Головна
ГоловнаЕкономікаРегиональная экономика → 
Наступна »
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, А. В. Лагутин. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС. ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ.Тамбов , 2000 - перейти до змісту підручника

ВВЕДЕНИЕ

Данное пособие предназначено для иностранных слушателей, обучающихся на подготовительном факультете.

Цель пособия - формирование речевых навыков и умений, лежащих в основе связного высказывания, на материале общенаучной и специальной лексики текстов по экономической географии.

Слова и словосочетания отобраны по принципу распространенности, необходимости, тематической ценности в научном стиле речи.

В упражнениях (лексических и лексико- грамматических) отрабатываются лексика и конструкции, характерные для научного стиля речи.

Цель логических заданий - научить основам структурно-смыслового анализа воспринимаемой речи: выделению главной и второстепенной, новой и известной информации, ее свертыванию и развертыванию, формированию речевого высказывания с использованием элементов сравнения, обобщения, вывода, простого доказательства.

Формирование навыков связной речи представлено поэтапно - от уровня отдельного предложения до целого текста.

В пособии проводится принцип последовательности и повторяемости лексико- грамматического материала, принцип последовательности в развитии навыков и умений владения связной речью.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ВВЕДЕНИЕ"
 1. 2. Індикативні ціни
  Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством України, а також якісних показників товару, і які затверджено Міністерством економіки України. Контрактні ціни у
 2. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
  введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси (ст. 71); пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами (ст. 72); засмічення лісів відходами (ст. 73); знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду (ст. 74); знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  введення відповідних статей у дію. Загалом же першочергова причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності. "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це
 4. Поняття і особливості принципів екологічного права
  введення відповідних статей у дію. Загалом же першочергова причина тієї екологічної ситуації, яку ми маємо нині в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності... "Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинута система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  введення назвичайного стану, строку його дії, діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування в його умовах передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадках епідемій та епізоотій; контроль і наглядові перевірки; закриття ділянок державного кордону та ін. (див. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант- 51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше і
 8. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним. Слід мати на увазі, що він відрязняється від судового і прокурорського нагляду тим, що: 60 - контролюючий суб'єкт е суб'єктом виконавчої влади; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  введення державної реєстрації таких нормативних актів в органах юстиції. Зважаючи на це, слід суттєво підвищити питому вагу законів у регулюванні в сфері виконавчої влади і до того ж законодавче позбавити більшість центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) права видавати нормативні акти, що стосуються прав і свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав і свобод громадян
 10. Методы осуществления исполнительной власти
  введение карантина, остановка движения транспор- та на отдельных улицах в случае аварии или иного происшествия, закры- тие участков гос. границы, проверка документов и досмотр вещей, прину- дительное доставление физических лиц для освидетельствования в меди- цинские учреждения, принудительное выселение граждан из домов, гро- зящих разрушением, санитарный осмотр грузов, техосмотр транспортных
© 2014-2021  ibib.ltd.ua