Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Висновок

У даній лекції розглянуто систему параметрів діагнос-тичної мети.

Сформульована в термінах цих параметрів мета може стати системоутворюючим елементом педагогічної системи і таким чином вплинути на вибір і конструкцію інших елементів системи.

Параметри N в, а, \ | / і критерії Kа, Kx дають досить точну характеристику якості засвоєння інформації з будь-якого виду діяльності. Вони не можуть бути інтегровані в єдиний показник, оскільки їх властивості також незалежні, як зелене, солоне і пещене. Вони повинні використовуватися окремо як при завданні цілей навчання, так і при оцінці якості освіти. Зрозуміло, що оцінки п'ять балів за п'ятибальною шкалою за один і той же предмет, викладений на різних щаблях абстракції, нерівноцінні, як і одні й ті ж оцінки при різних інших параметрах. Як же в цьому випадку розрізняти краще і гірше підготовлених учнів? Мабуть, це треба робити, зіставляючи за всіма параметрами мета навчання і досягнення учня після навчання. Найзручніше це робити у вигляді такої таблиці:

110

-е-

ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді І:!

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети № Навчальний предмет Оцінка за 12-бальною шкалою Р Південь 1 Алгебра 6 1 січня 0,5 2 Фізика 5 2 1 0,5 і т. д. багатопараметричний оцінки якості характерні для будь-яких складних об'єктів. Не є винятком в цьому відношенні і оцінка якості підготовки учня. Судити ж про підготовку тільки з оцінки якості знання предмета (12 - або 5-бальною) пов'язане з неминучими помилками в судженнях.

Все сказане опубліковано мною неодноразово (з 60-х років ХХ століття) і загальновідомо в науково-педагогічних колах радянського і російського освіти, але, як і багато інших науково-педагогічні розробки, не затребуване ні органами управління освітою, ні навчальними закладами. Причини тут дві:

1) традиційного освіти, що залишається на зручних і безвідповідальних позиціях просвітництва, не потрібні ніякі вимірювачі якості і точні цілі. Все, що йому потрібно, - це сам процес, що імітує освіту;

2) суспільство та його керівництво ще не дозріло до розуміння того, що, зберігаючи давно застарілу доктрину традиційної освіти-освіти, воно катастрофічно провалює підготовку одного за іншим поколінь до їх сучасної життєдіяльності.

Результатом є очевидна деградація суспільства, замість прогресу, незважаючи на чисельне зростання кандидатів і докторів наук, традиційно кваліфікуються за методиками освіти.

-Е-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді І: ^

112 -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Висновок"
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
  Умовивід, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності висновку за
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
  Порядок укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому
 3. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другій фігурі]
  По середній же фігурі з помилкових посилок можна виводити істинні укладення у всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 4. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
  Судово-психологічна експертиза повинна проводитися сучасними науково-психологічними методами. Результати експертного дослідження повинні бути достовірні і верифіковані - доступні для перевірки і оцінки слідчим і судом. Висновок судово-психологічної експертизи як джерело докази, повинно бути викладено письмово і в необхідному законом порядку, що передбачає
 5. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
  Умовивід - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 6. 1. Укладення договору будівельного підряду
  Попередня розробка та затвердження в установленому порядку обов'язкових для обох сторін певних документів, наявність яких необхідна для укладення договору будівельного підряду (так званих планових передумов або підстав укладення договору), чинним законодавством не передбачаються . Як зазначалося вище, укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов
 7. Види умовиводів
  Поняття умовиводу як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком
 8. Оцінка експертного висновку.
  Висновок психолого-психіатричної, судово-психологічної експертизи, як і будь-який інший, не має заздалегідь встановленої сили і не є обов'язковим для слідчим і судових органів. Воно підлягає перевірці та оцінці, нарівні з іншими доказами у справі. Оцінці піддаються кваліфікація, об'єктивність і компетентність експерта, наукова обгрунтованість і правильність складання
 9. Правила посилок
  1. З двох негативних посилок висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини
 10. Глава VII ПРАВИЛА, модус І ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОЇ ФІГУРИ
  В 'третій фігурі середній термін двічі служить суб'єктом. Звідси випливає Правило перше Менша посилка в ній повинна бути ствердною. Це ми вже довели, обгрунтовуючи 1-е правило пер-виття фігури, тому що і в тій і в іншій фігурі атрибут укладення служить атрибутом також і більшою посилці. Правило друге По третій фігурі можна зробити тільки приватне висновок.
 11. § 4. Укладення договору
  § 4. Висновок
 12. 2. Укладення мирової угоди
  2. Укладення мирової
 13. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
  Логіка висловлювань - це логічна система, яка аналізує процеси міркування, спираючись на істиннісні характеристики логічних зв'язок і відволікаючись від суб'єктно-предикативний структури суджень. Логіка висловлювань може будуватися табличним методом або як числення, тобто як система, що дозволяє отримувати одні вирази з інших на підставі відомих правил, - дана система
© 2014-2021  ibib.ltd.ua