Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

1.5.2. Формування ринкових структур у вузі

Втручання керівництва університету в економічну сферу діяльності підрозділів має замінити непрямим регулюванням від-носіння. Необхідно наділити кожний підрозділ правами, і вони самі вирішать свої завдання. Вуз розробляє загальні принципи, які повинні поставити всіх співробітників в однакові умови.

Шляхи та форми приватизації і вироблення механізмів взаємовідносин підрозділів з керівництвом університету та місцевими органами влади полягають у наступному: 1.

Децентралізація матеріально-технічного забезпечення, що припускає перехід до оптової торгівлі засобами виробництва і споживання. Від жорсткого централізованого розподілу необхідно перейти до двосторонніх зв'язків, до вільного пошуку партнерів. 2.

Запровадження ринкових відносин між підрозділами. На зміну обов'язковому вирішенню від вищих органів приходять самостійні рішення на основі взаємної вигоди партнерів. 3.

Поступово змінюються відносини між підрозділами та партнерами. Видача кредиту грунтується на вивченні їх фінансово-економічного стану. 4.

Гроші видаються в кредит з поверненням в строк і з відсотками за їх використання.

Будь-який ринок базується на ціні, попиті і пропозиції, конкуренції.

Соціальна політика вузу - це напрямки його діяльності з регулювання умов життя працівників.

Вуз підтримує відносини між соціальними групами університету і всередині них, забезпечує умови для підвищення рівня їх життя, створення економічних стимулів для участі у виробництві процесу навчання.

Розглядаючи комерційну діяльність як джерело отримання прибутку, важливо знати, на яких принципах вона буде будуватися. Комерція являє собою єдність трьох елементів: живої праці людини, засобів праці, предметів його праці.

Засобами праці є речі, за допомогою яких людина впливає на предмет праці та видозмінює його, тобто як організовано навчання майбутніх фахівців.

До знарядь праці належать транспортні засоби, допоміжне обладнання.

До предметів праці у вузі відносяться що знаходяться в обігу товари, предмети виробництва, а також студенти, аспіранти, докторанти.

Важливе значення має поняття «комерційний процес», пов'язаний зі зміною вартості, тобто всього того, що пов'язано з купівлею та реалізацією товару.

Таким чином, об'єктом комерційної діяльності (КД) є комерційні процеси. У процесі КД виявляється попит споживача і ринку на товари та послуги, укладаються договори на їх поставку, здійснюються облік і контроль виконання постачальниками своїх договірних зобов'язань, за організацією обслуговування, за наданням освітніх послуг та іншими комерційними операціями.

Організація комерційної діяльності в сучасних умовах будується на основі принципу повної рівноправності партнерів з надання послуг, господарської самостійності постачальників і покупців, суворої матеріальної і фінансової відповідальності сторін за виконання прийнятих зобов'язань.

Найбільш важливим завданням комерційного апарату вузу є залучення в товарообіг продукції, що випускається, у зв'язку з чим необхідно розширювати сферу договірних відносин з постачальниками (школами) та споживачами (підприємствами), підвищувати ефективність договірних відносин, які повинні активно впливати на виробництво товару і поліпшення його якості.

Важливою частиною комерційної служби є вивчення та прогнозування ємності регіональних ринків послуг, координація закупівельної діяльності серед постачальників і споживачів. Необхідно добре знати регіон і його природні ресурси, реально оцінювати свої можливості і можливості інших підприємців і організацій.

У зв'язку з вищевикладеним, вельми актуальна задача комп'ютеризації процесів управління комерційної діяльності з метою підвищення оперативності прийняття рішення.

Комерція, як трудова діяльність, спрямована на отримання прибутку.

Раніше основа бізнесу управління якістю будувалася за наступним принципом:

[витрати виробництва + бажана прибуток = ціна].

Далі ця формула трансформувалася в таку форму: [ціна - витрати виробництва = прибуток].

Сьогодні ринок виробника переходить в ринок споживача. У цих умовах успіх виробника залежить від швидкості його адекватної реакції на запит споживача. Ця швидкість і визначає, хто буде лідером на ринку збуту. Тому питання комп'ютеризації - один з найважливіших.

Швидкість реакції залежить від часу практичної реалізації добре окресленою виробником мети, що забезпечує мінімальні витрати виробництва високоякісної продукції, а, отже, і мінімальну її ціну для споживача.

Найбільш ефективною робочою моделлю ринкового виробництва служить модель управління якістю.

В даний час управління якістю, в першу чергу, повинні добре освоїти і усвідомити випускники вузу, незалежно від того, яку специ-альность вони набувають. Фахівці з якості вважають, що перетворення, пов'язані з переходом на нові основи управління якістю, включають в себе 14 обов'язкових пунктів: 1.

Поліпшення якості продукції та послуг повинна бути постійною метою будь-якого підприємства, підрозділу. 2.

Прийняти нову філософію якості, тобто необхідно змінити стиль управління, спираючись на досвід інших країн. 3.

Припинити залежати від інспекції, для цього необхідно постійно мати інформацію про рівень якості на всіх ділянках робіт керованого підрозділу. 4.

Припинити укладання договорів на основі низьких цін. При цьому ціна повинна порівнюватися з якістю. 5.

Постійно покращувати систему планування та обслуговування на кожному виробничому ділянці. 6.

Навчати і переподготавліваемих на конкретному робочому місці, включаючи управлінський апарат і осіб, які займаються впровадженням НІТ.

7.

Створити керівництво з надання допомоги підлеглим, виконуючим відповідальні види робіт, пов'язаних з навчальним процесом. 8.

Викорінити страх - не боятися змін, а прагнути до них. 9.

Усунути заважають бар'єри, які виникають між окремими групами осіб, всі повинні виступати як єдина команда. 10.

Уникати порожніх гасел. Не закликати до підвищення якості, не враховуючи способів його досягнення, а для цього потрібен час і матеріальна зацікавленість на перших порах основних фахівців. 11.

Дати можливість пишатися приналежністю до свого підрозділу. Щоб кожен працівник міг активно впливати на ситуацію з підвищення якості продукції свого підрозділу. 12.

Виключити цифрові квоти для поліпшення якості. Відрядну систему замінити таким чином, щоб весь колектив працював як єдина команда. 13.

Заохочувати самовдосконалення, для цього слід просувати службовими сходами лише за знаннями при одночасному матеріальному стимулюванні. 14.

Залучати кожного співробітника в заходи щодо поліпшення якості роботи на конкретному робочому місці.

На думку фахівця з управління якістю Е. У. Флемінга, в першу чергу необхідно усунути конкуренцію між конкретними виконавцями і керівниками різних відділів і підрозділів.

При цьому слід звернути особливу увагу на наступні моменти:

- емоційна атмосфера, усунення страху перед покаранням чи звільненням, замінивши його доброзичливим ставленням між співробітниками і керівництвом; -

мотиваційна сфера співробітників, відмова від порожніх гасел, виражених цифрами, т. к. вони не є мотивуючими факторами; -

розвиток людських ресурсів, матеріальне заохочення самоосвіти; -

взаємини між керівниками і підлеглими, завдання керівників полягає не в контролі, а в наданні реальної допомоги у їх роботі; -

взаємини між різними відділами, надання взаємодопомоги один одному, тут принцип повинен бути таким: «Моє підрозділ - моя родина».

В основі теорії управління якістю лежать чотири основних складових: -

науковий менеджмент; -

людські фактори; -

підвищення оперативності прийняття рішення; -

управління якістю.

Впровадження вищевказаних заходів у виробничий процес навчання є обов'язковим.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5.2. Формування ринкових структур у вузі "
 1. 1.5.1. Приватизація та формування ринкової структури виробництва
  формування ринкових структур у вузі як головного завдання
 2. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  формування суспільних відносин. Правосвідомість - це, по суті, оцінка права, існуюча в суспільстві, яка виражає критику чинного права і формує певні надії і побажання до правової сфери, її змін, яка визначає, що вважати правомірним, а що неправомірним. Але це ще й новий етап стану суспільної свідомості. Дійсно, формування правосвідомості
 3. 4.2.1. Роль постачальників продукції та споживачів випускаються фахівців у вдосконаленні якості системи навчання
  формування портфеля замовлення на абітурієнтів необхідно вести на основі довгострокових договорів зі школами. Це, в свою чергу, дозволяє керівництву шкіл та вчителям глибше і конкретніше вникати в проблеми вузу і постійно враховувати їх у процесі навчання школярів. Тепер для шкіл завдання стоїть не тільки в тому, щоб випустити учнів з гарними оцінками, а підготувати їх до вступу в
 4. 29. Особливості російського правосвідомості
  формування світогляду яких доводилося в епоху детоталітаризації суспільства (перебудова і
 5. Явище організованої злочинності.
  Формування законодавчої бази, « підігнаною »під власні інтереси, і т.д. Організована економічна злочинність складне, синтезоване явище воно об'єднує в собі як ознаки організованої, так і економічної злочинності. В основі організованої злочинності лежить фактор групи, тобто спосіб організації злочинців, злочинних груп, спільнот, підприємств, які
 6. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  формування як елементи організованої преступності35. Вони досить типові , однак якщо говорити про організовану економічної злочинності, як сіндікалізірованной, то 36 Див наприклад: Місяці В.В. ПреступностьXX століття: Світовий кримінологічний аналіз. М., 1997. С. 287 - 288; Максимов С.В. Організована злочинність в Росії : Стан і прогноз розвитку / / Кримінальне право. 1998. N1. С.
 7. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  формування економіки спостерігається значне поширення фактів ухилення від сплати податків. Порівняно з іншими видами економіческіхпреступленій число офіційно зареєстрованих злочинних порушень податкового законодавства відносно невелике. Злочинні порушення податкового законодавства мають високу латентністю. За прогнозами аналітиків Федеральної служби податкової
 8. Введення
  формуванню надавала величезна ідеологізована частину суспільства. - Сильне консервативне тиск чинив на суспільство паразитує, величезний військово-промисловий комплекс (ВПК) і співробітники силових структур. Навіть керівники держави, які усвідомлювали всю згубність руху по колишньому шляху, не могли разом підпорядкувати цю впливову структуру - ВПК, силові структури. І перед формованим
 9. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  формування силових структур Росії на сучасному етапі розвитку, необхідно відзначити їх производность, вторинність від стану суспільства і держави: форми правління, форми політичного режиму, внутрішньої і зовнішньої політики і т. д., які в свою чергу залежать від стану світової спільноти. Факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку світової спільноти і Росії,
 10. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  формуванням. Однією з основних причин низької ефективності реформи ЗС РФ є відсутність комплексного, злагодженого механізму забезпечення їх проведення. Хоча участь у реформуванні армії беруть багато органів і організації законодавчої та виконавчої гілок влади, відпрацювання механізму правового регулювання їх діяльності, невстановлення сфер компетенції та регламентації повноважень
© 2014-2022  ibib.ltd.ua