Головна
ГоловнаCоціологія → 
Економічна соціологія
ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ
Костюк Володимир Миколайович Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с. 2001
Монографія присвячена розгляду концепції еволюції, відповідної досягненням науки кінця XX століття, та аналізу змін, що відбуваються в суспільстві. Еволюційними називаються зміни, в яких майбутнє не цілком детерміновано своїм минулим, в результаті чого виникає асиметрія між минулим і майбутнім і з'являється кінцевий горизонт видимості, за межами якого невизначене майбутнє не може бути відомим. Особлива увага приділяється соціальної еволюції, яка розглядається як єдиний соціоекономіческжй процес, основу якого становить взаємодія поділу праці, інституційного середовища, недосконалої конкуренції, поступового-1 але робить знання основним «фактором виробництва», і ринку (організованого простору-часу будь-яких форм обмінів). Перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства розглядається як одна з можливих альтернатив реалізації непредодределенного майбутнього. Книга розрахована на філософів, соціологів, економістів і всіх тих, хто цікавиться проблемами еволюції буття, еволюції суспільства, еволюції економіки.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua