря і грунту території економічних районів Російської Федерації Економічні райони Російської Федерації Коефіцієнти екологічної ситуації та значущості атмосферного повітря грунту * Північний 1,4 1,4 Північно-Західний 1,5 1,3 Центральний 1,9 1,6 Волго-Вятський 1,1 1,5 Центрально-Чорноземний 1,5 2,0 Поволзький 1,9 1,9 Північно-Кавказький 1,6 1,9 Уральський 2,0 1,7
 2. § 6. Порядок покладання юридичної відповідальності
  регламентація її здійснення. Така регламентація необхідна для максимального забезпечення та захисту прав і законних інтересів громадян та інших суб'єктів. Порядок покладання юридичної відповідальності встановлюється нормами процесуального права, породжують при наявності певного факту процесуальні правовідносини, через які, як через свою форму, проявляються відносини
 3. 43.Контроль як способ забезпечення законності
  контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольованій об'єкт Виконує покладені на нього Завдання и реалізує свои Функції. Класифікація контрольних функцій: перелогових від суб'єкта: контроль з боку законодавчої влади. контроль з боку ПУ та йо апарату контроль з боку КМУ контроль з боку центральних органів віконавчої власти контроль з боку місцевіх органів віконавчої власти контроль з боку
 4. Адміністративний підхід.
  Регламентація функцій, прав, обов'язків у нормативних документах / актах: накази, розпорядження, вказівки, стандарти, інструкції,
 5. 3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів по оптимізації повітряної техносфери
  стану повітряного техносфери дорівнює: Е = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + + Е8 + Е9 + Е10 + Е "+ Е, 2 = Х Е ,, (3-10) де Е1 - приріст обсягу нормативної чистої продукції, обумовлений скороченням соціальних втрат суспільства: Е1 = АВ - ПНЧ = АД - Vp - ПНЧ (м3, л, кг, шт) (3.11) де АВ - приріст випуску продукції, шт., ПНЧ - норматив чистої продукції, руб / натур.д; АТ -
 6. Г) ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ.
  Якістю природного середовища є одним з центральних розділів в освоєнні курсу "Основи загальної екології", і особливо розділу "Основи неоекології". У зв'язку з цим, основною метою даного розділу модуля є - вивчення понятійного апарату, термінології, засвоєння фундаментальних питань розділу вимагають чітке і ясне уявлення про механізм контролю та управління, здатність
 7. 1. Поняття і види оренди транспортних засобів
  регламентації відносини, пов'язані з автомобільним, залізничним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом. Це пояснюється тим, що окремі транспортні засоби, що входять до складу зазначених видів транспорту, володіють особливими ознаками, що мають цивільно-правове значення. Так, у ст. 32 Повітряного кодексу РФ (далі - ВК) 1 закріплено, що повітряне судно - літальний апарат,
 8. Галузевий контроль
  контрольно-ревізійнімі Підрозділами міністерств, что фінансуються за рахунок бюджету , підпорядковуються як віщому органу державного контролю, так и відповідному міністерству. Его Основна функція - детальний контроль за правільністю витрачання бюджетних коштів. На Галузевий контроль відповідно до чинного законодавства покладений обов'язок періодічного проведення ревізій господарсько-фінансової
 9. § 5.2. Держави Стародавнього Китаю
  басейні річки Хуанхе. Загальні, ще давніші корені пов'язують китайську цивілізацію з близькосхідними. Але з цього часу вона розвивається на самостійній етнічній основі, майже не стикаючись з іншими народами Середнього Сходу. І надалі ізольованість, відособленість від середземноморського ареалу світової цивілізації і державності визначили особливі риси історичного шляху
 10. 43. ТЕРИТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  повітряний стовп (повітряний простір) над наземної і водної територією РФ. Причому верхня межа цього стовпа чітко не визначена (космічний простір не відноситься до території жодної з держав). Хоча континентальний шельф і морська виняткова економічна зона РФ і не є у власному розумінні цього слова територією РФ, наша країна, відповідно до ч. 2 ст. 67
 11. фактичність контроль
  контролю відносять: гроші готівкою в Касі, основні засоби, Нематеріальні активи, готову продукцію. Фактичність и документальний контроль взаємопов'язані, а тому сукупна їх! Застосування Дає змогу Встановити Справжній стан об'єктів, Розробити заходь Щодо Усунення недоліків. У Теорії провадження контролю віділяють и Інші - особливі види контролю, Які
 12. Фінансовий контроль
  контролю, зумовлена формуваня и Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів у всех структурних підрозділах ЕКОНОМІКИ держави. Фінансовий контроль є Частинами загальнодержавного контролю. Значення фінансового контролю візначається характером фінансової ДІЯЛЬНОСТІ держави. Тому фінансовий контроль можна візначіті як діяльність державних органів та організацій Щодо забезпечення законності, фінансової
 13. Незалежний (АУДИТОРСЬКЕ) контроль
  контролю) здійснюється на договірніх платних засідках во время перевіркі достовірності звітніх Даних, балансів и водночас надає консультаційні послуги по вопросам учета, Фінансів, ЕКОНОМІКИ ТОЩО. Такий контроль призначеня здебільшого для об'єктів недержавного сектору
 14. ревізія
  контролю за фінансово-господарському діяльністю ПІДПРИЄМСТВА, встанови, організації, Дотримання законодавства з ФІНАНСОВИХ харчування, достовірністю учета и звітності, способ документального вікриття нестача, розтрат, прівласнень та крадіжок коштів и матеріальніх цінностей, Попередження ФІНАНСОВИХ зловжівань. За наслідкамі ревізії Складається акт. На мнение Деяк авторів, ревізія є одним з методів
 15. § 2. Віді контролю та система правоохороних та правозастосовніх органів, Які мают право Здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
  контролю за використанн товарно-копійчану відносін. Науковці віділяють види контролю за різнімі крітеріямі, тому розглянемо Головні з них. За суб'єктами господарський контроль в Україні поділяється на зовнішній та внутрішній (внутрішньогосподарській). Зовнішнім слід вважаті контроль, что его здійснюють СПЕЦІАЛЬНІ, Вищі Стосовно до об'єкта, что перевіряється, або незалежні від нього органи
 16. 77. Державний контроль за використанн та охороною земель.
  Контролю за використанн та охороною земель Контроль за використанн та охороною земель Полягає в забезпеченні ДОДЕРЖАННЯМ органами ДЕРЖАВНОЇ влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціямі и Громадянам земельного законодавства України. Стаття 188. Державний контроль за використанн та охороною земель 1. Державний контроль за використанн та охороною
 17. § 12. Валютне регулювання і валютний контроль, як функція Банку Росії
  регламентація правил відкриття та ведення рахунків резидентів і рахунків нерезидентів в іноземних валютах, а також правил здійснення за ними валютних операцій; регламентація правил відкриття та ведення рахунків нерезидентів у рублях та здійснення за ними валютних операцій; визначення порядку ввезення та вивезення іноземної валюти; купівля валюти на внутрішньому валютному ринку; регламентація
 18. Ознаки тоталітарного політичного режиму.
  Регламентація з боку держави всіх сфер життєдіяльності суспільства і життя кожної людини, обеспечивающаяся переважно силовими засобами, в тому числі і засобами збройного насильства. До основних ознак тоталітарного режиму відносяться: 1) верховенство держави, що носить тотальний характер. Держава не просто втручається в економічну, політичну, соціальну,
 19. функцій контролю
  контролю підлягає вся господарсько-фінансова діяльність ПІДПРИЄМСТВА, что спонукає предпринимателей відповідально ставити до Виконання своих обов ' язків. З Іншого боку, ліквідуються умови, Які породжують безгосподарність. Контроль у цьом випадка Покликання віявляті подібні Явища и Сприяти їх ліквідації, реалізуючи при цьом профілактічну функцію. Інформаційна функція Полягає в тому, что одержані под
© 2014-2022  ibib.ltd.ua