Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

87. Право державної власності: зміст, підстави виникнення.Право державної власності - це право держави, що виступає
як суб'єкт приватноправових відносин, володіти, користуватися і розпоряджатися
майном через свої органи або спеціально уповноважених ним, як
власником, осіб.
Суб'єктом права державної власності є держава Україна,
яке виступає представником спільних інтересів народу. В окремих випадках
суб'єктом права державної власності може бути територіальна
громада, - асоційована форма частини українського народу.
У статті 13 Конституції України закріплено, що право державної
власності від імені українського народу здійснюють органи
державної влади.
До них в першу чергу відноситься глава держави - Президент України,
який виступає від імені держави в різних правовідносинах, у тому
числі, здійснює право державної власності.
Поряд з Президентом право державної власності здійснює також
Верховна Рада України. Вона затверджує державний бюджет України і
здійснює контроль за його використанням, а також здійснює цілий ряд
інших повноважень. Повноваження Верховної Ради закріплені в ст. 85 Конституції
Україна.
Право державної власності здійснює також Кабінет Міністрів
Україна, який управляє державною власністю (ст. 116
Конституції). Однак діяльність його у цій сфері обмежена опредленних
рамками. Так, для укладення міжнародних економічних договорів Прем'єр-
міністр України, міністри України повинні мати довіреність, підписану
Президентом України.
Право державної власності може також здійснювати Фонд
державного майна України, - інші уповноважені органи, у тому
числі державні підприємства та установи (ст. ст. 33, 37, 39 Закону
України "Про власність").
Коло об'єктів права державної власності не обмежений.
Держава може бути власником будь-яких речей, в тому числі, вилучених з
цивільного обороту і обмежених в обігу. Однак необхідно мати на увазі,
що веші, вилучені з обігу, не є об'єктами цивільних
правовідносин. Тому здійснення права держави з використання таких
речей, розпорядженню ними і т.п. не є сферою дії приватного
(цивільного). Здійснюючи такі дії, держава виступає як суб'єкт
властеоотношеній, його владу над речами у цьому випадку є проявом
властивостей публічної влади. У зв'язку з цим дані відносини є сферою
публічного права з усіма витікаючими звідси наслідками (метод впливу
на учасників, принципи, спосіб захисту та ін.)
Від права державної власності, як зазначалося, слід відрізняти
право комунальної власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 87. Право державної власності: зміст, підстави виникнення. "
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Право ». Тип підданства в холопской формі сприяв виникненню і тривалої стабілізації кріпацтва. Л.В. Мілов навпаки вважає, що на форму організації державної влади, взаємовідносини всередині класу феодалів вплинули відносини земельної власності і відповідний їм тип громад. У встановленні російського деспотичного самодержавства В. Б. Кобрин і А. Л. Юрганов велике місце
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Правоту своєї справи, ентузіазму, жертовності. Громадянська війна на відміну від звичайної війни незмірно більш складна, характеризується більшою невизначеністю і невизначених складу борються - в силу переходу з одного табору в інший. Тільки за перші 70 років XX століття в світі відбулося 25 таких воєн (у Росії, Фінляндії, Угорщини, Іспанії, країнах Латинської Америки та ін.) Громадянська
 3. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення суперечок з приводу порушення або оспорювання суб'єктивних цивільних прав. Як уже згадувалося, процесуальним засобом захисту прав і
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  правовідносини З територією Російської Федерації. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також економічні суперечки і інші справи, пов'язані З підприємницької та іншої економічної діяльністю За участю іноземних осіб та віднесені законом до винятково компетенції АПК РФ. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно З угодою
 5. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  право позивача змінити підстави або предмет позову, але не одночасно, 2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог; 3) позивач може відмовитися від заявленого позову, укласти з відповідачем мирову угоду на основі взаємних поступок, відповідач може визнати позов. Однак цілий ряд таких процесуальних дій, як відмова позивача від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову,
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  право на задоволення своїх позовних вимог. Саме в цьому сенсі в гол. 12 ГК використовується поняття позову і позовної давності. У ЦК поняття позову вживається в сенсі здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в
 7. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Правових норм у разі настання передбачених законом юридичних фактів. Ознаки: Нормативні підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і
 8. 16. Структура правовідносин.
  Правовідносини включає такі елементи, як суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи соціально-юридичним
 9. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  правового регулювання) на процеси суспільного розвитку. У цьому плані про інститут кримінальної відповідальності можна говорити як про одну з важливих упорядковують і організуючих форм взаємозв'язку людини, суспільства і держави. У плані аналізу проблеми відповідальності взагалі необхідно зауважити, що до недавнього часу вона досліджувалася або як морально-психологічна категорія, або
 10. § 1. Поняття злочину
  правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua