Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття про силові здібності, їх види

Виконання будь-якого руху або збереження якої пози тіла людини обумовлено роботою м'язів. Величину развиваемого при цьому зусилля прийнято називати силою м'язів.

М'ЯЗОВА СИЛА - це здатність людини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень.

Одним з найбільш істотних моментів, що визначають м'язову силу, є режим роботи м'язів. У процесі виконання рухових дій м'язи можуть проявляти силу:

117

1. при зменшенні своєї довжини (переборює, тобто МІОМЕТРІЯ-чний режим, наприклад, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві)

2. при її подовженні (поступається, тобто поліометріческій режим, наприклад, присідання зі штангою на плечах)

3. без зміни своєї довжини (статичний, тобто ізометричний режим, наприклад, утримання розведених рук з гантелями в нахилі вперед)

4. при зміні та довжини і напруги м'язів (змішаний, тобто ауксотоніческій режим, наприклад, підйом силою в упор на кільцях, опускання в упор руки в сторони («хрест») та утримання в «хресті»)

Перші два режими характерні для динамічної, третій - для статичної, четвертий - для статодинамічної роботи м'язів.

У будь-якому режимі роботи м'язів сила може бути проявлена повільно і швидко. Це характер їх роботи.

Розрізняють такі види силових здібностей: власне-силові, і їх з'єднання з іншими фізичними здібностями (ско-ростно-силові і силова витривалість і силова спритність).

Власне-силові здібності проявляються в умовах статичного режиму і повільних рухів (наприклад, при утриманні граничних обтяжень з максимальною напругою м'язів або при переміщенні предметів великої маси).

Для оцінки ступеня розвитку власне-силових здібностей розрізняють абсолютну і відносну силу дії людини.

Абсолютна сила визначається максимальними показниками м'язових напруг без урахування маси тіла людини,

Відносна сила-відношенням величини абсолютної сили до власної маси тіла, тобто величиною сили. Що припадає на 1 кг власної ваги тіла.

У людей, що мають приблизно однаковий рівень тренованості, підвищення маси тіла веде до збільшення абсолютної сили, але при цьому величина відносної сили знижується. Виділення абсолютної і відносної сили дії має велике практичне значення. Так, досягнення спортсменів найважчих вагових кате

118

горій у важкій атлетиці, спортивних єдиноборствах, а також при метаннях спортивних снарядів визначаються насамперед рівнем розвитку абсолютної сили. У видах діяльності з великою кількістю переміщень тіла в просторі (наприклад, у гімнастиці) або мають обмеження маси тіла (наприклад, вагові категорії в боротьбі) успішність багато в чому залежатиме від розвитку відносної сили. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що рівень абсолютної сили людини більшою мірою обумовлений факторами середовища (тренування, регулярні заняття та ін.) У той же час показники відносної сили більшою мірою відчувають на собі вплив генотипу (В. І. Лях, 1997).

Швидкісно-силові здібності проявляються в рухових діях, в яких поряд зі значною силою м'язів потрібно і значна швидкість рухів (стрибки в довжину і висоту з місця і розбігу, метання снарядів і т.п.). При цьому чим вище зовнішнє обтяження, (наприклад, при штовханні ядра або виконання ривка гирі досить великої ваги), тим більшу роль відіграє силовий компонент, а при меншому отягощении (наприклад, при метанні малого м'яча) зростає значимість швидкісного компонента.

Важливим різновидом швидкісно-силових здібностей є

ВИБУХОВА СИЛА - здатність проявляти великі величини сили в найменший час (наприклад, при старті в спринтерському бігу, в стрибках, метаннях і т. д.).

Рівень розвитку вибухової сили можна оцінити за допомогою ско-ростно-силового індексу, який обчислюється за формулою:

J = F max / t max

J - швидкісно-силової індекс;

F max - максимальне значення сили, показаної в даному русі;

t max - час досягнення максимальної сили.

Силова витривалість, як вид силових здібностей, проявляється в діях, що вимагають тривалого за часом і щодо високого за рівнем м'язової напруги. Залежно

119

від режиму роботи м'язів говорять про статичної та динамічної силової витривалості. Статична пов'язана з утриманням робочої напруги в певній позі, а динамічна - характерна для циклічної і ациклической діяльності. Прикладом першої може бути тривале утримання гантелей на витягнутих руках і збереження рівноваги в положенні «ластівка». Як приклад другий - численні віджимання в упорі лежачи або присідання зі штангою, вага якої дорівнює 20-50% від максимальних силових можливостей займається і ін

Силова спритність - здатність точно диференціювати м'язові зусилля різної величини в умовах непередбачених ситуацій і змішаних режимів роботи м'язів. Силова спритність проявляється там, де є змінний характер режиму роботи м'язів, мінливі і непередбачувані ситуації діяльності (регбі, боротьба, хокей).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття про силові здібності, їх види "
 1. Зміст
  силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування конституційно-правової системи управління реформуванням силових структур 31 Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами 31 Формування системи управління реформуванням Збройних
 2. 12.1. Поняття про витривалості, її види
  силова витривалість, швидкісна витривалість, координаційна витривалість). Спеціальна витривалість залежить від можливостей нервово-м'язового апарату, швидкості витрачання ресурсів внутрішньом'язових джерел енергії, від техніки володіння руховими діями і від рівня розвитку інших рухових здібностей. Залежно від переважного прояви інших здібностей виділяють
 3. Загидулин Р. А.. Правові основи функціонування силових структур у громадянському суспільстві Росії. - Хабаровськ: Вид-во Хабар. держ. техн. ун-ту, 2001. - 144 с., 2001
  силових структур. Теоретично обгрунтовано положення про необхідність докорінного реформування військового законодавства на сучасному етапі розвитку Російської держави та її еволюційного зміни надалі тотожне змінам суспільства і держави. Розглянуто основи інтегрування силових структур в сформоване в Росії громадянське суспільство. Розроблена єдина структура органів
 4. Глава 2. Формування конституційно-правової системи управління реформуванням силових структур
  силових
 5. питання До іспиту ПО логіці
  поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Прості судження. Складні судження. Логічні відносини між судженнями. Модальність суджень. Поняття і види модальності. Епістеміческого модальність. Деонтическая модальність суджень.
 6. 13.3. Види та рівні розвитку здібностей
  здібності. ,? Загальні здібності - це система властивостей особистості, за допомогою якої можна швидко оволодіти знаннями, вміннями та навичками і за допомогою їх виконувати будь-яку діяльність. Вони формуються на основі задатків і загального розвитку людини. ? Під спеціальними здібностями розуміється система властивостей особистості, що забезпечує високі результати в одній діяльності. Деякі
 7. 1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
  1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових
 8. § 1. Поняття і види юридичних осіб
  види юридичних
 9. § 2. Поняття та види правочинів
  види
 10. 14.2. Види координаційних здібностей
  поняття «загальні координаційні здібності». У практиці фізичного виховання можна спостерігати дітей, які однаково добре виконують завдання на орієнтування, рівновага, ритм, т.е мають хороші «загальні» координаційні здібності. Або частіше зустрічаються випадки, коли учень має високі координаційні здібності до циклічних рухам, але низькі до спортивних ігор. Отже, під загальними
 11. Глава 4. Поняття злочину, його види
  види
 12. Глава 28. Поняття та види зобов'язань
  види
 13. 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин
  види цивільних
 14. 1. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин
  види об'єктів цивільних
 15. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  види обмежених речових
 16. § 1. Поняття і види джерел цивільного права
  види джерел цивільного
 17. § 1. Поняття і види права спільної власності
  види права спільної
 18. § 1. Поняття і види цивільно-правової відповідальності
  види цивільно-правової
© 2014-2022  ibib.ltd.ua