Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999 - перейти до змісту підручника

УП.2. Запаси води на Землі і її глобальний кругообіг

Світові запаси води на Землі колосальні. Вони рівні 1353985 тис. км3 (табл.19). Якщо все води гідросфери рівномірно розподілити по поверхні Землі, шар її буде мати товщину близько 2,5 км. У межах Світового океану, який займає приблизно 2/3 поверхні Землі, середня глибина становить 3,96 км при максимальній 11022 м (Маріанська западина).

Таблиця 19

Світові запаси води Види вод Обсяг тис,

км3 Частка у світових запасах,% від загальних

запасів від запасів прісних вод Загальні запаси 1353985 100 - з них: 1350955 97,5 - у тому числі: Світовий океан 1338000 96,5 - Підземні 12870 1,0 - Озерні 85 0,006 - 35029 2,5 100 в тому числі: Льодовики і постійні 24064 1,74 68,7 снігу Підземні 10530 0,76 30,1 Підземні льоди 300 0,022 0,86 Озерні 91 0,007 0,26 Грунтові 17 0,001 0,05 Вода в атмосфері 13 0,001 0,04 Вода в організмах 1 0,0001 0,003 Води боліт 12 0,0009 0,003 В руслах річок 2 0,0002 0,006 192

Хоча основна маса води на Землі представлена солоними водами (частка їх у загальних запасах близька до 97 , 5%), але й обсяги прісних вод колосальні.

Вони рівні 35 млн. км3.

При незмінності рівня Світового океану водний баланс Землі складається в такий спосіб. Випадають на планеті опади врівноважуються випаровуванням. Обидві величини близькі до 577 000 км3 в рік. При цьому випаровування з океану перевищує опади на 47000 км3/год. На суші закономірність зворотна - випаровування менше опадів на 47000 км3. Ця волога і повертається в океан за рахунок річкового стоку.

В даний час світовий водний баланс зміщений у бік океану. Останній отримує більше води, ніж її випаровується на 430-550 км3/год. Результатом цього є поступове підвищення рівня океану (приблизно 15 см за останнє сторіччя). Вважається, що близько 75% цієї додаткової вологи океан отримує в результаті танення льодовиків, 18% - за рахунок витрачання запасів підземних вод і 7% - дають озера.

Вкрай важливо підкреслити, що недоіспареніе опадів на суші (47000 км3) пов'язане в основному не з дефіцитом тепла (він характерний тільки для високих широт), який дозволив би випаруватися всім опадам, а з регулюючою роллю екосистем .

Якби наземні екосистеми втратили властивість регулювання влагооборота, це неминуче призвело б до найбільшої катастрофи: зменшення запасів прісної води, втрати механізмів її очищення і різкого порушення біологічних та інших біосферних процесів.

Факторами водорегулювання в екосистемах виступає грунт і рослинний покрив. Вони створюють умови для вбирання вологи в поч-вогрунти і стоку по поверхні грунту. В результаті цього частина вологи опадів практично повсюдно (навіть у вкрай посушливих районах) надходить на харчування грунтових вод і водних джерел. Кількісні результати такої ролі екосистеми для формування та використання водних ресурсів будуть розглянуті на прикладі управління круговоротами води в екосистемах (див. раздД VII).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " УП.2. Запаси води на Землі і її глобальний кругообіг "
 1. 2.1. Програмна лекція 2.1. по модулю 2 "Основи традиційної екології": Теоретична екологія. Круговороти
  води. Основний хімічний елемент поставляється водою в процесі фотосинтезу. Механізм кругообігу води. Роль живої речовини у великій круговороту води. 2.2.7. Кругообіг вуглецю. Неорганічні та органічні акумулятори вуглецю. Основний регулятор вуглекислого газу в атмосфері Механізми безпосереднього впливу кругообігу вуглецю на енергетику атмосфери. 2.2.8.
 2. ВИСНОВОК
  води, азоту і фосфору. Водозабір для поливу сільськогосподарських культур різко збільшив випаровування, значна частина прісної води втратила свою якість через забруднення. До природної фіксації азоту мікроорганізмами і надходженню азоту в грунт при грозах додалися «поставки» азоту з мінеральними добривами і кислими дощами. Особливо небезпечно втручання людини в кругообіг фосфору,
 3. кругообігу ВОДИ, вуглецю, азоту, фосфору і сірки.
  Запас води на Землі розпадається і відновлюється за 2 млн. років Кругообіг вуглецю. У кругообігу вуглецю, точніше, найбільш рухомий його форми - вуглекислого газу - чітко простежується його переміщення по трофічних ланцюгах: продуценти, що вловлюють вуглець у складі вуглекислого газу при фотосинтезі, консументи - поглинаючі вуглець у складі органічних речовин, що складають
 4. круговорот біогенних елементів та їх модифікацій.
  Води між сушею і океаном, через атмосферу. Малий (біохімічний) кругообіг речовин у природі, на відміну від великого, відбувається лише в межах біосфери. Сутність його в утворенні живої речовини з неорганічних сполук у процесі фотосинтезу і в перетворенні органічної речовини при розкладанні знову в неорганічні сполуки. Даний круговорот для життя біосфери
 5. біотичного ПРОЦЕСИ В БИОСФЕРЕ.
  Води. * 0,023% - уловлюються зеленими рослинами і використовуються в процесі фотосинтезу для утворення органічних речовин, якими харчуються різні живі організми. Велика частина променевої енергії, що досягає поверхні Землі, надходить у вигляді світлового випромінювання і хвиль ближнього інфрачервоного спектра. Основна частина шкідливого іонізуючого випромінювання сонця і ультрафіолетова
 6. ПИТАННЯ З ЕКОЛОГІЇ
  води в біосфері. 29. Біогеохимічний цикл вуглецю. 30. Біогеохимічний цикл азоту. 31. Біогеохімічні цикли фосфору, сірки і мінеральних речовин. 32. Особливості кругообігу ксенобіотиків в біосфері. 33. Порушення біогеохімічних кругообігів людиною. Повернення речовин в кругообіг. 34. Еволюція біосфери. 35. Основи екологічного нормування. 36. Здоров'я людини і
 7. 7.5. Ноосфера
  води? 6. Що потрібно зробити, щоб нормалізувати біосферний кругообіг азоту? 7. Чим відрізняється круговорот фосфору від кругообігів азоту і вуглецю? 8. У чому небезпека руйнування озонового шару? Як можна уникнути цього? 9. Які фактори викликають кислотні дощі, як ці дощі впливають на різні екосистеми? Питання для обговорення Яку роль у нормалізації
 8. Кругообіг води
  запаси фітомаси. "Проходження вуглецю" тут не роки (як у дерева), а дні і години. Теж в цілому характерно, і для зоопланктону. Значить і сумарне виділення вуглекислого газу дуже незначно. Зменшення загальної біомаси в кожному наступному трофічному ланці знижує частку участі в кругообігу вуглецю океану. Разом з тим океан і атмосфера тісно пов'язана обміном вуглекислого
 9. 7.3. Кругообіг речовин в біосфері
  запасів в атмосфері в результаті фотосинтезу рослин і його поглинання при диханні організмів і спалюванні палива в господарстві людини. В даний час підтримується рівноважний кругообіг кисню, хоча у великих густонаселених містах з промисловими підприємствами і великою кількістю транспорту виникають його локальні порушення. Кругообіг води протікає за наступною
 10. круговорот газоподібних і осадових ЦИКЛОВ
  запасає, пов'язує сонячну енергію - це створення органічної речовини в результаті фотосинтезу. У зв'язуванні і запасанні сонячної енергії і полягає основна планетарна функція живої речовини на землі.
 11. ВИСНОВОК
  води, кисню, азоту, фосфору та ін Вони поглинають воду і випаровують її. Завдяки організмам здійснюється кругообіг вуглекислого газу, який тісно пов'язаний з кругообігом кисню. Кисень засвоюється всіма організмами при диханні і перетворюється на вуглекислий газ, який використовується рослинами для фотосинтезу, в якості побічного продукту при цьому виділяється кисень, що повертається в
 12. УІ.З. Проблема вичерпання, або кількісного виснаження вод
  запасів прісної води. При настільки незначній частці вилучення вод, здавалося б, немає при-7-2937 193 чин для їх дефіциту, тим більше, що після використання вода як невичерпний ресурс включається в кругообіг і знову повертається в джерела. Виснаження вод дійсно неможливо в масштабах всієї гідросфери, але воно реально в регіональному плані. Щоб відповісти на питання про причини дефіциту
 13. § 45. Лісові екосистеми
  запаси підземних вод. Лісові грунти фільтрують води, що стікають з полів і промислових майданчиків, і очищають їх від багатьох шкідливих домішок. Лісові екосистеми випаровують в атмосферу вологу і благотворно впливають на клімат, підвищуючи вологість повітря. За способом господарського використання і необхідності охорони розрізняють три групи лісів. Ліси першої групи розташовуються уздовж річок і по
 14. ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
  запасів і т.п. Усвідомлення склалася в світі ситуації є обов'язковим для культурного цивілізованої людини. Інтереси виживання людства вимагають від кожної людини зусиль у пошуку шляхів сталого розвитку. Потрібні нові ідеї, концепції, сценарії, реалізація яких здатна послабити глобальну кризу, загрозливий майбутнього кожного окремо і всіх разом. Пережиті
 15. БІОСФЕРА
  води. У цьому тонкому шарі біосфери сконцентровано понад 90% біомаси рослин і тварин. У порівнянні з діаметром Землі (13 тис. км) біосфера - тонка плівка, подібна шкірці на великому яблуці. Як ми вже говорили, витоки вчення про біосферу лежать в роботах А.Л. Лавуазьє, Ж.Б. Ламарка, А. Гумбольдта. Термін «біосфера» запропонував Е. Зюсс. Однак, вчення про біосферу створив російський
 16. Теми рефератів.
  Глобальних проблем людства. 23. Взаємозв'язок навколишнього середовища і здоров'я населення. Санітарні показники. 24. Резистентність особистості людини до змін навколишнього середовища. 25. Пошук можливих шляхів коеволюції суспільства і природи. Відмова від звичного способу життя. 26. Концепція сталого розвитку. Реалізація, перспективи. 27. Палеогеографія. Історія
 17. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  запасу води. 1.20.2. Грунти. Роль грунтів у розвитку живої речовини. 1.20.3.Жівие організми. Енергетична піраміда. Автотрофні рослини - єдине джерело енергії, який підтримує життєдіяльність всіх видів тварин. 1.21. Основні екологічні глобальні проблеми стану біосфери. 1.21.1. Основні глобальні проблеми. Перелік. 1.21.2. Непомірне
© 2014-2021  ibib.ltd.ua