Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЗемельне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по земельному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

31. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.


Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної
чи комунальної власності
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
і державні органи приватизації відповідно до їх повноважень
здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної
власності громадянам та юридичним особам, які мають право на
набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам
відповідно до цього Кодексу.
2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної
власності громадянам та юридичним особам здійснюється на
конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є
власністю покупців цих ділянок.
Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної
та комунальної власності громадянам
та юридичним особам
1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок
державної, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, та комунальної власності для потреб,
визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними
адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або
органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.
Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації,
здійснюється державними органами приватизації у порядку, що
затверджує Кабінет Міністрів України.
2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні
земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до
відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної,
міської ради, або державного органу приватизації. У заяві
зазначаються бажане місце розташування земельної ділянки, цільове
призначення та її розмір.
До заяви додається:
а) державний акт на право постійного користування землею або
договір оренди землі;
б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі
відсутності державного акта;
в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева
державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада,
державний орган приватизації у місячний термін розглядає заяву і
приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в
продажу із зазначенням причин відмови.
4. Особам, які подали заяви (клопотання) про придбання
(купівлю) земельної ділянки, що не перебуває у їх користуванні,
продаж цієї ділянки здійснюється не пізніше 30 днів після
розроблення землевпорядною організацією проекту відведення
земельної ділянки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності."
 1. 15. Право комунальної власності на землю.
  продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; - з інших підстав, прямо передбачених законом. Комунальна власність на землю - це власність комунальних утворень в межах їх територій. Однак і тут не всі землі знаходяться в комунальній власності. Вони визначаються методом «відрахування» земель державної і приватної власності. В першу чергу це землі, зайняті комунальними об'єктами
 2. 85. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
  продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги). Закріплення принципу обов'язкового продажу на конкурентних засадах земельних ділянок із земель державної і комунальної власності означає, що такі земельні ділянки не можуть бути відчужені шляхом договірного продажу чи придбані у власність на основі договору оренди з правом
 3. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  продажу 7а з них квартир та одноквартирних будинків 8 - міни 8а - з них квартир та одноквартирних будинків 9 - дарування 9а - з них квартир та одноквартирних будинків 10 - довічного утримання 11 Договори відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів (крім договорів міни на нерухоме майно) 12 Договори приватизації майна
 4. 22. Загальні правила посвідчення угод (правочинів)
  продаж, міна, дарування, довічне утримання) жилого будинку, іншого нерухомого майна (статті 227, 242, 244, 426 ЦК); - договори про заставу нерухомого майна, транспортних засобів, космічних об'єктів (ст. 13 Закону України "Про заставу"); - договори про відчуження земельних ділянок, що знаходяться в колективній або приватній власності (ст. 4 декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію
 5. 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
  земельних відносин на території району належить: а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад; б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади; в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; г) забезпечення реалізації державної політики
 6. 20. Право постійного землекористування.
  земельні відносини у сфері використання, відтворення та охорони земель, визначають суб'єктивний та об'єктивний склад, особливості використання різних земельних ділянок на юридичному титулі права землекористування, закріплюють права та обов'язки землекористувачів, підстави набуття та припинення земельної право суб'єктивності осіб щодо конкретних земельних ділянок. Право постійного користування
 7. 42. Землі фермерського господарства.
  земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі; б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності; в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди. 2. Громадяни - члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власність із земель
 8. 45. Земельні ділянки для садівництва та городництва.
  земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва. 2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди. 3. Земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а
 9. 76. Організація та порядок здійснення землеустрою.
  земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності затверджуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки; г) проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними
 10. Словник-довідник
  продажем інвесторам; укледання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані. Асоціація -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua