Головна
ГоловнаCоціологія → 
Загальна соціологія
ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ
Рітерман Т.П. Соціологія: Повний курс 2009
Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів. Воно може служити посібником при підготовці до іспиту з соціології. Тут можна знайти відповіді на основні екзаменаційні питання. Форма подачі матеріалу дозволяє засвоїти за короткий час великий обсяг інформації. Відомості, детально викладені в першій частині книги, резюмуються на наступних сторінках. Потрібна вам інформація повторюється з розділу в розділ у все більш стислій формі, що полегшує її запам'ятовування. Звернувшись до книги тричі: за тиждень, за день і за годину до іспиту, ви будете досить добре орієнтуватися в предметі, щоб успішно скласти іспит.
Тощенко, Жан Терентійович Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с. 2009
Видання реалізує дві мети: науково-пізнавальну та учебнометодіческую. Даються опис та характеристика основних понять соціологічної науки, які розкривають її зміст, призначення і функції і без знання яких неможливо уявити повноцінну діяльність соціолога. Це керівництво як для практикуючих соціологів, так і для майбутніх фахівців, що допомагає знайти відповіді на питання: яка творча цінність соціології, що має стати основою повсякденної та перспективної практичної діяльності всіх безпосередньо займаються соціологічними дослідженнями, а також чому і як навчати соціолога. Наприкінці книги наводиться приблизний план навчального курсу «Основи соціології». Для студентів, які вивчають соціологію, дослідників, професіоналів-практиків, у тому числі цікавляться соціологічними дослідженнями і працюють в суміжних областях економічного, політологічного, культурологічного, соціально-психологічного та історичного знання.
Давидов С. А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ 2008
Кузіна И.Г . Теорія соціальної роботи 2006

Пропонований навчальний посібник має на меті допомогти студенту спеціальності 040101 «Соціальна робота» оволодіти знаннями в області однією з основних загально-професійних дисциплін - теорії соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії соціальної роботи, мати уявлення про проблеми наукової ідентифікації соціальної роботи, орієнтирах розвитку її теорії в XXI в., Проблемах ефективності в соціальній роботі.

Ентоні Гідденс Соціологія 1999

Підручник дає практично вичерпний опис сучасного соціологічного знання; він найбільш професійно і теоретично обгрунтовано структурує проблемне поле сучасної соціології, грунтуючись на відповідній новітньої теорії суспільства. У цьому плані підручник Гидденса вигідно відрізняється від усіх існуючих російською мовою підручників з соціології.

Автор методологічно вдало поєднує систематичний та історичний підходи: вивчення кожної проблеми передує виклад поглядів на неї класиків соціології. Підручник, безумовно, сучасний не тільки з точки зору теоретичної розробки проблем, але і з точки зору міститься в ньому фактичного матеріалу. Мова йде про теоретичному та емпіричному відповідності змісту підручника новітньому стану суспільства.

Рекомендується соціологам - дослідникам і викладачам, студентам і аспірантам, що спеціалізуються в галузі соціології, а також широкому колу читачів.

Фролов С.С Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с. 1994

Розглядаються основні поняття і концепції соціології, які дають уявлення про соціальні структурах і процесах, що відбуваються в суспільстві, цілі і завдання соціології, сприяють формуванню цілісного образу навколишнього соціального світу. Пропонований матеріал є результатом узагальнення ідей і концепцій багатьох вітчизняних і зарубіжних підручників, монографій, а також ідей і розробок, виконаних автором. Матеріал представлений в доступній для вивчення формі.

Для студентів вищих навчальних закладів.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua