Головна
ГоловнаЕкологіяСоціальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

Трьом етапам розвитку суспільства в його відношенні з природою, про які йшлося вище , відповідають три етапи розвитку культури: міфологічний етап цілісної культури, етап культури, розщепленої на окремі галузі, і етап по-новому цілісної екологічної культури, в якій з'єднуються без втрати специфіки різні галузі та типи культури.

Сучасна напружена екологічна ситуація вимагає поглибленого розгляду істотних особливостей ставлення людини до природи в різних культурах. Під культурою в її вищому вимірі розуміється процес і результат творчого розуміння і перетворення людиною навколишнього світу. Слово «культура» екологічно саме по собі і сходить до обробітку землі (звідси поняття «сільськогосподарської культури»). Зв'язки між культурою і природою, між соціальним та екологічним поведінкою фундаментальні і непреходящі. Так установка в культурі на панування над природою і використання її насамперед у утилітарно-споживчих цілях, навіть якщо

211

здійснюється дію не підпадає під природоохоронний закон, тісно корелює з відношенням до оточуючих людей, як до речей, і бажанням використовувати їх, може бути теж формально цілком законним, але морально хибним.

Тісний зв'язок між культурою і природою робить актуальною в плані гармонізації взаємин людини і природи задачу синтезу екологічно позитивних тенденцій всіх типів культур, що забезпечує гармонійний розвиток світової культури. Останнє, звичайно, не означає, що різні галузі та типи культури зіллються в якесь аморфне ціле.

Проблема полягає в їх скоординований розвиток, що спрямовується основними людськими цілями і бажаннями.

Широкий культурний синтез необхідний, тому що екологічно позитивне ставлення до природи притаманне в різній мірі і напрямах різних галузей і типам культури. Так в західній культурі помітно переважання раціонального над чуттєвим, в східній - навпаки. Необхідна ж (соціально та екологічно) гармонія того й іншого в цілісності осягнення і творення світу і себе. Екологічний культурний синтез, представляючи собою спосіб цілісної особистості цілісно пізнавати природу і свої взаємини з нею, є в той же час істотним моментом саморозвитку людини і набуття соціальної гармонії.

Екологічна культура у вузькому сенсі слова, аналогічно практичного поверненню людини до єдності з природою, повинна бути формою теоретичного повернення, з подоланням того раціонального мислення, яке, починаючись зі становленням мистецтва, через міфологію у філософії приходить до самоусвідомлення себе. У створенні екологічної

212

культури беруть участь і матеріальна, і духовна культура, на змінах якої ми зупинимося докладніше.

Усі галузі духовної культури, модифікуючись, можуть зробити внесок у створення екологічної культури. Історично першою галуззю духовної культури була культура невидима - містика. Небезпека екологічної катастрофи, актуалізували в сучасній екологічній ситуації, сприяла відродженню містичних поглядів, завжди слідували по п'ятах за виявленням людської слабкості перед силами природи.

Пропаговане сучасними екологами діалектичне по суті положення «все пов'язано з усім» (1-й закон екології, по Коммонер) трансформується натурфілософами до уявлення про надприродною цілісності, Єдиному.

У рамках перших цивілізацій складалися міфологічні культури. Сама поява міфології було об'ясняеми прагненням людини хоча б в ідеальній формі повернутися до споконвічного єдності з природою. Таким чином, міфологія по суті своїй екологічна.

Так само і всі найдавніші релігії засновані на обожнення природних явищ (сонця, світла і т.п.). Сучасний екологічний рух в умовах слабкості теоретичної бази не може не грунтуватися на вірі, складовою найважливіший момент релігії. Іншими словами, сучасний екологічний рух не може не бути істотно релігійним рухом. Багато принципів екологічної етики -

принцип рівноцінності всіх видів життя та ін -

є об'єктом віри.

Наука спочатку екологічна в тому сенсі, що націлена на вивчення природи. Екологічна наука і заснована на ній техніка можуть розумітися в двох

213

сенсах: по-перше, в плані пріоритету, відданого вивченню закономірностей взаємодії людини і природи, і, по-друге, в плані перебудови всієї науки і техніки як системи знань, діяльності та соціального інституту з метою її уподібнення біосфері, що володіє такими властивостями як зворотний зв'язок, адаптація до змін навколишнього середовища і т.д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА "
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 г .). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 3. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 4. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я. Самовдосконалення. Внутрішня сила. Спілкування з
 5. Суспільство і природа
  культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм. Біоетика.
 6. Вплив природи на людину
  екологічна катастрофа Незбалансовані взаємовідносини суспільства і природи, тобто нераціональне природокористування часто призводять до екологічної кризи і навіть екологічної катастрофи. Екологічна криза (надзвичайна екологічна ситуація) - екологічне неблагополуччя, що характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і що представляє загрозу для здоров'я
 7. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
  Екологічної освіти. 3. Закони еволюції, еволюційної біології. Фактори еволюції. 4. Місце антропогенезу в еволюційному процесі. 5. Поєднання біологічного і соціального шляхів розвитку. Дуалістичність людини. 6. Основні археологічні знахідки в теорії еволюції людини. 7. Стадії розвитку виду Людина розумна. 8. Прояв основних
 8. Х1У.2. Соціально-економічні аспекти екологічних проблем Росії
  екологічний стан країни є результатом дії багатьох, в тому числі і протилежно спрямованих, соціальних та економічних факторів. Це насамперед наслідок колишніх затратно-екстенсивних методів господарювання, що супроводжувалися невиправданим ні з економічної, ні з екологічної точок зору руйнуванням екосистем, нераціональним використанням видобутих ресурсів, накопиченням
 9. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 10. 15.2. Екологічна освіта
  екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 11. ВИСНОВОК
  екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
 12. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  екологічної безпеки. Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишнє природне середовище, що виникає при досягненні збалансованого співіснування навколишнього природного середовища та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на природне
 13. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Екологічних злочинів. Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних пізнань у розслідуванні
 14. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти. Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-394 Суб'єкти та об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян та іншими заходами.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua