Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

1.2.7. П'яте значення слова «суспільство» - суспільство взагалі певного типу (тип суспільства, або особливе товариство)

соціоісторіческім організмів існувало і існує величезна кількість. Розібратися в цій безлічі неможливе без класифікації соціоісторіческіх організмів, без їх підрозділи на класи, типи. Створювалися і створюються самі різні типології соціоісторіческіх організмів. І для позначення конкретного типу суспільства, або, що те ж саме, суспільства взагалі определенною типу також застосовується слово

Коли під суспільством розуміється суспільство взагалі певного типу, то до слова додають прілагателиюе, що позначає його тип. Прикладами можуть послужити словосполучення: «первісне суспільство», «феодальне суспільство», «капіталістичне суспільство», «традиційне суспільство», «індустріалиюе суспільство», «постіндустріальне суспільство» і Т.П. Кожне з таких словосполучень позначає тип суспільства, виділений з того чи іншою ознакою або за сукупністю тих чи інших ознак.

Якщо соціалию-історичний організм є окреме, то суспільство взагалі оп-ределешюго типу безумовно є спільне, але таке, яке являє собою різновид ширшого загального, а саме суспільства взагалі. Інакше кажучи, суспільство взагалі певного типу є не що інше, як вид, тип суспільства, є особливе суспільство.

Конкретний соціально-історичний організм, суспільство взагалі певного типу і суспільство взагалі співвідносяться як окреме, особливе і загальне.

Суспільство взагалі певного типу як таке, тобто як особливе самостійне явище, не існує. На цій підставі деякі дослідники стверджують, що феодальне суспільство взагалі, капіталістичне суспільство взагалі і т. п. перед-ставляют собою чисті розумові конструкції, що вони існують тільки у свідомості вчених, але не на грішній землі / 7

Безперечно, звичайно, що, наприклад, поняття "феодальне суспільство", як і будь-які інші поняття, включаючи не тільки наукові, але й повсякденні («кішка», «стіл», «будинок» тощо), має буття тільки у свідомості. Але це поняття фіксує те фундаментально спільне, що притаманне всім феодальним соціоісторіческім організмам. І це загальне існує не тільки в думках дослідника, а й поза його свідомості. Але якщо в історичній реальності воно існує в соціально-історичних організмах даного типу як їх істотне тотожність, як їх глибинна сутність, то у свідомості історика це загальне виступає в «чистому» вигляді, у формі «ЧИСТОГО», ідеального феодального соціоісторіческого організму.

Звичайно, цей ідеальний феодальний соціор є розумової конструкцією, але такий, в якій знаходить своє вираження фундаментальне спільне, притаманне всім реальним феодальним соціоісторіческім організмам.

Це фундаментальне спільне між усіма феодальними соціалию-історичними організмами настільки ж не залежить від свідомості дослідника, що не залежать від його свідомості окремі феодальні соціори, в яких вона проявляється.

Створення поняття "феодальне суспільство" являло собою важливий крок по шляху виявлення реального спільного між усіма соціально-історичними організмами даного типу, по шляху пізнання їх реальної, об'єктивної сутності. Все сказане про поняття «феодальне суспільстві» в тій чи іншій мірі відноситься і до інших подібного ж роду поняттям.

Буває так, що всі соціально-історичні організми певного типу утворюють одну і тільки одну регіональну систему. У такому випадку позначення певного типу суспільства може збігатися з назвою даної системи соціоров. Наприклад, під античним суспільством розуміють одночасно і (1) систему античних соціально-історичних організмів, що склалася в Середземномор'ї в 1 тис. до н.е., і (2) суспільство античного типу взагалі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2.7. П'яте значення слова «суспільство» - суспільство взагалі певного типу (тип суспільства, або особливе товариство) "
 1. 1.2.1. Багатозначність слова «суспільство»
  значень Інакше кажучи, існує не одне поняття суспільства, а кілька різних понять, але що виражаються одним словом, що дуже ускладнює справу Не буду зупинятися на життєвих, буденних значеннях цього слова, коли про людину говорять, наприклад, що він потрапив в погане товариство або обертається в великосвітських суспільстві. Лише згадаю про використання слова як у побуті, так і в науці для
 2. 2.8.6. Ще одна сучасна стадиальная типологія соціоісторіческіх організмів: премодерное, модерне і постмодерне суспільство
  значення тепер вживається не тільки словосполучення «соврємєнвдє суспільство», яке ніколи не було науковим терміном, але і словосполучення «мoдepнoe (варіанти - модернова , модерністська) суспільство ». Під впливом індустріаліст-ської і постіндустріалістичний концепцій всі суспільства, що передують індуст-ріалиюму стали називатися за аналогією зі словом «доіндустріальні» премодер-ними
 3. Глава IX. Суспільство як природний світ
  значення для науки та її викладання, але за цими межами вона може перетворитися на гальмуючий фактор, в момент, деформуючий адекватне уявлення про проблему. Так, розглянуті проблеми природи і суспільства, що передують розкриття філософського бачення суспільства, неминуче акцентують увагу на тому, що еволюція природи передує виникненню і розвитку суспільства. Природа
 4. 2.4.5. Проблеми інтерпретації марксової схеми зміни суспільно-економічних формацій
  суспільно-економічних формацій К. Маркса кожна формація виступає як суспільство взагалі певного типу і тим самим як чистий, ідеальний соціально-історичний організм даного типу. У цій теорії фігурують первісне суспільство взагалі, азіатське суспільство взагалі, чисте античне суспільство і т.п. Відповідно зміна суспільних формацій постає в ній як перетворення ідеального
 5. 3. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І МОДЕРНІЗАЦІЯ
  3. СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І
 6. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  суспільства 3. Відповідальність суспільства 4. Найменування і місце знаходження товариства 5. Філії та представництва товариства 6. Дочірні та залежні суспільства 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства Дані положення містяться у статтях 1 - 7 глави I Закону. У ній розкриваються найбільш суттєві особливості організаційно-правової форми акціонерного товариства, в тому числі принципово
 7. § 4. Соціальна держава
  суспільство ». Основною метою соціальної держави є забезпечення захисту та обслуговування інтересів усього суспільства в цілому, а не певної його частини. Така держава побудовано на визнанні прав, свобод і законних інтересів людини як вищої цінності. Соціальна держава проявляє підвищену турботу про соціально незахищених категоріях громадян: де 81 Тема 6. Правове та
 8. ГЛАВА 3 загальність СУБ'ЄКТА: СПОСІБ ІСНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВПЛИВУ НА ТОВАРИСТВО
  ГЛАВА 3 загальність СУБ'ЄКТА: СПОСІБ ІСНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВПЛИВУ НА
 9. Глава II. Створення та ліквідація товариства
  товариств, містяться в главі II Закону, його статтях 8 - 24. 1. Створення суспільства, його засновники і установа 2. Статут товариства 3. Державна реєстрація товариства 4. Реорганізація товариства 5. Ліквідація
 10. Додаток до глави IX
  суспільства, людини і природи, гармонія людини і космосу як ідеал античного світогляду; абсолютне роздвоєння світу на природний і надприродний в середньовічній свідомості; протиставлення людського як активного, панівного початку природному як пасивного, підлеглому у філософських напрямках Нового часу. Філософські традиції Індії та Китаю про взаємозв'язок людини,
 11. Введення
  суспільстві Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х. Зацікавленість у скоєнні
 12. Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система
  «суспільство». Спілкування людей як початок соціальності. Держава як форма спілкування. Сукупність громадян - основа державності. Благо - мета соціального об'єднання. Моральна модель суспільства. Усвідомлення соціалізації через її негативні наслідки. Ідея сакральної спільності людей. Взаємний договір людей - основа їх соціальної єдності. Людина і людське. Соціальність як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua