Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / ЗБІРКА 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПЕРИФЕРІЯ, 1999 - перейти до змісту підручника

Закінченість, подобу

Досить закінчений вигляд "Великому Китаю" надають вже наявні зв'язки із зарубіжними спільнотами етнічних китайців. Цей "спрут" вже досить густо покриває поверхню планети, а економічне "кровообіг" у його щупальцях не має вираженої спрямованості. Справа в тому, що значну трудність завжди представляло визначення еквівалентності в зустрічному русі "товар - гроші" у відносинах масиву з Гонконгом і хуацяо. До того ж у 90-ті роки канали родинних зв'язків стали використовуватися і для руху фінансових коштів з масиву зовні, наприклад, стали нерідкі випадки підтримки закордонних родичів процвітаючими жителями КНР (допомога у відкритті власної справи за рубежем, оплата витрат на навчання, лікування). Певний виняток становить, бути може, інформаційно-технологічний струм, більш спрямований всередину масиву. Важливо при цьому зазначити, що глобальне присутність не вимагає від економіки Китаю великих ресурсів, зарубіжні співтовариства, як мінімум, самі себе забезпечують. Відповідно, Пекіну не грозить те, що називається "сверхпротяженностью" (overexstention). Ця недуга, як відомо, часто опинявся фатальним для багатьох імперій і систем.

Серед численних ознак самодостатності необхідно згадати стрункий комплекс уявлень про зовнішній світ і місце Китаю в ньому. Стійкість основних політичних установок ("багатополюсний світ", "п'ять принципів мирного співіснування", "мирне зовнішнє оточення", "одна країна - дві системи") протягом тривалого періоду пов'язана, звичайно, не тільки з послідовністю пекінського курсу. Очевидно, що ці постулати виведені з точних спостережень і добре продуманих прогнозів - у тому числі в галузі розвитку світового господарства. Так, економічний феномен интегрирующегося "Великого Китаю" справедливо розглядати як частину процесу "регіоналізації" світового господарства, виявлення геоекономічного змісту в концепціях "багатополюсного світу" і "мирного оточення".

Багатовимірна самоідентифікація країни її керівництвом вдало доповнює теоретичну цілісність і гнучкість зовнішньої політики. Пекін охоче асоціює себе і з "Півднем", і з "Сходом", і з "соціалістичною країною". Це полегшує практичне маневрування на міжнародній арені. Помітним явищем у 90-ті роки було ще й введення в ідеологію зовнішньої політики компонента, пов'язаного з апеляцією до традиційних цінностей, східної філософії. Це істотно підвищило рівень взаєморозуміння з азіатськими державами. Багатьом дослідникам концептуальна база китайської зовнішньої політики здається неіснуючої або размитой7. Це - поверхове враження. Якщо бачити у розвитку Китаю з 80-х років здійснення принципів поєднання, синтезу, конвергенції і т.п., то добре зрозумілі зв'язність і системність уявлень про світ та його окремих частинах, взаємопроникнення економічної стратегії, внутрішньої і зовнішньої політики. В останній, так само як і у внутрішньому курсі, простежуються приблизно ті ж принципи: послідовності і спадкоємності, пропорційності, концентрації на найближчі завдання, алгоритм "затиснути - відпустити" (в міжнародних справах це проявляється у здатності як поліпшувати, так і погіршувати відносини з окремими країнами залежно від ситуації) і т.п. Втім, цей предмет заслуговує окремого розгляду.

Заслуговує на увагу і ще одна властивість економіки Китаю, яке можна було б охарактеризувати як подоба, відображення і т.п. Участь у світогосподарських процесах змушує і цю країну шукати організаційно-інституційні форми, аналогічні за функціями загальнопоширеним. Цього ж вимагає і принцип пропорційності партнерства. Відповідно, крім сфери співробітництва з хуацяо і тунбай, представленої здебільшого невеликими і середніми проектами, набирають силу аналоги ТНК, представлені великими територіальними та галузевими об'єднаннями КНР (зовнішньоторговельні та інвестиційні компанії центрального підпорядкування та окремих провінцій, що базуються в Гонконзі холдинги, торгово-промислові конгломерати, що спираються на гігантські держпідприємства).

Вони активні на зовнішніх ринках, іноді навіть конкурують між собою. Разом з тим держава виступає як їх безпосередній учасник, організатор і координатор, проводячи, зокрема, досить узгоджену і забезпечену зовнішньополітичними засобами, інвестиційну діяльність за кордоном. Тому подобу в китайському випадку носить більшою мірою характер функціонального забезпечення системи та необхідної для неї ступеня участі у світовому господарстві, тобто швидше самовідтворення, ніж відтворення соціально-економічних і структурних параметрів, звичайних для зовнішнього світу.

З положення економіки Китаю у світовому господарстві як відокремленої системи і нинішньої кризи випливають досить прості висновки. По-перше, системне якість господарства принципово досяжно в сучасних умовах і, можливо, повторимо і перспективно в інших дуже великих країнах або групах сусідніх країн. Нічого надприродного в економіці і політиці Пекіна в останні десятиліття не спостерігалося, а триваючий майже тридцять років динамічне зростання був початий з дуже важкого становища. Стратегія самозабезпечення в принципі цілком сполучуваності з інтенсифікацією зовнішньоекономічних зв'язків, а цілі адаптації до зовнішнього ринку, безсумнівно, пріоритетніший, ніж завдання інтеграції в нього, - останній процес для великих країн, ймовірно, вже не дуже можливий.

Враховуючи, що стратегія розвитку і реформи в Китаї слідували в общем-то за природними потребами розвитку продуктивних сил цієї країни (а інакше вони навряд чи були б настільки успішними), можна припустити, що аналогічні стратегії стануть ще популярнішим, будуть і далі приводити до формування досить відособлених від світового господарства комплексів - з істотно іншими ціновими, структурними та внутрісистемними характеристиками. Можливо, це призведе до загасання чергової хвилі глобалізації, а черговий цикл світового розвитку буде більш орієнтований на внутрішні ринки. На цей рахунок стосовно розвиненим країнам вже існує чимало прогнозів, підкріплених емпірикою спостережень за ходом циклічних процесів у світовій економіці.

Стало загальним місцем визнання дедалі слабшої економічної ролі держави в ході глобалізації (інтеграції). Однак закономірність ця, мабуть, не універсальна і охоплює лише розвиненою світ, та й то з певними застереженнями - у зв'язку з регіоналізацією і заміщенням національних інститутів досить потужними регіональними, наднаціональними. В інших же країнах проблематичність повноцінної світогосподарчої інтеграції залишає для національної держави ще занадто багато проблем внутрішнього розвитку, щоб говорити про ослаблення цієї ролі. Тим більше, що регіональна інтеграція, що розгорнулася в Азії та Латинській Америці, ще дуже далека від завершення, в свою чергу, вимагаючи від національних держав значного втручання в хід подій. Регіоналізація в китайському випадку (інтеграція масиву і територій) чітко демонструє, наскільки величезна роль належить у цьому процесі державі. Не виключено, що з загасанням глобалізації і в інших країнах економічна роль держави матиме тенденцію до посилення, поглиблювати кризовими явищами в світовому господарстві.

Системність Китаю, його зовнішньоекономічна (зовнішньополітичних-чна) повноцінність і самодостатність дозволяють припустити, що подальший розвиток цієї країни буде зберігати значну специфіку, - тобто базуватися головним чином на внутрішніх потребах. Навряд чи КНР буде повторювати відомі траєкторії новоіндустріальності, хоча в окремих частинах системи схожість виявиться значним. Проте, враховуючи переважно аграрний характер масиву, а також теоретичну досяжність постіндустріальної стадії на основі вже сформованої соціально-економічної структури (що має всі шанси для безболісного переростання в змішану економіку), ми можемо припустити, що положення "майстерні світу" аж ніяк не обов'язково стане дуже тривалим етапом і основним компонентом майбутньої еволюції Китаю.

Китайська міська і сільська дійсність багато в чому суперечать класичним уявленням про капіталізм і мають чимало потенційних рис нового, постіндустріального ладу, у тому числі внаслідок відтворення за активної участі держави деяких його рис. До них можна віднести істотно змінилося взаємодія науки і виробництва, багаторазово збільшені у зв'язку з цим вкладення в якість працівника, неможливість виміряти результати багатьох сучасних видів праці в категоріях трудової теорії вартості, часткове заміщення ринкових імпульсів суб'єктивним целеполаганием, випереджаюче зростання колективної власності, а також індивідуальної (особистої) власності самостійно зайнятих і, відповідно, низькою ролі прибутку серед мотивів виробництва.

Не потрібно виключати, що "постіндустріальне" в китайському варіанті розвитку прийме форми модернізації сільського життя в більшій мірі, ніж це малюють прогнози урбаністичного властивості. На цьому, вже обговорюваному китайськими футурологами, шляху є чимало привабливих перспектив, втім, як і складних техніко-економічних проблем. Ясно, однак, що аграрний компонент китайської цивілізації зіграв і зіграє куди більшу роль в її розвитку, ніж ми це зазвичай представляємо, - хоча б тому, що з багатьма проблемами, які стоять перед нинішніми переважно міськими економіками Східної Азії, Китай вже впорався, так і залишившись в основному селянським суспільством.

Навряд чи цю обставину можна продовжувати вважати за ознаку відсталості або відставання країни від найближчих сусідів по Азії. Тим більше, що селянство може в ряді випадків опинятися сучаснішою городян. У дослідженні відомого соціолога Алекса Інкелес (Alex Inkeles) і його колег, предметом був індивідуальний рівень модернізірованності свідомості. З'ясувалося, що жителі сільських районів у Китаї (околиці Тяньцзіня) істотно перевершують городян по розумінню своєї соціально-економічної ролі (особистої ефективності), схильності до продовження освіти, здатності до довгострокового планування господарської діяльності, вмінню використовувати в роботі технічні досягнення і т.д. 8

Становлення "Великого Китаю" в якості системи в міжнародному поділі праці, як мені здається, підкреслює умовність категорій, що претендують на універсальний характер, зокрема, поняття "перехідні" країни. Останнє, скоріше, має локальний сенс. Ймовірно, кращим критерієм для класифікації країн "периферії" був би розподіл за принципом "що інтегруються" або "дезінтегрується" просторів - з точки зору їх внутрішньої соціальної та економічної консолідації.

Існування і зміцнення відносно відокремлених систем і підсистем в сучасному світі, мабуть, свідчить не тільки про його багатополярності, але і полісистемності, - означаючи тим самим черговий крах універсально-шаблонних уявлень про характер соціально- економічних процесів на планеті.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " закінченість, подобу "
 1. Християнство
  закінченості. Протягом IV в. відбувався відбір священних книг християн, а також тих, які оголошувалися забороненими і підлягали знищенню. У цей час церква привернула до служіння собі великих мислителів Василя Великого, Григорія Нісського, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста та ін Одночасно відбувалося офіційне оформлення церковної ієрархії. У руках церкви скупчувалися величезні
 2. § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
  закінченого ряду умов ". Подібно мисленню, чиста совість має нагороду в самій собі, засвідчуючи про можливу та дійсної прилученості до абсолютного, до добра як такого. У цьому відношенні совість - конкретно-практична реалізація морального сенсу життя, який в цьому акті і виявляється, і щоразу твориться. "Проповідувати мораль легко, - писав Шопенгауер , -
 3. Еволюція філософського знання.
  Закінчені і досконалі творіння - це ідеал позаминулого століття. У цей період створюються класичні теорії в науці, з'являються класичні література, живопис, музика. У Росії, наприклад, це Лобачевський і Менделєєв, поети і прозаїки пушкінської словесності, художники-передвижники, "могутня купка" композиторів. Століття дев'ятнадцятий - це час наполеонівських воєн, бурхливих і кривавих
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Закінченою, а найголовніше всеосяжної, пристосованої до бурхливого економічного розвитку Росії, системи поглядів, на жаль, не було створено. Які ж витоки російського консерватизму другої половини XIX століття? Росія в пореформені часи стрімко йшла шляхом капіталізму, країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    закінченою. У ході найгостріших дискусій Ленін намагався переконати більшовиків в необхідності взяти владу на себе для соціалістичного перевороту, метою і засобом якого стане світова революція. У вересні під час дискусії, розпочатої ленінськими листами про повстання, перемогли помірні більшовики. Вони відкинули пропозицію про практичну підготовку збройного повстання та шукали компромісу з
 6. 5. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
    закінченим і суд переходить до судових дебатів. Судові дебати. Судові дебати складаються з усних виступів осіб, що у справі, та їх представників. У цих виступах вони обгрунтовують свою позицію у справі. У судових дебатах першими виступають позивач і (або) його представник, потім - третя особа, заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, відповідач і (або) його
 7. 4. Судовий розгляд: порядок проведення судового засідання, протокол, наслідки неявки кого з осіб в судове засідання, відкладення судового розгляду
    закінченим і суд переходить до судових дебатів. Судові дебати складаються з усних виступів осіб, що у справі, та їх представників. У цих виступах вони обгрунтовують свою позицію у справі. У судових дебатах першими виступають позивач і (або) його представник, потім - третя особа, заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, відповідач і (або) його представник. Третє
 8. 4. Основні види партійних сис-тем.
    Партійні системи зарубіжних країн відрізняються значною різноманітністю, що пояснюється наявністю соціальних, національних, історичних, релігійних та інших особливостей, властивий-них кожній державі. Для цих країн при демократичному режимі характерна наявність кількох політичних пар-тий. Соціальною основою багатопартійності є саме суспільство, що складається з різних соціальних та
 9. Складання номенклатури та оформлення справ (нарядів)
    закінчено проведенням в поточному році, вона переходить на наступний рік під тим же номером і перереєстрації не підлягає. Групувати у справи (наряди) слід документи одного діловодного року. У середині справи (наряду) документи систематизуються в хронологічному порядку, причому документ-відповідь повинен розміщуватися після документ-запиту. Звіти повинні вміщуватися в справі (наряді) того року, до
 10. Введення
    подібний до театру. З кожним днем збільшується кількість закладів подібного роду, які кожен по своєму хочуть виділитися із загального числа конкурентів, придбати власне обличчя, мати певний елемент театральності. Серед цього різноманіття особливо виділяються підприємства з національною кухнею. І в цьому зв'язку персонал грає першу роль. Можливо, в цьому одна з причин того, що вплив
© 2014-2021  ibib.ltd.ua