Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
««   ЗМІСТ   »»

ЕПІФІЗ

Епіфіз (пинеальная, або шишковидная, заліза) - нейроендокринний відділ головного мозку, і у більшості ссавців тварин являє собою щільне утворення, що розташоване в борозні між передніми горбами четверохолмія. Входячи до складу епіталямуса, епіфіз пов'язаний за допомогою двох комиссур з габенулярним ядром і субкоміссуральним органом. Епіфіз оточений сполучнотканинною оболонкою, від якої відходять всередину прошарку, що розділяють паренхіму на окремі часточки. Переважаючими клітинами епіфіза є пінеалоціти - це великі клітини з блідою цитоплазмою, розвиненим гранулярним ендоплазматичним ретикулумом і комплексом Гольджі і численними мітохондріями. Пінеалоціти мають великі, багаті хроматином ядра з великими ядерця. Їх розгалужені довгі відростки, як правило, закінчуються на базальної платівці перікапіллярним простору. У цитоплазмі пінеалоці- тов поряд з осміофільние включеннями присутні лізосомоподобние тільця, везикули і ліпідні краплі. Відростки і їх термінали містять велику кількість секреторних гранул з щільним центром і прозорих везикул, подібних до тих, які виявляються в інших нейроендокринних клітинах. У деяких відростках спостерігаються агрегати зливаються секреторних гранул, що може бути своєрідною формою депонування фізіологічно активних продуктів. Пінеалоціти мають всі необхідні для секреторного процесу органели і, очевидно, можуть синтезувати гормони як індольної, так і поліпептидного природи. Ці речовини виділяються з закінчень відростків шляхом екзоціто- за і, пройшовши через перікапіллярним простір і ендотелій, проникають в просвіт кровоносних судин. Можливо, що деякі відростки пінеалоцітов досягають пінеальною бухти третього мозкового шлуночка і виділяють вміст секреторних везикул в спинномозкову рідину.

Епіфіз ссавців - повноцінний нейроендокринний орган, який продукує нейрогормони індольної природи - мелатонін і серотонін, а також поліпептидні нейрогормони, наприклад вазотоціна. Відомо, що серотонін під впливом ферменту гідрооксііндол-О-метилтрансферази перетворюється в мелатонін, причому цей процес відбувається в темряві (вночі), а синтез серотоніну, навпаки, на світлі. Ферментом, що лімітує швидкість утворення мелатоніну, є N-ацетілтранс- фераза (NAT). Норадреналін, що звільняється в темний час доби з терминалей волокон, що приходять в епіфіз з верхнього шийного ганглія, взаємодіє з р | -адренорецепторами, в результаті чого активується аденилатциклаза і починається накопичення цАМФ, що стимулює процеси транскрипції і трансляції NAT. Молекулярні механізми циркадного синтезу мелатоніну шляхом ритмічної транскрипції інтенсивно вивчаються. Якщо раніше мелатонін розглядали в якості головного гормону епіфіза, то новітні дослідження показують, що мелатонін виконує роль локального фактора в межах самого епіфіза, а функціонально активними гормонами є пептиди, секретуються в кровотік і спинномозкову рідину.

Мелатонін в пінеалоцітов стимулює включення амінокислот в білки, активує систему мікротрубочок і викликає зниження числа секреторних гранул в відростках пінеалоцітов. Таким чином, складні процеси біосинтезу різних біологічно активних речовин в пінеалоцітов знаходяться під впливом різних сигнальних молекул і нейрональних елементів. Аналіз взаємин епіфіза з гіпоталамо-гіпо фізарной системою, заснований на результатах експериментальної епіфізектомія і гіпофізектоміі, дозволяє припустити існування і епіталамо-епіфізарно системи як паралельного дублюючого механізму регуляції периферичних ендокринних залоз, які притаманні епіфізу тільки в екстремальних умовах.

У звичайних умовах епіфіз, очевидно, бере участь в регуляції і координації біоритмів організму, контролюючи діяльність гіпоталамо-гіпофізарної системи і інших структур мозку. Епіфіз пов'язаний із зоровим, слуховим, температурним і іншими аналізаторами, що дозволяють оцінити зміну сезонів року і своєчасно забезпечити зміну функціональних систем організму, відповідальних за здійснення репродуктивної функції (статевий сезон, гон), адаптації (линька, накопичення жирових запасів, холодової анабіоз) і т . п. Гормони епіфіза підвищують функціональну активність імунної системи, нормалізують ряд вікових порушень вуглеводно-ліпідного обміну, попереджають розвиток спонтанних і індукованих канцерогенами і в.о. нізірующім випромінюванням новоутворень.

 1. Фізіологічна роль жирів в харчуванні - фізіологія харчування
  Жири (вони ж ліпіди, від грец. lipos - жир) відносяться до основних харчових речовин. До харчових жирів зазвичай застосовують терміни «жири» і «масла». Поняття «жири», як правило, відноситься до тваринних жирів, що знаходяться при кімнатній температурі в твердому стані. Виняток становить рідкий
 2. Фізико-хімічні властивості моносахаридів - біохімія
  Сахара - поліфункціональні сполуки. У розчинах цукрів можна виявити карбонильную групу, спиртової та полуацетальний гідроксили. Кожна з цих груп характеризується певними хімічними реакціями, але всі вони вступають в реакції окислення-відновлення. Окислення цукрів. При окисленні альдоз утворюється
 3. Фізичні явища, пов'язані з роботою серця - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  У цьому розділі розглянуто зовнішні прояви серцевої діяльності, що мають важливе клінічне значення, - серцевий поштовх, тони серця, систолічний і хвилинний обсяги серця, електрокардіографія. Серцевий поштовх. Серцевий поштовх - це удар серця про грудну клітку. Він виявляється при зовнішньому
 4. Ферментативний синтез пептидів, природні пептиди - біохімія
  Деякі біологічні каталізатори, гідролізуючі пептидні зв'язку, в певних умовах здатні каталізувати зворотну реакцію, а саме утворювати пептидні зв'язку між окремими амінокислотами. Одним з таких способів змішування рівноваги каталітичної реакції є її проведення в органічному розчиннику в присутності
 5. Фагоцитарна система - біохімія частина 2.
  У ссавців, включаючи людину, фагоцитоз є механізмом захисту від різних інфекцій і полягає в захопленні і перетравленні чужорідних клітин за допомогою поліморфноядерних нейтрофілів (ПМН) і макрофагів. ПМН забезпечують захист від автономно існуючих в організмі бактерій, наприклад гноєтворних
 6. Еволюція еукаріотичного геному - біологія. Частина 1
  На відміну від змін прокариотичного генома перетворення генома в еволюції еукаріот пов'язані з наростаючим збільшенням кількості ДНК. Це збільшення спостерігається в процесі прогресивної еволюції еукаріот (див. Рис. 1.2 і розд. 3.6.3). На тлі такого збільшення більша частина ДНК є «мовчить»,
 7. Еритроцити - біохімія людини
  У внутрішньому середовищі еритроцитів (див. Рис. 5.5, б) в нормі підтримується постійне значення pH. рівне 7,25. Тут також діють водо- родкарбонагная і фосфатна буферна системи. Однак їх потужність відрізняється від такої в плазмі крові. Крім того, в еритроцитах білкова система гемогло-
 8. Епіфіз (шишковидна заліза) - нейрофізіологія
  Епіфіз розташований над четверохолмием середнього мозку. Він з'єднаний з мозком ніжкою. У людини епіфіз досягає максимальних розмірів до 4-7 років, а потім зазнає зворотний розвиток (інволюцію). У епіфіза виявлено два основних фізіологічно активних продукту: мелатонін і серотонін. Їх синтез
© 2014-2022  ibib.ltd.ua