Головна
ГоловнаCоціологія → 
Етносоціологія
ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ
Губогло М.Н. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с. 2003
У монографії, підготовленої на основі численних етносоціологіческіх досліджень, проведених в 1993-2002 рр.. під керівництвом автора в різних регіонах Росії і країнах ближнього зарубіжжя, розглянуті взаємозв'язку між соціальними трансформаціями і процесами формування етнічної, конфесійної, тендерної, регіональної, політичної, професійної, майнової і ряду інших ідентичностей. Замість теорії множинної ідентичності запропоновано нову концепцію безлічі ідентичностей, заснована на розумінні багатокультурності, що виявляється на особистісному і груповому рівнях. Поєднання когнітивного, конативного, атітьюдного підходів дозволяє розкрити чинники і технології функціонування ідентичностей в різноманітних сферах і ситуаціях. Для істориків, етнографів, соціологів.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua