Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Введення Підготовчий етап

Мета: Констатація готовності до запровадження освітньої програми.

Зміст діяльності:

- виявлення рівня психічного здоров'я дітей;

- диференціація психічного розвитку дітей на основі парціальних, індивідуальних, групових, вікових відмінностей;

- виявлення можливості актуалізації тих показників психічного розвитку дітей, на які спирається концепція розвитку певної програми.

Наприклад, можливість оперування діалектичними розум-ствешнимі діями (звернення, перетворення, сериация) як базовий показник для введення програми «Діалектика» (автор Н.Є. Веракса) або можливість активізації орієнтованих дій (здібностей) як важлива умова введення програми «Розвиток» (авторський колектив під керівництвом Л.А. Венгера).

В результаті заданої діагностичної діяльності визначається загальна та спеціальна психологічна готовність дитячого контингенту до введення тієї чи іншої освітньої програми.

Паралельно здійснюється діагностична діяльність з визначення психологічної готовності педагогічного колективу дошкільного закладу, виключаючи аспекти професійної компетентності:

- виявлення ступеня мотивації введення програми у педагогів і вихователів;

- виявлення індивідуальних (психологічних і психофізіологічних) особливостей педагогів і вихователів як умов

результативного освоєння і прийняття програмного змісту.

Диференціація готовності окремих педагогів і педагогічного колективу в цілому здійснюється відповідно до програмних вимог.

113

Наприклад, одним з основних завдань програми «Веселка» (авторський колектив під керівництвом Г.М. Доронової і СТ. Якобсон) є «реалізація в кожному віковому періоді дошкільного дитинства відповідних форм спілкування вихователя з дітьми », що базується на концепції онтогенезу спілкування М.І. Лисиной. Це передбачає розвиток і активізацію певних форм і засобів спілкування у дітей різних вікових груп. Вихователь, орієнтований на авторитарний стиль спілкування, важко адаптується до партнерських взаємин з дітьми, або педагог із закріпленим стилем впливів без психологічної допомоги рідко відмовляється від заданості форм і засобів спілкування.

У підсумку констатується готовність дитячого та педагогічного колективу до введення тієї чи іншої освітньої програми з визначенням режиму введення. Обгрунтуванням укладення психолога є діагностичні матеріали підготовчого етапу.

Варіанти введення програми:

1. Введення без змін програмного змісту (базове):

-фронтальне (всі вікові групи дошкільного закладу),

-вікове (групи дошкільного закладу однієї вікової паралелі),-групове (окремі групи дошкільного закладу).

2. Введення з модіфікатціоннимі змінами програмного змісту (експериментальне):

-фронтальне,-вікове,-групове.

4. Введення з професійним навчанням педагогічного колективу.

5. Введення з професійним консультуванням педагогічного колективу.

Перші два режими обгрунтовуються результатами психодіагностики дітей, третій і четвертий - педагогів і вихователів. Основний етап

Мета: Введення програми як основний педагогічної стратегії і технологій виховання і навчання дітей в дошкільному закладі.

Зміст діяльності: організація системи психолого-педагогічних заходів відповідно до програмних вимог.

114

Наприклад, програма «Діалектика» передбачає взаємодію методів інтелектуального структурування та особистісно-емоційний-ної стабілізації на основі предметних циклів занять (філософія, казка, біологія, математика, історія та ін.) і стабілізуючого комплексу.

Програмне зміст «Райдуги» накладається на процес життєдіяльності дітей в дошкільному закладі за типами взаємодії з дорослим: спеціально організована діяльність (заняття), спільна діяльність, самостійна (вільна) діяльність.

Розділ 2. Адаптація

Мета: Адаптація освітньої програми до конкретних умов функціонування. Зміст діяльності:-модифікація програмного змісту;

-констатація результатів адаптації програмного змісту.

Наприклад, практично всі освітні програми грунтуються на віковий диференціації, де кожному віковому етапу відповідає програмне зміст, що визначає розвиток дітей. Дошкільні заклади з системою різновікових груп при введенні загальнорозвиваючих програм повинні модифікувати програмне зміст, методи і форми його організації відповідно з віковим складом груп.

Розділ 3. Поточне обслуговування

Безпосередньо залежить від концепція розвитку і закладених у них показників динаміки розвитку. Вони можуть бути представлені комплексами досягнень, системами ЗУНов (знань, умінь, навичок), блоками новоутворень і т.д. З цієї причини більшість освітніх програм мають системи поточного забезпечення, адаптовані для даного програмного змісту. Найчастіше вони побудовані у формі психолого-педагогічної діагностики.

Мета: Забезпечення концептуальної цілісності програмного змісту і психолого-педагогічних впливів в конкретних умовах функціонування освітньої програми.

Зміст діяльності:

-психологизация програмного змісту в контексті реального педагогічного процесу;

-констатація показників динаміки розвитку відповідно до програмних вимог .

115

Розглянуте вище психологічне обслуговування освітніх програм визначає змістовний компонент систем психологічного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному закладі.

Але, як і всяка система спеціального забезпечення, вона включає також і процесуальний компонент, який дозволяє оптимізувати педагогічні впливи. Відомо, що всякі спеціально організовані дії на дітей повинні бути психологічно обгрунтованими. З цієї причини при організації занять у дошкільному закладі як форми спеціально організованої діяльності психолог допомагає педагогу відповісти на питання: «Що робити?» І «Як робити?»

Розглянемо зміст психологічної допомоги педагогу на основі психологічних рекомендацій до занять пізнавального циклу:

1. Планування. Використовувати перспективне планування для організації систематичного пізнавального розвитку дітей. Тільки система впливів може забезпечити високий рівень засвоєння інформації та розвитку пізнавальних процесів.

2. Підготовка. Пам'ятати про пізнавальної навантаженні занять. З метою оптимізації навантаження можна використовувати:

-блоки додаткової інформації для індивідуального або групового впливу;-модифікаційні і ускладнені варіанти розвиваючих ігор.

3. Структура. У заняттях пізнавального циклу повинні бути присутніми наступні блоки:

-що вводять нову інформацію (навички, операції);-закріплюють нову інформацію;-систематизуючі нову інформацію.

Приклад структурної побудови: Інформативна бесіда, показ. Розвиваюча гра, спостереження.

Узагальнює і класифікує аналіз (систематизація).

4. Форма. Використовувати в роботі комплексні заняття (поєднання методичних і навчальних прийомів в контексті одного виду діяльності) і комбіновані заняття (поєднання декількох видів діяльності в контексті одного заняття). Це сприяє структуруванню пізнавального розвитку на основі ланцюга: сприйняття - мислення - уяву.

116

5. Контроль і діагностика. Систематично самостійно проводити:

контрольні зрізи для виявлення умінь, знань і навичок відповідно з програмним змістом (1 раз в 2 місяці);

психолого-педагогічну діагностику для виявлення динаміки психолого-педагогічних характеристик розвитку (2 рази на

рік).

Дані форми контролю та тестування свідчать про результативність педагогічних впливів.

Психологічне забезпечення виховного процесу засноване на психологизации стратегій виховання. Психологизировать стратегія виховання являє собою сукупність психологічних установок, які задають напрямок педагогічних впливів.

Основной установкою є визнання самоцінності та унікальності кожної особистості. Ця теза в чому повинен визначити позицію вихователя по відношенню до дітей. Формування цієї позиції здійснюється в процесі діалогічного спілкування дорослого з дитиною за певних умов:

визнання права дитини на власну точку зору (власне «я»);

надання дитині права вибору (альтернативи) дозволу життєвих ситуацій;

співпрацю та партнерство у дорослої та дитячої діяч-ності.

Наступна психологічна установка - позитивне прийняття особистості дитини з опорою на позитивні очікування (авансування). Позитивні або негативні очікування реалізуються через прогноз вчинків і регулюються системою заохочень і покарань. Відомо, що дитина виростає таким, якими є що проектуються на нього очікування дорослих. Незважаючи на це, батьки і вихователі часто кажуть: «я так і знав (а), що ти забруднишся (поб'єшся, розіб'єш вазу, впадеш ...)».

Зміст очікувань може бути різним, а ось переважаючий знак констатує прийняття або відштовхування особистості дитини.

Важливою умовою психологизации стратегії виховання є врахування індивідуальних особливостей дитини.

У дітей однієї вікової групи широко диференціюються насамперед психофізіологічні особливості, пов'язані з

117

функціонуванням нервової системи. Це розрізнення в темпі життєдіяльності, стеничности, як показнику працездатності, і пластичності нервових і психічних процесів.

Наприклад, у двох дітей одного віку може спостерігатися різниця тимчасового утримання працездатності від 5 до 40 хвилин. При рівному рівні розвитку довільності одна дитина 5-річного віку може регулювати свою поведінку, а інший - не в змозі це зробити.

Вихователі і батьки найчастіше орієнтуються на середню вікову норму розвитку. Хоча при оцінці індивідуального ходу розвитку дитини жорстка орієнтація на норму неприйнятна. Для визначення об'єктивного підходу до конкретної дитини крім вікових і функціональних норм розвитку необхідно враховувати можливість ситуативних змін (зниження темпу, емоційне гальмування - збудження та ін.)

Особливе місце займає установка на особистісне перетворення дорослого, тобто на роботу батьків і вихователів над собою. Позиція самопреобразованія необхідна при вибудовуванні педагогічної стратегії, так як особистість дорослого, відповідального за виховання, має велике значення.

Наприклад, авторитарний, агресивний стиль виховання сприяє формуванню у дітей збірного «злого» образу дорослого.

Агресивні і фрустрационное реакції дорослих не повинні «скидатися» на дитину, так як цей небезпечний і безкарний спосіб розрядки завдає величезної шкоди психічному здоров'ю дітей.

У контексті загальної професійної стратегії дитячого практичного психолога дошкільного закладу психологічне забезпечення педагогічного процесу організується як планова діяльність та діяльність з запитом адміністрації та педагогічного колективу. Здійснюється дана діяльність за допомогою психологічного аналізу занять та ігор, поточної та контрольної психодіагностики, псіхоекспертірованія і психологічного консалтингу.

На завершення слід зазначити, що представлений «комплексний», міждисциплінарний підхід до освіти і виховання дітей дошкільного віку сприяє вирішенню професійної проблеми дитячих фахівців - проблеми практичного психолого-педагогічного співробітництва.

118

? Запитання і завдання

1. Сформулюйте предмет і зміст діагностичної діяльності дитячого практичного психолога.

2. Дайте класифікацію основних характеристик психічного розвитку дітей дошкільного віку.

3. Визначте специфіку психодіагностичних методів у контексті дитячої практичної психології.

4. Перелічіть види психодіагностичних засобів (тести і методики). Наведіть приклади.

5. Опишіть підготовчий (адаптаційний, основний, інтерпретаційний, заключний) етап психологічного обстеження в умовах дошкільного закладу.

6. Сформулюйте правила тестування дітей дошкільного віку.

7. Сформулюйте правила корекційної діяльності дитячого практичного психолога.

8. Визначте предмет і зміст психокорекційних впливів в умовах дошкільного закладу.

 9. Сформулюйте особливості організації та проведення психокорекції в умовах дошкільного закладу. 

 10.Виделіте напрямки психопрофілактичної діяльності дитячого практичного психолога. 

 11.Сформуліруйте особливості організації та проведення психопрофілактики в умовах дошкільного закладу. 

 12.Определіте зміст і напрям психологічного освіти в умовах дошкільного закладу. 

 13.Раскройте поняття «психологічне консультування». Визначте його специфіку в умовах дитячого саду (дитяче освітній заклад). 

 14.Перечислите основні види психологічних запитів батьків дітей дошкільного віку. 

 15.Діфференціруйте психологічне забезпечення педагогічного процесу в дошкільному закладі відповідно до освітніх та виховними цілями. 

 119 

 16.Дайте визначення общеразвивающим І спеціалізованим програмам для дошкільних установ. 

 17.Пріведіте приклади альтернативних освітніх програм для дітей дошкільного віку. 

 18.Сформуліруйте цілі і зміст системи психологічного забезпечення по розділах: вступ, адаптація, поточне обслуговування. 

 19.Определіте призначення психологизации педагогічного процесу в дошкільному закладі. 

 20.Сформуліруйте зміст психологизации стратегій виховання дітей. 

 21.Перечісліте основні психологічні установки, що визначають стратегію виховання дітей. 22.В метою освоєння психодиагностической діяльності, формування навичок тестування, анкетування, проведення бесід, обробки діагностичних даних: складіть стратегію діагностики: 

 пізнавального розвитку дошкільників, комунікативного розвитку дошкільників, особистісно-емоційного розвитку дошкільників, за вибором; 

 фіксуйте напрями та зміст психодіагностичної діяльності; 

 проведіть діагностику психічного розвитку дошкільника з використанням: 

 стандартизованих тестів, проективних тестів, дифференцирующих методик, диференціюючого спостереження. 

 23. Проведіть лабораторне заняття: 

 розробіть програму психологічного обстеження дітей: 

 3-4 років, 4-5 років, 6-7 років; 

 проведіть психологічне обстеження дітей дошкільного віку: 

 підготовчий етап, 

 120 

 адаптаційний етап, основний етап, інтерпретаційний етап, заключний етап. 

 24. З метою освоєння психокорекційної та психопрофілактичної діяльності дитячого практичного психолога, формування навичок організації та проведення корекційно-про-профілактичних заходів: 

 Диференціюйте проблему психічного розвитку на матеріалах діагностичного обстеження дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з визначенням псіхокор-рекціонной стратегії; 

 складіть психокоректувальну програму з визначенням типів, видів, форм і засобів корекційних впливів за наступними напрямками: 

 відхилення і проблеми пізнавального розвитку, відхилення і проблеми розвитку особистості, відхилення і проблеми емоційного розвитку, відхилення і проблеми комунікативного розвитку, відхилення і проблеми психомоторного розвитку, інше (за вибором); 

 складіть конспект психокорекційної заняття (ігри) для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку з визначенням завдань та засобів корекційних впливів; 

 складіть план психопрофілактичних заходів в умовах дошкільного закладу для різних вікових груп. 

 25. Підготуйте стендова практичний матеріал рекомендаційного характеру для батьків (тематика за вибором): 

 складіть план заходів по психологічному освіті: батьків, вихователів, педагогів; 

 проведіть індивідуальну консультацію з батьками дітей дошкільного віку (обробка та задоволення запиту). 

 26. Проаналізуйте базові теоретичні положення з визначенням «концепції розвитку» наступних освітніх (розвиваючих) програм для дітей дошкільного віку: 

 121 

 «Розвиток»; 

 «Витоки»; 

 «Веселка»; 

 «Типова» програма «Діалектика»; За вибором. Зробіть психологічний аналіз: 

 заняття пізнавального і естетичного циклів у контексті функціонуючої в дошкільному закладі програми (завдання для лабораторного заняття); 

 спільної діяльності вихователя з дітьми (завдання для лабораторного заняття); 

 самостійної діяльності дітей (ігри) (завдання для лабораторного заняття). 

 Сформулюйте психологічні рекомендації за результатами Вашої діяльності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Введення Підготовчий етап"
 1. 3.8 Фінансовий план
    підготовчий етап реалізації проекту 83 складе 6 місяців, то для спрощення таблиць і їх наочності підготовчий період у фінансовий план не включається. Для здійснення проекту необхідно: Власний капітал 210 тис. руб. Позиковий капітал у формі лізингу 167500 руб. Кошти йдуть на купівлю обладнання. Щорічні лізингові платежі становлять 15% від первісної вартості
 2. етап становлення
    етап становлення, який триває приблизно п'ять років - від 25 до 30 років. У цей період працівник освоює обрану професію, здобуває необхідні навички, фор-мируется його кваліфікація, відбувається самоствердження і з'являється потреба до встановлення незалежності. Його продовжують турбувати безпека існування, здоров'я. Зазвичай в цьому віці створюються і формуються сім'ї, тому
 3. Кассиодор
    підготовча ступінь для осягнення істини Писання, і в цьому їх практична
 4. В. Участь адвоката в суді першої інстанції
    підготовчих дій до судового засідання. Участь адвоката-захисника і адвоката-представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача в судовому засіданні (заява клопотань, подання доказів, участь у дослідженні доказів, виступ у судових дебатах). У суді першої інстанції кримінальну справу проходить дві стадії: стадію підготовчих
 5. 9.3 Оцінка еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель Загальна постановка задачі.
    етапи рекультивації визначені проектом, виходячи з обсягів земляних робіт і прийнятої розрахунково-технологічної карти. Требуется дати оцінку еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель підприємства. Вихідні дані: 1. Загальна площа порушених земель 80 га. 2. Рекультивовані землі підлягають сільськогосподарському та лісо-господарському освоєнню. 3. Тип
 6. Основні прямі правила
    введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД): AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ) : А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В'В ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 7. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
    № п / п Найменування оцінюваних параметрів Коефіцієнт значущості при виконанні робіт Підготовчі роботи Спорудження земляного полотна Пристрій дорожнього одягу Ремонт автомобіль-них доріг Утримання автомобільних доріг Розробка кар'єрів, видобуток і транспортування 1. Ерозійна стійкість 0,9 0,9 - 0,8 - 1,0 2. Стан рослинності 1,0 0,9 - 0,8 - 3. Шумовий вплив 0,8 0,7
 8. Попередній етап
    включає навчання в школі, отримання середньої та вищої освіти і триває до 25 років. За цей період людина може змінити декілька різних робіт в пошуках виду діяльності, що задовольняє його потреби і відповідає його можливостям. Якщо вона відразу знаходить такий вид діяльності, починається процес самоствердження її як особистості, він піклується про безпеку
 9. Хронологічний порядок АНАЛІЗУ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
    етапу 1. Відповідь на питання: про що йде мова? - Виявити вихідне поняття, підмет поглибленню. - Дати визначення цьому поняттю. (В основі дослідження може лежати не одне, а кілька понять. Але сенс той же: слід визначити один або декілька об'єктів, про які йде мова.) 2. Відповідь на питання: яке твердження присутній в питанні? Щоб виділити тезу, що міститься в
 10. 1.3. РОЗУМІННЯ І ВИВЧЕННЯ СМИСЛУ У діяльнісного підходу 103
    введення А.НЛеонтьевим поняття сенсу (особистісного сенсу) як пояснювального поняття і його всебічна теоретична і експериментальна розробка в генетичному, структурному і функціональному аспектах. Другий етап - з середини до кінця 1970-х років - це введення рядом авторів (А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, В.К.Вилюнас, Е.Е.Насі-Новскі, В.В.Столина, Е . В.Субботскій, О.К.Тихомиров) нових,
 11.  Введення
    Введення
 12. § 3. Форми і методи здійснення функцій держави
    підготовчої роботи у процесі здійснення функцій держави. Така діяльність є і необхідною, і правомірною, але вона не пов'язана з юридично значущими діями, що тягнуть за собою правові наслідки. Це, наприклад, підготовча робота по збору, оформленню і вивченню різної інформації при вирішенні юридичної справи, ознайомлення з листами і заявами громадян та
© 2014-2021  ibib.ltd.ua