Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

90. Поняття конфіскації, реквізиції, націоналізації.«Про власність» Стаття 55. Випадки позбавлення права власності
1. Власник не може бути позбавлений права власності на своє майно,
крім випадків, передбачених цим Законом та іншими законодавчими
актами України.
2. Вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на
це майно за зобов'язаннями власника у випадках і порядку,
передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-
процесуальним кодексами України.
З. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійних
лих, аварій, епідемій, епізоотій майно в інтересах суспільства за
рішенням органів державної області може бути вилучено (реквізовано) у
власника в порядку і на умовах, встановлених законодавчими актами
Україна, з виплатою йому вартості майна в обсязі, передбаченому
пунктом 4 статті 48 цього Закону.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, допускається
оплатне вилучення майна у власника за рішенням суду чи іншого
компетентного органу (посадової особи). Власнику виплачується
вартість цього майна у порядку і розмірах, встановлених
законодавчими актами України.
4. У випадках, передбачених законодавчими актами України, майно
може бути безоплатно вилучено (конфісковано) у власника за рішенням
(вироку) суду, Арбітражного суду з або іншого компетентного органу
(посадової особи) у вигляді санкції за вчинення правопорушення.
"Конфіскація" означає покарання або захід, призначені судом після
розгляду справи щодо кримінального злочину або кримінальні
злочинів, результатом якого є остаточне позбавлення
власності.
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним шляхом, 1990 год (ст.1) м.Страсбург, 8 листопада 1990 роки (995_029)
Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у
власність держави всього або частини майна, що є особистою
власністю засудженого.
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.35) 28.12.1960 (2001-05)
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, перехід приватних підприємств і галузей економіки в
власність держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 90. Поняття конфіскації, реквізиції, націоналізації. "
 1. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  Конфіскація - це каральна міра, властива нормам публічного, а не приватного права, але все ж є підставою виникнення права власності у держави. 3. Для виникнення права державної власності характерний також такий спосіб, як реквізиція - вилучення державою майна у власника в інтересах товариства з виплатою йому реальної вартості майна до моменту
 2. Адміністративні стягнення
  конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або-посереднім об'єктом адміністративного правопорушення 5) позбавлення спеціального права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна або особи без громадянства. Попередження, ст. 26. Воно носить характер морального воздейст-
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні витоки громадянської війни, що стоять за нею сили. Співвідношення протиборчих сил. Періодизація громадянської війни та взаємозв'язок її з ін-тервенціей. Білий і червоний терор, його причини, хід і результати. Підсумки громадянської війни, перехід від громадянської війни до громадянського миру та ін Зупинимося на деяких з цих проблем, які найбільше
 5. 17. Основ-ні соціально-економічні права і свободи.
  Конфіскацій або реквізицій інакше як в строго встановлених законом випадках (як правило, за вироком суду або у військових цілях). Типовою в цьому відношенні є ст. 11 бельгійської консти-туції 1831 року, яка говорить: «Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як для суспільної користі, у випадках і в порядку, встановлених законом, та за умови справедливого попереднього
 6. Тема 3 . Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  конфіскація отриманих злочинним шляхом грошових коштів і майна. - М, 2000. 4. Жбанков В. А. Методика розслідування бандитизму. - М., 1994. Сафонов В.М. Організоване вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз. - СПб, 2000. Смирнов М.П. Зарубіжна податкова і кримінальна поліція і їх оперативно-розшукова діяльність. - М.: МГУ, 2000. В.В. Петров Правове регулювання
 7. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  конфіскації майна, дозволяло міліції в місцевостях, усвідомлених надзвичайними стихійними лихами, проводити реквізицію і конфіскацію майна, необхідного для організації робіт з ліквідації наслідків цих лих. 26 травня 1928 було прийнято Постанову ЦВК Рад і РНК УзРСР "Про затвердження Положення про порядок залучення населення до трудової і транспортної повинності". Воно
 8. ЗМІСТ
  поняття, цілі, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9.
 9. § 2. Види злочинів
  поняттям злочину і, по-перше, поділяє всі злочини на чотири категорії, іменовані злочинами: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими, а по-друге, виділяє неодноразовість злочинів, сукупність злочинів і рецидив. Здавалося б, такий підхід до вирішення про види злочину не повинен викликати якихось серйозних заперечень. Справа, однак, у тому, можна
 10. § 3. Система і види покарань
  поняття суті того чи іншого виду покарання. Додамо, що подібну класифікацію не можна, або принаймні скрутно, провести в чинному законодавстві, що також знижує її практичну цінність. Ми вважаємо, що оптимальна як в теоретичному, так і практичному сенсі градація по: 1) правовому аспекту та обсягом карального впливу - на покарання, пов'язані і не пов'язані з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua