Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології у навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

. Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки

Аналіз показує, що систематично повторюється ситуація, пов'язана з централізацією-децентралізацією засобів обчислювальної техніки, диктується необхідністю вирішення виробничих завдань вузу. Вона обумовлена виникненням додаткових структурних підрозділів, збільшенням обсягів інформаційних потоків, розробкою та впровадженням нових інформаційних технологій, комп'ютерних мереж та інших питань. Ця ситуаційна модель практично відображає періодично виникаючі зміни, які визначають все нові і нові вимоги, що пред'являються до процесів навчання фахівців у нових ринкових умовах [8, 22, 23].

Слід зазначити, що при цьому одночасно руйнуються старі навчальні підсистеми, які замінюються більш ефективними, що дозволяють вирішувати широкий клас задач з високою якістю.

Централізація-децентралізація, по суті, циклічно повторюється в новій якості. Так, раніше функціонуючі високо інтегровані ЄС ЕОМ у свій час були замінені персональними комп'ютерами. Однак буквально через кілька років з'явилися комп'ютерні мережі, що підтверджує факт централізації в новій якості. Практично через 5 - 7 років тенденція централізації-децентралізації повторюється.

Досвід показує, ступінь інтеграції-дезінтеграції диктується умовами, в яких функціонують технічні засоби, і тільки вони визначають їх організацію у вузівській системі.

З аналізу випливає, що вся комп'ютерна техніка і оргтехніка у вузі розподілена за такими пріоритетними групам.

Перша група включає ПК, зосереджені на головному інформаційно-обчислювальному центрі та факультетських інформаційних центрах.

Другу утворюють інформаційні лабораторії кафедр.

Третю - ПК АСУ вузу.

Четверту - машини, що знаходяться в індивідуальному користуванні адміністративно-управлінського персоналу.

П'яту групу утворюють науково-дослідні інформаційні лабораторії.

Якщо отримані п'ять груп зосередження технічних засобів звести в таблицю, то ми отримаємо більш наочне уявлення про розподіл всього парку машин по підрозділах, яке практично являє собою класифікатор. Критерієм розподілу обчислювального ресурсу служить територіально-виробничий ознака (табл. 1.1).

Таблиця 1. 1 дає наочне уявлення про розміщення коштів у структурі вузу на 2004 - 2005 рр.. за якою можна судити про природну тенденції його розвитку. За останні роки відбулися якісні зміни в технічних засобах навчання, і ця тенденція наростає. Якщо в 2004 р. було 1500 ПК, то в даний час їх в університеті вже 1600.

Навантаження на застаріле лабораторне обладнання, що використовується раніше в процесі навчання, знижується, а штат на всіх кафедрах зберігається майже в колишньому складі.

Зсув навантаження в бік нових інформаційних технологій, що використовуються в процесі навчання студентів, потребує перегляду та перерозподілу штатного персоналу в усьому університеті. Але чомусь централізація-децентралізація здійснюється тільки щодо техніки, залишаючи осторонь питання про фахівців, які займаються впровадженням НІТ, експлуатацією, ремонтом, обслуговуванням, сприяючим ефективності використання. Тобто виникла нагальна потреба у зміні кількісного складу персоналу та його заробітної плати, т. к. для обслуговування сучасних СВТ, операційних систем, графічних пакетів прикладних програм, комп'ютерних мереж потрібні висококваліфіковані і високооплачувані фахівці. Мова йде не про скорочення штатів, як думають деякі, а про перерозподіл та їх перепідготовці у зв'язку з сталися змінами в системі навчання [6, 19].

Наведений класифікатор (табл.1.1) показує, що вся обчислювальна техніка розподілена за чотирма сферами діяльності університету: навчання, управління, дослідження і індивідуальне користування. Причому сфера навчання чітко розділяється на два напрямки: використання ПК на факультетах і в інформаційних лабораторіях кафедр. Цей факт підкріплюється наявністю великої кількості машин, що знаходяться в даних структурних підрозділах. Так, на інформаційних центрах факультетів налічується 237 ПК, в лабораторіях кафедр - 277. По іншим структурам картина наступна: АСУ ВНЗ - 130 ПК, НДР - 31, у сфері адміністративно-господарської діяльності - 157 машин, на філіях - 658, що свідчить про зосередження досить потужних ресурсів у даних підрозділах (табл. 1.1).

Концепція побудови інформаційних центрів, що функціонують у структурі вузу, має враховувати вимоги динаміки розвитку ринкових відносин, а також особливості існування вузівської системи в нових економічних умовах розвитку.

Організаційно-виробнича структура ЦСО УлГТУ

(класифікатор)

Таблиця 1. 1 Місця зосередження СВТ в структурних підрозділах Сфера навчання: факультети, кафедри, проректори з УР Сфера управління Сфера дослідження Сфера індивідуального призначення ВЦ факультетів обчислювальні лабораторії кафедр лаб. АСУ ВНЗ Нач. уч. частини НДР, проректор з НДР АРМ діловодів, проректори з АГЧ, економіку 1 2 3 4 5 Підрозділи Кількість ПК Назва Кількість ПК Підрозділи Кількість ПК Підрозділи Кількість ПК Факультети і служби Кількість ПК 1 Військова каф. 16 Бухгалтерія 22 НДЧ 15 Ректорат 7 ГІОЦ 105 ПФО 3 ОІВ Уч. частина 14 ВТ 48 ІАО 2 СНІРС 2 ВЦ МФ 39 ІВК 54 ОК 3 МФ 13 ЦСАПР 13 січня-й отд. 3 січня ВЦ Фісто 51 ІС 41 Фісто 1 Юр. отд. 5 ООТ 2 квітня ВЦ РТФ 11 Видавництво 8 ОАіД РТФ 2 Бібліотека 34 СНТИ Профкоми 3 травня ВЦ ЕФ 12 ГУМ.фак-т, лінгвіст. 12 Загальний

відділ 2 ЕФ 1 Архів 1 червень ВЦ СФ 19 екосистем. СФ 6 ОМТС 2 Сигнал Музей 1 7 1 = 237 МіОМД 8 Універ. газета 1 НЛЕІ ЕМФ 20 серпня Машин. графіка 10 Технопарк 2 ГУМ фак-т 10 9 Мультимедіа 7 НіПССіС 1 Здоровпункт 10 січня Теплогаз. та вент. 8 ЛАО.ТМ 3 Фізика РТФ 11 Травня Радіотехніка 11 Центр тестує .. 6 грудня Лаб. АСУ 4 ПТМ Центр геоінф. 13 березня проектують. і технологія ЕУ 10 Лаб. АОС 16 Промек Центр кімн. Д 14 квітня Телеком-Мунік. 8 ОВЕС 3 Каф. ТМ 10 ЦДПО 15 вересня ДФУлПН 194 Ел. привід і АПУ 13 ОБТІ 7 Адмі-ністр. 16 ІДО 304 ІАМУ 10 Лаб. Егуд 7 Господарство 18 17 ІАМУ 160 Ел. снабж. 15 ВЗФО 5 січня = 31 Теплоенергетика 18 березня САПР 1 = 130 БЖД 19 квітня ЕМФ 6 Інші служби 20 20 січня = 658 1 = 277 1 = 157 21 РАЗОМ: 9 18 17 14 24 100 +1490 = 1590

Якщо перше з цих вимог визначається зовнішніми факторами, що відносяться до розряду об'єктивних, то друге є внутрішнім завданням і її рішення пов'язане з суб'єктивними причинами.

В системі вузу в основному потоці виробництва головним чином використовуються людино-машинні комплекси як найбільш ефективні засоби навчання, що дозволяють використовувати нові інформаційні технології.

Ці комплекси, будучи високодинамічний структурами вузу, працюють в півтора змінному режимі безперервно протягом усього навчального року і вимагають оперативного обслуговування і ремонту. Допоміжні служби, наприклад, ПФО, ПТО, МТС та інші, безпосередньо за процес навчання не відповідають. Тому вони не зацікавлені в підвищенні інтенсивності своєї праці до такої міри, в якому ритмі працюють співробітники інформаційних центрів (ІЦ), т. к. ці служби безпосередньо не пов'язані з процесом навчання, тобто в основному виробництві. Матеріальне стимулювання працівників допоміжних структур також не залежить від основного процесу виробництва, вони як би є незалежними, вирішуючи свої внутрішні питання у відриві від головної виробничої задачі - навчання. Що стосується оплати праці цих працівників, то у деяких з них заробітна плата вище, ніж у висококваліфікованих співробітників ІЦ, які виконують більш відповідальні і складні роботи.

У зв'язку з цим необхідно працівників УВП та АУП, включаючи керівників, поставити в однакові умови з оплати праці, тобто доплати з матеріального стимулювання виробляти їм за результатами оцінки їх внеску в успішне вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням процесу навчання студентів.

При цьому необхідно вказати, що обслуговуванням техніки займаються всього 138 чоловік. В університеті орієнтовно налічується 2100 технічних одиниць: 1600 ПК і 500 периферійних пристроїв, що в середньому становить 12 одиниць на одного співробітника. За раніше чинним нормативу рекомендовано 6 технічних одиниць на одну людину. Отже, обслуговуючий персонал необхідно збільшити приблизно в два рази.

Дані, наведені в Звітно-виборної профспілкової конференцією від 20.10.2004 р. свідчать, що загальне число працівників УлГТУ становить 1526 осіб, з них: ППС - 502, ВК - 27, УВП - 427, АУП - 174 і АХП - 396 осіб (табл. 1.2).

Навчально-допоміжний персонал орієнтовно розподілений таким чином: 138 чоловік займаються ремонтом та обслуговуванням комп'ютерної техніки та оргтехніки, близько 50 чол. є секретарями кафедр, 45 чол. працюють в бібліотеці університету, тобто всього 233 людини. Розподіл штатного персоналу в УлГТУ

Таблиця 1.2 Категорія персоналу Середня заробітна плата за рік, руб. Кількість працівників, чол. ФЗП руб. / Рік Примітки 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2004 2005 1ШС 1515 2067 3508 3892 4637 486 502 27 933 288 Військова кафедра 3104 5629 5960 9460 10 776 28 27 3491427 УВП 613 844 1714 1746 2212 406 427 11 334 288 АУП 972 1281 2285 2540 2781 168 174 5886728 АХП 592 735 1245 1448 1505 460 396 7 151 760 Разом 936 1347 2289 2587 3043 1548 1526 55797491 ФОП - 1997 4332 5683 5873 - Технічних пристроїв 810 963 1002 1504 1600 1600 1.

»1,004 од. / Чол.

1526 оргтехніки 100 200 300 400 500 техн. одиниць 500 »0,301 од. / ПК 1600 Дана таблиця показує, що орієнтовно припадає 1 комп'ютер на одного працівника УлГТУ і одне периферійний пристрій на три машини, що свідчить про високий ступінь насиченості університету комп'ютерною технікою. Решта 407 - 233 = 174 людини виконують роботу по забезпеченню навчального процесу, слабо пов'язану з новими інформаційними технологіями.

Додатково слід врахувати, що в університеті налічується 195 осіб, що знаходиться у підрозділах АУП. Водночас ППС складає всього 502 людини. Таким чином, 195 +407 = 602/502 »1, тобто на одного викладача припадає 1 працівник допоміжного персоналу. Таким чином, з метою підвищення ефективності слід змінити існуючу систему розподілу фінансових і людських ресурсів на користь підрозділів, що забезпечують виконання головного завдання університету - навчальний процес.

Людино-машинні комплекси тісно інтегровані з людьми і, тим самим, вони перетворюються в організаційно-технічні системи, які повинні бути досить стійкими, тобто технічно надійними і, найголовніше, легко керованими.

Тому перед керівництвом управління стоять такі основні завдання, які пов'язані з ефективністю використання СВТ і якістю підготовки фахівців: 1.

Доукомплектування інформаційних центрів обслуговуючим персоналом за рахунок штату УВП, т. к. вони не використовуються в основному виробничому процесі за своїм прямим призначенням або використовуються неефективно. 2.

Реорганізація головного інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ) університету, як вичерпав своє пряме виробниче призначення щодо забезпечення навчального процесу - в центр сервісного обслуговування (ЦСО), поклавши на нього вирішення завдання з ремонту та обслуговування ПК та оргтехніки всього університету. При цьому в даний час на всіх факультетах і багатьох кафедрах утворені і ефективно функціонують інформаційні структури, які повною мірою забезпечують свої потреби більш якісно, ніж ІОЦ, т.

к. кафедри знають свої поточні проблеми краще інших. 3.

Створення фонду матеріального стимулювання співробітників інформаційних підрозділів як основних виконавців головної виробничої задачі вузу, що дозволяє підвищити ефективність і якість навчання.

Якщо раніше обчислювальні центри використовувалися, в основному, для обробки статистичної інформації, рішення ітераційних завдань та інших нескладних обчислювальних робіт, що й відображало їх природне призначення і назва, то тепер, коли функції ВЦ значно розширилися за рахунок збільшення можливостей комп'ютерної техніки та сучасних периферійних пристроїв, непомітно для багатьох відбулися якісні зміни і в самих обчислювальних центрах. З'явилися комп'ютерні мережі, відеопроектори, швидкодіючі пристрої запису-зчитування інформації, широкоформатні плоттери і багато інших технічні засоби. Всі ці кількісні зміни призвели до якісних і, як наслідок, розширення класу вирішуваних ними завдань. Таким чином, коло питань значно розширився. Враховуючи, що при цьому одночасно збільшуються і робляться послуги, обчислювальні центри природним чином переходять в розряд інформаційних центрів, які відображають реальні зміни і справжню сутність сучасних людино-машинних комплексів як за своїм призначенням, так і по набору розв'язуваних завдань.

 У зв'язку з реорганізацією проблема ремонту та обслуговування СВТ буде автоматично вирішена. 

 Стан справ такий, що якщо найближчим часом не будуть проведені вищевказані заходи, то ми не забезпечимо якісне навчання студентів. 

 Особам це відноситься до машинобудівного факультету УлГТУ, який виявився територіально віддаленим від головного корпусу університету, тому потрібен окремий штатний персонал для обслуговування. 

 Таким чином, завдання підвищення ефективності технічних засобів породжує проблему перерозподілу штатного персоналу в масштабі всього університету. Її реалізація знаходиться в компетенції керівництва вищої ланки. 

 Питання розподілу технічного ресурсу по підрозділах буде розглянуто більш докладно нижче, т. к. він представляє великий інтерес. 

 Класифікатор структурної приналежності СВТ показує (табл. 1.1), що тенденція зростання йде в бік зосередження ПК на інформаційних центрах, організованих на факультетах. 

 Факультет являє собою гармонійне компактне єдність 4 - 6 кафедр і дозволяє всім їм розвиватися рівномірно в області інформаційних технологій, передаючи свій досвід роботи один одному. З числа ППС факультету легко знайти досвідчених фахівців, здатних здійснювати науково-методичне керівництво з впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій, а також легко підтримувати особистий контакт всім завідувачем кафедрами з керівництвом ІЦ та оперативно вирішувати виникаючі питання, т. к. вони територіально перебувають разом . 

 Співробітники факультетського інформаційного центру знають особливості вирішуваних завдань кафедр, тому що вони спільно з викладачами проводять навчальні заняття, самостійні та лабораторні роботи, всі ці заходи сприяють підвищенню якості навчання, оскільки при цьому утворюються стійкі робочі групи. 

 За образом і подобою з факультетськими ІЦ слід створити лабораторії для загальноосвітніх кафедр, т. к. в процесі аналізу виявлено, що саме ці кафедри залишилися осторонь від вирішення головного питання - використан- ня НІТ в освоєнні навчальних програм з використанням комп'ютерної техніки. Це негативно позначається на загальній комп'ютерній підготовці студентів молодших курсів. 

 Тому завдання розподілу технічного ресурсу є важливою, складною і неоднозначною, що вимагає глибокого системного аналізу. Розподіл СВТ необхідно проводити на підставі критеріїв ефективності, які і повинні давати відповіді на питання, де треба створювати інформаційні структури і якою кількістю комплектувати їх. 

 Таким чином, централізація-децентралізація періодично виникає залежно від змін планів навчання, наприклад, пов'язаних з введенням нових спеціальностей і дисциплін. Отже, розподіл технічного ресурсу є закономірна виробнича необхідність, що виникає залежно від умов, що диктуються вимогами навчального процесу, обумовленого потребами ринку. 

 Найпростішим критерієм розподілу ресурсу по підрозділах університету може служити так званий ваговий коефіцієнт (Кв), кількісна величина якого коливається від нуля до одиниці Кв = (0 ^ 1). Чим більше вага (Кв) i-го коефіцієнта, тим важливіше пріоритет. У таблиці 1.1 фігурують 5 груп, на які поділено весь парк машин. 

 Математична задача розподілу ресурсу не представляє особливих труднощів; існує безліч алгоритмів їх вирішення. Перша і основна проблема полягає у визначенні вагового коефіцієнта (Кв), на підставі якого буде проводитися розподіл ресурсу. Вагові коефіцієнти повинні відображати готовність навчальних підрозділів до ефективного використання виділеного технічного ресурсу. 

 Таким чином, централізація-децентралізація СВТ залежить від актуальності та важливості вирішуваних завдань на підставі критерію ефективності (Кеф). 

 Аналіз показує, що одним із способів підвищення ефективності технічного ресурсу є поліпшення загальної системи управління, бо керуючі вищої ланки вирішують стратегічні проблеми, а керівники нижчих рівнів і рядові працівники виконують конкретні тактичні завдання і не можуть впливати на стратегію вузу в силу своїх обов'язків і компетенції . Тому вище керівництво повинно мати можливість оперативного управління технічними ресурсами з метою ефективного їх використання та раціонального розподілу. 

 Існуюча вертикально-горизонтальна система управління широко застосовується фахівцями на практиці, її сильні і слабкі сторони всім відомі. 

 У цьому зв'язку виникає необхідність розглянути дану проблему більш детально, стосовно конкретної задачі управління технічними ресурсами та ефективності їх використання в процесі навчання у вузі. 

 На практиці часто потрібно вирішити завдання виділення з безлічі однорідних «елементів» кількох груп, що не відрізняються між собою за функціональною ознакою, але належать територіально різним структурам з питань управління ними. 

 У цьому випадку завдання зводиться до того, щоб знайти ознака, який міг би служити критерієм, об'єднуючим ці групи «елементів», але й одночасно розділяє їх між собою. Це досить складне завдання. 

 Вона виникає щодо обчислювального ресурсу, який слід розподілити по структурних підрозділах, які мають різний статус з питань прийняття рішення. Системою, яка відповідає вищевказаним вимогам, може служити класифікатор, який якраз і розроблений за функціонально-територіальною ознакою, де об'єднуючим фактором груп однорідних елементів служить функціональний ознака, т. к. всі ПК виконують одну і ту ж задачу - обробку інформації користувачів. 

 Відмітною фактором є територіальна ознака, що відображає приналежність груп ПК, розподілених по факультетах, інформаційним центрам кафедр, лабораторіям НДР і т. д., які знаходяться в підпорядкуванні керівників даних підрозділів. 

 Ці структурні підрозділи підпорядковуються відповідним деканам, завідувачам кафедр, начальникам лабораторій, але їх загальна мета одна - забезпечити максимальну ефективність засобів при хорошій якості проведення занять. 

 Система, що відображає територіально-функціональний ознака, буде нами іменуватися класифікатором. Він являє собою певну структуру зрозумілу для роботи. Відзначимо, що до всіх вищевказаних груп користувачів ПК можна застосувати єдиний підхід як з експлуатації, так з ремонту та обслуговування. 

 Незалежно, який рід роботи вони виконують: навчальний процес, НДР, АСУ, основна суть їх діяльності не відрізняється, всі вони займаються обробкою інформації, незалежно від того, де знаходяться і кому підпорядковуються. 

 Звернемося до таблиці 1.1. Аналізуючи її, ми виявляємо, що ця таблиця характеризується виробничо-територіальною ознакою і вказує на вертикально-горизонтальний принцип управління технічними ресурсами вузу. Це означає, що підпорядкованість з управління зверху вниз повинна здійснюватися не суб'єктивним рішенням на вищому рівні, а об'єктивним законом. А т. к. вертикаль визначається за функціональною ознакою, тому право прийняття остаточного рішення має тільки одна особа, в чиєму веденні знаходяться дані ресурси, проректор з інформатизації. 

 Горизонтальні рівні системи управління, згідно з класифікатором, належать низовим структурам, їх діяльність характеризується різноманітністю видів робіт, тому за родом діяльності вони підкоряються територій- альному ознакою розміщення СВТ - деканам факультетів. Але, незважаючи на виконання різних видів робіт, дані структури повинні функціонувати в однакових умовах, тобто права і обов'язки низових керівників є єдиними для всіх структур. Тому що, по суті, всі інформаційні структури вирішують аналогічні завдання - обробку інформації - хоча за характером ці завдання різні, але вимоги до них однакові. 

 Перелічимо їх більш конкретно: 1)

 забезпечення ефективної експлуатації технічних засобів при їх високої завантаженні; 2)

 забезпечення безперебійного функціонування (організація ремонту та обслуговування силами виділених штатів); 3)

 виконання нормативу надання машинного часу для студентів різних спеціальностей. 

 Таким чином, для застосування єдиного підходу до всіх інформаційних структурам необхідно реалізувати вищезазначені вимоги, на підставі яких можна визначити необхідний штат з урахуванням виконуваних ними обсягів робіт, при ефективній завантаженні машин. 

 Підводячи підсумок сказаному, ще раз зазначимо, що для вирішення завдання планування ресурсу та управління ним у масштабі вузу необхідний критерій, який був би ефективним. 

 Нами пропонується в якості пробного варіанту використовувати функціонально-територіальна ознака, який призводить до просторово-тимчасовому критерію планування технічного ресурсу. 

 Будемо оцінювати ступінь технічної насиченості підрозділи величиною одиниці обчислювальної потужності одного комп'ютера, що припадає на одиницю площі даного простору. Орієнтація ПК по галузях знання буде вказувати на тенденцію централізації, а децентралізація пов'язана з більш глибокою спеціалізацією підрозділів по окремих профільних дисциплін. 

 Профільність дисципліни вимагає оснащення певної групи машин спеціалізованими пакетами, операційними системами, а, отже, і фахівцями щодо забезпечення працездатності даного профільного програмно-технічного забезпечення. Таким чином, поділ технічних засобів по підрозділах обгрунтовується предметною областю факультетів, кафедр, за якими вони профілюються. Таку грань провести складно, тому чинником, що об'єднує інформаційні підрозділи, є єдина група ремонту та обслуговування СВТ всього вузу. 

 Вище було показано, що функції окремих підрозділів відрізняються за типом розв'язуваних завдань та їх складності в силу предметної області їх діяльності. Тепер стає зрозуміло, як різко відрізняються функції, наприклад, працівників інформаційного центру МФ від Фісто, РТФ, ЕМФ. Слідові- тельно, всі інформаційні структури одночасно характеризуються відмітними і загальними ознаками: -

 перший обумовлений єдиним функціональним принципом, т.

 к. він одночасно притаманний усім типам машин; -

 друга ознака пов'язаний з єдиним вимогою необхідності виконання ремонту та обслуговування, який пов'язаний із забезпеченням працездатності техніки. Даний ознака вимагає професійної підготовки фахівців і наявності прецизійного дорогого обладнання, що знаходиться тільки на головному інформаційному центрі вузу. 

 Звідси випливає, що функціональний ознака є загальним для всіх типів машин, тому цей факт і вказує на принцип єдиноначальності з управління в особі проректора з інформатизації. 

 Управління по горизонталі здійснюють безпосередні керівники інформаційних підрозділів, які забезпечують функціонування техніки і мають однакові права між собою. Всі вони без винятку підкоряються єдиному керуючому за цією ознакою - проректору. 

 Для уточнення можна вказати, що ІЦ МФ належить до децентралізованої структурі вузу по одному з вищевказаних ознак, а саме, територіальним, т. к. загальним об'єднуючим принципом служить функціональний, то по вертикалі він підпорядковується проректору з інформатизації, а по горизонталі декану факультету. 

 Більш глибокий аналіз показує, що розроблений класифікатор являє собою окремий випадок SQL-таблиці. Тому їм можна скористатися для прискореного пошуку інформації, використовуючи систему управління базами даних. Питання це складне і вимагає окремого пророблення [4]. 

 Проведений короткий аналіз дозволяє сформулювати такі основні завдання, що вимагають свого першочергового вирішення: 1.

 Розробка більш ефективного критерію децентралізації (розподілу) СВТ по підрозділах університету та організація єдиної централізованої системи управління ними. 2.

 Організація системи перепідготовки професорсько-викладацького складу (ППС) з освоєння нових інформаційних технологій з метою підвищення якості навчання. 3.

 Створення єдиного центру сервісного обслуговування (ЦСО) на базі ІОЦ університету. 4.

 Розробка та впровадження ефективної системи матеріального стимулювання працівників усіх інформаційних центрів університету в умовах перебудови економіки. 5.

 Надання особливого статусу інформаційним центрам як пріоритетним підрозділам у сфері навчання студентів. 6. Підвищення оперативності вирішення допоміжними службами питань, пов'язаних з адміністративно-господарською діяльністю інформаційних центрів. 7.

 Створення єдиного інформаційного поля в масштабі університету. 

 Останню задачу необхідно розглядати з наступних трьох підзадач: -

 організація системи оперативної обробки інформації для Мінвузу; -

 періодичний обмін інформацією з постачальниками і споживачами продукції вузу; -

 організація постійного зв'язку з обміну інформацією між керуючими процесом навчання. 

 Розглянемо порівняльні характеристики інформаційних структур, що працюють в умовах вузівської системи навчання з метою виявлення їх ефективності. 1)

 Факультетський обчислювальний центр (ФВЦ) визначає другий рівень інтеграції комп'ютерної техніки та оргтехніки (КТіОТ) в єдине ціле для вирішення завдань кафедр, використовуючи єдиний програмно-технічний і людський ресурс факультету, що призводить до економії коштів та підвищення надійності робіт: -

 гідністю ФВЦ служить оперативність обслуговування та ефективність використання СВТ (висока завантаження), тобто машини не простоюють, т. к. великий контингент користувачів; -

 другий перевагою є можливість організації проведення навчального процесу з усіх дисциплін факультету з урахуванням специфіки навчання кожної кафедри. 

 Таким чином, ФВЦ можна віднести в розряд універсальних інформаційних структур в масштабі вузу. 2)

 Кафедральні інформаційні лабораторії (КИЛ) характеризують процес дезінтеграції КТіОТ, їх перевага полягає в оперативності і компактності зосередження, а також у особистої відповідальності керівників кафедр за ефективне використання. 

 Однак, з об'єктивних причин, багато з них не можуть забезпечити безперебійну роботу і повне завантаження, в цьому полягає їх основний недолік. При виконанні умов пункту 1 необхідність створення таких лабораторій в ряді випадків відпадає (за винятком окремих кафедр, забезпечених висококваліфікованими фахівцями, наприклад, кафедр ВТ, Фісто). 3)

 Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ). Він залучає у свою орбіту масовий потік різних категорій користувачів, вирішуючи при цьому ряд невластивих йому завдань. 

 У даних умовах розвитку основним завданням ГІОЦ є ремонт і обслуговування КТіОТ, вирішення якої під силу тільки відокремленому підрозділу. Так як кафедральні і факультетські інформаційні структури виконують конкретні питання навчання, на вирішення інших завдань у них просто немає ресурсів. 

 Головний інформаційно-обчислювальний центр сильно відірваний від факультетів і не знає конкретно їх специфіки, т. к. це вимагає постійного вникання в суть навчального процесу кафедр. Крім того, начальник головного інформаційного центру повинен підкорятися деканам усіх факультетів, що ускладнює процес управління. А якщо він їм не підкоряється, значить, неможлива ефективна робота. Таким чином, цілі ІОЦ університету слід перевизначити. 

 Виходячи з багаторічного досвіду роботи на інформаційних центрах університету виявлено їх специфічна особливість як динамічної системи з високоінтегровані виробничими зв'язками і відносинами між суб'єктами. Ця особливість і специфіка багато в чому впливають на організаційну форму інформаційних структур, які слід врахувати в перехідний період економіки, т. к. вони істотно впливають на ефективність і якість навчання. 

 Всі вищевказані фактори вимагають проведення аналізу та пошуку шляхів підвищення якості підготовки фахівців із застосуванням нових інформаційних технологій. 

 Першим кроком у вирішенні завдання ефективності використання технічного ресурсу служить критерій розподілу по підрозділах вузу. 

 Необхідною умовою побудови ефективного критерію розподілу ресурсу по підрозділах є завдання визначення необхідного машинного часу на одного студента даного факультету. 

 Для забезпечення навчального процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців з використанням НІТ в університеті встановлено норматив машинного часу на весь період навчання, який становить: 1.

 Для студентів, що спеціалізуються в області обчислювальної техніки, - 600 годин на одну людину. 2.

 Студенти, що навчаються за іншими спеціальностями, - 300 годин. 

 Виходячи з даного нормативу, розрахуємо необхідну кількість необхідного технічного ресурсу, наприклад, для машинобудівного факультету: -

 приймаємо, що контингент студентів МФ і ЗВФ становить 1000 осіб; -

 термін навчання - 5 років. За рік необхідне машинний час на кожного студента складає: ^ р = 300 ч / 5 років = 60 год / рік; -

 загальна кількість годин на рік на весь контингент студентів визначає 

*

 ся таким чином: t заг = 60 год / рік х-1000 студ. = 60 000 год / рік. 3.

 Навчальних тижнів у році - 32, в тиждень 40 робочих годин, тоді 32 х 40 = 1280 годин на рік машинного часу на всіх студентів факультету. 4.

 Приймаються кількість робочих місць для навчальних занять 36 машин. Річний ліміт машинного часу: ^ = 36 ПК х 1280 год / рік = 46080 год / рік на всіх студентів. 

 На підставі наведених даних, отриманих згідно чинне-му нормативу, визначимо реальну кількість машинного часу за рік, яке можна виділити на кожного студента ^ р = 46 080/1000 чол. = 46 год / рік. За 5 

*

 років ліміт часу, використовуваного студентом, складе t лим = 5 х 46 = 230 годин за весь період навчання. 

 Таким чином, на наявних робочих станціях, виділених під навчальний процес, неможливо забезпечити нормативну кількість машинного часу. Для виконання встановленого нормативу необхідно додатково 11 ПК. З урахуванням простою, пов'язаного з ремонтно-профілактичними заходами, технологічними перервами, тенденцією переходу на НІТ потрібно 16 машин. 

 В цьому випадку весь парк становитиме 36 +16 = 52 ПК, на яких можливо забезпечити норматив машинного часу: 

 52 ПК х 1280 год / рік = 66 560/1000 »66 год / рік на кожного студента. 

 Разом: 66 год / рік - 5 років = 332 години на весь період навчання для всіх студентів, що відповідає вимогам навчального плану. 

 Для більш наочного подання динаміки зростання пропускної здатності від кількості посадочних місць побудуємо графік (рис. 1.1). 

 Відкладаючи по осі х кількість комп'ютерів пк, по осі y - норматив часу Тн, отримаємо функцію F = Тн (пк), яка характеризує пропускну здатність обчислювального комплексу. З графіка видно: для того, щоб забезпечити встановлений норматив часу Тн, необхідно збільшити число робочих станцій від 36 до 52. Графік показує, якщо кількість студентів залишається постійним, то подальше збільшення парку машин не призводить до збільшення їх завантаження (див. розщеплену криву рис. 1.1). 

 Рис. 1.1. Графік потреби в технічному ресурсі МФ 

 Побудуємо вираз, що пов'язує ступінь готовності i-го підрозділу до повної та ефективної завантаженні машин з кількісною потребою в ПК для забезпечення навчального процесу (Кеф): 

 К еф = (вц - Гк) - Пк. (1.1) 

 Тут: вц - можливості вузу по задоволенню потреб i-го підрозділу в ПК; 

 Гк - ступінь готовності i-го підрозділу (кафедри) до ефективного використання виділеного ресурсу в навчальному процесі та НДР; 

 Пк - кількісна потреба i-го підрозділу в ПК (40 машин) згідно встановленим нормативом часу щодо забезпечення навчального процесу. 

 Коректність цієї формули можна перевірити, розглянувши її при граничних значеннях показників Гк = [0; 1] і вц = [0; 1]. Число «0» означає, що підрозділ не готове до освоєння виділеної техніки або вуз не може задовольнити заявлену потребу, Одиниця («1») характеризує можливість виділення фінансових коштів для закупівлі всього потрібного кількості машин, а кафедра (підрозділ) готове до ефективного їх використання . 

 Варіант 1. Вц = 0. Дана формула при будь-яких значеннях параметрів буде дорівнює 0, тобто завдання нерозв'язна. 

 Варіант 2. Вц = 1, Гк = 1. Підставами ці параметри в даний вираз, 

 воно приймає позитивне значення. Коли Кеф = 100%, це означає - необхідні (вц) і достатні [Гк, Пк] умови виконуються, тобто поставляються 40 ПК - потреба задоволена. 

 Це говорить про найбільш раціональне варіанті рішення розглянутої задачі. 

 Щоб остаточно переконатися в справедливості виразу (1.1), проаналізуємо його при значенні коефіцієнта Гк = 0,5. У цьому випадку підрозділу виділяються тільки 20 машин, а не 40, т. к. даний підрозділ не може ефективно їх використовувати, тобто вони будуть простоювати. 

 Таким чином, параметр готовності (Гк) є жорстким показником і служить головним визначальним фактором, що характеризує темпи освоєння та впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес. 

 Для більш точного визначення потреби в СВТ в масштабі університету необхідний більш обгрунтований критерій оцінки внеску кафедр факультетів у справу навчання студентів із застосуванням НІТ. 

 Наша мета полягала в тому, щоб показати необхідність методики розрахунку потреби технічного ресурсу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна ". Проблема 1.централізаціі-децентралізації засобів обчислювальної техніки"
 1. ВСТУП
    проблемних питань), враховують важливий системний елемент - етап експлуатації. Тому впроваджені в процес навчання нові інформаційні технології використовуються не завжди ефективно, т. к. їх експлуатація повинна підтримуватися високваліфікованими фахівцями. Іншим мотивом служило відсутність в даний час робіт, спрямованих на поліпшення системи вищої освіти з урахуванням
 2. 8.3. Демократія як форма державного устрою
    проблеми населення і часто представляється йому більш зрозумілою, ніж діяльність центральних властей. Інтервал між прийнятими рішеннями та їх виконанням на місцевому рівні коротше, ніж на національному, і результати найчастіше більш відчутні для місцевих жителів. Муніципальні вибори, як правило, проводяться частіше загальнонаціональних, що дає населенню додаткову можливість скористатися своїми
 3. § 1. Соціально-економічний розвиток країни
    проблеми позначалося на рівні добробуту мільйонів людей, стримувало розвиток промисловості. Створювалася реальна загроза виникнення гострих соціальних проблем. Уже в першій половині 50-х рр.. на радянську економіку, тільки ще піднімається після руйнівної війни, навалилися складні проблеми: нагодувати і одягнути людей, підняти культуру і науку, здійснити великі структурні зрушення
 4. Лекція 2 Визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
    проблеми передумов реформ. Тривалий час у її подачі переважали ідеолого-публіцистичні моменти. Ініціатори перетворень, прагнучи обгрунтувати їх радикальність, проводили думку про існування в СРСР у 1970-х - середині 1980-х років «механізму гальмування», який перешкоджав динамічному суспільному розвитку. Публіцистика, та й наука тих років акцентували увагу в першу чергу на
 5. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    проблему КПРС »Горбачов обговорював у колі радників і однодумців - Яковлева, Медведєва, Примакова, Нерняева, Шахназарова, Ревенко, Кудрявцева. Як писав Горбачов, | «в результаті болісних роздумів народилися рішення: додавання з вебя обов'язків Генерального секретаря ЦК КПРС і рекоменда-| ція Центральному Комітету саморозпуститися, надавши партійним організаціям самостійно вирішити
 6. Висновки на чолі
    проблема багато в чому ускладнюється неоперативними прийняття рішень з виробничих питань допоміжними службами університету. 2. Низька якість навчання багато в чому визначається ступенем участі ППС в процесі навчання студентів із застосуванням НІТ та впровадження автоматизованих навчальних систем в програмні продукти, що знаходяться в експлуатації. 3. Відсутність ефективної системи
 7. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
    проблеми першочергового форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно збіднюватися. Таке уявлення стало хрестоматійним, увійшло в підручники та посібники. Ця теза фактично ілюструвався в працях істориків другої половини 40-х - початку 50-х рр.. (Е.Ю.
 8. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
    проблем очевидні серйозні протиріччя. Ті чи інші рішення в цій галузі підносили як результат доброї волі «вождя», держави, як подарунок трудящим, як державна благодійність. У той же час економіка виявилася нездатною забезпечити населення країни основними продуктами харчування, товарами споживання та іншими благами на гідному людини рівні. Протягом б років - з
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    проблема центральних правоохоронних органів може складатися в нестачі фахівців для проведення ефективної слідчої роботи на місці. Зовнішні фахівці часто мають обмежені можливості здійснити проникнення в ряди місцевих кримінальних організацій, особливо коли його члени майже цілком є вихідцями з однієї етнічної групи. Використання методів фінансового аналізу.
 10. 1.3. Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації
    проблемі, що визначаються, в основному, політичними поглядами опонентів. Перший полягав у тому, що наша прославлена і непереможна Армія (розгромила Китай, Японію, Фінляндію, Німеччину) не вимагає реорганізації, а необхідно тільки підсилити, зміцнити діючу ідеологію, принципи будівництва і військову дисципліну. Другий полягав у тому, що Армія хороша, але необхідно її деполітизувати і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua