Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
« Попередня Наступна »
О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003 - перейти до змісту підручника

3.1.1. Роль соціальних працівників у захисті безробітних


Безробіття - найбільш гостра проблема нашого суспільства. Її наслідки негативно впливають на всіх його членів, викликаючи зростання рівня захворювань, сприяючи появі інших проблем, таких як алкоголізм, наркоманія, розлучення, насильство в сім'ї. Висновок людини з кризової ситуації, його реалізація, гідне життя в суспільстві лежить в основі соціальної роботи, тому в першу чергу безробітного, у якого знижується здатність адаптуватися до нових і складним для нього життєвих умов, підтримує соціальний працівник. Він виступає як посередник між державою, покликаним бути захисником прав своїх громадян і людиною. Необхідність такого посередництва обумовлена тим, що держава не завжди виступає тією інстанцією, яка гарантує права і гідні способи його існування. Зворотною реакцією людини, яка не отримує гідних гарантій у стабільності робочого місця, виплати заробітної плати є відчуження, асоціальна поведінка, психологічна криза. При такій взаємодії страждають обидві сторони: і людина і держава. Соціальний працівник на основі знання соціальних закономірностей і різних форм їх практичної реалізації адаптує інтереси держави і людини.
Допомога соціального працівника може бути прямою і опосередкованою: пряма спрямована безпосередньо на захист прав та інтересів безробітного, поліпшення умов його життя, зняття небажаних психічних станів. Опосередкована допомога надається через роботу в соціальному оточенні безробітного (сім'я, друзі, родичі), через різні державні фонди та організації.
Професійна допомога, що надається соціальним працівником різноманітна. Відповідно до закону «Про зайнятість в Російській Федерації» громадяни нашої країни мають право на безкоштовну консультацію у виборі професії, професійного навчання. Соціальний працівник - консультант надає консультацію про наявність вакантних місць, про підприємства, де вони є, про можливість перенавчання. Так само проводиться професійне консультування. На цьому етапі може з'ясуватися, що клієнт потребує психологічної підтримки. Особиста психологічна консультація необхідна тим безробітним, які перебувають у стані депресії зі зниженою активністю поведінки, песимістичним настроєм і поганим самопочуттям. Такі люди відчувають труднощі в спілкуванні, як з близькими, так і з потенційними роботодавцями.
За даними відомчої статистичної звітності, з 1994 по 1998 рр.. обсяг послуг з психологічної підтримки безробітних в службі зайнятості зріс майже в 3 рази. Таким чином, з метою координації психологічного стану безробітного, полегшення процесу працевлаштування та закріплення на новому робочому місці проводяться заходи по зняттю емоційної напруги, соціально-психологічної адаптації громадян. Але саме звернення до психолога для багатьох безробітних пов'язане з негативними емоціями, оскільки багато людей ставлять знак рівності між психологом і психіатром. Тут необхідна просвітницька діяльність соціального працівника, спрямована на роз'яснення можливу необхідність психологічної допомоги, тобто формування установки на природність звернення до психолога.
Допомога в подоланні стресової ситуації є першим кроком на шляху працевлаштування безробітного. Наступним напрямком допомоги соціального
працівника буде навчання безробітного навичкам самопрезентації, планування свого працевлаштування, шляхом черговості постановки цілей пошуку роботи. При опрацюванні всіх етапів: складання резюме, оголошення в газету, навчання діловому спілкуванню безробітний відчуває емоційний підйом.
Соціальний працівник так само сприяє напрямку безробітного на соціально - психологічний тренінг, в ході якого відновлюються втрачені комунікативні здібності, підвищується впевненість у собі. Для цього застосовуються групові тренінгові заняття, які реалізуються в рамках програми соціальної адаптації безробітних громадян, що проводяться в клубній формі («Клуби шукають роботу», «Новий старт»). Головними завданнями клубів є забезпечення безробітних інформацією про ринок праці, навчання навичкам пошуку роботи і надання допомоги в практичному застосуванні отриманих навичок з метою зменшення термінів пошуку підходящої роботи.
Безробіття дуже сильно деструктивно впливає на важливий соціальний інститут - сім'ю. Це призводить до зниження її життєвого рівня та часткового виконання чи невиконання основних функцій, покладених на неї державою, а так само до її руйнування. У сім'ях безробітних значно частіше зустрічаються випадки жорстокого поводження з дітьми, спостерігаються відхилення у дітей, нервові розлади.
Для виведення з кризи безробітних та їх сімей соціальний працівник застосовує різні види допомоги. Насамперед, він вивчає стан сімей безробітних. Визначивши основні проблеми (наявність асоціальної поведінки, погані життєві умови, неуспішність дітей) соціальний працівник застосовує певний напрям допомоги, яке може включати залучення інших організацій. Це може бути надання юридичної допомоги (захист прав у разі необгрунтованого звільнення, неправильна виплата допомог і т. д.). Також соціальний працівник повинен направляти людей, що знаходяться в стресовій ситуації, не тільки безробітних, а й членів їхніх сімей, в службу психологічної допомоги. Дослідження показують, що в допомозі професійних психологів потребує від 60 до 90% людей різного віку. Соціальний працівник спільно з підприємствами та організаціями, що перебувають на даній території, може займатися організацією дозвілля та відпочинку дітей із сімей безробітних.
Соціальний працівник може сприяти безробітному у пошуку роботи та його працевлаштування. Особливу увагу слід звертати на те, наскільки повно робота буде реалізовувати професійний потенціал людини, на який час вона надається, як вона співвідноситься з минулим місцем роботи, рівнем заробітної плати.
Соціальний працівник може допомогти безробітним у створенні їх асоціацій. Об'єднавшись, безробітні могли б створювати власні підприємства. Функціями соціального працівника в цій справі може бути надання разових консультацій асоціаціям, які звертаються за допомогою, збір інформації про існуючі групах і направлення туди клієнтів.
Необхідний аспект діяльності соціального працівника - це проведення попереджувальних заходів, що сприяють скороченню можливості безробіття. Одним їх таких заходів є просвітницька діяльність соціального працівника в школі. За даними, отриманими профспілками, школа надає допомогу у виборі професії лише 2% випускників. Тому більшість школярів орієнтуються на професії, які загальноприйнято вважати високооплачуваними: юрист, економіст, фотомодель і т.д. Вже на початок 2001 р. числиться близько 60% безробітних людей з вищою і середньою освітою, в той час як 78% вакантних робочих місць призначені для робочих що мають високу кваліфікацію. Відповідно до цього, діяльність соціального працівника спрямована
на інформування про попит на професії, його перспективи, підготовці випускників шкіл до усвідомленого вибору професії.
Наступним необхідним аспектом попереджувальної діяльності соціального працівника є участь, допомога в організації курсів, гуртків і шкіл, у тому числі приватних (комп'ютерні курси, операторів ПЕОМ, секретарів, бухгалтерів, менеджерів і т.д.) . Метою їх створення є навчання і перенавчання працівників навичкам, необхідним для успішної трудової діяльності, конкурентоспроможності на ринку праці.
Використання в комплексі цих заходів сприяє відновленню втрачених функцій безробітного, поверненню в професійну діяльність, поліпшенню емоційного стану його та членів родини, а так само активної взаємодії з суспільством в цілому.
Для ефективного включення безробітного в трудову діяльність необхідний механізм, який на макро рівні включає в себе проведення активної політики державними службами зайнятості, закріплення правовими нормами. На мікро рівні - діяльність соціального працівника полягає в застосуванні конкретних заходів забезпечення зайнятості, які допомагають відновити безробітному віру в свої сили, повернути до активної трудової діяльності, а так само до плідної співпраці з людьми і повноцінної реалізації себе в суспільстві.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Розкрийте роль соціального працівника в захисті безробітних.
У чому полягають основні функції соціального працівника в захисті безробітних?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1.1. Роль соціальних працівників у захисті безробітних "
 1. 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
  роль за фінансовим станом суспільства, інформувати про нього, якщо адміністрація приховує справжній стан справ, трудовий колектив і акціонерів. Для того щоб скласти обгрунтовану, достовірне уявлення про фінансовий стан товариства, слід проаналізувати його повний баланс, фінансовий звіт, що направляються до податкової інспекції, банк. Якщо з якихось причин профком не може
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  роль у духовному організації російського суспільства і в розвитку державності відіграло християнство. Храм здійснював духовне просвітництво населення, виступаючи центром інформаційних систем, зберігачем соціальної інформації (складання історичних хронік, насамперед, літописів, що мають і юридичне значення - як обгрунтування прав тих чи інших осіб, що претендують на владу, на престол, а також
 3. ГЛОСАРІЙ
  роль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на нову
 4. Забезпечення зайнятості на підприємствах.
  роль виконання колективного договору, відповідальність сторін, соціальне партнерство, забезпечення нормальних умов функціонування профспілок, інших уповноважених працівниками представницьких органів; про розвиток соціального партнерства і тристороннього співробітництва, сприяння укладенню колективних договорів, запобіганні трудових конфліктів і страйків, зміцнення трудової
 5. 2.1.2. Мета, завдання, функції, структура і фінансування державної службизанятості
  роль, що відділ кадрів на великому підприємстві, оскільки її мета - управління зайнятістю, але в масштабах держави. Ці служби допомагають: тим, хто шукає роботу або хоче пройти професійну перепідготовку; підприємствам, що бажають йти в ногу з економічним і технологічним розвитком і які розширюють виробництво; державі. щоб краще знати положення на ринку праці, багато країн зміцнюють
 6. 2.1.3. Основні напрямки діяльності служби зайнятості
  роль, відстежуючи стан ринку праці, регулюючи дії інших. Наскільки успішно вони справляються з цією роллю, настільки добре функціонує, загалом, і ринок праці. Державні служби зайнятості - це спеціальні організації, що існують за рахунок бюджету і здійснюють свої посередницькі функції безкоштовно як для роботодавців, так і для здобувачів. Вони працевлаштовують працівників
 7. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  роль виконання квоти. Крім того, роботодавці можуть виконати квоту за умови досить високої трудової активності самих інвалідів. Разом з тим, з приводу прагнення до зайнятості самих інвалідів існують найрізноманітніші оцінки й думки . Більшість соціологічних опитувань показують, що це прагнення існує і, що більша частина інвалідів хочуть працювати, але не можуть
 8. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  роллю і місцем у житті суспільства. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату -
 9. § 1. Загальні зауваження
  роль елементів злочину та інших обставин, що впливають на ступінь суспільної небезпеки злочинного діяння. 2 Див: Н. Д. Дурманов. Поняття злочину. М.-Л., 1948, стор 131-132. що «суспільно небезпечною є дія або бездіяльність, що посягає на охоронюваний радянським кримінальним правом об'єкт, що заподіює шкоди цьому об'єкту або ставить його в небезпеку заподіяння такої шкоди »1. В.
 10. Умови і зміст роботи первинної профспілкової організації
  роль гаранта при захисті перед адміністрацією вже централізовано встановлених прав працівників - у питаннях звільнення (чого трудящі в масі своїй не дуже боялися), правильності застосування правил нормування, оплати, умов праці, надання різних пільг і т.д. Профком був також розподільником різного роду матеріальних благ - від путівки в піонерський табір до квартири і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua