Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

.3. 1.5Механізм функціонування ринку

Основні три елементи ринкового механізму: ціна, попит-пропозиція, конкуренція. Завдання, які вирішуються ринком: що виробляти, як виробляти, і для кого виробляти. Ці три чинники і вирішуються через ринковий механізм, утворений з ціни, попиту-пропозиції, конкуренції [16].

Відбувається це через встановлення рівноваги між попитом і пропозицією: -

по-перше, - ціни служать орієнтиром для зміни обсягу виробництва, вибору технології виробництва та споживача продукції; -

по-друге, попит-пропозиція - це потреба в товарах, які споживач може купити на ринку при даній ціні; -

по-третє, конкуренція, т.

к. кожен підприємець прагне до максимуму прибутку, що приводить їх до взаємної боротьби між собою, тому всі підприємці виступають один до одного як суперники, конкуренти. Таким чином, конкуренція виступає у вигляді необхідного елемента ринкового механізму.

При досконалої конкуренції жоден продавець або покупець не може впливати на ринкову ціну.

Слід зазначити, що незалежно від типу ринкових структур необхідною умовою їх нормального функціонування є економічна свобода, т.

е. самостійність суб'єктів економічних відносин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " .3. 1.5Механізм функціонування ринку "
 1. Види і стадії адміністративного права
  функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
 2. 1.Сущность і уроки НЕПу
  функціонування економіки. Тут треба відзначити насамперед відмова від розуміння соціалізму як безроздільного панування державної власності, визнання необхідності різноманіття форм суспільної власності, які найкращим чином дозволять подолати відчуження людини від засобів виробництва. Мабуть, саме в цьому сенсі слід розуміти тезу «Соціалізм - це лад
 3. 30. Критерії періодизації держави і права
  функціонування суспільства. Інше місце займає держава у вторинних цивілізаціях: західноєвропейської, північноамериканської, східно-європейської, латиноамериканської, буддійської та ін Тут проявилося розходження між державною владою і культурно-релігійним комплексом. Влада виявлялася вже не такий всемогутній і всепроникною силою, якою вона була у первинних цивілізаціях. Але
 4. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Функціонуванням економічної системи. Специфіка конкретного підходу не коливає фундаментального висновку Р. Коуза, про те, що ділове підприємство (фірма) виникає, якщо свідоме регулювання економічної діяльності підприємцем дозволяє знизити трансактной витрати. Це відбувається, якщо замість короткострокових контрактів і угод між незалежними учасниками буде укладений
 5. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  функціонування кримінальних інститутів і підприємств. Більш того, у випадку найбільш прибуткових і розвинених форм злочинного бізнесу, витрачання основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і виконують
 6. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Функціонування: а) Гнучкість, мобільність і адаптивність. Як система управління маркетинг вимагає значної гнучкості, оперативності прийняття рішень, відповідного організаційного побудови управлінських служб і їх періодичної реорганізації, зокрема формування цільових робочих груп, коли підрозділи створюються для вирішення конкретного завдання на певний строк і за її
 7. 63. Антиконкурентні узгоджені дії
  функціонування ринкових відносин. Відповідно до ст. 5 Закону України "Про обмеження монополізму ..." антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до: встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок; розділу ринків по територіальним принципом, асортиментом товарів,
 8. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  функціонування суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку, а також в цілому - для відновлення та / або підтримання конкуренції на ринку. Основа закладена в ст. 42 Конституції України і розвинена у відповідних нормативно-правових актах, зокрема, у розділі IV Закону України "Про обмеження монополізму ...". Всю систему державного регулювання поведінки суб'єктів
 9. 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
  функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій. Виходячи з даних задач, законодавство визначає функції та повноваження національних комісій. Наприклад, функції національних комісій регулювання природних монополій визначені ст. 13
 10. 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
  функціонування вільних економічних зон, ліцензування і квотування експорту продукції, яка виробляється в Автономній Республіці Крим, здійснення ЗЕД, за згодою Кабінету Міністрів України участь в регулюванні мита та податків на імпортні товари, які завозяться в Автономну Республіку Крим, з метою захисту власного товаровиробника та власного ринку, і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua