Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР

Недра - складова частина природного середовища, яка знаходиться під земною поверхнею, включаючи мінерали і гірські породи, що виходять на поверхню землі. Ресурси надр (мінеральні ресурси) як предмет праці використовуються у сфері виробництва товарів і є матеріальною основою і активним елементом розвитку виробництва.

Залежно від галузі господарського застосування розрізняють:

паливно-енергетичні (нафта, природний газ, викопне вугілля та ін.);

рудні, які є сировинною основою чорної і кольорової металургії (залізна руда, боксити, мідні, свинцо-во-цинкові руди та ін.);

гірничо-хімічна сировина (фосфорити, апатити, калійні солі та ін.);

природні (мінеральні) будівельні матеріали і нерудні корисні копалини (мармур, граніт, будівельний пісок, цементна сировина тощо);

гідромінеральні (підземні води).

За ступенем разведанности певних запасів їх поділяють на такі категорії:

А - найбільш розвідані і цілком підготовлені до видобутку;

В - попередньо розвідані запаси з приблизно визначеними межами залягання;

С1 - розвідані в загальних рисах родовища з запасами, підрахованими за допомогою екстраполяції геологічних даних;

С2 - перспективні запаси, виявлені за межами розвіданих частин родовищ.

У ході експлуатації надр нерідко виникають негативні зміни, що призводять до появи небезпечних і необоротних в екологічному відношенні процесів і явищ. Вони проявляються у відчуженні сільськогосподарських і лісових угідь, зміні теплового балансу надр, забрудненні навколишнього середовища нафтопродуктами, токсичними компонент-34 тами, зміні водного режиму на великих територіях

та ін

Основні напрями раціонального використання та охорони надр:

дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування (Кодекс Республіки Білорусь про надра, 1997);

повне і комплексне геологічне вивчення надр і достовірна оцінка запасів корисних копалин;

недопущення псування розроблюваних і довколишніх родовищ корисних копалин в результаті користування надрами, а також запасів цих копалин, консервіруемих в надрах;

найбільш повне вилучення із запасів основних і супутніх корисних копалин і компонентів;

раціональне використання розкривних порід;

охорона родовищ корисних копалин від лих антропогенного і природного походження, що знижують якість і промислову цінність ресурсів надр;

розробка та використання еколого-безпечних і економічно ефективних технологій видобутку, переробки і використання мінеральної сировини, підвищення коефіцієнта вилучення корисних копалин;

скорочення втрат сировини при транспортуванні і розробка науково обгрунтованих нормативів витрати мінеральної сировини на одиницю продукції та ін

Контрольні питання

1. Роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі.

2. Загальна характеристика багатств надр. Класифікація корисних копалин.

3. Проблема виснаження ресурсів надр і необхідність їх комплексного використання.

4. Найважливіші напрями раціонального використання та охорони ресурсів надр в Республіці Білорусь.

35

Завдання 8.1. Розрахувати рентну цінність природних ресурсів на трьох родовищах мінеральної сировини і визначити розміри рентних платежів за даними табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Сумарні витрати на одиницю видобутку на трьох родовищах Родовище На 1 га площі, ум. од. ПІ,

ум. т С, г I 120 25 20 30 0,12 100 II 150 132 100 150 0,12 150 III 44 20 150 20 0,12 200 В середньому по галузі 100 20,6 120 15 0,12 Методика розрахунку

Диференціальна гірська рента Д) розраховується за формулою

Д =? Ьа + # 1 - г) - (з 2 + К - г)]-п,

? = 1

де (С1 + К1 - г) - наведені витрати на одиницю 1-й продукції при гірших умовах; (С2 + К2 - г) - те ж при оцінюваних природних ресурсах; П1 (1, 2, п) - обсяг 1-го виду продукції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР "
 1. Глава 10. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
  Глава 10. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ
 2. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  тематизував звід відомостей кількісних, якісних і територіально-адресних показників про природно-фізичних, екологічних, господарських, економічних характеристиках і правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін стану ресурсів під впливом природних і антропогенних факторів, рекомендації по раціоналізації використання ресурсів та
 3. РЕСУРСНИЙ КРИЗА
  раціональному використанні, управлінні і захисту з тим , щоб їх вистачило сьогоденням і майбутнім поколінням. У разі хижацького їх використання, коли відновлення не встигає за споживанням, навколишнє середовище деградує, що веде до екологічної кризи, а надалі до екологічної катастрофи.
 4. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  раціонального використання природних ресурсів, їх збереження та відновлення, регулюються міжнародними договорами РФ, земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, тваринний світ, іншим законодавством у галузі охорони навколишнього середовища і природокористування (п. 5 ст. 2), тобто обгрунтовано розглядає законодавство про окремі природних ресурсах підгалузями
 5. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10. Основні концепції взаємодії
 6. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  тема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил. 7. Природні умови і ресурси як фактор економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна,
 8. особисті немайнові права
  охорона особистих немайнових прав Поняття і зміст права на захист честі, гідності та ділової репутації громадян та юридичних осіб. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правового захисту. Відмінності відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію особи, від наклепів і дифамації. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності та ділової
 9. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  тема, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково- технічного прогресу при високій продуктивності праці. слів і словосполучень Природа Взаємодія Суспільство Ресурс
 10. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Товариство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 11. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
  використанням людських ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
 12. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА
  використання результатів інтелектуальної діяльності. Засоби індивідуалізації товарів і їх виробників, особливості їх цивільно-правового режиму. Інститути громадянського права, що регламентують відносини з охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації товарів та їх виробників. Міжнародні угоди (конвенції)
 13. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 14. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  тема діяльності не забезпечує збереження природно-ресурсного потенціалу. Раціональне природокористування забезпечує економне використання природних ресурсів, їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвивається народного господарства і збереження здоров'я людей; воно складається з вивчення, охорони, освоєння і перетворення природних ресурсів (схема 3). Схема
 15. Миркин Б. М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Изд. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 16. ВИСНОВОК
  темах, а Ж.Б. Ламарк і Т. Мальтус дали прогноз можливих важких наслідків господарської діяльності людини для природи. Екологія бурхливо розвивалася у ХХ ст. та перетворилася з біологічної науки в комплекс з багатьох наук, велика частина яких вивчає відносини навколишнього середовища і всього одного біологічного виду - людини розумної. Стан природних ресурсів Російської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua