Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

3.3. Впровадження і використання нових інформаційних технологій у процесі навчання

Необхідною умовою підвищення якості навчання є впровадження НІТ, вдосконалення системи управління, планування і контролю процесами діяльності колективу.

Інформаційний центр як динамічна організаційно-технічна система, що функціонує в структурі вузу, служить важливим елементом, що визначає ефективність і якість процесу навчання в університеті. Низька ефективність роботи залежить не тільки від конкретних виконавців, а й від керівництва, яке до цих пір користується застарілими і неефективними системами управління. Тому першим завданням керівництва всіх рівнів є вдосконалення систем управління та планування, за допомогою яких регулюється і контролюється процес навчання [, 4].

Конкретно управління процесом навчання з використанням нових інформаційних технологій складається з наступних основних напрямків:

L Стратегічного планування з перспективою на 3-5 років, в особі проректора з інформатизації та науково-методичного керівника ОЦ. 2.

Оперативного планування на семестр, в особі декана та представників кафедр факультету (табл. 3.4). 3.

Поточного календарного планування робіт по забезпеченню безперебійного функціонування людино-машинного комплексу в особі безпосереднього начальника.

Широко поширена вертикально-горизонтальна структура є природною системою управління, вона використовується в різних сферах виробничої діяльності і досить добре себе зарекомендувала на практиці.

Але до її основних недоліків відноситься дублювання вказівок через відсутність єдиного керуючого органу.

Американський фахівець з управління Дж. Харрінгтон пише: «Там, де процесом керують двоє, цей процес взагалі некерований».

Крім вертикально-горизонтального методу, існують інші, наприклад, функціональна система управління, орієнтована на одержання кінцевого максимального ефекту діяльності виробничого колективу, але вона не формалізована, і тому її не можна автоматизувати.

Діяльність співробітників розглядається за аналогією з контролем виробничих процесів, т. к. виконувані ними операції по складності не поступаються проектно-конструкторським видами робіт, що проводяться в заводських умовах. Таблиця 3.4

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан МФ проректор з інформатизації, В.

П. Табаков проф. П. І. Соснін

ПЛАН

роботи ВЦ МФ на другий семестр 2004 - 2005 навчального року № лаб. ВЦ Цілі і завдання (види робіт) Терміни виконання Відповідальні виконавці Засоби досягнення цілей Примітка (необхідний фінансовий ресурс)! 2 3 4 5 22 червня! 30! П5 L Забезпечення навчальних занять студентів, -5 курсів МФ і, -6 курсів ФЗВО 3.02-30.06.05 (заняття)

2.06.05-24.06.05 (сесія) Декани факультетів (розклад) Відповідальні по лабораторіях ВЦ Витратні матеріали, спирт, ЗІП 4000 руб. 22, П5 2. Забезпечення дипломного та курсового проектування студентів 2-5 курсів МФ і 4-6 курсів ФЗВО за заявками кафедр факультету і числа курсових і дипломних проектів на семестр за підписом зав. кафедрами Руковод. проектів кафедр МФ і ВЗФ Штат ВЦ Ремінь приводний для плоттера DJ 450C

принтери формату ФА3 і ФА4 (швидкісні), 5000 руб.

Поставка згідно заявці, передбаченої планом інформатизації 2,5 П5А 3. Забезпечення обчислювальних робіт докторантів, аспірантів, магістрантів кафедр МФ протягом семестру Гурьяніхін В. Ф. Лушина Є. Г. Обгрунтована заявка на кількість креслень згідно з планом НДР кафедр МФ Висновок курсових і дипломних проектів, дисертаційних робіт забезпечується картриджами, придбаними в 2004 р. на кошти ВЦ МФ Ьй уч. корпус 4. Обслуговування оргтехніки Ьго уч. корпусу, забезпечення витратними матеріалами протягом семестру згідно заявок Алікберов С. М. Централізоване постачання витратних матеріалів (картриджі, пилосос, витяжна вентиляція) Засоби МФ і УлГТУ згідно поданої службовій записці Лаб. ВЦ МФ 5. Ремонт і обслуговування СВТ ВЦ МФ протягом семестру Група ремонту ІОЦ УлГТУ ЗІП по централізованим поставкам За заявкою ВЦ МФ Лаб. ВЦ МФ 6. Забезпечення витратними матеріалами ВЦ МФ Згідно заявок лаб. ВЦ Алікберов С.М. З централізованого постачання За заявками підрозділів 7. Надання консультацій ППС факультету У вільний від навчальних занять час Працівники ВЦ МФ Робочі місця у вільних лаб. ВЦ МФ ВЦ МФ 8. Списання застарілої обчислювальної та орг. техніки згідно з установленим порядком, придбання та встановлення нової техніки Згідно з графіком списання та поставки нової Алікберов С. М. Чижиков В. Д. Положення про списання та Акт на списання застарілої СВТ План інформатизації на нову техніку - 1 2 3 4 5 6 Лаб. 214 9. Забезпечення роботи демонстраційного залу За заявками кафедр Алікберов С.

М. Відеопроектор, ПК, екран Лаб. факультету 10. Відновлення зруйнованих систем і сервісних програм на ПК і введення нової техніки в експлуатацію У міру необхідності Працівники ВЦ МФ Компакт-диски з оригіналами, необхідні програмні продукти 1000 руб. 11. Придбання передбаченої планом 2004 р. і впровадження многопрограммной системи WinMachine на 10-12 раб. місць 28.06.05 р. Карєв Є. А. Оплата вартості програмного продукту згідно з планом інформатизації 80 000 тис. руб. ВЦ 12. Обладнання робочого місця в лаб. 301 для заправки картриджів 27.06.05 р. ООТ

Алікберов С. М. Пилосос, витяжний вентилятор 1100 руб.

Заявка подана в 2004р. ВЦ 13. Оновлення електронної картотеки з обліку матеріальних цінностей ВЦ 30.04.05 р. Алікберов С. М. Компакт-диски, папір - 14. Придбання передбаченого планом інформатизації лазерного принтера, NOOT-BOOK (ПК) 30.05.05 р. Кафедра «Автомобілі» Виконання заявки за 2004 р. 40 000 руб. 115, 215 15. Проведення студентської конференції 19.04.05 р. Карєв Е. А. Чижиков В. Д. Комп'ютерна мережа, сценарій 115, 215 16. Участь у Міжнародній олімпіаді з нарисної геометрії 20.04.05 р. Горшков Г. М. Комп'ютерна мережа, сценарій 17. Інші пункти за програмою інформатизації на 2005 р. і на 2003-2007 рр.. Чижиков В. Д. Зав. кафедрами РАЗОМ: на витратні матеріали і ЗІП для забезпечення безперебійної та оперативної роботи ВЦ вимагається 21100 руб., на придбання нової техніки згідно з планом інформатизації - 125 000 руб. Начальник ВЦ МФ В. Д. Чижиков

Науково-методичний керівник МФ,

професор Е. А. Карєв

«ПОГОДЖЕНО» Зав. кафедрою «ТМ» В. Ф. Гурьяніхін Заст. зав. кафедрою «МРСіІ» І. В. Антонець Зав. кафедри «Автомобілі» І. С. Антонов Зав. кафедрою «НГ і МГ» Г. М. Горшков Зав. кафедрою «ОПМіА» І. Ф. Дьяков І.О. зав. кафедрою «МіОМД» В. Н. Кокорін Системний підхід дозволяє організувати управління процесом навчання на основі подання інформаційного центру як єдиного цілого, що складається з окремих підсистем (лабораторій), націлених на виконання завдань, пов'язаних з навчальним процесом і з керівництвом вищої ланки.

В даний час в університеті існують окремі підсистеми управління якістю навчання, які необхідно об'єднати в єдину цілісну більш ефективну систему.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Впровадження і використання нових інформаційних технологій у процесі навчання "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 2. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
  Кадровий потенціал компанії - найважливіший стратегічний чинник, що визначає її успіх. Якісні та кількісні характеристики робочої сили визначають можливості реалізації економічних програм, структурної перебудови, розширення виробництва, підвищення якості продукції і зростання продуктивності праці. Тому навчання, підвищення кваліфікації керівників і фахівців, навчання і
 3. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 4. 3.2. Технологія інформаційної діяльності
  Інформатизація менеджменту в сучасних умовах базується в основному на використанні обчислювальної техніки. Це - багатоаспектний процес, що включає в себе: формування відповідної техніко-технологічної бази (із застосуванням новітніх інформаційних технологій та сучасних електронно-обчислювальних і комунікаційних засобів); організацію виробництва і сфери розподілу
 5. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  В даний час вища професійна освіта являє собою сформувалася громадську структуру, що виконує певну функцію в суспільстві та освіті. Для розгляду економіки та управління вищим навчальним закладом як організаційної системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація? Організація (від
 6. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  Управління зайнятістю, або управління створенням робочих місць є, по своїй суті, управління соціальне, яке в широкому сенсі слова є управління всіма і будь-якими суспільними процесами; у вузькому сенсі - управління процесами та явищами соціальної сфери суспільного життя, засіб реалізації соціальної політики. Сутність соціологічного підходу до управління полягає у виділенні трьох
 7. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  Процес переходу від планово-розподільчої до ринкової системи в умовах економічної кризи характеризується тенденцією до скорочення офіційної зайнятості, високим рівнем явної та прихованої безробіття, падінням якості робочої сили. Чисельність економічно активного населення Росії на 2002 р. склала 71, 1 млн чол., чисельність безробітних (за методологією МОП) 8, 3 млн чол., число
 8. 3.1.3. Соціально-психологічні аспекти діяльності служби зайнятості
  Активна політика СЗН, спрямована на сприяння у працевлаштуванні, створення додаткових робочих місць, перенавчання безробітних , насичення ринку праці різноманітною і необхідною інформацією і т.д., дозволяє певної частини населення, що відчуває труднощі у сфері зайнятості, вирішувати свої проблеми, не потрапляючи в категорію безробітних. Але залишається інша частина незайнятого населення, яка
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  Технології навчання розуміються в даній книзі як сукупність необхідної і відтворюваної послідовності педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, що веде до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання припускає використання технологій
 10. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Орієнтація на розширення і активізацію самостійної пізнавальної діяльності учнів, на розвиток комунікативних навичок , на формування вміння робити усвідомлений і відповідальний вибір вимагає часткового виходу за рамки традиційної класно-урочної системи, за рамки переважно замкнутої шкільної системи освіти. Тому в якості варіанту вдосконалення процесу навчання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua