Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

8.1.9 Вплив забруднень на живі організми.

Існує ціла система показників, за допомогою яких оцінюється вплив забруднень на живі організми (рис.7). Зупинимося лише на деяких з них: гранично допустимий викид (скидання) - маса (об'єм) забруднюючих речовин, розсівання яких у природних умовах даного конкретного джерела забруднення з урахуванням рівня загального фонового забруднення та сукупність інших джерел не створює за кордоном так званої санітарно-захисної зони перевищення допустимих рівнів забруднення.

Ріс7

Санітарно-захисна зона - частина загальної зони впливів, в межах якої відбувається розсіяння (розведення) концентрацій полютантів до безпечних рівнів або їх розкладання (нейтралізація) до безпечних сполук.

В основі великої частини оцінок стану природних середовищ лежать уявлення про наявність складних кореляційних зв'язків між концентрацією забруднюючих речовин в компонентах ОС, їх надходження в біоту і поняття несприятливих біологічних реакцій живих організмів, достовірно фіксуються існуючими методами дослідження.

Однією з характеристик вважається рівень концентрування в організмах забруднюючих речовин. У зв'язку з цим виникло уявлення про пороговості впливу хімічних сполук на живий організм.

Під порогової маються на увазі такі рівні надходження хімічних сполук (забруднюючої речовини) в живий організм, в межах яких реакція не виходить за варіацію коливань фізіологічних норм.

ГДК (гранично-допустима концентрація) - максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму або маси середовища водної, середовища повітряного або грунтової, практично не впливає на здоров'я людини. Це норматив.

Ксенобіотики - хімічні елементи або сполуки, які надходять в організми і викликають несприятливі біологічні реакції.

Допустимі рівні - такі рівні, при яких ще не фіксуються зміни в стані здоров'я.

Критичні рівні - вміст хімічних елементи в організмі, при якому з'являється виражені біохімічні зміни. Існують функціональні порушення та морфологічні відхилення в результаті попадання забруднюючих речовин в організм.

Функціональні відхилення - відхилення від норми в роботі основних систем (імунної, кровоносної, серцево-судинної і т.д), зміни в будові організму, у формі, розмірах, кольорі або в співвідношенні окремих частин. Зазвичай говорять про функціонально-морфологічних змінах.

В останні час як ознаки, найбільш чутливо реагує на забруднення середовища, використовуються реакції, тобто специфічні захисні реакції організму, що визначають його здатність протистояти ушкоджувальним агентам і які визначаються за допомогою добре розроблених прийомів біотестування.

По небезпеки забруднення аномалії розділені на 4 категорії:

1. допустимі - фоновий рівень, погано вивчений і визначається як вихідні для порівняння зона з низьким рівнем захворюваності та мінімальної частотою прояву функціональних відхилень;

2.умеренно-небезпечні коли спостерігається небезпечні збільшення загальної захворюваності;

3. небезпечні-коли збільшується спостережувана частота хронічних захворювань функціональних відхилень ін;

4. надзвичайно-небезпечні - коли спостерігається збільшення порушень репродуктивних функцій та ін віддалених наслідків;

Еколого-геохімічної нормою умов проживання людини в біосфері є кларкового концентрації.

Слід розрізняти пряме і віддалене екологічний вплив:

Прямий вплив: позначається на погіршенні якості життя, починаючи з поточного покоління.

Віддалене - позначиться на погіршенні якості життя в перспективі. Якщо брати як приклад викиди в атмосфері в урбанізованих територіях, то найбільш небезпечно прямий вплив. Сток у водойми і водотоки в рівній мірі надає пряму і віддалене вплив; тверді відходи надають переважно віддалене вплив.

8.1.10.Отдельние положення, поняття, терміни.

Розподіл хімічних елементів здійснюється природними факторами міграції.

Геохімічні закономірності зміни хімічного складу природних систем в сутності характеризують їх забруднення.

Серед інших важливих понять неоекології необхідно зазначити наступне.

Екологічний ресурс-сукупність средооброзующіх компонентів, що забезпечують типове для даної території екологічну рівновагу в біосфері.

Компоненти ОС - структурні одиниці, що включають основні матеріально-енергетичні природні та природно-антропогенні системи відсталого, біогенного та змішаного (биокосного) походження і складу, необхідні для підтримки життєзабезпечення.

Будь-яке антропогенний вплив, що призводять до зміни хімічного складу компонента є геохімічним. Важливим поняттям - терміном є коефіцієнт розподілу. Коефіцієнт розподілу трансформується в:

а. коефіцієнт концентрації (у разі збільшення кількості хімічних речовин);

б. коефіцієнт розсіювання (у разі зменшення кількості хімічних речовин);

Коефіцієнт розподілу-це величина відносини середніх змістів в будь-яких порівнюваних між собою об'єктах (частинах).

Процес в силу фізичних або хімічних причин обумовлює зменшення швидкості транспортного потоку. За базову величину приймається або початковий стан до геохімічні перетворення або аналогічний об'єкт, не порушений даними геохимическим процесом.

Коефіцієнт розсіювання обумовлений разбавлением або осадженням.

Базовим у цьому випадку є фонове зміст.

Фонове вміст-основоположне поняття в неоекології. Це середній вміст хімічних елементів в природних тілах за даними вивчення їх природної варіації (статистичних параметрів розподілу) у межах однорідного в геологічному або (і) ландшафтно-геохімічному відношенні ділянки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1.9 Вплив забруднень на живі організми. "
 1. 4.6. Біологічна індикація
  забруднення середовища використання біологічних індикаторів часто дає більш цінну інформацію, ніж вимір забруднення приладами, так як організми реагують відразу на весь комплекс забруднення. Крім того, володіючи "пам'яттю", біологічні індикатори своїми реакціями відображають забруднення за тривалий період. На листі дерев при забрудненні атмосфери з'являються некрози (відмирають
 2. ДОДАТОК 35 Коефіцієнт значущості Z i при виконанні дорожніх робіт
  вплив 0,8 0,7 0,8 0, 8 - 0,8 4. Стан родючого шару грунту - 1,0 --- 1,0 5. Забруднення атмосфери відпрацьованими газами - 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 6. Забруднення атмосфери пилом - 0 , 8 0,8 0,9 1,0 0,9 7. Забруднення атмосфери виділеннями в'яжучих матеріалів та матеріалів на їх основі - 1,0 1,0 - 8. Забруднення атмосфери виділеннями плівкоутворюючих матеріалів - 0,7 - - 9. Забруднення
 3. ЛЕКЦІЯ № 5 Фактори навколишнього середовища і живі організми. Адаптація до середовища проживання
  живі організми. Адаптація до середовища
 4. 12.6. Забруднення води
  вплив на живі організми навіть при низьких концентраціях. Для поховання відходів Стерлитамакского комбінату "Сода", які при скиданні в р. Білу на початку 60-х рр.. повністю знищували рибну фауну (при цьому вода в річці навіть в районі м. Уфи мала білявий відтінок і нагадувала слабкий молочний розчин), були створені кілька підземних сховищ за допомогою ядерних вибухів. При цьому
 5. Закон сталого нерівноваги
  живі і тільки живі системи ніколи не бувають у рівновазі і виконують за рахунок вільної енергії постійну роботу проти одно-весия, необхідного законами фізики і хімії при відповідних зовнішніх умовах
 6. 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
  вплив цих речовин на організм людини. Отже, питомі показники повинні вказуватися з сумарним забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати
 7. 12.5. Забруднення атмосфери
  забрудненість повітря над океаном, то над селами вона вища в 10 разів, над невеликими містами - в 35, а над великими містами і промисловими об'єктами - в 150 разів. Товщина шару забрудненого повітря над містом становить 1,5-2 км. На рис. 18 наведено дані про внесок провідних галузей промисловості і транспорту в забруднення атмосфери в РБ. Головними вкладниками у забруднення
 8. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.
  впливу живих організмів один на одного. Дія біотичних факторів може бути як прямим, так і непрямим, висловлюючись у зміні умов навколишнього середовища, наприклад, зміна складу грунту під впливом бактерій або зміна мікроклімату в лісі. Взаємні зв'язки між окремими видами організмів лежать в основі існування популяцій, біоценозів і біосфери в цілому. Раніше до
 9. Правила посилок
  живі організми - тварини Деякі живі організми - плазуни Якщо одна з посилок негативна, то і висновок повинен бути негативним. Наприклад: Всі метали теплопровідні Дане речовина не теплопровідності Дана речовина - не метал Якщо одна з посилок - приватне судження, то і висновок повинен бути приватним. Наприклад: Всі спекулянти підлягають покаранню Деякі люди - спекулянти
 10. 10.9. Сільськогосподарське забруднення
  забруднення - це привнесення в середу токсичних хімічних сполук або патогенних мікроорганізмів в результаті сільськогосподарського виробництва. Основними джерелами цього забруднення є пестициди, добрива, тваринницькі стоки. Забруднення грунту пестицидами і їх залишками збіднює її живе населення і тим самим уповільнює процес кругообігу поживних елементів при
© 2014-2022  ibib.ltd.ua