Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Росія в умовах нового державного ладу

Новий етап соціально-політичного розвитку Росії почався у винятково складних умовах. Це пояснюється тим, що практичні дії (і не тільки уряду) з реалізації стратегічних цілей реформ, будучи необхідними по суті, не дали значних позитивних результатів. Для характеристики становища, що склалося в Росії, засоби масової інформації застосовували різні терміни: тупикова, катастрофічна, вибухонебезпечна і т.д. До середини 90-х рр.. відповідь на питання: куди йде Росія - вже не звучав як загадковий.

У сфері економіки спад виробництва і технологічне відставання стали переростати в стадію руйнування промислового й аграрного потенціалу, історично сформованих зв'язків і інфраструктури. З внутрішнього ринку зникають вітчизняні товаровиробники; науково-технічний прогрес заблокований; сировинної та торгово-посередницький бізнес витісняють з економіки та фінансової системи країни індустріальне підприємництво. Негативні процеси розвиваються і в аграрно-промисловому комплексі країни. Вироблений в 1993 р. в Росії національний дохід склав 57% від рівня 1990 р.; продукція промисловості - 63; капітальні вкладення - 43%. Для порівняння: за чотири роки Великої Вітчизняної війни, коли були окуповані Україна і Білорусія, зруйнована половина європейської частини країни, річні втрати в рівні виробництва навіть в 1942 р. не перевищили 23%. Ці дані наведені в монографії відомого історика, професора В.І. Жукова "Росія: стан, перспективи і протиріччя розвитку", виданої в 1995 р. видавництвом "Союз".

Характеризуючи відставання Росії від США в ці роки, автор наводить такі відомості: "За даними Держкомстату РФ, відставання економіки Росії від США за чотири роки реформ зросла на 64%. Фізичний обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії за підсумками 1993 склав 13,6% від обсягу ВВП США (у 1990 р. цей показник дорівнював 23%).

Свої судження автор книги висловлює і з питань приватизації. Він пише : "Істотне значення для розуміння внутрішньої логіки реформування країни має політика приватизації.

За своїми цілями, методам і результатам вона не є лише економічною категорією. У результаті її проведення недержавний сектор економіки став ведучим (у приватні руки перейшло 110000 підприємств), але це не принесло ні зростання ефективності виробництва, ні поліпшення обслуговування населення. У реальній практиці чекова приватизація мала три ретельно ховалися під час її проведення політичні цілі: по-перше, замінити державний тип власності на приватний і за рахунок цього домогтися зміни суспільного ладу, по-друге, створити економічну і фінансову еліту, покликану стати соціальною опорою радикального оновлення країни, по-третє, домогтися соціально спокійної реакції більшості населення на фактичну втрату своєї частки власності ". І далі автор пише:" В результаті чекової приватизації економічну владу отримали приблизно 5% населення країни. Ймовірно, провідне місце серед них займають представники апарату управління (або довірені їх особи), распоряжавшиеся процесом приватизації. На другому місці, очевидно, знаходяться представники тіньової економіки, лідери якої пройшли етап первинного накопичення капіталу "в умовах розвинутого соціалізму", багато разів збільшили його в період "боротьби з пияцтвом і алкоголізмом", "відмили" гроші під вивіскою кооперативів та скупили власність через інвестиційні фонди за викидними цінами. Не виключено, що в третю групу могла увійти частина "директорського корпусу", що скористався тими привілеями, які були встановлені для його фактичного офіційного підкупу. Ймовірно, серед нової економічної еліти виявилася і якась частина дійсно заповзятливих людей ".

Про основні політичні підсумки приватизації та масштабних розкраданнях державної власності написано чимало. Цим же пояснюється і те, що Держдума зайнялася в березні -квітні 1996 р. перевірки стану з приватизацією в країні. Наведені в газеті "Московський комсомолець" дані з цього приводу свідчать: "Рахункова палата Російської Федерації винесла на огляд журналістів свої претензії з приводу проведеної і проведеної в країні приватизації.

Лейтмотивом звинувачення стала невдала приватизація. Ніяких доходів від неї держава не отримала.

Головні звинувачення, безумовно, дісталися Федеральному управлінню майном. Це відомство замість того, щоб не допускати банкрутства підприємств, розпродувало за безцінь пакети акцій підприємств-боржників і не думало ні про яке оздоровленні.

Багата колись країна залишилася з розбитим коритом ...

Вельми серйозні демографічні процеси в Росії. Вони характеризуються насамперед різким зниженням народжуваності, зростанням смертності і скороченням тривалості життя, наростаючою міграцією населення, появою великої кількості біженців та переселенців.

Позитивний природний приріст зберігався в шести автономних округах, а в Республіці Алтай і двох автономних округах він був близьким до нуля. Загалом населення всіх територій, що мають позитивний природний приріст населення, становить тільки 5,39% всього населення країни - це менше 8 млн. чоловік ".

Заслуговує на увагу хоча б коротка характеристика склалася в Росії сучасної еліти . Масштабні дослідження, проведені Всеросійським центром вивчення громадської думки, показали, що в правлячій еліті сьогодні близько 80% займає колишня номенклатура.

Нова еліта зацікавлена в стабілізації політичної обстановки, однак, не маючи в своєму розпорядженні соціальною основою, достатньої для формування базових політичних партій, змушена структурувати свою організацію і забезпечувати захист інтересів через апарат, перетворюючи його в єдину, самодостатню, безроздільно панівну силу.

Крім стабілізації політичної ситуації правляча еліта вирішує ще одну задачу, пов'язану з створенням реальних умов для формування середнього класу з одночасним зміцненням позицій тих, хто відноситься до групи стратегічних власників. Для вирішення інших завдань, насамперед соціальних, у нової політичної еліти не вистачає ні часу, ні коштів.

Тим часом проблеми влади в частині її збереження загострилися. Однією з головних її характеристик стає добре відоме в минулому розбіжність між словом і ділом, політичним гаслом і практичними діями (Жуков В. Росія - стан - перспективи - протиріччя розвитку. М., 1995. С . 5-20, 60, 80).

Політична історія Росії середини і другої половини 90-х рр.. (крім викладеного вище) характеризується також не менш складними подіями і факторами. Не торкаючись питань, пов'язаних з війною в Чечні та її наслідками, а також намітилися серйозних інтеграційних процесів у рамках СНД (про це піде мова нижче), ми зупинимося на ряді моментів, які характеризують соціально-політичну ситуацію в ці роки в самій Росії. Для порівняння наведемо такі дані. У колишньому СРСР проживало більше 100 націй і народностей, різних за мовою, культурою, особливостей побуту, спільності історичних доль. У ньому було представлено більше 130 мов корінних народів, у тому числі приблизно 70 літературних мов, основна маса носіїв яких мають свою державність за межами СРСР. Мови корінних народів СРСР були поширені в 15 союзних, 20 автономних республіках, 8 автономних областях і 10 автономних округах [Національна доктрина Росії (проблеми та пріоритети). М., 1994. С. 32]. Як відомо, за Конституцією РФ, вступила чинності 25 грудня 1993 р., у складі Російської держави знаходяться 89 суб'єктів Федерації; 21 республіка, 6 країв, 49 областей, 1 автономна область, 10 автономних областей (Конституція Російської Федерації. М., 1993). Однак Федеративний договір узаконив нерівноправне становище суб'єктів Федерації. Республіки отримали статус суверенних держав, мають свої конституції, атрибути: гімни, герб, прапор. І що найголовніше, розпоряджаються своєї фінансово-бюджетною політикою. Здавалося б, ці фактори повинні були значно стабілізувати, зміцнити, посилити єдине багатонаціональна держава . Однак у силу ряду проблем, головним чином суб'єктивного характеру, ми зіткнулися в ці роки з протилежними факторами, що характеризуються сепаратистськими тенденціями в країні. Найбільш сильним джерелом сепаратизму в Росії є все ж національний фактор. Тут чимало причин, що породили цей "сплеск". Зупинимося тільки на найбільш важливих.

Багато подій і трагічні конфлікти в пострадянських республіках, безсумнівно, свідчать про дезінтеграційних процесах, руйнівних тенденціях, що загрожують вибухами колосальної сили. Особливу небезпеку представляли і продовжують до сьогоднішнього дня представляти етнополітичні конфлікти, які знайшли своє вираження у великих і малих війнах на етнічної й територіальної грунті і призвели до численних людських жертв в Азербайджані, Вірменії, Таджикистані, Молдові, Грузії, Чечні, Північної Осетії, Інгушетії.

Зміна геополітичного становища призвело до того, що Росія зіткнулася з появою на своїх рубежах нових нестабільних держав. Тяжким тягарем лягло на Росію і надання економічного патронажу новим незалежним державам. Субсидування цих республік тільки в 1992 р. склало 17 млрд. доларів. (Світова економіка і міжнародні відносини. 1995. № 4. С. 47-49). На 1 липня 1994 загальна заборгованість країн ближнього зарубіжжя (колишніх союзних республік) Росії склала 3421 млрд. руб. Водночас заборгованість самої Росії як правонаступниці СРСР останнім часом різко зросла . Досить відзначити, що зовнішня заборгованість Росії в 1995 р. склала 94,2 млрд. доларів, або 25,4% валового національного продукту (Московська правда. 1996. 14 березня).

Забігаючи трохи вперед , зауважимо, що особливостями існування нових незалежних держав є відсутність у більшості з них історичних традицій самостійного розвитку в рамках національно-територіальних утворень; нерозвиненість політичної системи, інститутів влади, політичних партій, відсутність деяких інших атрибутів державної влади, таких, наприклад, як армія. Фактично державний устрій, кордони, внутрішнє територіальний поділ успадковані від республік СРСР.

Специфічність сучасної ситуації полягає ще й у тому, що у влади в більшості республік стоять колишні партійні керівники, представники національної еліти. Природно, політична обстановка в Росії дещо інша, хоча і тут ми стикаємося з чим з того, що типово сьогодні і для колишніх республік СРСР. Багато в чому посилює політичну ситуацію в країні складне соціально-економічне становище, помітно погіршується матеріальне становище більшості населення порівняно з попередніми роками.

Так, з січня 1992 зростання цін в 3-4 рази випереджає підвищення зарплати. В середньому споживчі ціни на продовольство відтоді зросли більш ніж в 12 тис. разів. І далі: за сукупним внутрішнього валового продукту Росія за п'ять років з другого місця в світі відкинута на десяте, по валовому внутрішньому продукту на душу населення - на 75-е. І це при тому, що ресурсний потенціал Росії в 2-2,5 рази перевищує ресурсний потенціал США, в 6 разів - потенціал Німеччини.

До кінця 1993 р. по темпами спаду внутрішнього валового продукту Росія випередила Америку часів "великої депресії". На початку 1994 р. падіння виробництва порівняно з 1990 р. перевищило всі показники його зниження за період Великої Вітчизняної війни. Спад виробництва в країні не зупинений до цих пір. Постійно збільшуючись, число повністю та частково безробітних на початку 1996 р. досягло 13 млн. чоловік ... У січні 1994 р. мінімальна пенсія на 1 % перевищила прожитковий мінімум. На початку минулого року вона становила вже ... 68% цього самого мінімуму, а в січні 1996 р. опустилася до 53% його. Нині навіть середня пенсія ледве досягає прожиткового мінімуму, скупо розрахованого нинішніми чиновниками для пенсіонерів .. . У 1995 р. природний спад населення Росії склала 785,4 тис. осіб і порівняно з 1992 р. збільшився в 3,6 рази. За останні п'ять років кількість інвалідів зросла на 70%. Кількість сиріт в РФ за останні два роки збільшилася на 115 тисяч. З 1990 р. число наукових працівників у нашій країні зменшилася майже на 1 мільйон. За розмірами зарплати вчені тепер займають передостаннє місце в Росії, так як фінансування за цей час скоротилося в десятки (!) раз (Правда. 1996. 6 квітня).

Незважаючи на виняткову складність у соціально-економічному і політичному житті країни в середині 90-х рр.., все ж найбільша небезпека і трагічність в ці роки були пов'язані з безперспективною і безглуздої війною в Чечні . Багато чого можна зрозуміти, з чимось можна змиритися, коли мова йде про соціально-економічний стан в державі, але коли гинуть десятки тисяч ні в чому не винних людей, руйнуються десятки міст і сіл, наноситься величезний, непоправної шкоди економіці країни, з цим навряд чи може погодитися розсудлива людина. Цим і пояснюється всенародний виступ проти війни, що забрала тисячі людських життів.

 Проблема Чечні - складна і багатогранна, може бути вирішена шляхом взаємних компромісів, з урахуванням інтересів чеченського народу і всіх народів Росії. Для цього буде потрібно тривалий час. 

 Такими є лише основні аспекти політичного і соціально-економічного розвитку Росії в умовах нового державного ладу. 

 Найважливішим політичним подією в Росії в середині 90-х рр.. стали вибори до Державної Думи у грудні 1995 року Активність виборців була достатня високою, у виборах взяло участь понад 60% виборців. В цілому результати виборів принесли перемогу народно-патріотичного блоку і констатували зниження політичної значущості демократичних сил. 

 Після виборів в Росії практично склалася якісно нова політична ситуація, при якій Державна Дума змогла б чинити серйозний тиск на політику Президента і Уряд Росії, але цього не сталося. Шлях до "національного порозуміння" не привів до відчутних результатів. Як і раніше тривала кровопролитна війна в Чечні. У країні кількість біженців склала 6 млн., безпритульних - 1 млн., сиріт - 2 млн. чоловік. Понад 36 млн. чоловік продовжували залишатися напівголодними. Фундамент життєзабезпечення російського суспільства, освіта, наука і культура не отримали скільки-небудь істотної підтримки. Збільшився розгул злочинності та пияцтва. 

 Практично відразу після виборів до Державної Думи починає розгортатися виборча кампанія з переобрання Президента Росії. В основному кампанія проходила без істотних політичних або інших ексцесів. Всі політичні партії та рухи країни, кандидати на пост Президента, їхні штаби і довірені особи брали активну участь у підготовці виборів, дотримуючись цивілізовані форми і методи передвиборчої політичної боротьби. 

 Вибори пройшли в два тури. Перший тур, що не визначив кандидатуру Президента країни, відбувся 16 червня; 

 другий - 3 липня 1996 

 У другому турі балотувалися два претенденти: нинішній Президент Б.Н. Єльцин і керівник Комуністичної партії Російської Федерації Г.А. Зюганов. Обидва кандидати на пост Президента стверджували, що у них є програми виведення Росії з кризи; виступали за мирний шлях вирішення накопичених проблем в галузі внутрішньої та зовнішньої політики країни. 

 Число тих, хто проголосував за Єльцина і Зюганова у першому турі було практично однаково. У другому турі переміг Б.Н. Єльцин. Посилаючись на Федеральний закон "Про вибори Президента Російської Федерації" Центральна виборча комісія РФ постановила визнати вибори Президента 3 липня 1996 дійсними і вважати обраним на посаду Президента Російської Федерації на другий термін Б.Н. Єльцина. 

 Оцінка підсумків виборів як у самій Росії, так і за рубежем не була однозначною. Час відповість на всі питання, поставлені підсумками виборів Президента Росії. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Росія в умовах нового державного ладу"
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
    умов, щоб окремі явища суспільного життя, що можуть призвести до створення демократичних інститутів, отримали відповідну еволюцію. Тому замість легальної, кропіткої боротьби за свої права для російської історії частіше характерна швидка і люта розправа з неугодними верхами. Апогеєм цієї неприборканої «волі» стало повстання під проводом Степана Разіна, який закликав
 2. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
    умовах викриття культу особи І.В. Сталіна і збільшення уваги до ленінському спадщині повернулося шанобливе ставлення офіційних кіл до революційного терору. У роки брежнєвського застою і посилення тоталітарного ідеологічного тиску в країні знову став порицался терор, але робився наголос на соціалістичний зміст народницького вчення. В даний час, коли в принципі пішло
 3. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
    умови - підтримці царя. Так було і при перших реформаторських задумах і пізніше, коли реформи таки починалися. Перші спроби реформ в XIX столітті були пов'язані з ім'ям М.М. Сперанського (1772-1839). Виходець з духовного стану, він завдяки своїм талантам, працьовитості й організованості став одним з найбільших державних діячів, був удостоєний титулу графа Російської імперії. Його по
 4. 1.Економіка і соціальна структура
    умовах плюралізму думок і багатоликих оман. Для вивчення історії Росії цього часу важливий системний підхід, що включає в себе два моменти: 1) розгляд російського суспільства кінця XIX-початку XX в. як системи економічних, соціальних, політичних відносин і 2) розгляд російській історії в контексті всесвітньої історії, історії єдиної, але багатоваріантної. Вивчення епохи
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
    умовах самодержавної Росії ставала все більш нетерпимим. На порядок денний невідворотно висувався революційний шлях вирішення цього протиріччя. На цей шлях певною мірою штовхала і непоступливість царя, вперто не бажав хоч якось модернізувати самодержавно-абсолютистську владу і змінити правовий статус поміщицького землеволодіння. Видатний радянський історик К.Ф. Шацілло у своїй
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    умовах розгортання в країні різнорідних за складом, цілям, характером рушійних сил революції. Таким чином, «завдяки відсталості, яка посунула нас вперед», Росія вступила на шлях революцій, і цей процес витікав із загального ходу миро-вого розвитку. У зарубіжній історіографії з'явилася тенденція розглядати жовтня 1917 революцію як складову частину революцій періоду першої світової
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    росіян. Росія пориває з колгоспно-общинної організацією аграрного праці та побуту, що забезпечує привілеї для небагатьох і рівність у злиднях для більшості, а заодно ще й деградацію найціннішого, що є в суспільстві - інтелектуального, морального, та й фізичного потенціалу самих працівників. Іде вона і від безініціативного, отупляющее соціального утриманства, що перетворює людей
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    росіян, у тому числі на зв'язок цих процесів з національними психологіями народів, що населяють Росію. Власне, так і має бути, історія і повинна складати потужну основу вітчизняної теорії права. Можна зробити і більші висновки. У тій мірі, в якій будуть посилюватися правові початку державності Росії, розвиватися правова культура, права і свободи громадян, правове
 9. § 2. Соціально-економічний розвиток
    умовах тотального одержавлення (95% засобів виробництва), зміцнення адміністративно-командної системи були втрачені економічні стимули до продуктивної праці, поширилася безгосподарність. Поглиблення соціально-економічної кризи підштовхнуло керівництво країни до радикально-економічної реформи. Її головна мета - переклад господарства на рейки ринкової економіки, всемірне
 10. 2.3 Росія в XVII столітті
    домовлену переходом до абсолютної монархії. Він прагнув сконцентрувати у своїх руках основні важелі управління, спираючись при цьому на розумних, знаючих і надійних людей. Значення боярського сану поступово втрачало вирішальну роль. Вперше при Олексія Михайловича з'явився спеціальний орган охорони самої держави - Наказ таємних справ. В основу своєї політичної системи Олексій Михайлович
© 2014-2022  ibib.ltd.ua