Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.


Суспільство - складний механізм, це ціла система найрізноманітніших відносин, які потребують впорядкування, регулювання. Для цього в суспільстві складається система соціального чи нормативного регулювання. Соціальне (нормативне) регулювання - це впорядкування відносин між людьми, їх поведінки за допомогою створення та реалізації соціальних норм. Оскільки суспільне життя складна й різноманітна, соціальні норми (правила поведінки загального характеру, що встановлюються і санкціоніруемая державою) помітно різняться не тільки за регульованими сферам суспільних відносин, але і за способами встановлення і забезпечення.
Право - особливий вид соціальних норм, оскільки має всі ознаки цих норм, але характеризується і особливими рисами, які не притаманні іншим засобам соціального регулювання.
У науковій літературі розрізняють два основних види соціального регулювання - індивідуальне і нормативне.
Індивідуальне регулювання - це впорядкування поведінка людей за допомогою разових персональних регулюючих акцій, рішень, що відносяться до окремих випадків, до конкретних осіб. Це найпростіший вид соціального регулювання. Він має незаперечні достоїнства, бо дозволяє вирішувати потрібні проблеми з урахуванням персональних якостей виконавців. Однак очевидні і істотні недоліки: кожен раз проблему треба вирішувати заново; відсутній єдиний порядок та ін
Нормативне регулювання - упорядкування поведінки людей, діяльності органів, організацій за допомогою загальних правил, тобто стандартів, зразків, еталонів, моделей поведінки, які, поширюються на всі випадки даного роду і які повинні підкоряться всі, хто опиниться у сфері дії таких правил. Зазвичай нормативне регулювання здійснюється в поєднанні з індивідуальним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання. "
 1. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  правових питаннях, вирішення яких віднесено законом до компетенції певного органу держави або громадськості. Підвідомчість - розмежування компетенції між різними органами. Компетенція - сукупність встановлених нормативними правовими актами прав і обов'язків (повноважень) організацій, органів, посадових осіб. Повноваження як складова частина компетенції представ-ляє
 2. 14. Соціальні норми
  правомірної поведінки - що можна, що потрібно і чого не можна робити при настанні певних, заздалегідь встановлених обставин. Об'єктивно-суб'єктивний характер - соціальні норми відображають економічний, політичний, соціально-культурний рівень розвитку суспільства. У соціальних нормах одночасно поєднуються і суб'єктивні, і об'єктивні чинники. З одного боку, вони створюються людьми і
 3. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
  Правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юр. закріплення, охорона і розвиток. Типи правового регулювання - особливості загального порядку регулювання того, на чому базується правове регулювання в даному, конкретному випадку: дозволу чи заборони. Використання у певному порядку тих чи інших елементів механізму характеризує процес правового регулювання. Він може бути
 4. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Правовій системі. Всі принципи права можна розділити на: 1.Общесоціальние принципи права. (Економічні; соціальні; політичні; ідеологічні; морально-духовні та ін пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, національними та груповими, партійними інтересами; принцип верховенства громадянського суспільства над державою; принцип пріоритету особистості над державою. 2.Специально
 5. Введення
  правосвідомості призводять до зміни громадської філософії і суспільної правосвідомості, розуміння необхідності зміни політичної організації суспільства в цілому і в кожному з його інститутів. Чи не суб'єктивні бажання окремих індивідів або груп населення, політичних партій викликають вимоги зміни структури суспільства, а об'єктивні діалектичні процеси, в яких особистості або
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що безпосередньо ці правовідносини військовослужбовців встановлюються з державною структурою - Міністерством оборони РФ. Враховуючи особливу значущість цього виду
 7. Поняття вікової неосудності.
  правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні установки щодо соціальної, правової,
 8. § 1. Поняття злочину
  правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній,
 9. Види і стадії адміністративного права
  правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-дачі, інші особливості (коло учасників виробництва,
 10. відзиву на позовну заяву
  правові акти, а при пред'явленні позову до кількох відповідачам - вимоги до кожного з них; обставини, на яких грунтуються позовні вимоги , і підтверджують ці обставини докази; 6) ціна позову, якщо позов підлягає оцінці; розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми; відомості про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений
© 2014-2021  ibib.ltd.ua