Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

16.1. Регулювання росту народонаселення

Регулювання росту народонаселення - це система заходів для планування зростання числа людей на планеті, найважливіша умова побудови суспільства сталого розвитку.

До теперішнього часу періоди подвоєння числа людей на планеті ставали менш тривалими. На початку нашої ери населення планети становило 270 млн. чоловік. Перший мільярд був досягнутий до 1800 р., другий - до 1938р., Третій - до 1960 р., четвертий - до 1975 р., п'ятий - до 1987 р., шостий - в 1999 р. Відповідно час, який було потрібно для того, щоб на Землі з'являвся кожен новий мільярд людей з другого і до п'ятого, зменшувалася по ряду: 138-22-15-12-12 років.

Ця тенденція породила безліч складних екологічних та економічних проблем: голод, виснаження ресурсів (в першу чергу води), зниження біологічного різноманіття і руйнування грунтів, підвищення рівня забруднення всіх життєвих середовищ, складні відносини між представниками різних етнічних груп (наприклад, ставлення до росіян у Прибалтиці), локальні військові конфлікти (арабо-ізраїльський конфлікт, війна в Нагірному Карабасі, грузино-абхазька війна та ін.)

Основним показником демографічного процесу є синтетичний коефіцієнт народжуваності (СКР), тобто число народжень дітей, що припадають на одну жінку. Сьогодні цей коефіцієнт у світі дорівнює 3,6, у розвинених країнах - близько 2 (це ж значення він має в РБ), в африканських (Руанда, Замбія) - перевищує 8. З величиною СКР пов'язані тривалість життя і дитяча смертність. У країнах з високим СКР тривалість життя становить 40-50 років, а дитяча смертність - 200 (на 1000 народжених). У процвітаючих і демографічно благополучних країнах з СКР близько 2 (США, Японія, Європа) тривалість життя перевищує 70 років, і дитяча смертність становить 5-10.

Величина коефіцієнта народжуваності в світі має тенденцію до зниження, і якщо в 1968 р. він становив 4,6, то в 1987 - 3,6, в даний час він становить 2,9. На сьогодні 80% населення планети проживає в країнах, де СКР продовжує знижуватися. Так, з 1975 р. по 2000 р. СКР скоротився в Південній Кореї - з 7 до 1,7, в Бангладеш - з 7 до 3,3, в Індії - з 4,8 до 3,1, у Китаї - з 3 , 3 до 1,8.

Проблема перенаселення планети, про яку писав ще Р.Мальтус, не стала глобальною, але продовжує залишатися надзвичайно гострої регіональної проблемою для країн.

Регулювання росту народонаселення в демографічно неблагополучних країнах є вкрай складним завданням. Покращує демографічну ситуацію лише загальне підвищення рівня життя та освіти населення. Велику роль в регулюванні росту народонаселення грає ступінь доступності контрацептивів. Є думка, що саме в цю сферу має бути спрямована допомога багатих країн бідним.

Ми вже говорили, що негативним фактором, що перешкоджає розумної демографічної політики, є релігія, оскільки в усіх конфесіях акт народження нової людини вважається священним і не підлягає зовнішнім втручанням.

При побудові суспільства сталого розвитку прогнозується стабілізація народонаселення на рівні 8-12 млрд. чоловік. За прогнозами ООН стабілізація народонаселення світу очікується до 2110 р. на рівні 10,5 млрд. чоловік, при цьому різні регіони світу прийдуть до стабілізованою чисельності народонаселення з різною швидкістю: Європа до 2030 р., Північна Америка до 2060, Азія до 2095 м., Латинська Америка до 2100 р., Африка до 2110

У РФ (і в РБ) демографічна ситуація на сьогодні неблагополучна. Якщо в 80-ті роки населення становило близько 150 млн.

осіб, коефіцієнт народжуваності був вище 2, середня тривалість життя сягала 70 років, а дитяча смертність була нижчою 10, що відповідало середньосвітового рівня, то сьогодні коефіцієнт народжуваності нижче 2 і смертність перевищує народжуваність. Це пов'язано як з погіршенням економічної ситуації, так і з нечисленністю населення, що народилося в роки Великої вітчизняної війни. Середня тривалість життя чоловіків у 1995 р. впала до 58 років (у жінок на 10 років більше), хоча в останні два роки ситуація почала поліпшуватися і зараз тривалість життя перевищила 60 років. Одним з факторів, що скорочують тривалість життя, є споживання алкоголю.

Дитяча смертність перевищує 20. Різко підвищилася захворюваність туберкульозом, венеричними хворобами, гепатитом А. У РБ, крім того, хімічне забруднення атмосфери є причиною поширення хвороб верхніх дихальних шляхів (бронхіальної астми та ін.)

В даний час у республіці вживаються ефективні заходи з підтримки материнства, що повинно в найближчі роки переламати негативну тенденцію і привести до поступового збільшення народонаселення.

Тест для самоконтролю до розділу 16.1

1. Середній коефіцієнт народжуваності у світі дорівнює:

А) 2,5; Б) 3,6; В) 4,2; Г) 4,3.

2. Середня тривалість життя в країнах з коефіцієнтом народжуваності більше 6 становить:

А) 30-40 років; Б) 40-50 років; В) 50-60 років; Г) більше 60 років;

3. Дитяча смертність в країнах з коефіцієнтом народжуваності більше 6 становить (на 1000 новонароджених):

А) 50; Б) 100; В) 150; Г) 200.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Регулювання росту народонаселення "
 1. 11.1. Урбанізація
  зростання міст супроводжуються зменшенням частки біосфери, здатної виробляти органічну речовину і кисень (відбувається "запечатування" поверхні асфальтом і будівлями), і підвищенням рівня забруднення навколишнього середовища. Позитивним моментом урбанізації є стримування зростання народонаселення, так як число дітей у сім'ї городянина в середньому менше, ніж у сільській родині. З цієї
 2. Мальтузіанство
  зростання на-родонаселенія. Вперше концепція висунута англійським економістом і священиком Т.Р.Мальтуса в 1798 р., коли населення земної кулі не перевищувало 800 млн. чоловік. За Мальтусу право людині на життя дає або не дає ринок: "Людина, яка прийшла в зайнятий уже світ, якщо суспільство не в змозі скористатися його працею, не має ні найменшого права вимагати якого б то не було
 3. § 2. Відтворення народонаселення
  У традиційній економіці найбільш дефіцитними ресурсами були або земля, що приносить ренту, або піддані, обробляють землю і виплачують данину. Де не вистачало землі, надлишок населення скидався у війнах, епідеміях, міграціях . Де не вистачало людей, там дбали про їх розмноженні і закріпачення, тобто прикріплення до
 4. Теорія перша.
  зростання організації Л. Грейнера. У «кривої зростання бізнесу »(розвиток організації) Л. Грейнер на прикладі історії розвитку корпорації Apple виділяє п'ять ключових фаз, кожна з яких закінчується організаційним кризою, а кожна криза може бути подолана тільки через зміну форм управління й організаційної структури компанії.
 5. Закон народонаселення Мальтуса.
  росту і загибель зародків. Розміри популяції залишаються постійними навіть при надлишку харчових ресурсів. Культ плодючості, на його погляд, притаманний військовій економіці, де надлишок населення - причина і засіб наступальної війни. Сам народ є найголовнішим винуватцем своїх страждань. "У той час, коли заробітної плати ледь вистачає на прогодування двох дітей, людина одружується і на його руках їх
 6. Можливість зростання
  масштабованість, розширюваність, модульність, розробка модулів на
 7. НАСЕЛЕННЯ
  народонаселенням, називається вся сукупність людей, що проживають на даній території (земній кулі, в окремій країні, районі). У географії населення є одним з важливих предметів вивчення, поряд з природою і господарством різних країн. Для пізнання країни або окремого її району важливо знати число жителів, в яких галузях господарства зайнято, скільки з них живе в місті і скільки в
 8. Проблема демографічного оптимуму.
  Росту (безробіття). Депопуляція - систематичне зменшення абсолютної чисельності населення як наслідок звуженого відтворення населення, коли наступні покоління чисельно менше попередніх. Демографічний вибух - образне позначення швидкого кількісного зростання світового населення, на-чавшегося з 1950-х рр.. Графічне зображення його нагадує кам'яна квітка. В даний
 9. 13.3. Консерваціонізм
  регулювання дітонародження. Прихильність консервационизм зелених різко знижує ефективність громадських екологічних рухів, які виступають за закриття хімічних підприємств, проти будівництва атомних електростанцій і водосховищ. При цьому вони не враховують економічної ситуації в країнах і регіонах, де намічено це
 10. 9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.
  Регулюванні. Для цього в суспільстві складається система соціального чи нормативного регулювання. Соціальне (нормативне) регулювання - це впорядкування відносин між людьми, їх поведінки за допомогою створення та реалізації соціальних норм. Оскільки суспільне життя складна й різноманітна, соціальні норми (правила поведінки загального характеру, що встановлюються і санкціоніруемая
 11. 13.1. Сцієнтизм
  зростання народонаселення, так як розривається ланцюг "сонце - рослина - людина ". У числі російських утопістів того ж періоду - великий еколог-економіст А.В. Чаянов (1990), який пропонував розібрати на полив річки, які живлять Аральське море, і," пожертвувавши Аралом ", створити на його місці квітучий сад (що вийшло після забору навіть частини стоку цих річок, ми вже знаємо).
 12. НАША ДОВІДКА
  зростання населення в Африці, в даний час досягають 2,3%, збережуться , то до 2050 р. на континенті будуть жити 2 млрд людей, але за умови, що уряди африканських держав посилять боротьбу з дитячою смертністю та хворобами. Половина жителів Африки - люди молодше 20 років, що робить континент самьм молодьм на Землі. У ідей панафриканізму , правда, багато і супротивників. Сформовані
 13. 22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
  регулювання - це сфера суспільних відносин, на врегулювання (упорядкування) яких спрямовані правила поведінки, певні нормою права. Класифікація предметів правового регулювання: галузь права - широка сфера суспільних відносин; інститут права - вужча (конкретна) сфера суспільних відносин; Метод правового регулювання - це прийоми і способи впливу права на
 14. Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
  регулювання оплати еуда, прав працівників на оплату праці та їх захисту 197 визначаються Конституцією України, міжнародними правовими актами. Кодексом законів про працю України, законами Україна ИОб оплаті праціїх, ИО колективні договори і соглашеніяхи, ИО підприємствах в Украінеи та іншими законами. Особливістю правового регулювання оплати праці є те, що воно здійснюється
 15. Які існують способи регулювання оплати праці?
  регулювання оплати праці: державне регулювання оплати праці; договірне регулювання оплати праці. Питання державного регулювання оплати праці та договірного регулювання оплати праці, прав '} працівників на оплату праці та їх захисту визначаються КЗпП України, Законом України ИОб оплаті праціїх і іншими нормативно-правовими актами. Державне регулювання оплати праці
 16. 3.14.3. Демографічний детермінізм (Л. Гумплович, А. Кост, Е. Дюркгейм, Д.І. Менделєєв, А.А. Богданов, Р. Карнейро, о. Дуглас, Дж. Матрац, Дж. Саймон, Л. Шевальє, Н.І. Моісеєв та ін.)
  зростання. Економіка аграрних змін під тиском народонаселення »(1965) і американського етнолога Марка Натана Коена «Харчовий криза в преісторії. Перенаселення і виникнення землеробства!? (1977). Соціолог і демограф О.Д. Дункан в роботі« Соціальна організація та екосистема »(1964) вводить поняття екологічної експансії. Вона починається з росту населення. Це вимагає збільшення кількості
 17. Теорія друга. Пятиступенчатая модель Черчіля та Левіса.
  зростання ». До таких факторів вони відносять в першу чергу« фактор часу »: на все йде більше часу, ніж було заплановано. При цьому ключем до управління часом є: розстановка пріоритетів і оволодіння ситуацією, а також правильне визначення обов'язків керівника і обов'язків персоналу. Наступний фактор «незапланованого зростання» - фінансові проблеми, зазвичай вважається, що
 18. XII. Зміни форми, викликані іншими причинами
  зростання листових органів, виникли спочатку внаслідок нестачі в деяких матеріалах, необхідних для подальшого зростання. § 241. Спіральне розташування частин у явнобрачних є необхідна наслідок того, що зростання втечі ніколи не буває абсолютно однаковим з усіх боків (Основні Почала, § 149-155). Зростанню подібних відхилень сприяє природний відбір, бо
 19. 1. Предмет правового регулювання: Банк Росії, банківська система і банківська діяльність
  регулювання - це те, на що спрямована дія права. Банківське право регулює, по-перше, банківську систему, очолювану Банком Росії, і, по-друге, банківську діяльність. Відповідно , предметом правового регулювання для банківського права є банківська система, банківська діяльність та банківські відносини у цій галузі. Банківська система в Росії
 20. У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
    регулювання праці є, з одного боку, особливістю методу трудового права, а з іншого боку, особливості методу визначають існування єдності та диференціації правового регулювання. Факторами, що визначають єдність і диференціацію в трудовому праві, є: різноманітність суб'єктів трудового правовідносини; завдання правового регулювання; особливості методу правового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua