Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Що собою являє космоцентричному модель філософії історії?

Онтології метафізичної картини світу може належати космоцентричному модель філософії історії, якої дотримувалися стародавні греки і римляни, а також культури Стародавньої Індії та Китаю. Якщо взяти, наприклад, античне уявлення про історію, то вона має яскраво виражений циклічний характер свого розвитку, бо греки сприймали світ як здійснений космос, вічна гармонія якого виражалася у усеохоплюючому круговому русі, чиє зри-мій початок виявляло себе в кругообертанні зоряного неба. Воно-то і надавало всьому циклічний універсалізм замкнутого на себе руху часів року, життя і смерті і, нарешті, самої історії. Тут рушійною силою історичного процесу виступає космос, божественна природа якого у греків і римлян не викликала сумнівів.
Абсолютна повторюваність всього робить історію пізнаваною, бо те, що було в минулому, з необхідністю здійсниться в майбутньому. Ось що про це говорить Фукідід: «Поки природа людини залишається тією ж, біди бувають то сильніше, то слабше, і розрізняються вони у своїх проявах залежно від того, за яких обставин настає мінливість долі в кожному окремому випадку. Тому необхідно мати чітке уявлення про минуле, спроможну ... повторитися коли-небудь в майбутньому, в тому ж самому або подібному вигляді »(Фукідід. Історія. - 1-22; 111-82). Рухомої силою історії виступає людина - персона, яка на відміну від вільної особистості в християнстві, ілюструє і олюднює собою стихійні сили космосу, перебувають у постійному русі.
Так що космос персоніфікує себе людиною, а людина здійснює собою задуми космосу. Сенсом в космоцентричному моделі історії є вічне повернення і повторення пройденого в нових формах, чиє багатобарвність і різноманіття - головне зміст цієї концепції. Тут немає і не може бути кінцевої мети, так як в замкнутому на себе русі історії немає межі її становлення, а отже, і прогресу. Ось що про відсутність прогресу говорить, наприклад, Полібій: "Такий кругообіг державного гуртожитку, такий порядок природи, згідно з яким всі форми правління змінюються, переходячи одна в іншу, і знову повертаються до колишнього».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Що собою являє космоцентричному модель філософії історії? "
 1. II. Перехідні моделі філософії історії
  що при накладенні цих рухів один на одного ми отримуємо спіралевидний конус, в підставі якого лежить хаос різоморфной концепції історії. Все це говорить про те, що справжнє розуміння історії не може належати тільки одній моделі окремо. Зате наблизитися до розуміння природи і механізму розвитку історії можна в тому випадку, якщо розглядати всі моделі целокупно. Але навіть у
 2. § 1. Що собою являє провіденційна модель філософії історії?
  Що у нього є як початок - створення світу Богом, гак п кінець апокаліпсис, в якому праведники будуть відокремлені ог грішників. Рушійною силою в цій моделі виступає Творець, бо він через свою волю - промисел незбагненним для людини чином веде його до есхатологічного кінця. Історія непізнавана, бо Бої і його рішення непередбачувані. Рухомої силою історії виступає вільна у своєму виборі
 3. § 1. Введення
  що філософія історії як окрема область людського знання стала частиною філософського світогляду, цілком спочиваючи і залежачи від його деяких найважливіших розділів. А саме філософія історії залежна від онтології і гносеології і є не тільки продовженням, а й приватною формою їхнього існування. І дійсно, якщо онтологія ставить перед собою завдання описати філософську картину
 4. Рекомендована література 1.
  Філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 5. Рекомендована література 1.
  Філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр. І доп. - М.: Юристь,
 6. Контрольні питання для СРС 1.
  Філософії історії. 3. «Всесвітня історія» - реальність чи тільки поняття? 4. У чому полягає підставу об'єктивності історичного процесу? 5. У чому сутність формаційного підходу? 6. Чи пов'язані розуміння спрямованості історії з розумінням її сенсу? 7. У чому виявляється єдність історії? 8. Сутність і зміст глобальних проблем сучасності? 9. Чи є глобалізація
 7. § 3. Як виглядає космоцентричному антропологічна концепція?
  Що космос, маючи благу природу свого походження, розподіляє цю благодать і па всі своп частини. Отже, для того щоб досягти вдосконалення шенства, потрібно тільки не змінювати своєю природою. Серед великої кількості прикладів, що демонструють наочність космоцентричному концепції, ми вибрали платонівську доктрину, де прекрасно ілюструється зв'язок метафізичної картини світу з
 8. М.Д. Головятінская, Н.І. Ціціліна. Російська філософія історії: основні концептуальні підходи XIX століття: Навчальний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 72 с., 2001
  філософії, культурології, а також спецкурсів з російської філософії історії та історії соціально-політичних вчень
 9. Теми рефератів 1.
  Філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 10. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 11. 2J. Доповнення теоретичної моделі референта
  що вона спільна. Вона являє собой'Об'ясняющую систему, сумісну г цілим сімейством з різноманіття допоміжних іредпогіоженій. Кожне таке безліч окреслює теоретичну модель розглянутої речі. Любзя модель формулюється мовою теорії, хоча і не дик-Гуетом останньої. Ясно, що теоретична модель може, але не повинна бути, наочною. Будучи побудованою за допомогою понять
 12. Теми рефератів 1.
  Філософії. 3. Проблема відчуження у філософії К. Маркса. 4. Позитивізм і наука. 5. Поняття волі в філософії А. Шопенгауера. 6. Вчення Ф. Ніцше і «надлюдину». 7. Програма «переоцінки всіх цінностей» і «імморалізм» Ф.
 13. § 6. Порівняними чи між собою різні антропологічні концепції?
  Що людина - або образ Бога (іудаїзм, християнство), або сам Бог (веданта, буддизм). Саме тут свідомість людини, досягаючи досконалості, знаходить свою цілісність в єдності з вищої божественної реальністю. На другому місці стоїть космоцентричному концепція. Бо тут вища форма самореалізації людини приводить його індивідуальну свідомість ІІ гармонію, З універсальним. Так людина
 14. Філософія природи.
  Що і природознавство. Однак на відміну від природознавства, орієнтованого на створення конкретної, фактичної наукової картини світу, філософія в основу своїх теоретичних побудов кладе принцип різноманіття і намагається знайти щось спільне в різних фрагментах реальності - речах і явищах, формуючи тим самим абстрактну модель дійсного світу. Базовими критеріями, якими з найдавніших
 15. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ І МЕДИЦИНА
  філософія по праву розглядалася і розглядається в якості одного з духовних стрижнів відродження Росії. Історія російської філософії знаходиться в центрі багатьох дискусій сучасності. Її опис багато в чому залежить від світогляду авторів. Релігійна версія російської філософії найбільш повно представлена в працях Н.А. Бердяєва, Н.О. Лоського, В.В. Зеньковс-кого. Матеріалістична
 16. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua