Головна
ГоловнаІсторіяІсторія країн СНД → 
« Попередня
Драгнев Д.М.. Нариси зовн.-пол. історії Молдавського князівства, 1987 - перейти до змісту підручника

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АВПР - Архів зовнішньої політики Росії

АГС - Архів Державної ради

ВВ - Візантійський літопис. М.

БІ - Балканські дослідження. М.

ВПР - Зовнішня політика Росії XIX і початку XX в.

Документи Російського Міністерства закордонних справ. М.

ВУА - Військово-вчений архів Головного штабу. Канце

лярія військового міністерства.

ГА - Головний архів

Щорічник - Щорічник з аграрної історії Східної

Європи

ЗНУ - Записки Новоросійського університету.

ИАН - Вісті Академії наук Молдавської РСР.

Серія суспільних наук. Кишинів ІНХ - Історія народного господарства Молдавської

РСР з найдавніших часів до 1812 м. Кишинів, 1976

ІСН - Історичні зв'язки народів СРСР і Руму

нии в XV-поч. XVIII в. Документи н матеріали в 3-х томах. М., 1965-1970 ІСУМ - Історичні корені зв'язків н дружби укра

їнського н молдавського народів. Київ, 1980 КДЗ - Карпато-Дунайські землі в середні століття. Кі

шінев, 1975

КМ - Константинопольська місія

КМІД - Канцелярія Міністерства закордонних справ

МСР - Міжнародні зв'язки Росії до XVIII в. М.

ПК - Посольство в Константинополі

ПСЗ - Повне зібрання законів Російської імперії.

Н-е збори. Спб., 1834-1881 ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів. Т. 29. М.,

1965.

РА - Російський архів. М.

РГКЯ - Російське генеральне консульство в Яссах

РИБ - Російська історична бібліотека. М.

СБ РІО - Збірник Російського історичного товариства. М. Слов'яно-молдавські літописи XV-XVI ст. Mt 1976

СМЛ

СРМВ

СРТ

УЗ БПИ УЗ КГУ УЗ З ГУ

УЗ ТГПІ

УМИ

хус ЦДАДА ЦГВІА Читання ОИДР ЮВЕФ

AAR

AIIA

AKDT

AUB

BDS

CDIR

CI

CSTR

CTR

DC

DCB

DCS

DPMV

DRHA

DH

Стосунки Росії з Молдавією н Валахією Зносини Росією з Туреччиною Вчені записки Бельцкого педінституту. Кишинів

Вчені записки Кишинівського госуніверснтета

ім.

В. І. Леніна. Кишинів

Вчені записки Саратовського госуніверснтета.

Саратов

Вчені записки Тираспольського державного педінституту. Кишинів

Ульяніцкцй В. А. Матеріали для історії взаємних відносин Росії, Польщі, Молдавії, Валахії і Туреччини в XIV-XVI ст. М., 1887 Хюсейн Беда'і'ул века'і \ Дивовижні події. Ч. 1-2. М., 1961

Центральний державний архів давніх актів. М.

Центральний державний воеііо-нсторіче-ський архів. М.

Читання в суспільстві історії і старожитностей російських. м.

Південно-Східна Європа в епоху феодалізму. Кишинів, 1972.,

Analele Academiei Rom? Ne. Buc. Acte § i fragmen-te - lorga N. Acte $ i fragmente. Vol. I-III. Buc., 1895-1897

Anuarul Institutului de istorie si arheologie «А. D. Xenopol *. Ia $ i

Abrahamowicz Z. Katalog documentow tureckich, t. 1. Warszawa, 1959. Documety do dziejow Polsci

и krajow osciemnych w latach 1455-1672. Warszawa, 1859

Analele Universitatii Bucure $ ti. Seria ^ tiinjelor so-ciale. Buc.

Bogdan /. Documentele lui $ tefan cel Mare. Vol. I-II. Buc., 1913

Corf us /. Documente privitoare la istoria Romaniei culese din Arhivele polone. Secolul al XVII-Iea. Buc., 1983

Cercetari istorice. Ia $ i

Calatori straini despre {arile romane. Vol. 1-8. Buc., 1968-1982

Cronici turce § ti privind tarile готйпе. Vol. I-III. Buc., 1966-1980

Costachescu Af. Documentele moldovene $ ti Inainte de $ tefan cel Маге. Т. 1-2. Buc., 1931-1932. Costachescu Af. Documente moldovene $ ti de la Bogdan voevod. Buc., 1940

Costachescu Af. Documente moldovene $ ti de la $ tefanitS voevod (1517-1527). Ia $ i, 1943 Documente privitoare la istoria lui Mihai Viteazul Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Buc. Hurmuzaki E. Documente privftoare la istoria ro-manilor. Buc. DIR - Documente privind istoria Rom & niei. A. Moldova

DRA - Documente privind relatiile agrare tn veacu! all

XVIIMea. A. Moldova. Buc., 1966 DTIR - Documente turce $ ti privind istoria Rom & niei.

Vol.

I-II. Buc., 1976. 1983 DTR - Bogdan I. Documente privitoare la relatiile T ^ ri * '

Rom? Ne § ti cu Bra $ ovul si cu Jara UngureascS ti> sec. XV $ i XVI. Vol. I. Buc., 1905 GCDT - Guboglu ^ M. Catalogul documentelor turce $ ti pri

vind istoria romanilor. Vol. I. Buc., 1960 GMDP - Gorbacik /. Materialy do dziejow dyplomacjt

polskiej z lat 1466-1516 (Kodeks Zadrzebski) EB - Etudes balkaniques. Sofia

IDC - lorga N. Documente privitoare la familia Calli-

machi. Vol. I-II. Buc., 1902-1903.

ISW - Jablonowski A. Sprawy woloskie za Iagellonow ^

Acta и listy

HT - Don ado da Lezze. Historia Turcheasca (1300 - 1514)

. Publ. de I. Ursu. Buc., 1909 KH - Kwartalnic Historiczny. Warszawa

MMH - Monumenta medii aevi historica

MVDE - Mihai Viteazul tn con $ tiinta europeana. Documeti-

te exteme. Vol. I. Buc., 1978 RA - Revista arhivelor. Buc.

REI - Revue des etudes Islamique. Paris

RESEE - Revue des etudes sud-est europeennes. Buc.

RI - Revista de istorie. Buc.

R1R - Relatiile international ale Romaniei tn documen

te (1368-1900). Buc., 1971 RIRD - Revista istorie ^ romina. Buc.

RRH - Revue romaine d'histoire. Buc.

RR1 - Romania in relatiile international 1699-1936 -

Ia $ i. 1980

RS - Romanoslavica. Buc.

RTN - Rocrniki Towarlzyltwa neukowiego w Toruniu.

Torun

SD - Sanudo Af. /. Diarii. T. 3-6. Venezia, 1885-188S

SMIM - Studii § i materiale de istorie medie. Buc.

SRH - Scriptores Rerum Hungaricarum

SRP - Scriptores Rerum Prussicarum

ST - Studii. Revista de istorie. Buc.

TD - Tappee E. D. Documents concerning Rumanian His

tory (1427-1601). Collected from British Archives. Veress - Veress. Documente privitoare la istoria Ardealului *

London. 1964

Moldovei § i Tarii Domdne § ti. Buc.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СПИСОК СКОРОЧЕНЬ "
 1. Список скорочень
  Арх. Анат. - Архів анатомії, гістології та ембріології ВФ - Питання філософії Жоб - Журнал загальної біології ЛГ - Літературна газета НГ - Незалежна газета УЕБ - Успіхи експериментальної
 2. 3.4. Скорочені, складні і складноскорочені силогізми
  скорочені силогізми - смітить і Епіхейрема - результати певних скорочень складних силогізмів. Нарешті, є просто скорочені силогізми - результати скорочення простого категоричного силогізму -
 3. Для яких категорій громадян встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
  Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 1) для працівників віком від 16 до 18 років З 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (навчаючи 162. Щихся у віці від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) З 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати
 4. Чим відрізняється неповний робочий день від скороченого робочого дня?
  Скорочений З встановлений законодавством тільки для окремих категорій працівників. При неповному робочому дні оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або, за виконану роботу, а при скороченому робочому дні оплата здійснюється як за повний робочий день.,, Тривалість робочого часу при неповному робочому дні також встановлюється угодою сторін, а при
 5. Документація.
  Список і переконайтеся в потенційній придатності кожного з кандидатів, співбесіду дозволить Вам поповнити вже наявну інформацію і з'ясувати інші факти, які можуть мати відношення до кандидатів. Контрольний список, використовуваний Вами та іншими опитуваних, повинен відображати «мінімальні» і «ідеальні» вимоги до кандидата на посаду. Підготовлені питання повинні підтверджувати те, що Ви
 6. 7. Руська правда. Скорочена редакція.
  Скорочена редакція Руської правди являє собою витяги з Великої редакції Руської правди, що включають її статті, найбільш актуальні для XVв., Тобто часу, коли була створена дана
 7. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 8. Білет № 20. 1.Порядок організації і проведення виборів у Держ. Думу
  список кандидатів; в) якщо після дій, вироблених відповідно до пункту «б», залишаються нерозподілені мандати, проводиться їх розподіл (вторинне розподіл). Нерозподілені мандати передаються по одному тим загальфедеральним списками кандидатів, у яких виявляється найбільшою дробова частина (залишок) числа, отриманого в результаті поділу в пункті «б». При їх рівності
 9. Що означає час відпочинку?
  Скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченою тривалістю роботи в нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом. 178
 10. Список скорочень
  АВПРИ АН СРСР ВКП (б) Гано ГАРО ГАСО ЖМНП ІВ І РАН ІКП ІНІОН РАН ІОРЯС Комакадеміі КДУ - Архів зовнішньої політики Російської імперії - Академія наук СРСР - Всеросійська комуністична партія (більшовиків) - Держ. архів Новосибірської області - Держ. архів Ростовської області - Держ. архів Саратовської області - Журнал Міністерства народної освіти - Інститут
 11. Прийняті скорочення
  скорочення гл. - Глава, глави; п. - пункт; подп. - Підпункт, підпункти; с. - Сторінка, сторінки; ст. -
 12. Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
  список осіб, які мають право на отримання дивіденду. До списку осіб, які мають право на отримання проміжних дивідендів, повинні бути включені акціонери, включені до реєстру акціонерів товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати прийняття радою директорів товариства рішення про виплату дивідендів, а до списку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів, акціонери, внесені до реєстру акціонерів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua