Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002 - перейти до змісту підручника

3.2. Випускники

Дані про відносне числі закінчили той чи інший тип освітніх установ по Росії в цілому виглядають з точки зору міжнародних зіставлень дещо краще, ніж показники охоплення навчанням. Справа в тому, що в Росії в цілому нижче, ніж в інших країнах, відсоток відсіву учнів на всіх рівнях освіти, тому на кожному рівні відносно більшу кількість осіб закінчує навчання, в порівнянні з числом надійшли і учнів, ніж в інших країнах, де багато учні доучуються до кінця терміну навчання. Показники щодо числа закінчили той чи інший рівень освіти вимірюються так званими «коефіцієнтами випуску» (graduation rates). Для вторинного та поствторічного нетретічного освіти вони розраховуються як відношення числа всіх закінчили освіту даного типу в навчальних закладах усіх видів до чисельності населення в типовому віці закінчення даного типу освіти (Табл. 9). Для теоретичного навчання «коефіцієнти випуску» розраховуються як сума частки випускників кожного виду навчання у всіх віках, в яких закінчують навчання даного типу (Табл. 10). Іншими словами, для вторинного та поствторічного нетретічного рівня розраховується валовий коефіцієнт випуску, а для теоретичного - чисті коефіцієнти випуску, тому їх не можна прямо порівнювати між собою.

Валовий коефіцієнт випуску для верхнього рівня вторинного освіти складає в Росії 73% (Табл. 9), що перевищує навіть середній показник для II групи країн (69%), хоча ще й поступається рівню I групи (79%). При цьому коефіцієнт випуску учнів загальноосвітніх закладів вторинного рівня (тобто щаблі 3A по МСКО, або повних середніх шкіл в російській термінології) в Росії дорівнює 53%, що вище, ніж в найбільш багатих країнах в середньому (45%). Справедливості заради відзначимо, що високі коефіцієнти випуску учнів цього рівня освіти існують і в деяких найбідніших країнах, наприклад, на Філіппінах (66%), Ямайці (65%) і в Йорданії (54%), проте в середньому найбільш високий коефіцієнт випуску з цього типом освіти спостерігається все ж у найбагатших країнах.

Що ж стосується валового коефіцієнта випуску установ верхнього рівня з професійним ухилом (МСКОЗВ і ЗС), то тут російський показник (20%) в точності дорівнює середньому показнику для III групи країн і набагато поступається показнику для II групи (40%). Нарешті, валовий коефіцієнт випуску для поствторічного нетретічного освіти в Росії дорівнює 13%, що відповідає середньому значенню коефіцієнта випуску по образовательнвим програмами цього типу в II групі країн (12%). Таким чином, для дотретічних освітніх установ із професійним ухилом російські коефіцієнти випуску також виглядають досить пристойно, хоча і не настільки вражаюче, як для загальної освіти.

Чистий коефіцієнт випуску для третинного рівня освіти по ступені 5B (установи середньої професійної освіти) в Росії становить 26% (Табл. 10), що більш ніж удвічі перевершує показник навіть для найбагатших країн (12%) . Навіть з урахуванням того, що частина випускників закладів середньої професійної освіти може класифікуватися як отримали не третинне, а вторинне утворення, цифри випуску все одно залишаться вражаючими. При подібній перекласифікації, відповідно, зростуть показники випуску для вторинного професійної освіти і для вторинного освіти в цілому. На жаль, прямої перерахунок тут неможливий, оскільки, як зазначалося вище коефіцієнти випуску на вторинному та третинному рівнях розраховуються за різною методикою. 60 50 40 30 20 10 0

Рис. 6 Кількість випускників по щаблях вищої освіти до чисельності населення відповідного віку

Середня профессиональ ве - I група 47,03 12,54 33,21 1,29 - II група 39,29 9,51 29, 15 0,62 III група 27,85 9,45 17,38 1,02 ^ ^ Росія 54,55 25,99 27,05 1,52 - IV група 14,93 5,03 9,78 0,12 Всі вища освіта

Вища освіта

Післявузівська освіту

Чистий коефіцієнт випуску для третинного освіти щаблі 5A (вищі навчальні заклади по російській класифікації), дорівнює в Росії 27%, що майже відповідає середньому показнику для II групи країн - 29% (у I групі цей показник дорівнює 34%).

Російська специфіка в даному випадку полягає в структурі випуску за типами освітніх програм цього рівня. Основна частина випускників закінчує короткі (тривалістю менше 5 років) програми (типу бакалаврату). Так, в країнах II групи коефіцієнт випуску по установах такого виду становить 16 процентних пункти з 29% агрегованого коефіцієнта. У Росії коефіцієнт випуску за цим типом освіти становить лише трохи більше 2 процентних пунктів з 27% агрегованого коефіцієнта, а майже 25 процентних пункту складає коефіцієнт випуску по тривалим програмами (тривалістю 5-6 років). У свою чергу в II і III групах коефіцієнт випуску дорівнює всього 8 відсоткам. Нарешті, в багатьох країнах досить великий коефіцієнт випуску по освітнім установам, привласнюючим другий ступінь (магістра) - у країнах I та II групи він становить 6 процентних пункту. У Росії цей тип освіти поки не набув поширення, і відповідний коефіцієнт випуску дорівнює всього 0,1%.

Остання, шоста ступінь освіти, яка також належить до третього рівня по МСКО, відповідає російській аспірантурі та докторантурі. За коефіцієнтом випуску за програмами післявузівської освіти (1,5%) Росія перевершує навіть найбагатші країни (1,3%). В цілому, таким чином, Росія має вельми високі показники за коефіцієнтами випуску для освіти третього рівня. За інтегральним показником (55%) Росія займає 10 місце з 43 країн, по яких є дані, у тому числі по ступені 5B (середня професійна освіта) - 4 місце з 40 країн, по ступені 5A (ВНЗ) - 20 місце з 42 країн , по ступені 6 (фундаментальну наукову освіту) - 6 місце з 32 країн.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Випускники "
 1. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  випускникам документів державного зразка. Управління державною установою здійснюється його керівником, кото-рий обирається колективом або призначається засновником. В управлінні освітніми установами єдиноначальність керівника поєднується з такими формами та самоврядування, як рада освітнього установ ня, педрада і т.д. 2. Міністерство праці і соціального
 2. 2.3. Демократизація внутриармейских правовідносин-необхідна умова трансформації армії в громадянське суспільство
  випускників військових училищ минулого року виявилися незатребуваними. Починаючи з 1992 року щорічно у військах здійснюється понад 3000 злочинів. При цьому кількість тяжких злочинів складає більше третини. У 1997 році з військових частин викрадено 447 автоматів, 770 ручних гранат, понад 1100 тис. бойових патронів. Продовжує зростати кількість загиблих військовослужбовців. У 1996 році загинуло 1037
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  випускників звільняються (або просто відмовляються служити, що ще більш згубно для Армії, тому що цей період триває роками і все одно завершується звільненням "лейтенанта ") одразу після випуску. Жодної справи про відшкодування матеріальної шкоди МО не розглянуто. Для зміни положення бажано обумовити права та обов'язки сторін, а також умови відшкодування збитку при порушенні договору однієї
 4. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  випускників 1998 року в одній з артилерійських частин показав, що бажає служити лише 10% молодих офіцерів. У науковій літературі пропонуються різні варіанти вирішення цієї проблеми. Зокрема, передбачити з якогось рівня адміністративного управління введення цивільних посад, або спеціальних військових звань і системи їх присвоєння, або поєднання того й іншого. Введення
 5. Вибір виду експертизи.
  Випускники психологічних факультетів університетів. При виборі експертів слід враховувати їх професійну спеціалізацію (наприклад, обстеження неповнолітніх обвинувачених бажано доручати фахівцеві в області вікової або педагогічної психології). Судово-психологічна експертиза проводиться переважно як амбулаторна, що не виключає принципової можливості
 6. - Які основні гарантії права на працю?
  Випускникам державних вищих навчальних закладів, професійних навчально-виховних закладів; - 'безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію, відповідно до законодавства, матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; '
 7. Як здійснюється правове регулювання зайнятості населення в Україні?
  Випускники загальноосвітніх, вательность шкіл, у разі відмови їх від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не вимагає професійної підготовки; в) які відмовилися від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості в якос 74. , Стве осіб, які шукають роботу (В практиці відомі випадки направлення на
 8. Чи є виробнича бригада суб'єктом трудового права?
  Випускників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених від покарання або примусового лікування, та інших). Колектив бригади має право вимагати від власника або уповноваженого ним органу виведення із складу бригади працівників у разі скорочення чисельності бригади, невідповідності працівника виконуваній роботі та в інших випадках, передбачених
 9. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  випускники вузів, рекомендації посередницьких організацій, вільний найм); кадрова адаптація та її стабілізація (розробка конкретних заходів по мотивації і закріпленню кадрів); професійний і посадовий ріст управлінського персоналу (посадові інструкції, система перепідготовки та підвищення кваліфікації, критерії оцінки кадрів, розробка ступенів посадового зростання); форми і
 10. Зовнішні джерела.
  Випускників в основному в сфери управління, професійно-технічну та канцелярську. Державні служби з працевлаштування допомагають в основному підприємствам промисловості та побутового обслуговування. При наявності настільки різноманітних джерел роботодавці зазвичай використовують лише невелика їх число при наборі працівників певного профілю. Альтернативою наймання нових працівників може бути
© 2014-2022  ibib.ltd.ua