Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

3.6. Оперативність прийняття рішення та стратегічне планування

Стратегічне планування є одним з найважливіших елементів ринкової економіки.

Проілюструємо використання методу альтернативних суджень на прикладі розробки стратегічного плану розвитку УлГТУ. З цією метою скористаємося роботою Т. Сааті, де він розглядав майбутнє стан вищих навчальних закладів США, [20, 151-162]. Експеримент проводився групою з двадцятьма вісьмома фахівцями в галузі вищої освіти. Його завдання включала в себе сім сценаріїв (табл. 3.7), за якими приймалися рішення про майбутнє освіту з перспективою на 15 років. Аналогічно ми розглянемо сценарії, що складаються з семи факторів (табл. 3.8.), Що визначають стан університету на найближчу перспективу.

Перелік сценаріїв, пропонованих для аналізу: 1.

Перехід в майбутнє з урахуванням можливих змін і конкретних умов існування вузу. Кожному сценарієм будемо надавати вага, дотримуючись рекомендацій Т. Сааті. Для нашого випадку ці ваги, звичайно, повинні бути отримані шляхом консенсусу. Приймаємо вага першого сценарію - проекцію сьогодення на майбутнє Р, = 0,099. 2.

Придбання професійних знань студентами Р2 = 0,260. Ієрархічні рівні впливу факторів на вищу освіту

Таблиця 3.7 Фактори 3 грудня 4 5 6 7 Рівні 1 Перехід вузу в майбутнє Первинні фактори 2 Економічні Політичні Соціальні Технологічні 3 Актори Студенти ППС Адміністрація Уряд Спонсори Промисловість 4 Мотивація акторів Професіоналізм Сталість роботи Збереження традицій Благополуччя Можливість контролю Людські ресурси 5 Цілі акторів 1 Самоосвіта 1 Професійне зростання 1 Фінансова забезпеченість 1 Громадський порядок 1 Знання 1 Стабільність виробництва 6 Лютий Соціальний статус 2 Підвищення знань 2 Комфорт 2 Людські резерви 2 Капіталовкладення 2 Прибуток 7 Проекція на майбутнє Навички Всі Еліта Влада Техніка Навчання Узагальнений сценарій Оцінки акторів як змінних стану за шкалою (-8 ... +8)

Таблиця 3.8

Сценарії і їх ваги 1 2 3 4 5 6 7 Узагальнені ваги 0,099 0,260 0,203 0,165 0,126 0,067 0,079 Змінні стану проекція навички все еліта влади техніка навчання Характеристики акторів Студенти: Пе ший актор Число -3 +3 +6 -5 -2 +3 -3 0,59 Тип -2 - 3 -5 +5 -2 -3 -2 -1,78 Функції +2 -2 0 +2 0 -3 +3 +0,04 Робота +2 +6 -5 +6 +2 -3 +1 1,94 Викладачі : Другий актор Число -3 +3 +6 -5 -2 -8 -6 -0,39 Тип +2 0 -3 +3 +2 +3 -5 0,14 Функції -3 -5 -3 +2 -3 -8 -8 -3,42 Забезпеченість роботою -3 +2 +3 -5 -2 -6 -6 -1,19 Академічна свобода 0 -3 0 +3 -2 -6 -8 -1,57 Навчальні заклади Третій актор Число: -2 +3 +3 -5 -2 -6 -2 -045 Тип -2 -6 -5 +5 -2 -5 -5 -2,93 Керуюча структура +3 +6 +4 -3 +3 + 8 +8 3,31 Ефективність +3 +5 -3 +6 -2 -2 0 1,59 Доступність 0 +3 +8 -5 +3 +6 +2 2,52 Культура і дозвілля 0 -3 +5 +5 +2 -5 -2 0,82 Грошові кошти та інші ресурси -2 +3 +3 -3 0 -2 -5 0,17 Освіта: Четвертий актор Навчальна програма +2 -3 +3 +5 +2 0 -2 0 , 95 Тривалість навчання 0 -5 +3 0 +2 +3 0 0,24 Значимість наукового ступеня -2 0 -3 +6 -2 -3 -3 -0,51 Вартість навчання +5 +5 +5 +6 +3 -2 -2 3,89 Дослідження, що проводяться викладачами +2 -2 -2 +5 +2 -5 -6 -0,46 3.

Надання освіти для всіх Р3 = 0,203. 4.

Вузи мають бути державними Р4 = 0,165. 5.

Навчання вести з практичним ухилом Р5 = 0,126. 6.

Отримання знань з використанням новітніх технічних засобів навчання Р6 = 0,067. 7.

Соціально-економічні умови на найближче майбутнє несприятливі Р7 = 0,079.

Ці сім сценаріїв являють собою ланцюг впливу на систему вищої освіти. Вплив власне сценаріїв один на одного оцінюється в балах від (-8 до +8). Ці числові оцінки будуть різними, але не виходять за зазначені межі. Ми користуємося цими оцінками за рекомендацією Т. Сааті, до яких прийшла його група на підставі консенсусу.

Для більшої наочності і переконливості розглянемо сценарій під номером шість [6] (табл. 3.8) - перша горизонтальна рядок. У цій таблиці вказані оцінки змінних станів (характеристики акторів) у відповідності з різними сценаріями, де нуль означає збереження існуючого стану, а позитивні числа - збільшення порівняно з існуючим становищем. Негативні числа вказують у бік зменшення ступеня впливу чинників один на одного. У свою чергу, кожен актор має свою мотивацію, тобто інтереси, які пов'язані з цілями. Наприклад, змінна стану (керуюча структура, третя характеристика третього ак-тоа в шостому сценарії) приймає значення [+8], що означає збільшення ступеня адміністративного контролю порівняно з нинішнім становищем вузу, орієнтованої на більш широке застосування НІТ з використанням комп'ютерної техніки.

З іншого боку, якщо при цьому пройде третій сценарій (освіта для всіх), то значущість наукового ступеня зменшиться, і буде оцінюватися вагою [-3] у порівнянні з сьогоднішнім станом.

Верхній рядок таблиці «Веса сценаріїв» і стовпець «Узагальнені ваги» заповнюються за результатами альтернативних суджень і прийняття рішень на основі консенсусу, до якого прийдуть фахівці.

Далі для кожного з семи рівнів складається матриця зіставлень впливу факторів на вищу освіту в майбутньому. Так, наприклад, фактори другого рівня (табл. 3.7, 3.9) «економіка» буде домінувати над «технологією», і ця оцінка буде дорівнює цифрі [+5]. Випишемо фактори другого рівня і представимо їх у вигляді матриці, тим самим визначимо, який з факторів даного рівня робить найбільший вплив на вищу освіту.

Таблиця 3.9 показує, що (економічний фактор) оцінюється найбільшим числом [+5]. І, крім того, (економічний фактор) в деякій мірі домінує над (політичних) [+4]. Ця величина виходить на перетині першого рядка даної таблиці і другого стовпця. Тепер за аналогією будуються матриці третього і наступних рівнів, які порівнюються між собою, а точніше, визначається ступінь впливу подальшого рівня на попередній.

Таблиця 3.9 Залежність освіти від впливу факторів Економіка Політика Соціальний стан Технологія Власний вектор 1. Економіка 1 4 3 5 0,549 2. Політика 1/4 1 1/3 1 0,106 3. Соціальний стан 1/3 3 1 2 0,236 4. Технологія 1/5 1 1/2 1 0,109 Xmax = 4,06 Матриця домінування

Дотримуючись оцінок, отриманих Сааті, який з акторів володіє найбільшим впливом на економіку, (наприклад, студенти, викладачі, адміністрація, уряд, приватний сектор або промисловість), то виявиться, що вирішальним фактором розвитку вищої освіти є уряд, оскільки якщо побудувати таблицю для цього рівня, то його вага буде дорівнює 0,47 .. Для інших акторів ваги коливалися б у менших межах від 0,04 до 0,28.

Розглядаючи послідовно впливу вищенаведених шести акторів, наприклад, на політику, маємо, що цим фактором служить уряд. Вплив на соціальні наслідки також визначаються урядом. Одночасно експерти визначили, що, наприклад, найбільший вплив на технологію надає промисловість.

Порівнюючи цілі кожного з шести акторів третього рівня (табл. 3.7) попарно, отримаємо власний вектор, який відображатиме уточнення і ваги цілей.

Наступним сценарієм оцінки розвитку вузу є завдання виявлення найважливіших цілей для даних шести зазначених вище акторів. Так, для студентів з трьох передбачуваних факторів (професійна освіта, самоосвіта і соціальний статус) перевага була віддана професійній освіті (перший стовпець четверта рядок). А для викладачів з чотирьох варіантів: робота, професійне зростання, підвищення знань, впевненість - робота виявилася найважливішим фактором - (другий стовпець, четверта рядок).

Адміністрація з двох факторів: збереження традицій або фінансова впевненість - вибрала останній (третій стовпець, п'ята рядок).

Уряд з шести запропонованих питань вибрало громадський порядок (четвертий стовпець, п'ята рядок). Спонсорів найбільшою мірою цікавить фактор капіталовкладення. Для промисловості найважливішим служить впевненість і стабільність виробництва.

Наступним етапом альтернативного планування є визначення ступеня важливості акторів щодо факторів, що впливають на майбутнє вищої освіти. Ця оцінка проводиться множенням власних векторів акторів стовпця 5 (табл. 3.9) щодо кожного фактора третього ієрархічного рівня (рядок три) (табл. 3.7) на власний вектор, отриманий для другого рівня. Аналіз показав, що уряд і промисловість надають найбільшою мірою вплив на перші чотири вищевказаних фактора, впливають на освіту. Тому з допустимою похибкою можна опустити інших учасників, що впливають на результат сценарію. І взяти тільки два основних фактори для отримання ваг сценаріїв. Тоді можна знайти найважливіші цілі тільки двох акторів - уряду та промисловості.

Чи не виробляючи розрахунків, скористаємося даними в роботі [20] і наведемо отримані ними результати.

Тоді для уряду слід помножити власний вектор цілей, оцінюваний 0,44 бала, на власну вагу актора, виходячи з того, що для уряду важливими цілями є благополуччя, громадський порядок, людські ресурси, відносна інтелектуальна сила , технологія, створення сприятливих можливостей з їх власними вагами (0,20; 0,52; 0,09; 0,11; 0,05; 0,03); отримаємо таку матрицю:

0 , 44 х "0,20" "0,09" 0,52 0,23 0,09 0,02 0,11 0,05 0,05 0,02 _0, 03_ 0,01 _ Для промисловості мета оцінюється числом 0, 29, ваги акторів наступні: людські ресурси (0,04); технологія (0,08); прибуток (0,33); стабільність і впевненість (0,55).

Після множення будемо мати:

0,29 х "0,04" "0,01" 0,08 0,02 0,33 0,10 0 , 55 0,16 _ З отриманих даних випливає, що для уряду найбільш впливовими цілями є благополуччя (0,09) і громадський порядок (0,23), а для промисловості - прибуток (0,10), стабільність і впевненість (0, 16).

Використовуючи ці чотири цілі і нормируя їх ваги, маємо вектор ваг акто

рів:

0,16 Благополуччя 0,40 Громадський порядок 0,17 Прибуток

0,27 _ Впевненість і стабільність виробництва

Цей вектор застосовується для подальшого обчислення ваг сценаріїв.

Останній етап полягає в необхідності отримання ваг сценаріїв для побудови матриць домінування щодо кожної з даних чотирьох цілей для всіх семи сценаріїв.

Далі слід встановити, який із сценаріїв більшою мірою впливає на загальний розвиток: благополуччя, громадський порядок, прибуток, стабільність і впевненість. Для отримання ваг сценаріїв слід помножити матрицю отриманих власних векторів цих сценаріїв на вектор ваг чотирьох найбільш важливих факторів «благополуччя, громадський порядок, прибуток, стабільність і впевненість». В результаті можна отримати ваги сценаріїв, зазначених у таблиці 3.7. Не наводячи розрахунку, випишемо власні вектори для сценаріїв, отриманих Т. Сааті: і

і р

а н

е ц

О

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

Ат

тв

0,062 "

0,306

0,026 0,330

0,085

0,075

0,115

ь т с о н н

е р

ь т с о н ь л і ю

«е

і ч и н ь

1-Н н

у н е л и л о п о в до тк

зі ю

і р

| -1 а

1-4 ^ Вн

Ю \ -1 л

W Про § 0,129 0,125 0,057 0,329 0,180 0,309 0,275 0,369 0,028 0,041 0,033 0,331 0,149 0,177 0,048 0,032 0,050 0,129 0,045 0,065 0,089 "0,099" 0,260 0,16 0,203 0,40 X = 0,165 0,17 0,126 _0 , 27_ 0,067 0,079 З даної матриці видно, що другий сценарій має найбільшу вагу - 0,260, тобто експерти віддали перевагу цим сценарієм, з якого випливає наступний висновок.

 При вибраних визначальних (первинних) факторах вуз буде орієнтований на придбання професійних навичок, при цьому буде більше студентів з гіршими інтелектуальними здібностями, вони менш активно беруть участь у житті університету, але у них менше проблем з працевлаштуванням по закінченню вузу. ППС залишається на тому ж рівні, проте він відіграватиме меншу роль в управлінні, поліпшено умови їх роботи з меншим ступенем академічної свободи. Збільшиться число вузів з меншим ступенем орієнтації на наукову роботу. 

 Адміністрація значно ефективніше контролює вуз. Навчання більш доступно для більшої частини молоді, т. к. підвищаться грошові кошти. 

 Навчальні програми більш націлені на отримання студентами практичних навичок, хоча в інтелектуальному плані вони отримають менше знань. При цьому час на навчання скорочується, вартість навчання одного студента зростає. 

 Слід вказати, що узагальнені ваги, наведені у таблиці 3.8, виходять шляхом підсумовування творів ваг сценаріїв на відповідні значення характеристик, наприклад для числа студентів маємо: 

 (-3) Х (0,99) + (3) х (0,260) + (6) х (0,203) + (-5) х (0,165) + (-2) х (0,126) + (3) х (0,067) + (-3) х (0,079) = 0,55. 

 Аналогічно визначаються і інші елементи цього стовпця. 

 Ми ні в якому разі не вважаємо, що даний сценарій точно відображає майбутнє стан УлГТУ. Наша мета полягала в тому, щоб привести докладний алгоритм і, тим самим, зацікавити відповідних керівників у цінності аналітичного планування, використовуючи альтернативні судження для оперативного прийняття рішення конкретних завдань. 

 Дана методика є універсальною, її можна застосувати не тільки для перспективного планування, але для поточного та календарного. 

 Її перевага полягає в можливості автоматизації, використовуючи SQL-таблиці, т. к. симетричні матриці є прообразом даних таблиць. 

 На закінчення слід зазначити, що стратегічне планування в сукупності з підприємницькою діяльністю висококваліфікованих фахівців з урахуванням здорової конкуренції дозволяє вирішувати досить складні організаційно-технічні завдання. 

 Отже, перспективне планування виступає як елемент стратегії на майбутнє, наприклад, завоювання ринку збуту - як і де продавати своїх фахівців-випускників. 

 Наступним важливим елементом підвищення продуктивності праці є система управління. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.6. Оперативність прийняття рішення і стратегічне планування"
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    оперативно вирішувати законодавчі проблеми, хоча їх зміст мало суворо функціонально класове, соціалістичне напрямок. Здійснювалося це знову ж шляхом відходу від традиційної парламентської діяльності демократичної республіки. Верховна Рада СРСР (і, відповідно, вищий законодавчий орган РРФСР) збирався 2-3 рази на рік на сесії, на яких розглядалися головним чином
 2. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
    прийняття рішення, тобто твердження одного з варіантів плану як обов'язкового орієнтиру для організації діяльності кадрових служб. Розробляється план з кількісними і якісними показниками відповідно з організаційною структурою і чисельністю штатів. Обов'язковою умовою при плануванні необхідних штатів є й визначення пов'язаних з цим витрат. До числа
 3. Порядок розробки посадової інструкції.
    оперативний контроль виконуваних платежів за операціями Фінансового Управління, підписує контрольної підписом платіжні доручення. Здійснює наступний контроль документів дня відділу обліку, звітності та оформлення фінансових операцій за відсутності фахівців, що відповідають за дані питання. 2.3 Адміністративні функції і кадрова робота: Організовує процес підвищення кваліфікації
 4. Обмеження ефективної роботи колективу.
    оперативних завдань Високий масштаб управління, орієнтація на вирішення стратегічних завдань Відсутність чітких ланцюгів і критеріїв для колектив-тива Чітка постановка простих і ясних цілей для колективу Не вважається з переконаннями інших людей Чесний по відношенню до переконань інших людей, і вони теж вважають його чесним Повністю централізує повноваження в своїх ру-ках, використовуючи їх не завжди по
 5. ГЛОСАРІЙ
    оперативної пам'яті) задачу, достатня для її виконання; а також обсяг відповідних ресурсів мислення; 2. Стратегічне: здатність забезпечити в заданий відрізок часу зусилля (ресурси часу, енергії, тощо), необхідні для виконання якого-небудь проекту; а також сам обсяг цих зусиль і ресурсів. Приклади вживання терміну: увага розсіяна між завданнями (проектами); увагу
 6. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
    оперативне управління; планування та розробка бізнес-процесів; проектування і розробка продукції; виробництво продукції; поставка продукції; закупівлі матеріалів і комплектуючих; технічне обслуговування та ремонт обладнання та інші функції; оформлення фінансових документів; підготовка кадрів і керування персоналом. Крім цього будь-яку господарську організацію в глобальному сенсі можна
 7. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
    оперативність) і містити прогнозні оцінки (перспективність). Крім завдань забезпечення перебудови структури економіки, необхідно також зберігати робочі місця на стратегічно важливих об'єктах і ряді містоутворюючих виробництв. На часі створення робочих місць в третинному секторі (транспорт, зв'язок, галузі туризму, інформаційних технологій, послуг населенню) і в соціально значущих напрямках
 8. Московська битва: трагічні та героїчні сторінки історії
    оперативної паузи між оборонним етапом і настанням; відсутність чисельної переваги наступаючих радянських військ; вперше до дій регулярних військ були залучені партизанські з'єднання. Перші місяці війни були використані Радянським прави-будівництві для перетворення країни в єдиний військовий табір. Створена ще в 1930-ті роки адміністративно-командна система продемонструвала
 9. § 1. Зовнішня політика Радянської держави напередодні війни
    оперативному мистецтві. Доказом тому - заява наркома оборони СРСР С. К. Тимошенко на нараді вищого керівного складу РСЧА, що проходив з 23 по 31 грудня 1940: "У сенсі стратегічного творчості досвід війни в Європі, мабуть, не дає нічого нового". Не менш цікаве зізнання зробив згодом Молотов: "Ми знали, що війна на порозі, не за горами, що ми слабші Німеччини,
 10. § 1. Перебудова, її суперечливий характер і наслідки
    оперативні форми ведення господарства. Ослаб економічний контроль за використанням форм власності. Грубі прорахунки були допущені в економічній політиці. Курс на підвищення доходів населення, на зростання його утворення та покращення житлових умов сприяв розвитку потреб, підвищенню попиту на нові, більш якісні товари та предмети споживання. Проте виробництво товарів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua