Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

1.1.2. Показник інформаційної насиченості підрозділів МФ

З метою визначення внеску підрозділу в процес навчання із застосуванням НІТ вводиться поняття узагальненого показника оцінки інформаційної насиченості, який визначається коефіцієнтом (К :).

Для визначення ваги (К :) інформаційної насиченості підраховуючи-

ється: -

число дисциплін, з яких є курсове та дипломне проектування (КіДП); -

загальну кількість предметів, що читаються на факультеті (Фп).

Ставлення числа КіДП до кількості предметів Фп визначає вагу показника інформаційної насиченості підрозділи КіДП / Фп = К

Більш характерним підрозділом університету, як зазначалося вище, служить факультет. Наприклад, машинобудівний факультет має середню вагу К1 = 1,138.

Відповідно, можна визначити інформаційну насиченість будь кафедри, підрозділи. Хоча цей критерій не є абсолютно точним, але він дає досить близьку оцінку реального використання комп'ютерної техніки в навчальному процесі.

При бажанні для більш точної оцінки в формулу можна включити додаткові числові параметри, що відображають, наприклад, кількість годин, що використовуються для виконання не тільки дипломних і курсових проектів із застосуванням інформаційних технологій, а й інші чинники.

Як приклад визначимо внесок кафедр МФ з впровадження НІТ у навчальний процес.

З попередніх даних на факультеті ведеться викладання по 126 предметів, з них: 1.

Кафедра «Металознавство та обробка металів тиском» (МіОМД) - 22 дисципліни; 2.

Кафедра «Технологія машинобудування» (ТМ) - 32 дисципліни; 3.

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» (МЗІІ) - 15 дисциплін; 4.

Кафедра «Основи проектування машин і автомобілів» (ОПМіА) - 10 дисциплін; 5.

Кафедра «Інженерна графіка» - 3 дисципліни для студентів всіх факультетів; 6.

Кафедра «Автомобілі» - 34 дисципліни;

Разом: BS = 22 +32 +15 +10 +3 +34 = 126 дисциплін.

Інформаційний центр обслуговує всі кафедри факультету з 15 дисциплін, включаючи курсові, дипломні проекти.

З цих даних можна визначити внесок (вага) кожної кафедри, в тому числі й участь інформаційного центру в справі підготовки фахівців всього машинобудівного факультету. Визначимо ваги кафедр факультету: 1.

В2омд = 22/126 = 0,174. 2.

В2ТМ = 32/126 = 0,261. 3.

ВХМСНІ = 15/126 = 0,118. 4.

ВХОПМНА = 10/126 = 0,079. 5.

ВхАвтомобілі = 34/126 = 0,270.

6.

ВХВЦМФ = 15/126 = 0,118. 7.

Кафедра «Інженерна графіка» веде 3 предмета для всіх випускаючих кафедр університету, тому за сукупністю вона має вагу BS = 0,117.

З розрахунку випливає, що загальна вага МФ становить:

В ^ МФ = 0,174 +0,261 +0,118 +0,079 +0,270 +0,117 +0,118 = 1,138.

Тут вага кафедр визначається кількістю годин, витрачених на проведення занять з вищеназваним предметів. Загальна картина зрозуміла, основний внесок у вагу вносить кількість предметів з використанням НІТ. При необхідності можна ввести додатковий поправочний коефіцієнт і уточнити Веса.

З розрахунку видно, що інформаційний центр ділить четверте і п'яте місця нарівні з кафедрою «МЗІІ». Це свідчить про те, що він вносить відчутний внесок у процес навчання студентів з використанням НІТ.

Пропонований критерій дозволяє також орієнтовно оцінити можливості кафедр з ефективного використання виділеного їм технічного ресурсу. Для більш точної оцінки слід розробити критерій на підставі альтернативних суджень фахівців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1.2. Показник інформаційної насиченості підрозділів МФ "
 1. ГЛОСАРІЙ
  показників, що характеризують рівень життя населення. Боротьба за час - на відміну від організації часу (управління часом) сукупність технологій, що дозволяють ефективно будувати діяльність за наявності активно протиборчих вашим намірам зовнішніх або внутрішніх обставин. Багатство мотивації - в широкому сенсі - кількість потреб і благ, значущих для індивіда і
 2. . Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки
  показників Гк = [0; 1] і вц = [0; 1]. Число «0» означає, що підрозділ не готове до освоєння виділеної техніки або вуз не може задовольнити заявлену потребу, Одиниця («1») характеризує можливість виділення фінансових коштів для закупівлі всього потрібного кількості машин, а кафедра (підрозділ) готове до ефективного їх використання . Варіант 1. Вц = 0. Дана формула при будь-яких
 3. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  показник збільшувався до 14%, тобто близько 7,3 млрд. руб. Це означало, що НКВС перетворився на найбільше будівельне відомство. А крім цього, в його веденні знаходилася видобуток руди, вугілля, золота, заготівля лісу та ін Станом на 1 березня 1940 ГУЛАГ складався з 53 таборів (включаючи табори, зайняті залізничним будівництвом), 425 виправно-трудових колоній (у тому числі 170
 4. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
  показників, об'єктів, процесів), які не включаються в області інших прикладних методів тестування, що дає можливість виявляти соціально-психологічні та соціально-виробничі особливості як окремого працівника, так і групи (виробничого підрозділу, підприємства). Подібний багатофакторний аналіз дозволяє: оцінювати ступінь реальності уявлень про себе, свій статус
 5. Рольова структура організації.
  Показників, що змушує залучати соціологічні методи дослідження, які точні тільки в межах висловлювання респондента. Вважаємо, що достатньо повною є соціальна структура колективу, згрупована по 12 ознаками. Вона містить такі показники, як: стать, вік, стаж роботи, освіта, соціальне походження, національність, сімейний стан, партійність,
 6. 2.2. Принципи та методи побудови системи управління персоналом
  показників Функціонально-Параметріче Колективного оцінки ек. еф-вартісний ський моделюються-блокнота Кон-фективности аналіз вання контрольних пи-пропонованих Функціонально-сов варіантів вартісної Метод 6-5-3 Функціонально-аналіз головних морфологич-вартісний компонент ський аналіз аналіз Балансовий кореляційного-вий і регресу-ційний аналіз
 7. 3.1. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення
  показників: якість, достовірність та оперативність отримання інформації; знання, досвід, особисті якості керівника; кваліфікаційний склад підлеглих; ситуація на ринку. Менеджмент повною мірою використовує об'єктивну і своєчасну інформацію, що збирається, оброблювану, зберігається і поширювану за допомогою сучасних наукових методів і технічних засобів. Зараз це -
 8. 3.2. Технологія інформаційної діяльності
  показників, що характеризують господарську діяльність фірми в цілому та її виробничо-збутових підрозділів, а також фактичний матеріал щодо всіх факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку фірми. Набір статистичних показників для бази даних ретельно розробляється і уточнюється і охоплює ті показники, які необхідні для глибокого всебічного економічного
 9. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  показником усередненого потенціалу знань, умінь і навичок, якими володіють після закінчення навчання у вузах фахівці відповідного року випуску, багато в чому визначається обсягом витрат, що вкладаються в систему вищої освіти за час їх навчання. Тому додатково виділяються вищій школі ресурси повинні бути спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази вузів, впровадження в
 10. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  показників), що визначаються органом акредитації, містить, як правило, до 10 - 16 великих показників. Ці індикатори (показники) зазвичай групуються на три групи: показники умов здійснення освітньої діяльності (концепція навчального закладу, кадри, освітні ресурси, фінансова спроможність); показники процесу (управління навчальним закладом, зміст освітніх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua