Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

86. Право власності осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство.1. Закони України «Про власність» (ст. 38) і «Про селянське
(фермерське) господарство» (ст.14) встановлюють, що майно осіб, які ведуть
селянське (фермерське) господарство, належить їм на праві спільної сумісної
власності, якщо інше не передбачено договором між ними.
Віднесення майна селян; кого (фермерського) господарства до спільної часткової
власності згідно договору між ними спричиняє різний
правовий режим майна селянського господарства. Законом «Про селянське
(фермерське) господарство» внутрішньогосподарські майнові відносини між
членами селянського господарства не врегульовані. Цивільне
законодавство не приведено у відповідність до потреб правового
забезпечення товарно-грошових, ринкових відносин. У такій ситуації
необхідно керуватися загальними принципами цивільного
законодавства. Згідно з ними володіння, користування і розпорядження
майном при спільній частковій власності здійснюються за згодою всіх
учасників. При цьому кожен учасник пропорційно своїй частці має право на
доходи від спільного майна, відповідає перед третіми особами за зобов'язаннями,
пов'язаними із спільним майном, і повинен брати участь у сплаті всякого роду
податків і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільної
майна.
2. Володіння, користування та розпорядження майном, що належить до спільної
спільної власності, також здійснюється за згодою всіх членів
господарства. По угодах, укладених главою селянського двору або іншого
уповноваженої особи, відповідає своїм майном селянське (фермерське)
господарство в цілому, якщо з обставин справи не випливає, що угода
укладена в особистих інтересах самого глави господарства. Інші члени господарства
відповідають за своїми зобов'язаннями особистим майном і своєю часткою у спільній
власності, якщо зі справи не випливає, що угода укладена ними в інтересах
господарства. У спільній сумісній власності частка кожного члена
селянського (фермерського) господарства в процесі господарської діяльності
не визначається. Вона визначається в таких випадках:
1) вихід члена зі складу господарства без утворення нового господарства (виділ);
2) при утворенні з одного господарства двох або більше господарств (розділ);
3) при зверненні стягнення по особистих зобов'язаннях члена господарства.
Розмір частки у спільному майні господарства встановлюється за загальними правилами
виходячи з рівності часток усіх членів господарства, якщо інше не обумовлено
договором між ними. При розділі спільної сумісної власності майно,
яке належало члену господарства до набрання господарство або
придбано за власні кошти, не внесені в загальну власність, не
враховується. При цьому необхідно враховувати, що відповідно до ЗК України
(ст. 51) земельні ділянки надаються у власність або користування не селянському (фермерському) господарству, а громадянину , що виявив бажання
вести селянське (фермерське) господарство, і відповідно до частини 5 статті
52 ЗК України земельні ділянки громадян, які ведуть селянське
(фермерське) господарство, поділу не підлягають. Майнові відносини,
врегульовані цивільним законодавством, повинні будуватися на
забезпеченні права кожного члена господарства на частку в майні при виході з
господарства або в інших перерахованих вище випадках.
3. Земельні та майнові відносини селянських (фермерських) господарств
регулюються суперечливо, непослідовно. З одного боку, згідно
законодавству селянські (фермерські) господарства є юридичними
особами і як такі повинні бути суб'єктами правовідносин, володіти
відповідними правами у зовнішніх та внутрішньогосподарських відносинах. С
іншого боку, земельне законодавство та законодавство про селянських
(фермерських) господарствах виділяє громадян, які ведуть селянське господарство, і
членів їх родини. Таке положення за всієї начебто рівноправність всіх членів
селянського (фермерського) господарства, включаючи його главу, ставить главу
господарства в панівне, а членів сім'ї в залежне від нього положення .
Таким чином, на сьогоднішній день законодавець не створив умов виконання
юридичною особою - селянським (фермерським) господарством - відповідних
функцій, не забезпечивши захист майнових прав юридичної особи в цілому і
його членів як у відносинах з іншими юридичними особами, громадянами та
державою, так і у внутрішньогосподарських відносинах між ними.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 86. Право власності осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство. "
95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
 1. Право спільної власності подружжя і право спільної власності селянського (фермерського) господарства. Тому розглянемо їх трохи докладніше. Загальна спільна власність подружжя Це право подружжя володіти, користуватися, розпоряджатися своєю владою і в спільних інтересах належним їм майном. Правовідносини власності подружжя можуть бути поділені на дві групи: -
  1.Економіка і соціальна структура
 2. правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX
  2. Революція 1905-1907 рр..
 3. Правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були незадоволені владою, пред'являли вимоги до неї: робітники, селяни, інтелігенція, буржуазія і навіть дворянство. Неможливість дозволу ведучого протиріччя між потребами буржуазного прогресу і сковує його феодальними пережитками в умовах самодержавної Росії ставала все більш
  Законодавство про нотаріат
 4. право заняття нотаріальною діяльністю, чітко визначено права і обов'язки нотаріуса. Разом з тим встановлено правові гарантії захисту прав та інтересів нотаріуса. Джерелами нотаріального процесуального права є також окремі закони. Це - Закон УРСР "Про власність" від 7 лютого 1991 р., Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 22 червня 1993 р., Закон України "Про
  § 1. Поняття злочину
 5. правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання ". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній,
  78. Право приватної власності - поняття і зміст.
 6. право на неї є одним з неодмінних умов вільного існування індивіда. Власність громадян створюється і примножується за рахунок їхніх доходів від участі в суспільному виробництві, від ведення власного господарства і доходів від коштів, вкладених у кредитні установи, акції та інші цінні папери, придбання майна при спадкуванні та на інших підставах, передбачених
  2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
 7. право ». Тип підданства в холопской формі сприяв виникненню і тривалої стабілізації кріпацтва. Л.В. Мілов навпаки вважає, що на форму організації державної влади, взаємовідносини всередині класу феодалів вплинули відносини земельної власності і відповідний їм тип громад. У встановленні російського деспотичного самодержавства В. Б. Кобрин і А. Л. Юрганов велике місце
  2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
 8. православ'ї. Співіснування візантійського християнства зі слов'янським язичництвом в російській православ'ї - факт, на який вказують всі дослідники, що зверталися до цієї темі, хоча по-різному визначають місце, питома вага цих компонентів і характер їх взаємин. Менш же помічена дослідниками глибина відмінності між селянським і офіційним православ'ям, а також той вплив, який
  4.Питання вивчення народних рухів
 9. право на землю, власну юрисдикцію). Початок формування козачих спільнот зазвичай відносили до кінця XV ст., хоча не виключено, що передісторія козацтва охоплює і більш ранні часи. А. Л. Станіславський показав, що важливе місце в становленні «вільного» козацтва як особливої верстви належить періоду Смути. У цей час козацтво вийшло на арену загальноросійської політичної боротьби і
  Петро Великий
 10. правомірності зближення Росії та Західної Європи і про особливе, специфічне шляху розвитку російського суспільства. С. М. Соловйов присвятив царюванню Петра I багато сторінок своєї фундаментальної «Історії Росії з найдавніших часів» і кілька окремих робіт, у т. ч. «Публічні читання про Петра Великого» (1872). У ранніх працях історика епоха Петра виступає як переломний час, як грань,
  правомерности сближения России и Западной Европы и об особом, специфическом пути развития русского общества. С. М. Соловьев посвятил царствованию Петра I многие страницы своей фундаментальной «Истории России с древнейших времен» и несколько отдельных работ, в т. ч. «Публичные чтения о Петре Великом» (1872). В ранних трудах историка эпоха Петра выступает как переломное время, как грань,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua