Головна
ГоловнаCоціологія → 
Першоджерела з соціології
першоджерело З СОЦІОЛОГІЇ
Южаков, С.Н. Соціологічні етюди / Сергій Миколайович Южаков; вступ, стаття Н.К. Орлової, складання Н.К. Орлової і БЛ. Рубанова. - М.: Астрель. - 1056 с. 2008

Сергій Миколайович Южаков (1849-1910) - найбільший російський соціолог, економіст, публіцист, «ліберальний народник» (згідно характеристиці догматичного марксизму) відноситься до числа тих дореволюційних вчених, які свого часу були володарями дум цілого покоління, а потім майже на сторіччя були віддані забуттю. Досі російський читач мав можливість ознайомитися з ідеями С.Н. Южакова тільки по так званим вторинним джерелам. Однак багато з цих ідей (наприклад, програмні вимоги, пов'язані з реорганізацією селянського банку, проблемами регулювання орендного питання тощо) не втратили свого актуального значення і в наш час і цілком заслуговують на увагу тих допитливих читачів, яким небайдуже минуле і майбутнє Росії.

В даний том увійшли основний соціологічна праця С.М. Южакова «Соціологічні етюди» (1891 - 1896) і ряд статей з соціології; в особливі розділи виділені критичні відгуки на його праці та автобіографічні матеріали. Видання забезпечене великими коментарями, а також покажчиком імен та цитованої літератури. Є бібліографія праць С.Н. Южакова.

Спенсер Герберт Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). 1997
Г.Спенсера (1820-1903) називають першим філософом вікторіанської Англії. Він в інтелектуально-систематичній формі висловив вікторіанську епоху так само, як, скажімо, Ч.Диккенс, в літературно-мистецької. Г. Спенсер вважав, що розвиток знань, успіхи філософії, науки і техніки в кінцевому рахунку забезпечать перемогу над труднощами сьогодення. Головним його прозрінням, пронизливим і об'єднуючим всю пропоновану їм наукову картину світу, виявляється вчення про еволюцію. Не претендуючи на кінцеве пояснення причин еволюції, він намагається розкрити її універсальні форми і закономірності перебігу, у своїх найбільш загальних рисах властиві розвитку неживої і живої природи, суспільства і людського індивідуума.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua