Головна
ГоловнаЕкономікаРегиональная экономика → 
« Попередня Наступна »
А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, А. В. Лагутин. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. ВВОДНЫЙ КУРС. ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ.Тамбов , 2000 - перейти до змісту підручника

НАСЕЛЕНИЕ

Населением, или народонаселением, называется вся совокупность людей, проживающих на данной территории (земном шаре, в отдельной стране, районе). В географии население является одним из важных предметов изучения, наряду с природой и хозяйством различных стран.

Для познания страны или отдельного ее района важно знать число жителей, в каких отраслях хозяйства заняты, сколько из них живет в городе и сколько в деревне, каков национальный состав населения, насколько ежегодно возрастает число жителей, каково число трудоспособного населения.

Для сбора и обработки всех этих данных существует статистическая служба страны.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "НАСЕЛЕНИЕ"
 1. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності; урахування висновків екологічної експертизи щодо об'єктів господарської та іншої діяльності, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу. Громадяни відповідно до закону мають право: на загальне і спеціальне використання об'єктів тваринного світу; мати у власності окремі об'єкти тваринного світу;
 2. 4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
  населення після закінчення операційного дня. Функції операційного працівника за прибутковими операціями вечірньої каси виконує бухгалтер-контролер. Спочатку особа, що здає готівку, заповнює прибутковий документ на внесення готівки і передає його бухгалтеру-контролеру, який після відповідної перевірки, у свою чергу, передає документ касиру. Прийнявши готівку, касир підписує всі три частини об'яви
 3. 1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі
  населення. Існують певні обмеження щодо застосування розрахунків готівкою між суб'єктами господарської діяльності. Під безготівковим обігом розуміють систему грошових розрахунків, які провадять без участі готівки. Грошовий обіг регулюється чинним законодавством та нормативними актами НБУ. В основному його організації покладені принципи: усі підприємства, незалежно від їх організаційно-правової
 4. Економічний зміст депозитних операцій
  населенню, досить різноманітні. Вони розробляються комерційними банками самостійно. Власне строкові депозити мають наступні особливості: чітко фіксований строк зберігання; оформляються депозитною угодою; при достроковому вилученні депозиту банк запроваджує штрафні санкції. Такі строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: суб'єктам господарської діяльності, центральним і місцевим органам
 5. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  населення та інших суб'єктів валютного ринку України може оперативно встановлювати порядок функціонування валютного ринку. До таких заходів належать: визначення граничного розміру маржі за операціями купівлі-продажу іноземної валюти та відхилення курсів за цими операціями від офіційного курсу гривні до іноземних валют; установлення юрм обов'язкового продажу надходження валютної виручки за
 6. Органiзацiя робочого місця касира
  населення, схоронностi державних засобiв; 2. вимагати забезпечення обліковими формами, цінними бланками, готівкою для безперервної роботи обслуговування населення; 3. вимагати якiсного ремонту технiки, обладнання та створення нормальних умов працi. Касир несе вiдповiдальнiсть: 1. за збереження грошей, цiнних бланкiв; 2. за точнiсть звiтiв, що надаються бухгалтерiї 3. за передачу ключив та
 7. Критерії незалежності Центрального банка
  населення, розмiщення цiнних паперiв населення. СФКИ орiєнтуються на обслуговуваннi певної клiєнтури й на виконаннi специфiчних банкiвських операцiй (ощаднi компанії, пенсiйнi фонди, ощадно-позичковi союзи, кредитнi союзи, благодiйнi фонди). Вони мають можливiсть мобiлiзувати ресурси на тривалi строки, тому вони можуть дозволити довгострокове iнвестування. На вiдмiну вiд комерцiйних , банкiв вони
 8. Ощадна справа
  населення можливостi безпечного эбереження коштiв i отримання процентiв...". Необхідно додати, що така мета була дуже доречною для того часу, оскiльки послугами ощадкас користувалися заможнi громадяни. Вiйна 1914 року негативно позначилась на фiнансово-банкiвськiй системi Захiдної України. Подальший розподiл територiї держави призвiв до руйнування єдиноi мережi кас. Тiльки пiсля реформи 1924 року
 9. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  населення. В умовах низьких доходів на душу населення основна їх частина використовується на споживання. Із зростанням доходів збільшується їх частка, що спрямовується на заощадження, які є джерелом інвестиційних ресурсів. Спостерігається пряма залежність між рівнем заощаджень і обсягом інвестицій. - Норма дохідності інвестицій. Прибуток є основним мотивом інвестування, тому чим вища норма
 10. 1.1 Метод подвійного бюджету
  населення - 43,2%), часткова приватизація сфери освіти, охорони здоров'я тощо. У країнах з перехідною економікою найбільш актуальним є вирішення проблеми фінансування діючих та дотування збиткових підприємств. Держава повинна надавати пряму бюджетну підтримку тільки окремим підприємствам, які відповідають пріоритетам її структурної політики і здатні за такої підтримки досягти ефективного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua