Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006 - перейти до змісту підручника

Еволюція філософського знання.

Предмет філософії змінювався з часом в силу того, що філософське знання має рефлексивний характер. Воно зосереджується на тих ідеях, поняттях і переживаннях, які становлять центр духовної культури суспільства в ту чи іншу історичну епоху, до яких звернений пильний інтерес людей в певний період їх історичного розвитку, які заповнюють як свідомість окремих людей, так і суспільства в цілому.

Так, в античну епоху, з VI століття до нашої ери по IV століття нашої ери предметом осмислення була природа, оскільки люди в той час ще не відокремлювали себе від природи, що не протиставляли себе їй і більше того - уподібнювали себе природі, вважаючи, що людина є мікрокосм, тобто маленьке подобу великого космосу. Природні сили і стихії, пристрій землі і неба, події та явища в навколишньому ойкумену - обжитий і освоєний людьми світ - природному середовищі: ось що займає розуми древніх мислителів. У натуралістичному світогляді Античності людина вписаний до складу космосу як один з його елементів і розуміння космічного порядку має першорядне значення. У силу цієї обставини філософія античної епохи може бути охарактеризована як космоцентризм.

У Середні століття, з V по XIV, орієнтація філософії міняється радикальним чином, оскільки центральне місце в духовній культурі суспільства займає релігія і філософія рефлексує над змістом релігійних світоглядних доктрин. Тепер її займають проблеми створення світу, божественного одкровення, гармонії віри і розуму, мети існування і кінця світу. Чільне місце займає проблема теодицеї - виправдання Бога і пошуку джерела зла.

Зрозуміло, що центральною фігурою релігійного світогляду є сам Творець, сутність якого прагнуть осягнути як силою розуму, так і шляхом сверхчувственной інтуїції, коли володіє глибокою і щирою вірою людині божественне Провидіння відкриє завісу таємниці буття. У зв'язку з орієнтацією на осягнення Бога і Його сакральної волі середньовічна філософія постає перед нами як теоцентризм (від грецького theos - Бог).

Наступна епоха - Відродження, XV - XVI століття - висуває на провідну роль у суспільному житті іншу форму духовної культури, а саме: мистецтво.

Ренесанс, епоха Відродження стала часом геніальної творчості великих майстрів живопису і музики, поезії та прози, скульптури та архітектури. По всіх країнах Європи пройшло рух гуманістів (від латинського humanum - людина), вселяючи всіма засобами мистецтва повагу до гідності людини, проголошуючи самоцінність людського життя.

Людина-художник, людина-майстер, людина-творець - він мало не дорівнює з самим господом Богом і вже у всякому разі як образ і подобу Божу на землі людина володіє свободою волі і тому сам є господарем своєї долі і несе відповідальність за свої минулі діяння і прийдешні наслідки. Такий напрям світоглядної думки називається антропоцентризм (від грецького anthropos - людина).

Епоха Просвітництва охоплює XVII - XVIII століття і характерна бурхливим розвитком науки, яка після філософських маніфестів Френсіса Бекона набуває досвідчений, експериментальний характер і перетворюється з умоглядною і спекулятивною схоластики, університетського школярства, в науку в сучасному розумінні цього слова, тобто в професійну пізнавальну діяльність.

Академічні вчені спільноти, книгодрукування і поява масової преси, поширення грамотності від світських салонів до міських і навіть сільських низів - ось прикмети часу. Видатні вчені, фундаментальні теорії в природознавстві, вражаючі відкриття в дослідженні живої і неживої природи - ось досягнення епохи. Саме слово "просвітництво" означає боротьбу світла розуму проти темряви невігластва, світла науки проти релігійного мракобісся. Рефлексія над наукою призводить філософію до того, що вона виступає як гносеоцентрізм (від грецького gnosis - знання).

У XIX столітті настає епоха класицизму. Класичні, тобто зразкові, службовці прикладом і предметом вивчення і наслідування, закінчені і досконалі творіння - це ідеал позаминулого століття. У цей період створюються класичні теорії в науці, з'являються класичні література, живопис, музика. У Росії, наприклад, це Лобачевський і Менделєєв, поети і прозаїки пушкінської словесності, художники-передвижники, "могутня купка" композиторів.

Століття дев'ятнадцятий - це час наполеонівських воєн, бурхливих і кривавих революцій від декабристів до Паризької Комуни, глибоких соціальних реформ.

Історичний процес став не просто помітним - він знайшов характер бурхливої громадського життя і стан суспільства, юридичні та соціальні проблеми виводять на перші ролі в науці, публіцистиці та навіть мистецтві суспільствознавство на зміну природознавства. Філософія відображає новий фокус суспільної уваги і виступає як социоцентризм (від грецького socium - товариство).

Нарешті сучасна епоха, XX століття - це час найбільших соціальних революцій, що мали світове значення; час світових воєн, які втягли у трагедію самовинищення більшу частину людства; час всесвітніх організацій, таких як Ліга Націй та ООН; час створення круп-кро регіональних союзів наднаціонального характеру в Європі, Північній Америці, Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

Двадцяте століття - це століття глобалізації суспільного життя, коли багато процесів від сфер екології і демографії до областей економіки і політики набувають общепланетний масштаб. Зброя масового знищення, супутникові системи зв'язку, транснаціональні корпорації, інформаційна мережа Internet склали перші несучі конструкції єдиного людства. У цих умовах виняткову роль починає грати політика, управлінські технології, формування громадської думки, культивування масової психології та ідеології.

Філософія реагує на духовні новації епохи виділенням з свого предмета спеціальної дисципліни - політології, загостреною увагою до соціальної проблематики, і в силу цього сама виступає на цьому етапі розвитку свого предмета як політоцентрізм (від грецького polis - місто , держава).

Якою буде філософія в XXI столітті? Чи звернеться вона знову до ідей гуманізму? Скотиться до містицизму або релігійною обскурантизму? Чи піде в сухий і педантичний сциентизм? Знову заразиться скепсисом і ірраціоналізмом? Відповідь на ці питання дасть час, а напрям еволюції філософського знання визначить вектор розвитку духовної культури суспільства, тому що філософія є лише дзеркало цієї культури і луна її основного мотиву.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еволюція філософського знання. "
 1. 16. Філософія права: правова онтологія, правова гносеологія, правова аксіологія, правова антропологія.
  Еволюції, але не абстрактно, як «річ у собі», а стосовно окремої людини. Нерсесянц: У предметну частину входять правові системи і в цілому весь комплекс правових явищ (правові норми, відносини, ідеї і уявлення, інститути, процедури, способи регуляції поведінки, захисту порядку, вирішення конфліктів тощо), кіт. Складаються в різних спільнотах (первісних, традиційних,
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції і апарат Російської держави на сучасному етапі. Політичні, структурні і територіальні характеристики сучасного
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  еволюції, а часом і до революційних змін. Прихильників же абсолютного детермінізму не бентежили навіть численні невідповідності «закономірностей», підчас дійсно і насильно внесених, впроваджених ними в суспільне життя, і самим життям російського суспільства в його історично сформованих, мають глибокі духовні корені, традиції та тенденції, реальних формах соціального буття.
 4. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  еволюцією . Історичною школі не дуже пощастило на попередньому етапі існування вітчизняної теорії держави і права. Їй приписувалися націоналістичні і містичні положення та випускати з уваги, що вона враховувала деякі реальні, конкретні процеси формування права, особливо в середньовічній Європі. І хоча в концепціях цієї школи отримали гіперболізацію уявлення про
 5. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  еволюція права і людини. Поняття особистості. Свобода особи і право. Права і свободи людини і громадянина, їх система . Правовий статус і реальні положення особистості. Особистість і законність. Внутрішньодержавна та міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його
 6. Розділ двадцять другий. Громадянське суспільство і правова держава
  еволюційно, синергетично. Тому дивним звучить запитання «побудували» чи вже в Росії правова держава, чи виправдана конституційна характеристика російської держави як правової. Характеристика виправдана, але тільки в тому сенсі, що таке держава знаходиться на етапі становлення, точно також як на тому ж етапі знаходиться і громадянське суспільство (свобода особистості,
 7. Н. П. ГордеевЕДІНСТВО ФІЛОСОФІЇ ТА ІСТОРІЇ
  еволюцію вільної людської думки, роль особистості і особистостей, а також масові рухи в історії. Але є й інші загальні аспекти. Так, згідно Канту, філософське умогляд, виходячи з факту, запитує: як цей факт можливий? Те ж саме відбувається або, принаймні, має відбуватися в історіографії. Такий, наприклад, аналіз ролі конкретної особистості в історії, скажімо, Дмитра Самозванця,
 8. М. І. СалазкінаІсторія та пізнавальна діяльність (Г . П. Щедровицький як історик філософії)
  еволюції таких понять, як "розум", "мислення", "знання". Сама ідея розвитку стала обговорюватися лише після епохи Відродження і з самого початку несла в собі соціальний зміст, найтіснішим чином пов'язаний з історичним поглядом на все, що відбувається. Прогрес людства зв'язувався з накопиченням знань і вдосконаленням суспільного розуму. Водночас ідея розвитку стала застосовуватися і до таких
 9. О. Т. ЕрмішінВ. С. Соловйов і С. Н. Трубецького - ІСТОРИКИ давньогрецький філософ
  еволюції людства. Вона сприяє переходу від нижчого стану свідомості до вищого: спочатку - від "натурального" людини до вільної особистості; в майбутньому - від особистості до "духовному людству" (в інших роботах званому "боголюдство"). Давньогрецька філософія була пов'язана саме з першим переходом, тобто з подоланням природного стану і формуванням вільної особистості.
 10. 2.2. Категорії діалектики.
  еволюцію - від «негативної» (свобода від) до "позитивної" (свобода для) трактування. Свобода розглядається у співвідношеннях з необхідністю (пізнана необхідність), з свавіллям і анархією (випадковість). А так само з рівністю і справедливістю. Діапазон розуміння цього поняття надзвичайно широкий - від повного заперечення самої можливості вільного вибору до обгрунтування «втечі від свободи» в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua