Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.При спільної сумісної власності розміри часток заздалегідь не визначені,
хоча і передбачається, що вони рівні. Загальна спільна власність виникає
у випадках, безпосередньо передбачених у законі (наприклад, загальна
сумісна власність подружжя, спільна сумісна власність членів
фермерського господарства), а також на підставі угоди учасників спільної
часткової власності.
Загальна спільна власність виникає:
- на майно подружжя, набуте ними в період шлюбу (ст. 16 Закону "Про
власності"), крім випадків, передбачених Кодексом про шлюб та сім'ю
(ст. ст. 22-29 КпШС);
- на майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім'ї,
якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними (ст. 17 Закону "Про
власності ");
- на майно, придбане внаслідок спільної праці громадян,
об'єдналися для спільної діяльності, якщо письмовою угодою між
ними встановлений режим спільної сумісної власності на придбане в
результаті такої діяльності майно (ст. 17 Закону "Про власність"),
- на майно осіб , ведуть селянське (фермерське) господарство, якщо інше не
встановлено письмовою угодою між ними (ст. 18 Закону "Про
власності");
- на квартиру або будинок, передані з державного житлового фонду шляхом
приватизації за письмовою згодою всіх членів сім'ї наймача у їх спільну
сумісну власність (ст. 8 Закону "Про приватизацію державного
житлового фонду");
- на інше майно, що перебуває у спільній власності суб'єктів цивільного
права , якщо між ними досягнута угода про встановлення загальної
спільної власності.
З перерахованих випадків спільної сумісної власності найбільш
поширеними і практичними важливими є: право спільної
власності подружжя і право спільної власності селянського
(фермерського) господарства. Тому розглянемо їх трохи докладніше.
Загальна сумісна власність подружжя
Це право подружжя володіти, користуватися, розпоряджатися своєю владою і в
спільних інтересах належним їм майном.
Правовідносини власності подружжя можуть бути поділені на дві групи:
- правовідносини з приводу спільного майна, на яке у подружжя виникло
право спільної сумісної власності;
- правовідносини з приводу роздільного майна, яке належить на
праві приватної власності кожного з подружжя.
До спільного майна подружжя відповідно до статті 22 КпШС відноситься
майно, нажите подружжям за час шлюбу. Під майном в даному випадку
мається на увазі сукупність речей, майнових прав та обов'язків.
Під "придбаним майном" розуміється майно, яке з'явилося у
подружжя внаслідок спільної праці. При цьому кількість, форма
трудової участі не впливає на виникнення спільності майна і на обсяг
прав подружжя на це майно. Так, якщо один з подружжя займається
домашнім господарством, виховує дітей, або з інших поважних причин не
працює, все одно виникає спільна сумісна власність.
Таке ж правило застосовується у випадках, коли обидва суп-ругаработают, але
розміри їх доходів істотно відрізняються. При цьому необхідно враховувати,
що не має значення, на чиє ім'я оформлено документи, що підтверджують
майнові права (на будинок, автомашину і пр) ..
Для виникнення права спільної сумісної власності на певне
майно необхідно наявність двох умов.
По-перше, майно має бути придбане в період перебування в
зареєстрованому шлюбі. По-друге, це має бути результатом їхньої праці.
Якщо якась з цих умов відсутня, то виникає або загальна
часткова, або роздільна (індивідуальна) власність суб'єктів
цивільного права.
Особисте майно, яке належить роздільно кожному з подружжя,
є об'єктом права приватної власності кожного з них.
До складу роздільного майна входять:
1) майно, набуте кожним з подружжя до реєстрації шлюбу. Якщо за
рахунок роздільного майна будь-ким із подружжя зроблено внески для придбання
спільного майна, то ці внески мають бути враховані при визначенні часток
подружжя в їх спільному майні (ст. 28 КпШС). Якщо майно, яке знаходилося
у власності одного з подружжя, за період шлюбу істотно
збільшилося у своїй ціні внаслідок трудових або грошових затрат другого з
подружжя, то воно може бути визнано судом спільною сумісною власністю
подружжя;
2) майно, отримане одним чоловіком в період шлюбу, але не в результаті
спільної праці, а подароване йому чи успадковане їм;
3) речі індивідуального користування (одяг, взуття я т.д.), навіть якщо вони
придбані під час шлюбу за рахунок спільних коштів. Виняток становлять
цінності і предмети розкоші, які вважаються спільної сумісної
власністю подружжя. Предмети професійної діяльності (лікарське
обладнання, музичні інструменти, різні верстати і т.п.),
придбані під час шлюбу, не відносяться до предметів даної категорії і
є спільною сумісною власністю подружжя. Але у випадку розділу, це
майно передається тому з подружжя, кому воно необхідне для
професійної діяльності, а він повинен виплатити половину вартості
названого майна;
4) майно, нажите кожним з подружжя під час роздільного проживання при
фактично припинений шлюб (частина 2 ст. 28 КпШС в редакції Закону від 28
січня 1991р);
5) різного роду премії, отримані в якості нагород за особисті заслуги
одним з подружжя (Нобелівська премія, різні державні премії та
т.п.).
Відносно розпорядження спільним майном існує презумпцію згоди одного
з подружжя при укладанні угод щодо спільного майна іншим
чоловіком (ст. 23 КпШС). Якщо для укладення правочину потрібна нотаріальна
форма, то згода другого з подружжя на її вчинення також має бути
нотаріально посвідчена.
Розділ спільного майна подружжя може бути проведений як під час
перебування у шлюбі, так і після розірвання шлюбу. Якщо між подружжям
досягнута угода, розділ може бути оформлений нотаріально. При
відсутності такої згоди між ними, розділ можливий тільки в судовому
порядку.
Основним принципом при розділі є принцип рівності часток подружжя в
спільному майні. Речі, підлягають розділу, діляться в натурі. У тому випадку,
якщо речі, підлягають розділу, не можуть бути розділені в натурі, на одного
з подружжя покладається обов'язок компенсувати іншому з них його частку
грошима. Для вимог про поділ спільного майна встановлено трирічний термін
позовної давності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя. "
 1. 93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення.
  Змісті і т.п., то така участь дає право не на визнання його учасником спільної власності, а на відшкодування вкладених коштів. З цього правила є виняток: в результаті таких витрат у певних випадках роздільне майно одного з подружжя може бути визнано судом спільним майном подружжя (докладніше див Главу 10 цього посібника). Певну роль при виникненні права
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні витоки громадянської війни, що стоять за нею сили. Співвідношення протиборчих сил. Періодизація громадянської війни та взаємозв'язок її з ін-тервенціей. Білий і червоний терор, його причини, хід і результати. Підсумки громадянської війни, перехід від громадянської війни до громадянського миру та ін Зупинимося на деяких з цих проблем, які найбільше
 3. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 4. § 2. Види співучасників злочину
  поняття власне пособництва, цілком справедливо вказує і на другий, не менш поширений його вид, який раніше лише декларувався теорією і безумовно визнавався практикою - заздалегідь обіцяне приховування злочинця і слідів злочину. Що стосується не обіцяного заздалегідь приховування і недонесення, то подібні дії мають назви не співучастю, а дотик. Вони
 5. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 6. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Змісті яких не визначено підстави їх здійснення. Найбільш яскравим прикладом абстрактної угоди є видача векселя. Вексель містить зобов'язання особи виплатити певну грошову суму іншій особі, але при цьому не грають ролі підстави, за якими було видано вексель: чи був позику, купівля-продаж та ін.) 1. Залежно від наявності вказівки на строк встановлення прав і обов'язків
 7. Види співучасті
  змісту спірних правовідносин, які виявляються багатосуб'єктних. Наявність спільних спірних прав і обов'язків, декількох домагань на один предмет спору обумовлює необхідність залучення до участі в суперечці всіх зацікавлених осіб. Вирішити питання про права (обов'язки) кожного співучасника можна тільки встановивши загальні права та обов'язки всієї групи осіб. Тому не можна кожне
 8. 85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
  загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 1О квадратних метрів на сім'ю; продажу надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов. Стаття 4. Житлові чеки 1. Житлові чеки - це приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації
 9. 86. Право власності осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство.
  утриманню і зберіганню спільного майна. 2. Володіння, користування та розпорядження майном, що належить до спільної сумісної власності, також здійснюється за згодою всіх членів господарства. По угодах, укладених главою селянського двору або іншої уповноваженої особи, відповідає своїм майном селянське (фермерське) господарство в цілому, якщо з обставин справи не випливає, що
 10. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
    поняттями полягає в порядку обчислення штрафу та пені, тому принципової різниці для використання цих термінів або єдиного терміну - неустойка, не існує. Штраф - літочислення неустойки у вигляді певної грошової суми, яка стягується один раз відповідно до закону або договору зі боку, не виконала або неналежно виконала основне зобов'язання. Пеня - неустойка в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua