Головна
ГоловнаCоціологіяДомоведення → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Тюгашев. ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ, 2002 - перейти до змісту підручника

Інвестиції в людський капітал.

Класичним дослідження вважається книга Г. Беккера "Людський капітал" (1964 р.). Людський капітал - це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій.

Капіталом є будь-який актив, що генерує потік майбутніх доходів. Розвиток здібностей працівника вимагає значних витрат ресурсів і, подібно фізичному капіталу, вони забезпечують власникові більш високий дохід. Людський капітал втілений в людині і не може від нього отчуж-датися. Але він може використовуватися під внутрішньосімейного виробництві людського капіталу наступних поколінь.

Найважливішими формами інвестицій в людину є освіта, підготовка на виробництві, медичне обслуговування, міграція, пошук інформації про ціни і доходи, народження дітей і догляд за ними. Освіта та підготовка на виробництві підвищують рівень знань людини. Охорона здоров'я, скорочуючи захворюваність і смертність, продовжує термін служби людини, а також збільшує інтенсивність його використання. Міграція й пошук інформації сприяють переміщенню робочої сили в райони і галузі, де праця краще оплачується, тобто де ціна за послуги людського капіталу вище. Народження дітей і догляд за ними являють собою форму відтворення людського капіталу в наступному поколінні.

До витрат на виробництво людського капіталу належать: 1) прямі витрати, в т. ч.: плата за навчання, витрати на зміну місця проживання і роботи; 2) упущений заробіток, який є елементом альтернативних витрат, оскільки отримання освіти, зміна місця проживання та роботи пов'язані з втратою доходів; 3) моральну шкоду, оскільки отримання освіти є важким і часто неприємним заняттям, пошук роботи стомлює і виснажує нервову систему, а міграція призводить до втрати друзів і знайомих.

До очікуваної віддачі від інвестицій в людський капітал ставляться більш високий рівень заробітків, більше задоволення від обраної роботи протягом життя, більш висока оцінка неринкових видів діяльності. Людський капітал є прямим джерелом споживчих вигод, так як він впливає на ефективність використання споживчого (вільного) часу людини.

В основному використовуються два методи вартісних оцінок людського капіталу: вартість виробництва і процедура капіталізації заробітку. Перша процедура полягає в оцінюванні чистого витрати засобів існування; друга - полягає в оцінюванні цієї (приведеної до справжнього моменту часу) цінності майбутнього потоку доходів індивідуума (чистого або валового доходу).

Цінність померлого працівника визначається: 1) для сім'ї - втратою доходу працівника за вирахуванням витрат на його утримання; 2) для самого себе - капіталізацією валових заробітків; 3) для суспільства - капіталізація податків, виплачених державі даними людиною.

Багатство суспільства в цілому можна розглядати як сукупність людського і фізичного капіталу. Загальне багатство США в 1991 р. оцінювалося приблизно в $ 54500000000000., З яких $ 26 трлн. (48%) припадало на людський капітал.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інвестиції в людський капітал. "
 1. Рентабельність освіти.
  Рентабельність людського капіталу - норма віддачі - обчислюється шляхом віднесення доходів від нього до його вартості. Норма віддачі, як і норма прибутку, - вимірює ступінь ефективності інвестицій і реалізує їх розподіл. Віддача від вкладень у людину в середньому багато вище, ніж від вкладень у фізичний капітал. Однак у випадку людського капіталу вона убуває з ростом обсягу інвестицій,
 2. Рух людського капіталу.
  Зміна місця роботи (мобільність) супроводжується тимчасовою втратою доходу, пошуком нової роботи, переїздом на нове місце проживання. Тому зміна місця роботи пов'язана зі значними короткостроковими інвестиціями в людський капітал. Добровільна мобільність - інвестиції, при яких короткострокові витрати здійснюються з метою отримання довгострокових вигод. Якщо поточна цінність
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 4. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  В даний час вища професійна освіта являє собою сформувалася громадську структуру, що виконує певну функцію в суспільстві та освіті . Для розгляду економіки та управління вищим навчальним закладом як організаційної системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація? Організація (від
 5. § 6. Федеративна Республіка Німеччина в 1949 - 1990-ті р.
  Друга світова війна, розв'язана державами агресивного блоку, принесла величезні лиха і німецькому народу . Німеччина перестала існувати як незалежна держава. Вона втратила 1/4 своєї довоєнної території, була розділена на окупаційні зони. Питання, що стосуються всієї Німеччини, вирішував Контрольний рада, що складається з чотирьох головнокомандувачів. Виробництво на початку 1948 ледь
 6. 4.1. Основи регіональної політики
  Регіональна політика спрямована на вирішення як найбільш актуальних завдань життя населення, так і насамперед на забезпечення довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Регіональна стратегія не може не враховувати нових тенденцій соціально-економічних перетворень, загальних принципів реформування економіки Росії. Прийнятий Урядом РФ середньостроковий план соціально-
 7. Показники соціального розвитку.
  Рівень соціального розвитку характеризується системою показників, що відображають якість життя населення, включаючи і так званий людський потенціал, тобто не тільки рівень життя, але і ступінь розвитку соціальної сфери. Найбільш важливими показниками соціального розвитку, що враховуються статистикою, є: середньодушові доходи; середня заробітна плата; коефіцієнт рівня життя населення,
 8. Домашній і ринковий працю.
  Для подружжя діє загальне правило: збільшення трудового тягаря в одній сфері праці призводить до економії зусиль в іншій сфері. У США в середині 1970 - х трудове навантаження чоловіків була 54,4 ч., а у жінок - 51, 6 ч. У чоловіків ринковий працю займав 40,18 ч., а домашній - 23, 49 ч. У жінок ринковий працю займав 16,73 ч., а домашня праця - 34, 85 ч. Праця в сім'ї розподіляється між подружжям
 9. Петро Великий
  Суперечки про особистості та діяльності Петра I так само, як і суперечки про особистості та діяльності Івана IV, почали вже сучасники. Автором цілого ряду історичних та історико-філософських трактатів стали сподвижники імператора Ф. Прокопович, П. Шафіров, А. Манкієв та ін Феофан Прокопович був помітним політичним діячем, одним із засновників Синоду, яскравим публіцистом. Такі його роботи, як «Слово про
 10. Олександр Ш
  Подібно до того, як багато схожості було в царювання Олександра II і Олександра I, багато перегукувалася і в царювання Олександра III (1845-1894) з царюванням Миколи I. Різниця, правда, була дуже істотною: у першому випадку ліберальне початок превалювало над консервативним, у «другому випадку - навпаки. Як колись Микола, великий князь Олександр Олександрович не призначався на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua