Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 5. Види навчання

Основними видами навчання є:

- пояснювально-ілюстративне;

- проблемне;

- программированное;

- комп'ютерне.

Пояснювально-ілюстративне навчання передбачає широке залучення в навчальний процес наочності, має своєю метою засвоєння знань.

Це пасивно-споглядальний навчання. Головне завдання вчителя зводиться до викладу матеріалу.

Даний вид навчання економічний з точки зору часу, необхідного для засвоєння знань, але не є розвиваючим.

Проблемне навчання - вид навчання, при якому вчителем організується щодо самостійна пошукова діяльність, в ході якої уче

62

ники засвоюють нові знання, вміння і розвивають загальні здібності, а також дослідницьку активність, формують творчі вміння.

Характер викладання і навчання різко змінюється.

Структура процесу навчання при проблемному навчанні:

- створення проблемної ситуації та постановка проблеми.

Проблемна ситуація - психологічний стан утруднення, неможливість пояснити факт чи розв'язати задачу з опорою на наявні знання. Проблема - це теоретичний або практичне питання, що вимагає аналізу.

- Висунення гіпотез, припущень про можливі шляхи вирішення проблеми, обгрунтування їх і вибір однієї або декількох.

Гіпотеза - це припущення про можливе поясненні суперечності, укладеного в проблемі, про зв'язок фактів чи явищ, причин спостережуваного.

- Досвідчена перевірка прийнятих гіпотез і аналіз матеріалів, джерел для докази висунутих положень;

- узагальнення результатів: включення нових знань і умінь у вже засвоєну систему, закріплення і застосування .

До достоїнств проблемного навчання відноситься те, що учні включаються в активну інтелектуальну або практичну діяльність, при цьому відчувають позитивні емоції, набувають глибокі знання, інтелектуальні, творчі вміння.

Програмоване навчання розглядається як складна динамічна система, яка управляється на основі прямого і зворотного зв'язку з керуючим центром.

Основними принципами програмованого навчання (Б. Скінер) є:

- подача інформації невеликими порціями;

- установка перевірочного завдання для контролю засвоєння кожної порції інформації;

- пред'явлення відповіді для самоконтролю;

- дача вказівок залежно від правильності відповіді.

Позитивна сторона цього виду навчання полягає в тому, що дозволяє встановити міцну і зворотну зв'язку, розвиває самостійність. Недоліком є те, що даний вид навчання не розкриває самого ходу, не стимулює творчості.

З програмованим навчанням тісно пов'язане комп'ютерне. За допомогою комп'ютерів, забезпечених спеціальними навчальними програмами можливо вирішувати різні дидактичні завдання: пред'явлення, видача інформації, управління ходом навчання, контроль і корекція результатів, виконання тренувальних вправ і т.д.

63

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Наука про навчання і освіту, їх цілі, зміст, методи, засоби, орга-

с) сурдопедагогика;

2. Система дій педагога, спрямована на організацію умов для навчально-пізнавальної діяльності школярів, - це:

3. Цілеспрямована, мотивована, регульована діяльність по сприйняттю, осмислення й застосування системи знань, в результаті якої відбувається розвиток і виховання учня, - це:

с) вчення;

4 . Двосторонній характер навчання полягає в:

a) засвоєнні наукових знань і формуванні вмінь учнів;

b) взаємозв'язку викладання і навчання;

c) формуванні вмінь учнів;

о!) цілеспрямованості і результативності навчання;

е) поєднанні інформаційної та контролюючої діяльності вчителя.

5. Розуміння, збереження в пам'яті й уміння відтворювати основні факти науки і які з них теоретичні узагальнення, - це:

a) вміння; о) здібності;

b) знання ; е) погляди.

C) навички;

6.

Розвиваючі у процесі навчання психічні властивості особистості, які, з одного боку, виступають як результат її активної навчально-пізнавальної діяльності, а з іншого - обумовлюють високий ступінь вмілості та успішності цієї діяльності:

a) задатки; о) навички;

b) здібності; е) переконання.

C) знання;

7. Результатом сприймання є формування:

a) уявлень; о) теорій;

b) переконань; е) поглядів.

C) понять;

8. Результатом осмислення є формування:

a) здібностей; о) понять;

b) уявлень; е) поглядів.

C) переконань;

9. Найпростіше суб'єктивне переживання, дане якимось зовнішнім подразником органам почуттів, - це:

a) поняття; о) умовивід;

b) відчуття; е) всі варіанти відповідей.

C) судження;

10. Відображення в свідомості людини відчутних зовнішніх властивостей, якостей і ознак, пізнаваних предметів, явищ, процесів, - це:

нізації досягаються, - це:

a) вікова педагогіка;

b) дидактика;

о) теорія виховання; е) загальна педагогіка.

A) вчення;

b) навчання;

c) викладання;

о) виховання; е) розвиток.

A) навчання;

b) викладання;

о) розвиток; е) соціалізація.

64

a) поняття; а!) Умовивід;

b) відчуття; е) розуміння.

C) сприйняття;

11. Нижча форма знання, одиничне, образне знання, - це:

a) поняття; а) подання;

b) судження; е) вміння.

C) сприйняття;

12. Форма наукового знання, в якій розкривається сутність пізнаваних предметів і явищ, - це:

a) поняття; а) вміння;

b) відчуття; е) подання.

C) сприйняття;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Види навчання"
 1. Які види відпусток надаються працівникам?
  Види відпусток: 1) щорічні; 2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 3) творча відпустка; 4) соціальні відпустки; 5) відпустки без збереження заробітної плати. 182
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 3. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 4. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 5. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 6. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 7. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. Дайте визначення поняття "форма організації навчання". 2. Визначте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх гідності,
 9. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 10. Технології навчання
  навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 11. Заходи
  навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь в наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання, заочне навчання у вузі, навчання
 12. Основні методи навчання
  навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 13. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Види семінарів. 29. Проведення семінарських занять з філософії; найбільш поширені помилки при веденні семінару. 30. Форми контролю знань студентів: загальна характеристика. 31. Іспит з філософії як форма контролю знань студентів; роль іспиту в навчальному процесі. 32. Іспит як форма роботи викладача, стиль викладача-екзаменатора; найбільш поширені
 14. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів.
 15. . § 1. Поняття про закономірності навчання
  навчання, її методологічну основу складають закономірності і принципи, в яких відображаються наукові підходи до педагогічної діяльності. Закономірність - це категорія, в якій розкриваються об'єктивні зв'язки, незаперечно діючі залежності між явищами. Закономірності навчання являють собою об'єктивно існуючі, стійкі, необхідні зв'язки між
 16. Етап 5. Автоматизація.
  Навчанню. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також необхідність у просуванні співробітників. Усередині компанії крім навчального центру починає формуватися корпоративний університет, головним завданням якого є
© 2014-2021  ibib.ltd.ua