Головна
ГоловнаCоціологіяЕкономічна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Костюк Володимир Миколайович. Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с., 2001 - перейти до змісту підручника

Венчурний капітал

Венчурний бізнес - специфічний вид фінансування потенційно високоприбуткових, але ризикованих інвестиційних проектів. Найбільш поширений цей вид бізнесу в США. У цій країні зареєстровано більше 900 венчурних інвестиційних фондів, і кожен рік вони сумарно вкладають в інноваційні компанії приблизно 35 млрд дол У 1999 р. обсяги інвестицій венчурних фондів у США досягли 42800000000 дол Частково це прибутки самих фондів, частково - вкладення коштів корпорацій, пенсійних фондів та приватних осіб. Венчурні фірми знімають з грошових фондів відповідальність за можливі втрати і ділять її з тими компаніями, в які вкладають залучені кошти.
Основной полігон венчурного бізнесу в США - Силіконова долина (Каліфорнія), розташована в 30 км на південь від Сан-Франциско. Тут знаходиться близько 4 ТОВ комп'ютерних фірм з півмільйоном співробітників, випускається третина продукції ракето-та літакобудування США, п'ята частина світового виробництва напівпровідників і шоста частина виробництва комп'ютерів. Сукупний щорічних дохід цих 4 ТОВ комп'ютерних компаній, включаючи Hewlett-Packard, Sun, Intel, Oracle, Apple, Netscape, дорівнює 200 млрд дол Поруч розташований Стенфордський університет, що постачає підприємства та організації долини фахівцями та ідеями. Тим цікавіше, що ефективність цього найбільшого наукового центру багато в чому залежить від дій невеликих венчурних фірм, обсяг капіталовкладень в які не перевищує 12 млрд дол на рік. Отримали ці інвестиції дрібні фірми безперебійно забезпечують передовими розробками провідні компанії Силіконової долини.
Найбільш цікава риса венчурного бізнесу - це його структура, характер використання фінансових коштів. На відміну від комерційних банків, які на певних умовах надають кредити, венчурні компанії не надають кредит, а купують акції, що їх зацікавили підприємств (тобто вони діють в рамках фондового, а не грошового ринку). У перспективної фірми, яка ще не представлена на фондовій біржі, купується 50% її акцій. Цим фінансується подальша діяльність фірми. Розміри окремих інвестицій невеликі, оскільки зазвичай невеликі розміри перспективної фірми. Якщо прийняти всі інвестиції венчурних компаній за 100%, то 22% інвестицій перевищують 5 млн дол, ще 22% припадає на інвестиції розміром в 3-5 млн дол і 46% - на інвестиції розміром в 1-3 млн дол Відбувається ефективне перерозподіл ризиків.
Венчурні компанії ретельно розглядають пропозиції про інвестиції, звертаючи увагу на профіль діяльності компанії, її керівництво, перспективність і окупність пропонованих проектів. З кожної тисячі фірм, які звернулися за інвестиціями у венчурні компанії і надіслали свої бізнес-плани, тільки 7 отримують необхідні кошти в обмін на акції. Керівництво венчурної фірми часто включає в керівництво фірм-клієнтів своїх менеджерів, які беруть участь у прийнятті всіх ключових рішень, у тому числі кадрових. Проте заздалегідь усе передбачити неможливо. При венчурному фінансуванні проектів Силіконової долини приблизно 20-30% нових підприємств приносять дохід у 200-300%, 10-20% розоряються, інші мають норму прибутку в 20-40% gt;.
Акції венчурних компаній зростають приблизно на 66% на рік, але тільки три з десяти профінансованих фірм виявляються через 3-5 років дійсно високоприбутковими. Продавши акції досягли успіху фірм (зазвичай через 2-4 роки), венчурний підприємець окупає всі невдачі і отримує прибуток, що значно перевищує банківський проіеПт.
Новим напрямком діяльності венчурних фірм став мережевий бізнес. Низькі бар'єри входу в мережевий бізнес дозволяють підприємцям створювати зігни нових компаній, які не вступають у пряму конкуренцію. Нові технології створили не тільки новий інтернет-ринок, але змінюють й інші ринки, а також практику ділових операцій. Менеджери фондів завалені бізнес-планами. Збільшення обсягів фінансування знижує якість аналізу фондами ідей підприємців, які прагнуть якомога швидше вивести акції нових компаній на біржу.
У своїй основі венчурний бізнес являє собою самоокупними фінансування зростаючого обсягу інновацій, що створює принципову можливість необмеженого зростання доданої інноваційної вартості. Щоб показати це, розглянемо принципову схему функціонування венчурного фонда.Допустім, що венчурний фонд щорічно фінансує з власних і залучених коштів 100 інвестиційних проектів вартістю в 1 млн дол кожен. Нехай 8 з кожних десяти проектів збиткові, а інші два приносять прибуток у 1 ТОВ% річних. Тоді через рік видатки фонду складуть 100 млн дол, а доходи виявляться рівними 20 х 10 млн дол = 200 млн дол Поєднуючи отриманий прибуток в 100 млн дол і 100 млн дол залучених коштів, фонд зможе на наступний рік фінансувати 200 інвестиційних проектів вартістю в 1 млн дол кожен. Якщо знову 8 з кожних десяти проектів збиткові, а інші два приносять прибуток у 1000% річних, то до кінця року видатки фонду складуть 200 млн дол, а доходи виявляться рівними 40 х 10 млн дол = 400 млн дол Продовжуючи діяти подібним чином, фонд зможе повністю відмовитися від залучення зовнішніх позикових коштів і фінансувати необмежено зростаючий обсяг інновацій за рахунок власних коштів. При цьому він буде приносити своїм власникам прибуток, норма якої значно вище звичайних ставок але депозитами і кредитами.
Таким чином, венчурний бізнес є частиною інноваційного бізнесу, підтримуваного фондовим ринком. Однак в інноваційному бізнесі беруть участь не тільки малі ризикові підприємства, що представляють собою комерційну сторону прикладної, або «малої», науки, але і значно більш великий бізнес, який використовує «велику», або фундаментальну, науку.
Хрестоматійним прикладом прикладного використання фундаментальної науки можуть служити всесвітньо відомі Bell Labs, створені в 1925 р. як дослідницький підрозділ корпорації ATamp; T, яка до 1984 б'ша американським телефонним монополістом і займалася всім - від операторських послуг до виробництва телефонних апаратів. Надприбутки робили компанію стійкою до початку 80-х років, коли з'ясувалося, що величезна дослідницький підрозділ не витримує конкуренції з невеликими венчурними науково-виробничими компаніями. У 1995 р. компанія ATamp; T передала всі своє телекомунікаційне виробництво і Bell Labs, в якій працювало 8 нобелівських лауреатів, у знову утворену компанію Lucent Technologies, залишивши за собою тільки операторський бізнес.
В результаті подібних дій поступово виникає новий поділ праці між фундаментальною наукою і прикладною наукою. Перша використовує переваги планомірної організації масштабних і тривалих наукових досліджень, друга заснована на спонтанний характер відкриттів і винаходів. Фінансування цього поділу праці ресурсами фондового ринку - одна з причин високої конкурентності американської економіки, стійкості її зростання. За деякими даними, до 40% продажів успішних американських компаній забезпечуються новими продуктами, новими послугами, новими ідеями.
5.6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Венчурний капітал "
 1. § 3. Людський капітал
  капітал в первинному значенні слова. Голова худоби була заходом Стомость, засобом обміну і платежу, скарбом, нарешті. Худоба плодився і розмножувався, відбувалося самозростання капіталу. Звідси неважко було зробити висновок, що людина - також
 2. Стаття 7. Статутний капітал товариства
  капітал товариства складає ___ руб. 7.2. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. 7.3. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним
 3. Імперіалізм
  капіталізм, вища і остання стадія капіталізму, переддень социалисти-чеський революції. Основними ознаками імперіалізму є (за В.І.Леніну): концентрація виробництва і капіталу до ступеня створення монополій; злиття банківського капіталу з промисловим і створення фінансового капіталу; вивіз капіталу в інші країни; утворення міжнародних монополістичних союзів капіталістів, що ділять
 4. Капітал
  капіталу вивів К.Маркс: Д - Т - Д ', де Д - гроші, Т - товар, д'-сума грошей з приростом, яке і є додаткова вартість. Цей процес означає перетворення простого товарного виробництва на капіталістичне. Джерелом прибутку є присвоєння капіталістом надлишку вартості, створеного неоплаченою працею найманих робітників понад вартість їх робочої сили. Виробництво і привласнення
 5. 3.8 Фінансовий план
  капітал 210 тис. руб. Позиковий капітал у формі лізингу 167500 руб. Кошти йдуть на купівлю обладнання. Щорічні лізингові платежі становлять 15% від первісної вартості обладнання, т.е.25125 руб. Період дії договору становитиме 5
 6. 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу
  капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному фонді) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку. Особливості реєстрації банку за участю іноземного капіталу полягають у необхідності надання розширеного пакету документів у порівнянні з банками, заснованими на 'капіталі резидентів України.
 7. Інвестиції в людський капітал.
  Капітал "(1964 р.). Людський капітал - це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Капіталом є будь-який актив, що генерує потік майбутніх доходів. Розвиток здібностей працівника вимагає значних витрат ресурсів і, подібно фізичному капіталу, вони забезпечують власникові більш високий дохід. Людський капітал втілений в людині і не може від нього отчуж-датися.
 8. 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку
  капіталу комерційного банку відбувається у порядку, визначеному Законом України "Про господарські товариства", шляхом емісії та придбання акціонерами акцій - для комерційних банків, що створюються у формі акціонерних товариств, шляхом внесення вкладів учасників - для банків, що створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Однак спеціальним банківським законодавством до формування
 9. Втрати людського капіталу в 1990-і і 2000-і рр..: порівняльний аналіз даних опитувань 1994 та 2006 гг.7
  капіталу за двома опитуваннями на підставі трьох індексів: індексу освіти, індексу організаторських і підприємницьких здібностей та індексу характеристик сім'ї. Найважливішим для нас є питання відтворення людського капіталу, тому ми аналізуємо одні й ті ж вікові групи. Як видно з табл. 11.6, рівень людського капіталу в розрахунках за порівнянною методикою в 1994 р.
 10. § 3. Статутний капітал, власні кошти та залучені кошти кредитної організації
  капітал, власні кошти і залучені кошти кредитної
 11. Стаття 12. Фонди і чисті активи товариства
  капіталу. Резервний фонд товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути менше 5% чистого прибутку до досягнення встановленого розміру. Резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у випадках відсутності інших засобів.
 12. Економічний механізм життєвого циклу сім'ї.
  капіталу і забезпечує його фізичного капіталу. Зародження і зростання сім'ї вимагають розширення життєвого простору, що веде, як правило, до поліпшення житлових умов і додатковому попиту на споживчі товари тривалого користування. Підросли діти періодично вивільняють працю зайнятих ними членів сім'ї , сімейний дохід стрибкоподібно зростає, і основні споживчі фонди
 13. 2. Власні кошти кредитної організації
  капітал кредитної організації методику розрахунку, якого встановлює Банк Росії. * (143) Юридичне значення поняття "власні кошти кредитної організації" полягає в тому, що вони використовуються в розрахунках нормативів та визначенні ризиків, які приймає на себе кредитна організація при проведенні різних операцій. Наприклад, у статті 64 максимальний розмір ризику на одного
 14. 4. Передача виключних прав у спільне майно товаришів і до статутного (складеного) капіталу господарського товариства (товариства)
  капіталу господарських товариств і товариств. Разом з тим у ньому необгрунтовано патент названий одним з об'єктів інтелектуальної власності (поряд з програмою для ЕОМ) і обмежена можливість його внесення (шляхом уступки) до статутного капіталу. Тим часом патент як документ, що засвідчує виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка (п. 2 ст. 3
© 2014-2022  ibib.ltd.ua