Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

92. Поняття інтелектуальної власності.Відповідно до Конституції України кожен громадянин має право на
результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У статті 54
Конституції говориться про те, що громадянам гарантується свобода
літературної, художньої, наукової і технічної творчості.
Держава гарантує захист інтелектуальної власності, авторських
прав громадян, їх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з
інтелектуальної
діяльністю.
Творчість визначається як цілеспрямована інтелектуальна діяльність
людини, результатом якої є щось якісно нове,
відрізняється неповторний-ністю, оригінальністю і суспільно-історичної
унікальністю.
Результати творчої діяльності об'єднані поняттям "інтелектуальної
власності" (А.А. Подопригора).
Поняття "інтелектуальна власність" страждає відомої
суперечливістю. Вона полягає в тому, що цей вид власності формується
інтелектуальними зусиллями автора, але оформляється юридично за допомогою
документів, які гарантують відповідні майнові права,
що стають реальністю лише завдяки введенню останніх до господарського
оборот за допомогою системи спостереження, вимірювання та реєстрації господарських
операцій і процесів матеріального виробництва. Тільки в результаті
названої сукупності дій об'єкт творчості перетворюється на особливий вид
власності.
Країни з ринковою економікою давно усвідомили значення інтелектуальної
власності для темпів промислового розвитку. В Україні інтелектуальна
власність вперше була передбачена лише Законом "Про власність". Їм
ж були визначені суб'єкти та об'єкти права інтелектуальної власності.
Вважається, що інтелектуальна власність охоплює тільки
майнові права: право використовувати самому ідею у своїй
підприємницької діяльності;
право забороняти це робити іншим особам, за винятком тих випадків, коли
законодавством встановлені обмеження; право дозволяти на підставі
угод використовувати висловлені іншими особами ідеї , як правило, на
платній основі у підприємництві.
Об'єкт права інтелектуальної власності - результати творчої
діяльності як цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини,
результатом якої є щось якісно нове, відрізняється
неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю.
До об'єктів права інтелектуальної власності відносять
1. Результати інтелектуальної діяльності:
* твори науки, літератури і мистецтва,
* виконання, фонограми і передачі організацій мовлення,
* відкриття , корисні моделі, промислові зразки,
* селекційні досягнення,
* топології інтегральних схем,
* нерозкрита інформація, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау);
2. Способи індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів або послуг:
* фірмові найменування,
* знаки для товарів і послуг,
* найменування місць походження товарів (зазначення походження) товарів;
3. Інші результати інтелектуальної діяльності - засобів індивідуалізації
учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Права на об'єкти інтелектуальної власності виникають за фактом їх
створення або ж внаслідок надання правової охорони уповноваженим
державним органом.
Авторам результатів інтелектуальної діяльності належать щодо
цих результатів особисті немайнові та майнові права.
Особисті немайнові права належать автору незалежно від його
майнових прав і зберігаються за ним у випадках переходу його майнових
прав на результати інтелектуальної діяльності до іншої особи.
Власникам права на засоби індивідуалізації учасників цивільного
обороту, товарів і послуг (далі - засоби індивідуалізації) належать в
щодо цих коштів майнові права.
Право вважатися автором результату інтелектуальної діяльності (право
авторства) є особистим немайновим правом і може належати
тільки особі, творчою працею якої створений результат інтелектуальної
діяльності.
Право авторства не передається і є невідчужуваним.
Якщо результат створений спільною працею двох або більше осіб, вони визнаються
співавторами. Відносно окремих видів результатів інтелектуальної
діяльності законом може бути обмежено коло осіб, які визнаються
співавторами всього творіння в цілому.
Власнику майнових прав на результат ін-тел-лектуальной діяльності або
засобів індивідуалізації належить виключне право правомірного
використання цього об'єкта інтелектуальної власності за своїм
розсуд у будь-якій формі і будь-яким способом.
Використання іншими особами інтелектуальної власності, стосовно
якої власнику належить виключне право, допускається тільки з
дозволу, правовласника.
Власник виняткового права на об'єкт інтелектуальної власності має
право передати його іншій особі повністю або частково, має право дозволити
іншій особі використовувати цей об'єкт і має право розпорядитися ним іншим
способом, що не суперечить законодавству.
Обмеження виключних прав, у тому числі шляхом надання можливості
використання об'єкта інтелектуальної власності іншими особами, визнання
цих прав недійсними та їх припинення (анулювання)
допускається у випадках, порядку і межах, встановлених законодавством.
Обмеження виключних прав допускається за умови, що воно не шкодить
нормальному використанню об'єкта інтелектуальної власності і не
зачіпає безпідставно законних інтересів правовласників .
Майнові права, що належать власнику виключних прав на об'єкт
інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено законодавством,
можуть бути передані їх правовласником повністю або частково іншій особі
за договором, а також переходять у порядку спадкування і внаслідок
ліквідації юридичної особи - правовласника.
Передача майнових прав за договором та їх перехід у порядку спадкування
не мають результатом (не тягнуть) передачі або обмеження права авторства та
інших невідчужуваних і непередаваних виняткових прав. Умови договору
про передачу або обмеження таких прав є нікчемними.
Виключні права, що передаються за договором, мають бути визначені в
ньому. Права, не зазначені в договорі, як відчужувані, визнаються не
переданими, оскільки не доведено інше,
До договору, що передбачає надання виключного права в період
його дії іншій особі на обмежений час, застосовуються правила про
ліцензійному договорі.
Виключне право на об'єкт інтелектуальної власності діє в
протягом часу, встановленого законодавством, при цьому законом може
бути передбачена можливість продовження такого терміну.
Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності
діють безстроково.
У випадках, передбачених законом, дію виключного права може
припинятися внаслідок невикористання цього права протягом певного
часу.
Виключне право на результат інтелектуальної діяльності або засіб
індивідуалізації існує незалежно від права власності на
матеріальний об'єкт, в якому такий результат чи засіб індивідуалізації
втілені.
Захист виключних прав здійснюється в порядку, встановленому для захисту
цивільних прав та інтересів. Крім цього, захист виключних прав може
також здійснюватися шляхом:
1) вилучення 'матеріальних об'єктів, за допомогою яких порушені
виняткові права і матеріальних об'єктів, створених в результаті такого
порушення,
2) обов'язкової публікації про допущене порушення із включенням до неї відомостей
про те, кому належить порушене право,
3) іншими способами, передбаченими законом. При порушенні договорів про
використанні результатів інтелектуальної діяльності і засобів
індивідуалізації застосовуються загальні правила про відповідальність за порушення
зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 92. Поняття інтелектуальної власності. "
 1. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок дослідника у вивчення проблем аграрної історії, справедливо зазначає, що концепція Скотта є розвитком поглядів вчених російської організаційно-виробничої школи (А.В. Чаянов, О.М. Челіщев, Н. П. Макаров) . Скотт продовжив аналіз натурально-споживчого господарства (тобто господарства, яке ведеться силами
 2. 1. Національний характер
  поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій в житті населення СРСР на противагу вивченню національних рис і особливостей того чи іншого народу, що проживає на території цієї багатонаціональної держави. Тим часом, без пізнання та вивчення національного чинника, і насамперед - національного характеру, зрозуміти історичний процес
 3. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 4. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР в кінці 1930-х рр..
  поняттям «остаточної перемоги». Ці висновки, закріплені в партійно-державних документах, не могли піддаватися сумніву, тому протягом півстоліття історіографія змушена була посилено доводити за допомогою конкретних фактів тезу про побудову до кінця 30-х рр.. в СРСР соціалістичного суспільства. Але подсознатель-но все більше міцніла й інша думка. Чим далі розвивалися події і
 5. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  інтелектуальної сфери. Люди часом не помічають, що є їх учасниками. Одні з них носять більш-менш тривалих характер (громадянство, права людини, власність), інші - швидкоплинні (дрібні угоди). Громадський характер - правовідносини - певна форма соціальних взаємодій. Це відносини між людьми, їх колективами з приводу різного роду соціальних благ.
 6. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  поняття організованої економічної злочинності. Загальноприйнятого кримінально-правового та кримінологічного поняття "організована економічна злочинність" в даний час не вироблено, незважаючи на його широке використання в науковому обігу. 2 Мамардашвілі М. Картезіанські роздуми. - М.: Видавнича група "Прогрес", "Культура", 1993. - С. 32. Розуміння організованої економічної
 7. Поняття вікової неосудності.
    понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій, подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 8. § 1. Поняття злочину
    поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 9. § 1. Поняття об'єкта злочину
    понятті. У цьому плані характерно, з одного боку, те, що протягом кількох десятиліть майже у всіх роботах, так чи інакше розглядають дане питання, одностайно проводиться думка, згідно з якою об'єктом злочину повинні визнаватися певні суспільні відносини, і лише вони. Посилаючись на законодавство і общепризнанность в літературі, багато авторів підкреслюють
 10. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
    поняття не тільки кримінального права, а й психології, категоріями якої до цього оперували частіше адвокати, ніж слідчі і судді. Саме в цей період часу, доводячи важливість встановлення мотиву злочину, юристи посилаються на авторитетні думки та висловлювання з цього приводу психологів і юристів минулого, зокрема В. Д. Спасович, що порівняв кримінальну справу, в якій не встановлено
© 2014-2022  ibib.ltd.ua