Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі
ЗМІСТ:
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006

З єдиних системних позицій розглядається проблема створення ефективної системи управління процесом навчання студентів, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, механізму матеріального стимулювання працівників, моделі їх діяльності, ринкові відносини та інші завдання.

Для керівників і співробітників обчислювальних центрів, викладачів, аспірантів і студентів вузів.

ВСТУП
ГЛАВА 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, функціонує в СТРУКТУРЕ ВУЗУ
. Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки
1.1.2. Показник інформаційної насиченості підрозділів МФ
1.2. Статус і структура інформаційного центру машинобудівного факультету
1.2.1. Оцінка діяльності підрозділів вузу щодо ефективного забезпечення ходу навчального процесу
1.2.2. Структура інформаційного центру машинобудівного факультету
1.3. Принцип необхідної самодостатності сталого функціонування людино-машинного комплексу
1.4. Першочергові завдання інформаційного центру на перехідному етапі перебудови
1.5. Аналіз організаційних форм підприємницької діяльності
1.5.1. Приватизація та формування ринкової структури виробництва
1.5.2. Формування ринкових структур у вузі
.3. 1.5Механізм функціонування ринку
1.5.4. Ціна, попит і пропозиція
Висновки на чолі
ГЛАВА 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
2.1. Модель витрат-стимулів як фактор підвищення ефективності виробництва
2.2. Система матеріального стимулювання та заохочення
2.2.1. Освіта фонду матеріального заохочення
2.3. Моделі виробничої діяльності співробітників інформаційного центру
2.3.1. Модель діяльності управителя інформаційним центром
2.3.2. Пріоритети використання технічних ресурсів щодо ефективного забезпечення навчального процесу та НДР
2.3.3. Порядок виведення на друк результатів виконання контрольних, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів
2.3.4. Порядок придбання, розробки, впровадження необхідних програмних продуктів у навчальний процес і НДР
2.3.5. Ухвалення рішення з урахуванням важливості і значимості завдань
2.4. Конструювання цільової функції, що враховує матеріальні стимули
2.5. Структурна модель сучасного інформаційного центру
2.6. Математична модель людино-машинного комплексу або інформаційного центру
Висновки на чолі. 1.
ГЛАВА 3.
ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
3.1. Етапи планування
3.2. Планування інформаційних потоків по лабораторіях інформаційного центру
3.3. Впровадження і використання нових інформаційних технологій у процесі навчання
3.3.1. Впровадження і використання систем автоматизованого проектування
3.4. Використання комп'ютерної мережі
3.4.1. Структура комп'ютерної мережі інформаційного центру МФ
3.5. Планування розміщення технічних ресурсів і програмних продуктів
3.5.1. Планування розміщення пакетів прикладних програм
3.5.2. Взаємодія ІЦ із співробітниками факультету
3.5.3. Конкретні заходи щодо підвищення якості навчання
3.6. Оперативність прийняття рішення та стратегічне планування
Висновки на чолі 1.
ГЛАВА 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ
4.1. Формалізація системи управління
4.2. Етапи вдосконалення та основні завдання поліпшення якості
4.2.1. Роль постачальників продукції та споживачів випускаються фахівців у вдосконаленні якості системи навчання
4.3. До питання визначення інформаційної ланцюга
4.3.1. Інформаційні ланцюга з пам'яттю
4.3.2. Ригідні інформаційні ланцюга
4.4. Інформаційний спосіб оцінки прийнятого рішення
Висновки на чолі
ВИСНОВОК 1.
Бібліографічний список 1.
Інформаційні технології в навчальному процесі:
  1. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с. - 2004
© 2014-2022  ibib.ltd.ua