Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСучасна філософія → 
« Попередня
Матеріали наукової конференції РДГУ. Під редакцією Н. С. Плотнікова. Герменевтика. Психологія. Історія. [Вільгельм Дільтей і сучасна філософія]. Матеріали наукової конференції РДГУ. Під редакцією Н. С. Плотнікова. М.: Три квадрата.-208 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Про авторів

Бібіхін. Володимир Веніамінович - 1938 р. н., Канд. філол. н., провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН wwbu@jph.ras.ru

Калініченко, Володимир Валентинович - 1948 р. н., канд. філос. н., доцент, директор Кіровського філії РДГУ kfrsuh@ezmail.ru

Курінний Віталій Анатолійович - 1970 р., канд. філос. н., викладач Центру феноменологічної філософії філософського факультету РДГУ

kurennoj@mtu-net.ru

МакКрі, Рудольф А. - доктор філософії, професор департаменту філософії Університету Еморі (Атланта, США) philrm@emorv.edu

Молчанов Віктор Ігорович - 1948 р. н., доктор філос. н., професор філософського факультету РГТУ viktor molchanov@mail.ru

Огурцов, Олександр Павлович - канд. філос. н., провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН ogurtsov@iph.ras.ru

Плотніков, Микола Сергійович - 1966 р., доктор філософії, викладач інституту філософії Рурського університету (Бохум, ФРН), n.plotnikov @ t-online.de

Роді, Фріт'еф -

1930 р., доктор філософії,

професор інституту філософії

Рурського університеті (Бохум, ФРН)

hans-ulrich.lessing @ ruhr-uni-bochum.de

Сундуков Роман Володимирович - 1963 р. н., викладач факультету соціальних наук Нижегородського державного університету ім.

Н.ІЛобачевского r.sundukov @ mail.ru

Черняков, Олексій Григорович - 1955 р. н., Канд. ф.-м. н. (ЛДУ), доктор філософії (Амстердамський Вільний Університет), проректор з наукової роботи Вищої релігійно-філософської школи (Санкт-Петербург) srpri pech@infopro.spb.su Авенаріус Р 97 АдорноТ.В. 79 Анаксагор 41 АпельК.-О. 123 Аристотель 34,39-42,44,

46,147 АронР а

Бахтін М.М. 130-132 БенвеністЕ. 39 Бенеке Ф. Е "93-94,97 БеннерД 122 Бентам І. 113 Бергсон А. 190 Бокелман Г 122 Хворий ОФ. 104,106 Бор Н. 122

Брентано Ф. 34-37,93-94, 126,150-152,155-157

Вартенбург П. Й. фон 67,

108

ВенігерЕ. 122 Виндельбанд В. 93 ВундтВ. 93

ГадамерХ.-Г. 8,33,104,

109,129 ГайгерМ. 158 ГартманЕ. 148 Гегель Г. В. Ф. 43,57-60, 84,133-139,148,161, 166,170,192,195 Гейзенберг В. 103,121, 122

Гельдерлин І. До Ф. 23

ГербартКФ. 113,151 Гете ІВ. 23,178,179,180 Гротхойзен Б. 14,15,21 Гумбольдт В. фон 13,84, 148

Гуссерль Е. 8, 13,26-27, 36,42,44, 73, 77-78, 90-95,99,106,126, 142,147,149,150-153. 155,157-159,161-162, 171

Данте 174

Декарт (також: Картезій-

ус) 34,42,203 ДелезЖ. 172 Дюфрен М. 158

Захс-Хомбу К. 83 ЗігвартХ. 93

Ільїн І. А. 139 Інгарден Р. 158 Йорк Г. 69-72,140

Калинич. 90 Кант Е.

48,59-60, 68,93, 105,125,127-129,133, 143,148,177,201-202 Кеніг Й. 188 Кеплер І. 201 КорнеліусХ. 93 Котарбіньський Т. 121 Кузнєцов ВГ. 174 Куш М. 93

ЛевінасЕ. 122 Лессінг ГЕ. 23 ЛіппсТ. 82,93,94 ЛосскійН. 186

МайнонгА. 93

Марквард О. 84

Маркс К. 168

Мартін К. 91

МахЕ . 93

МілльДж. 93

Міш Г. 13,15,19,68,77,

104,188 Мюнстенберг Г. 121

Ніцше Ф. 17 , 41,142,

148,168-169,171-172 Новалис 23 Нуль Г. 122

Плотін 44,45,46 полорогих В. 171 Поль В. 154 Поппер К. Р 157 Пушкін АС / 74 Пфендер. 82

Ратм. 91

Ренті-Фінк Л. фон 70-72 РікерП. 145 РокморТ 59 Рюзен Й. 66

Слуцький Є. 121 Спенсер Г. 113 Спіноза Б. 42 Толстой Л.Н. 194-197, 200-202 Фіхте І. 18,34,35,3839,43,48,148,161 ФлітнерВ. 122 Франк С. 144,145,162,

177-189,192 Франц Б. 82,148 Фрейд 3. 168 Фриз І. де 93

Хабермас Ю. 8,123 ХайдеггерМ. 8,31-34, 38,43,73,75,77-79,92, 126,129,146,158,171, 176

Хейманс Г. 93 Ходжес. 49 Хоркхаймер М. 78 ШелерМ. 78 Шеллінг Ф. В. 148 Шлейермахер Ф. 15.26,

72,178,178-179 ШпетГ.Г. 19,31,104, 160-167,171-174,176 Шпрангер Е. 19 Штейн А 16

ЕббінгаузГ. 12,22,81,

90,98-99 ЕйгесК. 181 Ердманн Б. 91,93

Ермарт М. 49, 73 ЕрнВ. 134

Юм Д. 93,95

Якобі 182

« Попередня
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "Про авторів"
 1. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема: 1 . цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах
 2. 5. Відповідальність за авторським договором
  авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальним нормам ст. 393-406 ЦК, а також ст. 15 ГК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону, не виконала або неналежним чином виконала
 3. 11. Загальний термін дії авторського права
  авторського права визначається як закінченням періоду часу, що обчислюється роками, так і вказівкою на події, які повинні неминуче настати. За загальним правилом авторське право діє протягом усього життя автора (співавторів) і 50 років після смерті автора або останнього із співавторів З цього правила є ряд виключень. Так, особисті немайнові права - право авторства, право на ім'я і
 4. А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996
  автору шляхом їх критичного розбору, уточнення і доповнень довести можливість створення власної теорії - теокосмізма. На думку автора, його теорія включає в якості основ світогляду метафізику і теологію. У книзі вони розглядаються відповідно як знання в статусі науки і раціональної
 5. 5. Автори похідних творів
  авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих авторських прав, вони користуються
 6. А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002
  У книзі висвітлюється один з найскладніших для викладання періодів вітчизняної історії. Автор аналізує найважливіші проблеми життя СРСР 1985-1991 рр.. - Від передумов реформ, пов'язаних з ім'ям М. С. Горбачова, до розпаду СРСР, закріпленого у Біловезьких угодах. Автор спирається на новітні дослідження, насамперед істориків і політологів. Для студентів вищих навчальних закладів
 7. Визначте вид даних понять за об'ємом:
  Село Бурятії з населенням більше 100 000 чоловік; Село Бурятії; Село Бурятії, що є центром Кіжін-гінского району ; Президент; Чинний президент Бурятії; Екс-президент Бурятії; Молекула води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист;
 8. 7. Правонаступники та інші особи як суб'єкти авторського права
  авторське право переходить у спадщину (ст. 29 ЗоАП), спадкоємці померлого автора входять до кола суб'єктів авторського права. Правонаступництво щодо творів науки, літератури і мистецтва може здійснюватися також в силу закону або договору про передачу майнових прав. Так, відповідно до ст. 17-26 ЗоАП треті особи вправі в певних межах без згоди авторів використовувати
 9. І. Обмеження майнових прав авторів
  авторів мають ряд серйозних обмежень. Ці обмеження націлені на встановлення балансу між інтересами суспільства та інтересами автора. У ст. 13 Угоди ТРІПС робиться спроба поставити перепони в обмеженні виняткових прав: "Країни-учасниці повинні звести обмеження або виключення з розряду виняткових прав до певних випадках, які не вступають в протиріччя з
 10. № 95. Використання творів науки , літератури і мистецтв. Авторський договір.
  авторських договорів. Авторський договір - це консесуальний угода, за Якою автор або правонаступник передаються готов твір певній організації для Використання або автор бере на себе обов'язок создать Певний твір и Передат его для Використання, а користувач зобов'язаний вікорістаті або Почати Використання твору Передбачення договором способом в обумовлення ним обсязі, у визначеня рядків и
 11. № 87. Об'єкти и суб'єкти авторським правом.
  авторським правом є результати творчої ДІЯЛЬНОСТІ. Всі результати творчої ДІЯЛЬНОСТІ візнаються товаром, отже смороду могут буті об'єктом будь-якого право чину у цівільному обороті. Для Надання охорони нужно позбав надаті об'єктам Такої форми , щоб їх Зміст Можливо Було розуміті без прісутності автора. Право автора візнається за твором и ЯКЩО твір находится на территории Іншої країни, альо право на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua