Головна
ГоловнаCоціологіяЕкономічна соціологія
ЗМІСТ:
Костюк Володимир Миколайович. Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с., 2001
Монографія присвячена розгляду концепції еволюції, відповідної досягненням науки кінця XX століття, та аналізу змін, що відбуваються в суспільстві. Еволюційними називаються зміни, в яких майбутнє не цілком детерміновано своїм минулим, в результаті чого виникає асиметрія між минулим і майбутнім і з'являється кінцевий горизонт видимості, за межами якого невизначене майбутнє не може бути відомим. Особлива увага приділяється соціальної еволюції, яка розглядається як єдиний соціоекономіческжй процес, основу якого становить взаємодія поділу праці, інституційного середовища, недосконалої конкуренції, поступового-1 але робить знання основним «фактором виробництва», і ринку (організованого простору-часу будь-яких форм обмінів). Перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства розглядається як одна з можливих альтернатив реалізації непредодределенного майбутнього. Книга розрахована на філософів, соціологів, економістів і всіх тих, хто цікавиться проблемами еволюції буття, еволюції суспільства, еволюції економіки.
Передмова
Глава 1 Сучасна концепція еволюції
1.1. Потенційна реальність
Глобальні та локальні еволюційні зміни
Інформаційні аспекти еволюційних змін
Проблема індукції як проблема еволюції
Нова структура знань
Нерівновага як методологічна парадигма
Глава 2, Загальні закономірності 'соціальної еволюції
Соціальна еволюція і суспільно-економічні формації
Ринок і його інституційна основа
Стаціонарні стану
Зовнішня нестійкість стаціонарного суспільства
Гпава 3 Еволюція ринку і демократії
3.1. Еволюція ринкової економіки
Прискоренням темпів еволюції
Еволюція демократії
Деякі моделі еволюції демократії та ринку
Гпава 4 Сучасні тенденції соціальної еволюції
2.1.Двіженіе до відкритого суспільства
Рух до інформаційного суспільства
Відкрите і закрите інформаційне суспільство
Гпава 5 Економічні основи соціальної еволюції
5.1.Новая, або інноваційна, вартість
Людський капітал
Структурний та клієнтський капітал
5.4 Інтелектуальний капітал
Венчурний капітал
Інноваційна піраміда
Глава 6 Перспективи
6.1.Новая економіка
Нове нерівність
Можливості для Росії
Нова цивілізація або набір змінюються альтернатив?
Література
Економічна соціологія:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua