Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.Колективна власність не згадується Конституцією України, однак право
колективної власності передбачено в "Законі про власність".
Щоб усунути цю колізію, залишається припустити, що в Законі "Про
власності" мова йде всього лише про встановлення спеціального правого
режиму використання певних видів майна.
Це позбавляє від необхідності давати спеціальне визначення права колективної
власності, огранічівшіся констатацією того факту, що колектив має
право володіти, користуватися і розпоряджатися майном, яке він
здійснює безпосередньо або через обрані (уповноважені) ним органи.
Характеризуючи зміст права колективної власності, слід згадати про
тому, що в літературі пропонувалося виділяти ще одне (четверте за
відношенню до класичної "тріаді") правомочність колективних утворень
щодо належного їм майна. Це правомочність управління
власністю (майном). Однак більш правильним видається
вважати управління не четвертим елементом змісту права власності, а
функцією органу управління колективного юридичної особи, яку той
здійснює, в процесі реалізації права користування або розпорядження
майном.
Суб'єктами права колективної власності вважаються трудові
колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні
підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства ,
господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та
інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є
юридичними особами (ст. 20 Закону "Про власність").
Суб'єктам права колективної власності - властивий ряд специфічних
особливостей:
- вони виступають в якості власників майна юридичної особи,
переданого йому у власність;
- до числа актів, які визначають правовий режим майна цих суб'єктів,
відносяться, крім законодавства, установчих документів;
- засновники цих юридичних осіб не мають на майно юридичної особи
речових прав, а реалізують своє право власності за допомогою
зобов'язальних, корпоративних прав і т.п.
Характеризуючи суб'єктний склад даних відносин слід звернути увагу на
таку особливість. Як суб'єктів права колективної власності
названі колективи працівників державних підприємств, а також майже всі
можливі організаційно-правові форми недержавних юридичних осіб.
Чи не згадуються в цьому переліку лише приватні підприємства. У зв'язку з цим
виникає питання: чи є колективи таких підприємств або самі
підприємства, створені більш ніж однією особою, суб'єктами права колективної
власності?
На перший погляд, це цілком можливо за такими міркувань. По-перше, в
щодо суб'єктів права колективної власності дан невичерпний
список, який, отже, може підлягати распространительно
тлумаченню (ст. 20 Закону "Про власність" згадує "... та інші організації").
По-друге, приватні підприємства не визнані чинним законодавством
суб'єктами права приватної власності (і по суті своїй не можуть бути
суб'єктами права державної власності). Отже, вважаючи їх
суб'єктами права власності, це можна робити тільки стосовно до
колективної власності. Таким чином, ми можемо прийти до висновку, що
приватне підприємство є суб'єктом права колективної власності.
Однак таке припущення в якійсь мірі застосовується лише до
господарським товариствам, створеним приватними особами. (Втім, багато хто вважає
їх не приватними, а колективними підприємствами). Стосовно до унітарному
приватному підприємству це виглядає абсолютно нелогічним. Власник,
створюючи підприємство за рахунок об'єктів приватної власності, має на увазі
заняття підприємницькою діяльністю, отримання прибутку, але аж ніяк не
перетворення своєї індивідуальної власності в колективну. Крім
того, суб'єктом права власності залишається громадянин - власник
підприємства, а не колектив.
З урахуванням сказаного, залишається зробити висновок, що відповідно до
чинному законодавством приватне підприємство взагалі не може бути
суб'єктом права власності , будучи лише його об'єктом.
Що стосується об'єктів права колективної власності, то тут застосовні
відповідні положення про об'єкти права приватної власності в
відносно складу і кількості майна , а також положення майні,
обмеженому в обороті. Слід зауважити, що це тим більше ставить під
сумнів доцільність відокремлення права колективної власності та
говорить на користь визнання юридичних осіб суб'єктами права приватної
власності.
Деякі особливості об'єктів права колективної власності Закон "Про
власності" пов'язує з організаційними формами суб'єктів цього права.
Так, господарські товариства, які є організаційно-правової
формою об'єднання на засадах угоди майна та підприємницької
діяльності суб'єктами цивільного (як фізичними, так і юридичними
особами) для спільної діяльності з метою отримання прибутку шляхом утворення
нової юридичної яйця, можуть мати у власності: грошові та
майнові внески його членів, передані йому у власність;
виготовлена продукція; доходи, отримані від господарської діяльності;
майно, придбане на підставах не заборонених законом .
Кооператив, як заснована на членстві громадян організація для спільного
ведення господарської та іншої діяльності шляхом власного трудового участі
та об'єднання майна його членів, виступає власником певних
матеріально-фінансових ресурсів (засобів виробництва, обміну або предметів
споживання), які становлять економічну основу його діяльності.
Громадські організації відповідно до Закону України "Про
об'єднання громадян" можуть мати у власності кошти та інше майно,
передані їм засновниками, членами (учасниками) або державою,
набуте від вступних або членських внесків, пожертвуване
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно,
придбане за рахунок власних коштів або з інших підстав, не
забороненим законом. Крім цього громадські організації мають право займатися
підприємницькою діяльністю через засновані ними підприємства. Такі
підприємства також перебувають у власності учредившей їх суспільної
організації.
Режим майна релігійних організацій визначається Законом України "Про
свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991р. В
власності таких організацій можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти
виробничого, соціального призначення, транспорт, кошти та інше
майно , необхідне для забезпечення їх діяльності і придбане
відповідно до вимог закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти. "
 1. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  Право на неї є одним з неодмінних умов вільного існування індивіда. Власність громадян створюється і примножується за рахунок їхніх доходів від участі в суспільному виробництві, від ведення власного господарства і доходів від коштів, вкладених у кредитні установи, акції та інші цінні папери, придбання майна при спадкуванні та на інших підставах, передбачених
 2. 93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення.
  Право двох і більше осіб на один об'єкт. Цих осіб прийнято називати співвласниками. Об'єкт може складатися з однієї або сукупності речей. Вони можуть бути як ділимими, так і неподільними. Однак, як об'єкт права власності, вони утворюють єдине ціле, тому право власності кожного співвласника поширюється на весь об'єкт, а не на його частину. Пунктом 2 статті 3 Закону України «Про
 3. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  право на задоволення своїх позовних вимог. Саме в цьому сенсі в гол. 12 ГК використовується поняття позову і позовної давності. У ЦК поняття позову вживається в сенсі здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в
 4. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Правових норм у разі настання передбачених законом юридичних фактів. Ознаки: Нормативні підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і
 5. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  правового регулювання) на процеси суспільного розвитку. У цьому плані про інститут кримінальної відповідальності можна говорити як про одну з важливих упорядковують і організуючих форм взаємозв'язку людини, суспільства і держави. У плані аналізу проблеми відповідальності взагалі необхідно зауважити, що до недавнього часу вона досліджувалася або як морально-психологічна категорія, або
 6. § 1. Поняття злочину
  правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній,
 7. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Застосування цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод. Якщо говорити про найбільш характерних моментах, що відрізняють цей кодекс від раніше чинного ЦК УРСР 1922р., то, перш за все, слід
 8. 8. Поняття і види цивільних правовідносинах.
  правовідносини визначають як засноване на нормах громадянського закону правовідносини , що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ, учасники якого, володіючи правовою автономією і майновою відособленістю, виступають як юридично рівних носіїв прав і обов'язків. У самому цьому визначенні вже закладені основні ознаки громадянського правовідносини. Будучи одним з
 9. 70. Загальні положення про право власності. Власність і право власності.
  правового регулювання. Отже, власність - це суспільні відносини, яке характеризується двома основними ознаками: 1) виникає з приводу речей (майна) ; 2) має вольовий зміст. З першої ознаки випливає, що власність - це завжди майнове ставлення, причому в ряді майнових відносин вона займає чільне місце. Наявність другої ознаки зумовлює
 10. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
    право спільної власності подружжя і право спільної власності селянського (фермерського) господарства. Тому розглянемо їх трохи докладніше. Загальна спільна власність подружжя Це право подружжя володіти, користуватися, розпоряджатися своєю владою і в спільних інтересах належним їм майном. Правовідносини власності подружжя можуть бути поділені на дві групи: -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua