Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Чи є виробнича бригада суб'єктом трудового права?Виробнича бригада наділена певними
правами, а тому є суб'єктом трудового права
Так, згідно зі ст. 2526 ИФормірованіе колективу брігадии зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою колективу бригади. Не допускається відмова бригади в зарахуванні працівників, направлених у бригаду в порядку працевлаштування відповідно
до законодавства (молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених від покарання або примусового лікування, і інших).

Колектив бригади має право вимагати від власника або уповноваженого ним органу виведення із складу
бригади працівників у разі скорочення чисельності
бригади, невідповідності працівника виконуваній роботі та в інших випадках, передбачених стст. 40, 41 КЗпП.

Власник або уповноважений ним орган, відповідно до законодавства, переводить таких працівників, за їх згодою, на іншу роботу або звільняє у встановленому порядку. Однак звільнення провадиться з посиланням на відповідний пункт і статтю КЗпП,
а не на рішення зборів колективу бригади про виведення працівника зі складу бригади. Колектив бригади
може лише вимагати звільнення, а не звільняти працівника, бо працівник перебуває у трудових правовідносинах
з підприємством, а не з бригадою. Якщо рішення бригади про виведення працівника зі складу бригади не грунтується на законі, власник або уповноважений ним
орган має право це рішення не виконувати.

Бригадири обираються на зборах колективів
бригад (таємним йди відкритим голосуванням) і затверджуються керівником підрозділу, до складу якого входять ці бригади.

361

іЗВ відповідно до п. З 0 Постанови Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 року (з після-дують доповненнями та змінами) ИО практиці
розгляду судами трудових споровими при розгляді справ про поновлення на роботі, пов'язаних з виведенням працівника зі складу виробничої бригади, судам слід мати на увазі, що в силу ст. 252е КЗпП
Україна колектив бригади вправі вимагати від власника або уповноваженого ним органу виведення із складу бригади працівника у разі скорочення чисельності бригади, невідповідності працівника
виконуваній роботі та в інших випадках , передбачених стст.40 і 41 КЗпП. Задовольняючи вимоги бригади, власник або уповноважений ним орган може перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу з урахуванням спеціальності (кваліфікації), а якщо
такої роботи немає З на іншу роботу. При відсутності роботи або відмову від запропонованої роботи трудовий договір може бути розірваний з підстав,
передбаченим у стст. 40 і 41 КЗпП.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чи є виробнича бригада суб'єктом трудового права? "
 1. Зміст
  є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні функції? ... ... - ... 23 Що слід розуміти під правом на працю? ... . 25 Які основні гарантінтірава на
 2. Види і стадії адміністративного права
  є вчинення особою діяння, яке містить ознаки адміністративного правопорушення. Грунтовний-ства, при яких виробництво по справі про адміністративне право-шении не може бути почати, а розпочате підлягає закриттю: 227 2. встановлення фактичних обставин. 3. процесуальне оформлення результатів розслідування процес-суального документом, що фіксує закінчення розслідування
 3. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  є складовою частиною громадського порядку, а не навпаки. Можна погодитися з висловом В.В. Гущина про те, що "щодо надзвичайних ситуацій ці два явища сильно переплітаються. Вони настільки близькі по суті, що органічно з'єднуються по цілі функціонування. У цих умовах суттю охорони громадського порядку є забезпечення безпеки". Федулов Г.Ф. вказує, що "зростання
 4. 22. Види юридичних осіб.
  є наявність однієї з таких умов: підприємство здійснює діяльність, якою може займатися тільки державне підприємство; більше 50 відсотків продукції такого підприємства споживає держава; підприємство є суб'єктом природних монополій. Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та іншу діяльність і
 5. 27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україна ».
  є те, що воно: 1) є юридичною особою; 2) діє на підставі статуту; 3) може здійснювати різні види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають статутним цілям підприємства; 4) має на меті отримання прибутку; 5) не має у своєму складі інших юридичних осіб. Відповідно до ст. 3 Закону «Про підприємства в Україні»
 6. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  є одним з неодмінних умов вільного існування індивіда. Власність громадян створюється і примножується за рахунок їхніх доходів від участі в суспільному виробництві, від ведення власного господарства і доходів від коштів, вкладених у кредитні установи, акції та інші цінні папери, придбання майна при спадкуванні та на інших підставах, передбачених законом. Ця
 7. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  є суб'єктом права колективної власності. Однак таке припущення в якійсь мірі застосовується лише до господарських товариств, створеним приватними особами. (Втім, багато хто вважає їх не приватними, а колективними підприємствами). Стосовно до унітарному приватному підприємству це виглядає абсолютно нелогічним. Власник, створюючи підприємство за рахунок об'єктів приватної власності,
 8. § 1. Поняття юридичної особи
  є конструкція юридичної особи. Поява інституту юридичної особи у найзагальнішому вигляді обумовлене тими ж причинами, що і виникнення та еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної свідомості. На певному етапі суспільного розвитку правове регулювання відносин за участю одних лише фізичних
 9. § 7. Некомерційні організації
  є найдієвішим способом відсікання некомерційних організацій від професійного бізнесу. Розмежування комерційних і некомерційних організацій, як зазначалося в літературі, є слабким місцем сучасного цивільного законодавства. Але проблема криється не стільки в виборі відповідних критеріїв розмежування цих видів організацій, скільки в послідовному застосуванні
 10. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  є річ, яка не має власника або власник якої невідомий, або річ, від права власності на яку власник відмовився. Відзначимо, що до безхазяйним в числі інших відносяться речі, від яких власник відмовився. Водночас така відмова сам по собі не тягне припинення прав і обов'язків власника щодо відповідного майна до тих пір, поки право
© 2014-2021  ibib.ltd.ua