Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

Росія та інтеграційні процеси в СНД

В історії Росії перша половина 1996 займе особливе місце. Пояснюється це інтеграційними процесами всередині Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Насамперед відзначимо, що різні політичні партії та суспільно-політичні течії Російської Федерації абсолютно по-різному оцінюють Біловезькі угоди, укладені керівниками Росії, Білорусії і України. У цьому зв'язку 15 березня 1996 Державна Дума Росії проголосувала за денонсацію Біловезьких угод. Одночасно Думою було прийнято постанову про юридичну силу для Росії підсумків референдуму 1991 р. (з 75,4% брали участь у референдумі виборців країни 71,3% проголосували за збереження Союзу РСР).

Проти рішення Думи різко виступив Президент Б.Н. Єльцин, який звернувся 17 березня зі спеціальним посланням до Ради Федерації, визнавши рішення Думи неправомірним. По суті розгорівся серйозний спір між виконавчою і законодавчою владою. Сьогодні ще важко судити про наслідки прийнятого Думою рішення. Очевидно, час дасть відповідь на всі поставлені в цьому зв'язку питання.

Тим часом інтеграційні процеси всередині СНД почали набирати свої обороти. 29 березня 1996 в Москві між президентами Росії, Казахстану, Білорусії і Киргизії було підписано документи, націлені на подальше зміцнення інтеграції в економічній і гуманітарній областях. Президенти одностайно оцінили цю подію як "епохальне", наслідки якого будуть мати виключно позитивний вплив на життя народів, пов'язаних "історично склалася спільністю доль". У цих документах зазначається:

1. Волею доль ці народи в кінці 1991 р. виявилися розділені державними кордонами, здобули національну самостійність і суверенітет. Але, як зазначається в договорі, їх воля до подальшого зближення нездоланна, а факт наявності суверенітетів і територіальної цілісності сторін незаперечний.

2. Договір укладено на 5 років з автоматичною пролонгацією, "якщо хтось не захоче вийти з нього після закінчення терміну". У такому випадку він повинен буде попередити інших не пізніше ніж за півроку. Договір відкритий для вступу до нього інших членів СНД.

Судячи по цілях, договір породив створення єдиного економічного простору, загальний ринок товарів, послуг, капіталів і робочої сили, взаємодія різних форм власності.

Наприклад, у статті 3 говориться, що до компетенції спільних органів Союзу (Співтовариства) належить визначення загальної політики і безпосереднє управління в наступних областях: економіка, грошово-кредитне і фінансове регулювання, енергетика, транспорт, зв'язок, забезпечення рівних гарантій, прав і свобод громадян, прав національних меншин, зовнішня політика, екологія, стандарти, безпека та охорона кордонів. Для досягнення цих цілей сторони засновують Вища рада, Інтернаціональний комітет і Парламентський конгрес.

За конкретними напрямками підписані окремі міжурядові угоди. Їх більше 50. Зокрема, угоду про взаємне спрощення порядку отримання громадянства мігрантами, про вільний в'їзд і виїзд, про визнання мають однакову цінність дипломів вузів, про єдину систему освіти та соціального захисту населення.

Важливе значення надавалося митного союзу. Це не означало, що на кордонах між країнами зникнуть митні пости і товари вільної рікою потечуть у всіх напрямках. Йшлося про єдину митної політики, уніфікованих правилах доставки та огляду вантажів, їх обліку, взаємних розрахунків та спільні заходи з боротьби з контрабандою. У військовій області сторони домовилися забезпечувати загальну безпеку, мати єдині принципи будівництва, планування та використання збройних сил, їх участі у миротворчих операціях, а також використання елементів військової інфраструктури відповідно до національного законодавства.

Серйозним кроком на шляху інтеграції СНД стало підписання в Москві президентами Росії і Білорусії 2 квітня 1996 договору про поглиблення інтеграції між Білоруссю і Росією. Відразу ж Державна Дума Росії ухвалила Заяву на підтримку цього Договору. Більше того, депутати Думи закликали глав держав СНД підтримати процес російсько-білоруського зближення і приєднатися до нього "в будь-яких прийнятних формах".

Позитивні тенденції інтеграційних процесів у країнах СНД сприяли посиленню цивілізованих відносин і націлювали на спільне мирне співіснування на всьому пострадянському просторі. Це було дуже важливо у зв'язку з тим, що розпад СРСР і утворення СНД визначили як позитивні, так і негативні аспекти взаємин між новими суверенними державами. На думку голови Ради Російського громадсько-політичного центру, відомого політолога, професора А.М. Салніна, символічний, "паперовий" СНД ... сьогодні - це політичний, в набагато меншому ступені військовий і зовсім в невеликій мірі - економічний клуб, що віддалено нагадує "велику сімку" в мініатюрі "(Незалежна газета. 1996. 15 травня).

На наш погляд , відоме посилення "реінтеграційних" настроїв серед певних кіл СНД слід розглядати не стільки як зміцнення цієї організації як такої, скільки як виявлення реальних і потенційних двосторонніх і багатосторонніх зв'язків між його суб'єктами, як реакцію на крайності, якими супроводжувався болючий розпад СРСР на початку 90 - х рр..

Тенденція хоча б до символічного подолання відчуження обумовлена низкою причин. Серед них: втома і протверезіння від націоналістичної ідеології, розчарування правлячих еліт колишніх союзних республік масштабами західноєвропейської та американської економічної допомоги, обмежені можливості самостійного економічного розвитку. Важливе значення має і серйозна орієнтація на Росію певних кіл колишніх союзних республіках.

Що ж до суб'єктивного сприйняття місця Росії в пострадянському просторі, то свідомість російського суспільства багато в чому суперечливо, а ставлення до інтеграції - це досить складний комплекс установок і настроїв. Якщо судити за опитуваннями громадської думки, то як і раніше зберігався високий рівень ностальгії по колишній "великий" країні, сам по собі розпад СРСР значною, якщо не основною частиною населення сприймався як зло і навіть національна трагедія. У 1996 р. шок від розпаду кілька пом'якшав розумінням того, що нове зарубіжжі - все-таки не те ж саме, що зарубіжжі традиційне. Попри політичну суверенізацію колишніх союзних республік, введення ними своїх валют, митниць і т.д., кордону в рамках СНД таки залишалися багато в чому відкритими, і зв'язки між мешканцями них людьми зовсім не послаблювалися або, у всякому разі, послаблялися не внаслідок політичного розпаду як такого. У сучасних умовах вже значна частина населення виступає не за Союз в його колишніх або змінених кордонах , а за реінтеграцію колишніх радянських республік.

У цьому зв'язку професор А.М. Салнін підкреслює, що в цілому відносини Росії з країнами СНД в осяжному майбутньому можуть скластися в асиметричну систему взаємних зобов'язань, причому в центрі цієї системи в будь-якому випадку буде перебувати Росія.

Проблема єднання народів СНД продовжує сьогодні залишатись однією з найбільш яскравих і привабливих. Тому вжиті в умовах нового суспільно-державного ладу Росії, може бути, недостатньо реальні кроки до глибшої інтеграції в країнах СНД зустріли розуміння і схвалення народних мас. На підтвердження об'єктивної необхідності з реалізації цих тенденцій в даний час опубліковано чимало цікавих суджень. У цьому зв'язку заслуговує на увагу позиція експерта Державної Думи Росії професора Н. Зіядуллаева, висловлена в газеті "Московська правда "15 травня 1996:" Трагізм виникла в результаті блискавичного розпаду СРСР нової геополітичної ситуації полягає в тому, що історично склалася реальна спільність людей - радянський народ - виявилася штучно розділеної за національною і територіальною ознаками. Розділеними виявилися не тільки російська, але і всі інші народи колишнього Союзу. Проте дуже багато ошущают себе єдиним народом, мають тісні родинні зв'язки в масштабах колишнього Союзу і зберігають потужні інтеграційні стереотипи. Адже кожна друга сім'я в Росії має родичів в СНД. Від дезінтеграції страждають всі народи, але більше за інших - російськомовне населення, вимушене тисячами бігти з колишніх республік. Більшість переселенців складають висококваліфіковані фахівці, які працювали не тільки в промисловості, але і в науці, медицині, освіті. Це негативно позначається на виробничо-технічній базі нових держав, часом призводить до зупинки цехів і дільниць високих технологій, знижує продуктивність праці, якість і конкурентоспроможність продукції ".

Для успіху інтеграції, як вважає професор Зиядуллаев, слід зламати ізоляціоністські мовні конструкції в республіках і недалекоглядність російської політики відносно російської мови. Наскільки раніше популяризувалась і піднімалася його роль, настільки, особливо в перші роки суверенізації, вона принижувала. Тільки в Білорусії і Киргизії російська мова отримала статус державної. У цьому відношенні одним з реальних кроків поглиблення інтеграції стало б надання російській мові статусу офіційної для міждержавних структур і рівноправного з рідним в усіх пострадянських республіках, де національні мови є державними де-юре, а російська - де-факто. Він був і залишився об'єднуючим фактором. Мова міжнаціонального спілкування не вичерпав себе.

Російська мова сьогодні потрібен титульним націям більше, ніж самим росіянам. За допомогою російської мови вони вийшли у світову науку і техніку, літературу і культуру. На російській мові отримали освіту політичні лідери і науково-технічна інтелігенція. Вони долучилися до європейського способу життя і думки, нехай і дещо видозміненим національною специфікою. Мова-це психологія. Століттями російська мова впроваджувалася в свідомість і побут всіх народів пострадянського простору.

Договором про поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній сферах Росія, Білорусія, Казахстан і Киргизія зобов'язалися створити "умови для збереження і зміцнення загального культурного простору на основі історично сформованих зв'язків і ділових контактів між творчими спілками та об'єднаннями, діячами культури, літератури і мистецтва, збереження етнічної та мовної самобутності народів" . Цим же договором передбачені і забезпечення рівних прав громадян зазначених держав при отриманні освіти, введення єдиних освітніх стандартів.

Заслуговує уваги і опрацювання питання про єдине громадянство для всіх громадян СНД при збереженні знову придбаного громадянства суверенної держави.

Поки тільки Туркменістан і Таджикистан уклали з Росією договори про подвійне громадянство. Хоча дієвість цих актів відчувається вкрай слабо і суперечливо.

Між Росією, Білорусією, Казахстаном і Киргизією були досягнуті веселощі надію домовленості про свободу вибору і спрощений порядок отримання громадянства, про вільний в'їзд і виїзд, введенні єдиних стандартів соціального захисту, вирівнюванні умов пенсійного забезпечення, рівнів допомоги і пільг ветеранам війни і праці, інвалідам та малозабезпеченим сім'ям.

З метою надання реальної допомоги нашим співвітчизникам 17 травня 1996 Урядом Російської Федерації було прийнято постанову "Про програму заходів з підтримки співвітчизників за кордоном", в якому визначені як загальні, так і конкретні завдання з реалізації цієї вкрай необхідної програми.

У сучасних умовах бурхливий інтеграційний натиск перейшов у практичну площину, і вже чітко окреслилася багатоярусна структура взаємодії нових держав:

I - Росія, Білорусія - найбільш глибока форма Співтовариства з загальними національними, в тому числі політичними структурами управління;

II - Росія, Білорусія, Казахстан, Киргизія - поглиблена, передусім економічна інтеграція, що базується на Митному і Платіжному союзах;

III - країни - учасниці СНД, що склалися після розпаду СРСР, - міждержавне об'єднання 12 колишніх республік;

IV - СНД і держави Балтії - територія колишнього Радянського Союзу.

Кожна з цих систем оголошена відкритою для вільного виходу, прийому нових членів і контактів з іншими міждержавними і світовими транснаціональними утвореннями.

Можливі спроби насильницького, поспішного втягування чи економічного примусу інших країн - учасниць СНД або колишнього РЕВ можуть не тільки дискредитувати саму ідею інтеграції, а й дати зворотний результат. Намітилося зближення куди менш стрімко й інтенсивно, ніж передував йому розпад. Але цілком очевидно, що СНД починає трансформуватися в якісно нову геополітичну, соціально-економічну та національно-культурну інфраструктуру, аналогів якої не було у світовій історії. Масштаби і швидкість інтеграційних процесів значною мірою визначатимуться тим, які політичні сили опиняться при владі і які тенденції візьмуть гору в політиці Росії. Але взаємного тяжіння і волі народів до єднання не зупинити.

 Однак слід зазначити, що цей об'єктивний інтеграційний процес проходить не безболісно, зустрічаючи на своєму шляху і серйозний опір певних впливових сил як у країнах СНД, так і в зарубіжних країнах. Справа в тому, що доля величезного масиву, ще недавно колишнього Радянським Союзом, як і раніше є однією з центральних світових проблем. Те, що це питання домінує над іншими проблемами в самому пострадянському просторі - зрозуміло. Але це питання далеко небайдужий і іншим європейським і азіатським країнам. Природно, що в цих країнах ставлення до інтеграційних процесів в СНД також неоднозначно. 

 Відомо, що розпад СРСР зробив "іноземцями у себе вдома" не тільки мільйони росіян. Постраждали практично всі титульні нації союзних республік СРСР. Крім 25 млн. росіян і 5 млн. російськомовних ще близько 30 млн. людей інших національностей з складу колишнього СРСР опинилися в аналогічному становищі. Зважаючи на необхідність підтримки російських і російськомовних, які опинилися сьогодні за межами Росії, в Москві створений Інститут нового зарубіжжя. Вони можуть розраховувати найближчим часом на підтримку з Росії. Створений за підтримки Міністерства закордонних справ і Міністерства у справах національностей, Федеральних прикордонної та міграційної служб Росії, а також низки громадських і комерційних організацій Інститут нового зарубіжжя буде займатися розробкою моделей, рівнів і механізмів політичної, економічної та культурної інтеграції на всьому пострадянському просторі. Інститут має намір здійснювати збір інформації про становище росіян і російськомовних в новому зарубіжжі, організовувати підтримку російської мови та культури, прогнозувати і запобігати військово-політичні конфлікти на території країн СНД за участю російськомовної діаспори, визначати можливі напрямки інвестицій і просування інтересів російського національного капіталу в країнах нового зарубіжжя, а також робити популярними ідеї інтеграції в російському і міжнародному громадській думці (Ізвестія. 1996. 24 квітня). 

 Таким чином, інтеграційні процеси в рамках СНД стають вирішальними в сучасних умовах політичної, соціально-економічного та культурного життя Росії і нових незалежних і суверенних держав, створених на основі колишнього Радянського Союзу. Фактор ідентичності, як відомо, виростає з визнання минулого, сьогодення і майбутнього. У сучасних умовах це усвідомлюється більшістю населення союзних республік колишнього СРСР. Яку силу процес інтеграції набере в майбутньому, значною мірою залежатиме від Росії. 

 Час покаже, а історія розсудить. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Росія та інтеграційні процеси в СНД"
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    інтеграційні процеси, які призводять до створення складних держав і їх утворень: федерацій, конфедерацій, співтовариств і т.д. Федеративна форма державного устрою є ще більш багатоликої, ніж унітарна. Кожна федерація має унікальні, специфічними особливостями. І все ж можна при цьому виділити риси, що характеризують всі фе-дератівного держави. Так, на відміну
 2. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    інтеграційних процесів такі проблеми виникають все частіше. Так, стала практичною проблема застосування в Росії «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права». Діють і навіть мають пріоритет у випадку колізій правила міжнародних, міждержавних договорів. Ці колізії виникають при вирішенні конкретних справ. Зрозуміло, що колізійні проблеми є предме-том головним чином
 3. Інтернаціоналізація виробництва.
    процесу було покладено створенням європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) в 1951 р. Воно інтегрувало кам'яновугільну, залізорудну і металургійну промисловість шести країн. Пізніше до ЄОВС приєдналися ще 6 країн, і зараз воно контролює 100% видобутку кам'яного вугілля, понад 90% виплавки сталі і виробництва чавуну, близько 40% видобутку залізної руди в Західній Європі. У 1957 р. було
 4. Зовнішня політика
    інтеграційний процес задіяний у відносинах Росії і Білорусії, які увійшли до якийсь союз з невизначеним статусом. Чи не були досягнуті бажані дружні відносини Росії з Україною. Історія залишила чимало проблем, які загострено сприймаються націоналістичними силами в обох державах. На Україні вони роздмухували «Антімос-Кальські» настрої, а в Росії з територіальними
 5. § 3. Росія в умовах нового державного ладу
    інтеграційних процесів у рамках СНД (про це піде мова нижче), ми зупинимося на ряді моментів, які характеризують соціально-політичну ситуацію в ці роки в самій Росії. Для порівняння наведемо такі дані. У колишньому СРСР проживало більше 100 націй і народностей, різних за мовою, культурою, особливостей побуту, спільності історичних доль. У ньому було представлено більше 130 мов
 6. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
    росіян було уражене і тим, що невдоволення і претензії з боку національних регіонів часто прямували проти Росії і росіян, а не проти того самого «інтернаціонального» Центру, від. якого Росія страждає не менше дру гіх12. У силу цих та інших причин на початку 1990 р. в республіці був досить виразно поставлено питання про державний статус РРФСР. Найрізноманітніші
 7. КРИЗА ГОРБАЧЕВСЬКОГО ЛІДЕРСТВА І Новоогарьовського ПРОЦЕС. ВЕСНА-ЛІТО 1991
    росіян. Цей? Омент слід підкреслити особливо, оскільки саме він, на наш ^ гляд, визначив результат виборів 12 червня 1991 р. У основі білі Єльцина (57,3% від числа тих, хто прийшов) лежали обіцянки будів привести країну до гідного життя без зниження жиз-рнного рівня; заяви про готовність максимально задовольнив гть різні національні «апетити» всередині РРФСР; декла-ції про прагнення до «оновлення»
 8. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    росіян за межами республіки'' 9. ? І хоча виступи республіканських керівників були пройняті оптимізмом, проте у багатьох присутніх на з'їзді виникло почуття, що це зібрання приречених, похорон Союза50. І це було не тільки відчуття. З'їзд прийняв два документи: конституційний «Закон про органи державної влади і управління Союзу РСР у перехідний період» і
 9. ФЕДЕРАТИВНА ПОЛІТИКА РОСІЇ
    інтеграційних процесів «в стрімко розвалює Радянському З вікні» 6 '. Вважаю, що можна дати і інше трактування подій. Те, що можливе зіткнення буде пов'язане зі значною кров'ю, випливало, наприклад, з аналітичних матеріалів військових, що знаходилися в Чечне66. Тим не, менш Указ № 178 все ж був «запушений». Недостатня політична і військово-технічна підготовка завадили його
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський зазначає, що перші більше значення надають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua