Головна
ГоловнаCоціологіяЕкономічна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Костюк Володимир Миколайович. Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с., 2001 - перейти до змісту підручника

5.4 Інтелектуальний капітал

Розгляд у єдиному контексті людського, структурного та клієнтського капіталів веде до поняття інтелектуального капіталу (див. Едвінссон і Мелоун, 1997, с. 434). Для кращого розуміння сенсу цього поняття необхідно розібратися в структурі активів фірми.
Активи - це вся власність компанії, піддатлива грошовій оцінці. Існують чотири види активів, три з яких конкретні і вимірні, а четвертий знаходить конкретність і піддається виміру тільки після її продажу.
Перший вид активів - поточні активи, які можуть бути використані або реалізовані протягом року (товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість).
Другий вид активів - основні фонди у формі промислового обладнання та майна з терміном служби більше року. На кожен звітний період з вартості основних фондів списується певний відсоток, тобто виробляється певна нарахування зносу (амортизація) активів, вартість яких розподіляється на весь період їх служби. Це відбивається у всіх наступних балансових звітах.
Третім видом активів є інвестиції (в акції, облігації і т. п.). Вони менш стійкі, ніж перші два види активів, але їх можна систематично оцінювати за ринковою вартістю.
Четвертий вид активів - так звані невловимі активи. До них відносять торгові марки, патенти, авторські та інші права, сталість клієнтури, стратегічне бачення перспектив компанії, творчий потенціал працівників компанії і взагалі все те, що забезпечує конкурентну перевагу компанії на ринку. Інакше кажучи, невловимі активи безпосередньо пов'язані з інтелектуальним капіталом фірми. Вартість інтелектуального капіталу утворює основну частину вартості невловимих активів.
Інтелектуальний капітал лише частково піддається обліковій оцінці, його «справжня» вартість стає відомою лише в момент продажу підприємства. Тим часом, вартість невловимих активів може значно перевищити вартість активів усіх інших видів, створюючи значну відмінність між ринковою та балансовою вартістю компанії. Так, коли в 1995 р. IBM поглинула Lotus, її ринкова ціна (3,5 млрд дол) в 15 разів перевищувала її балансову вартість (230 млн дол) завдяки тому, що вона зуміла залучити мільйони клієнтів, успішно розробляла нові перспективні продукти , що дозволяють зберігати стійке положення на ринку.
З чисто бухгалтерської точки зору позитивна різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю компанії є «добра воля» покупця. Вона відображає суб'єктивні оцінки невловимих активів фірми покупцями її товарів і агентами фондових ринків. У цих оцінках важко відокремити реальне підвищення конкурентоспроможності компанії від навіяних рекламними акціями суб'єктивних чи просто помилкових уявлень. Немає жодних підстав вважати, що оцінка інтелектуального капіталу фірми за допомогою «доброї волі» покупця є «об'єктивно правильною». Однак ринок має здатність коригувати власні «неправильні» оцінки по мірі отримання додаткової інформації.
Можна говорити також про певну загальної тенденції формування таких оцінок. Що виникає при пануванні недосконалої конкуренції систематичне використання знань як ресурсу призводить до того, що відбувається зменшення відносної значущості матеріальних основних фондів, зростає значимість «невловимих» нематеріальних активів (основні фонди дематеріалізуются). Цей процес відбувається у всіх галузях, в тому числі чисто індустріальних. Так, в 1982 р. частка матеріальних активів у загальній ринкової вартості всіх обробних і гірничодобувних компаній США становила 62,3%, в 1992 р. вона впала до 37,9%.
Для одного і того ж відрізка часу вірна інша закономірність: частка матеріальних активів у сукупних активах Корпорації тим менше, чим більше частка інформаційної складової у вироб водимо продукції. Так, на листопад 1996 матеріальні активи IBM становили 16,6 млрд дол при загальній ринкової капіталізації компанії в 70700000000 дол, а матеріальні активи Microsoft становили 930 млн дол при загальній капіталізації компанії, рівний 85500000000 дол . (Блейр, 1995).
Посиленню цієї тенденції сприяє і перехід від вертикальної структури компанії до переважання в ній горизонтальних зв'язків. Вертикальна інтеграція, при якій компанії розробляють, виробляють і просувають на ринок зроблені ними самими продукти,
змінюється передачею різних виробничих функцій купують комерційну самостійність відділенням, тоді як основоположна інформація і найбільш цінні нематеріальні активи зосереджуються в головний корпорації . Материнська компанія прагне зосередити в своїх руках в першу чергу інтелектуальний капітал. Цьому сприяє і розвиток Інтернету, яке робить такі сфери, як логістика, он-лайнові послуги, дизайн і маркетинг важливішими, ніж власне виробництво.
Звільнення балансів від значної частини матеріальних (основних) фондів робить ресурси в грошовій формі більш рухливими, сприяючи цим більш ефективному функціонуванню капіталу. Відбувається часткова заміна товарно-матеріальних запасів інформацією, а основних фондів - знаннями. Це дозволяє збільшувати майбутню прибутковість, а тим самим і поточну ринкову вартість компанії. Остання у все більшій мірі починає залежати від величини інтелектуального капіталу, що дозволяє зберегти присутність на ринку в невизначеному майбутньому. А чи не від обсягу продажів, який сьогодні може бути значним, а завтра раптово різко впасти.
Ситуацію може ілюструвати наступна таблиця дворічної давності, в якій всі величини дані в млрд дол (Експерт, 1998, № 34, с. 7):

Корпорація

Капіталізація

Обсяг річних продажів

Ford Motors

50,9

150

Dell Computer

63,3

15,2

Intel Соф .

119,6

24,6

Microsoft

250

14,5


Найбільшою капіталізацією за цими даними володіла фірма Microsoft, що мала найменший обсяг продажів.
Традиційна точка зору зводиться до того, що ринкова вартість компанії Microsoft переоцінена і тому буде падати, а ринкова вартість Ford Motors недооцінена і в майбутньому буде зростати. Однак з урахуванням невизначеності майбутнього поточний прибуток корпорацій не може служити гарантією їх майбутніх доходів. Тому із зростанням невизначеності майбутнього зникає пряма залежність між обсягом продажів і величиною ринкової капіталізації фірми. Цілком може виявитися, що через деякий період часу перерахована
в наведеній таблиці п'ятірка лідерів може істотно змінитися, але збережеться тенденція, згідно з якою чим неопределеннее майбутнє, тим вагомішим внесок інтелектуального капіталу в капіталізацію фірми і тим мінливіший сама величина капіталізації.
Дійсно, інтелектуальний капітал, як було показано, є нестабільною величиною і по суті являє собою персоніфіковану вартість фірми, залежну від уподобань всіх учасників ринку капіталу. Вона цілком аналогічна інноваційної вартості товарів і послуг, але може змінюватися ще швидше. Переваги інвесторів на ринку капіталу можуть змінюватися щодня (і навіть частіше) під впливом величезної кількості чинників. Наприклад, після того, як американський суд визнав в квітні 2000 р. компанію Microsoft монополістом, її акції миттєво впали на 14-15%, капіталізація компанії знизилася з 552 до 472 млрд дол Впали акції й інших високотехнологічних компаній.
Вартість корпорації, що володіє інтелектуальним капіталом, стає змінною суб'ектівірованной величиною, яка може значно відрізнятися від фундаментальної («об'єктивною», або «істинної») оцінки її вартості. Остання являє собою дисконтовану величину майбутнього прибутку корпорації, вираховуємо в припущенні про збереження ринку, на якому ці прибутки будуть отримані. Але саме це припущення сумнівно в умовах недосконалої конкуренції. Ринок змінюється настільки швидко, що невідомими стають не тільки майбутні прибутки, а й склад учасників.
Проблематичною для фірми стає сама її можливість залишитися на ринку в майбутньому. Якщо ця можливість зберігається, то ринкова капіталізація фірми може виявитися значною незалежно від величини її поточних доходів. Фундаментальна оцінка вартості корпорації, заснована на дисконтуванні її майбутніх доходів, тут принципово непридатна. Наприклад, збиткова фірма еВіу (система електронної торгівлі) нещодавно коштувала на ринку 40 млрд дол Так високо ринком оцінювалося те, що завдяки зусиллям цієї фірми створено найбільший споживчий ринок. Саме за створення ринку, а не за створення продукту або технології, багато інтернет-фірми, що продають частину своїх акцій, отримують гроші.
Найбільшою капіталізацією (на одиницю вкладеного капіталу), володіють, як виявилося, інтернет-компанії, які часто взагалі не приносять доходу або є збитковими, зате володію здатністю намацувати шляхи, що ведуть до створення нових ринків. Однак при несприятливому повороті подій їх капіталізація мо же миттєво впасти до нуля. Американський фондовий ринок дае численні приклади таких паденій.Трудно оцінити виникнення нового ринку, але ще важче з'ясувати, хто отримає на цьому ринку найбільший прибуток. Прецеденти добре відомі. Сто років тому залізницям не вдалося стати надприбутковими підприємствами, хоча загальнонаціональні ринки з'явилися саме завдяки їм. Якщо хто крупно і розбагатів, так це Карнегі та Рокфеллер - поставщики стали для рейок. Історія може повторитися. Цілком можливо, що інтернет-сектор через 10 років буде коштувати десятки або навіть сотні мільярдів доларів, але визначити зараз майбутніх лідерів цього сектора абсолютно неможливо. Немає жодних аргументів на користь того, що ними будуть сьогоднішні лідери мережевого бізнесу, скажімо, Yahoo! (Вакуленко, 2000).
Як багаторазово зазначалося в першому розділі, при значних темпах еволюції точно оцінити майбутнє, що виходить за рамки короткого горизонту видимості, принципово неможливо. Це повністю відноситься до оцінок вартості корпорацій, що залежить від результатів їхньої майбутньої діяльності. Наприклад, корпорації Microsoft і Cisco Systems, що володіють сьогодні найбільшою капіталізацією, 12 років тому аж ніяк не були лідерами інформаційних технологій. Найбільш процвітаючими в цій області були тоді фірми Ashton-Tate і Digital Research, які зараз не коштують нічого. Схожа доля може спіткати і нинішніх лідерів. Тому конкретна ринкова оцінка величини капіталу фірми з великою інтелектуальної складової є досить ризикованою і досить невизначеною.
Величезне вплив інтелектуального капіталу на ринкову вартість фірм призводить до трьох фундаментальним наслідків. По-перше, для компаній з великою часткою інтелектуального капіталу не стільки прибутковість визначає капіталізацію, скільки капи-{талізаціі визначає прибутковість. Чим більше капіталізація, тим I більше дохід, що отримується від продажу частини швидко зростаючих у ціні I акцій. Це одна з причин, по яких прибутковість фірм, вироб-| водящих інформацію і мережеві послуги, зростає швидше прибутковості I фірм, обтяжених значними матеріальними активами.
I Коли традиційні корпорації усвідомили це, вони зробили I спроби поглинання інтернет-компаній. Але було вже пізно. Ha
ll приклад, авіакомпанія, яка бажає продавати квитки он-лайн, не може Г купити торгує квитками сайт Priceline / com, так як ринкова сто-I імость останнього дорівнює вартості найбільшої американської авіа-I компанії American Airlines.
IДругая причина - це гігантські витрати, необхідні для за-
I пуску власної мережевої фірми. Реальний сектор повинен платити | зарплату готівкою, тоді як мережеві фірми платять її своїми би-) 'будів зростаючими акціями. У США з'явилися тисячі мультймілліо-| неров, які володіють акціями інтернет-фірми, в якій вони працюю т.
Це управлінці, фахівці з комп'ютерів, секретарі. Тому традиційним компаніям вкрай важко переманити фахівців з комп'ютерних технологій мережевого сектора, яким доводиться пропонувати дуже високу зарплату.
У підсумку саме час говорити про те, що освічені недавно інтернет-компанії незабаром почнуть скуповувати найпривабливіші корпорації реального сектора. Наприклад, для мережевих магазинів привабливо купити комерційні банки з розвиненою мережею філій і стабільним картковим бізнесом. Тоді всі клієнти банку автоматично стають клієнтами віртуального магазину, а інфраструктура кредитної організації може прискорити розрахунки між покупцями і продавцями. Відкриваються перспективи щодо використання різних знижок і перехресних продажів. Аналогічна ситуація виникає на телекомунікаційному ринку, на ринку розваг тощо Збільшуються темпи зростання мережевих фірм не залишають сумнівів, що в разі збереження нинішніх тенденцій в американській економіці інтернет-компанії вже найближчим часом могуг почати масову скупку реальних активів (див. Резник , 2000).
По-друге, інтелектуальний капітал може існувати не тільки в комерційних структурах, а й в некомерційних організаціях, що не володіють капіталом у звичайному сенсі. Тому способи оцінювання інтелектуального капіталу дають можливість оцінити з позицій ринку результати будь-якого виду колективної і індивідуальної діяльності.
 По-третє, широке використання інтелектуального капіталу істотно змінює динаміку отримання прибутку, оскільки для інтелектуального капіталу характерна зростаюча, а не спадна гранична прибутковість. Інакше кажучи, за інших рівних умов, додавання нової одиниці фізичного капіталу зменшує її внесок у створення доданої вартості, тоді як додавання нової одиниці інтелектуального капіталу збільшує її внесок у створення доданої вартості.
 Ця обставина принципово важливо. При великих обсягах інтелектуального капіталу «потрібні великі початкові вкладення в наукові дослідження, розробки та обладнання, але приріст виробництва після початку реалізації обходиться відносно дешево ... Витрати виробництва у міру випуску дедалі більшої кількості високотехнологічних продуктів знижуються, а прибуток від їх використання, навпаки, збільшується »(Артур, 1994, с. 3). Не дивно тому, що сектори економіки, засновані на використанні або розробці природних ресурсів (сільське господарство, гірничодобувна промисловість), як і раніше відчувають на собі дію закону спадної прибутковості, тоді як галузі, немислимі без використання великого інтелектуального капіталу (виробництво комп'ютерів, ракет, літаків , програмного забезпечення, волоконної оптики і т. п.), характеризуються зростаючою, хоча і вельми варіативної, граничної прибутковістю.
 Зростаюча на великих, але вкрай мінлива на малих інтервалах часу, гранична прибутковість інтелектуального капіталу (будь-якого капіталу, що має досить велику інтелектуальну складову) приводить завдяки розглянутим наслідків, до виникнення фундаментального і принципово нового макроекономічного ефекту інноваційної піраміди, який буде розглянуто в кінці цієї глави .
 5.5 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.4 Інтелектуальний капітал"
 1. § 3. Людський капітал
    капітал у первинному значенні слова. Голова худоби була заходом Стомость, засобом обміну і платежу, скарбом, нарешті. Худоба плодився і розмножувався, відбувалося самозростання капіталу. Звідси неважко було зробити висновок, що людина - також
 2. Стаття 7. Статутний капітал товариства
    капітал товариства складає ___ руб. 7.2. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. 7.3. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним
 3. Імперіалізм
    капіталізм, вища і остання стадія капіталізму, переддень социалисти-чеський революції. Основними ознаками імперіалізму є (за В.І.Леніну): концентрація виробництва і капіталу до ступеня створення монополій; злиття банківського капіталу з промисловим і створення фінансового капіталу; вивіз капіталу в інші країни; утворення міжнародних монополістичних союзів капіталістів, що ділять
 4. 4. Передача виключних прав у спільне майно товаришів і до статутного (складеного) капіталу господарського товариства (товариства)
    інтелектуальної власності (патент, об'єкт авторського права, включаючи програму для ЕОМ, і т. п.) або ноу-хау. Однак в якості внеску може бути визнано право користування таким об'єктом, передане товариству або товариству відповідно до ліцензійним договором, який повинен бути зареєстрований в порядку, передбаченому законодавством "(абз. 2 п. 17). Дане роз'яснення зняло
 5. Капітал
    капіталу вивів К.Маркс: Д - Т - Д ', де Д - гроші, Т - товар, д'-сума грошей з приростом, яке і є додаткова вартість. Цей процес означає перетворення простого товарного виробництва на капіталістичне. Джерелом прибутку є присвоєння капіталістом надлишку вартості, створеного неоплаченою працею найманих робітників понад вартість їх робочої сили. Виробництво і привласнення
 6. 3.8 Фінансовий план
    капітал 210 тис. руб. Позиковий капітал у формі лізингу 167500 руб. Кошти йдуть на купівлю обладнання. Щорічні лізингові платежі становлять 15% від первісної вартості обладнання, т.е.25125 руб. Період дії договору становитиме 5
 7. 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу
    капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному фонді) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку. Особливості реєстрації банку за участю іноземного капіталу полягають у необхідності надання розширеного пакету документів у порівнянні з банками, заснованими на 'капіталі резидентів України.
 8. Меггс П. Б., Сергєєв А. П .. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с., 2000
    інтелектуальної власності і коротко характеризуються його основні інститути - авторське і патентне право, правова охорона товарних знаків і інших засобів індивідуалізації, інститут комерційної таємниці та ін. Їх аналіз ведеться як з позицій вимог основних міжнародних угод у розглянутій області і прийнятого в світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності,
 9. Інвестиції в людський капітал.
    капітал "(1964 р.). Людський капітал - це наявний у кожного запас знань, навичок, мотивацій. Капіталом є будь-який актив, що генерує потік майбутніх доходів. Розвиток здібностей працівника вимагає значних витрат ресурсів і, подібно фізичному капіталу, вони забезпечують власникові більш високий дохід. Людський капітал втілений в людині і не може від нього отчуж-датися.
 10. 1. Трактування виняткових прав як інтелектуальної власності в чинному ЦК
    інтелектуальної діяльності, так і на прирівняні до них засоби індивідуалізації отримала в ГК узагальнене найменування "інтелектуальна власність". 1 Див: Дозорців В. А. Нова ера в охороні виняткових прав / / Право і економіка. 1995. № 15/16; Дозорців В. А. Коментар до схеми "Система виняткових прав" / / Дело и право. 1996. № 4 і 5. В інших законах такі результати творчого
 11. 10. Вимоги до порядку формування статутного фонду комерційного банку
    капіталу комерційного банку відбувається у порядку, визначеному Законом України "Про господарські товариства", шляхом емісії та придбання акціонерами акцій - для комерційних банків, що створюються у формі акціонерних товариств, шляхом внесення вкладів учасників - для банків, що створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Однак спеціальним банківським законодавством до формування
 12. 4. Африканська організація з інтелектуальної власності
    інтелектуальної власності, в рамках якої створена єдина патентна служба для низки африканських країн. По суті справи, вона займається видачею патентів, що діють в кожній з цих країн
 13. Втрати людського капіталу в 1990-і і 2000-і рр..: Порівняльний аналіз даних опитувань 1994 та 2006 гг.7
    капіталу за двома опитуваннями на підставі трьох індексів: індексу освіти, індексу організаторських і підприємницьких здібностей та індексу характеристик сім'ї. Найважливішим для нас є питання відтворення людського капіталу, тому ми аналізуємо одні й ті ж вікові групи. Як видно з табл. 11.6, рівень людського капіталу в розрахунках за порівнянною методикою в 1994 р.
 14.  § 3. Статутний капітал, власні кошти та залучені кошти кредитної організації
    капітал, власні кошти і залучені кошти кредитної
 15. Стаття 12. Фонди і чисті активи товариства
    капіталу. Резервний фонд товариства формується шляхом обов'язкових щорічних відрахувань до досягнення ним встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути менше 5% чистого прибутку до досягнення встановленого розміру. Резервний фонд товариства призначений для покриття його збитків, а також для погашення облігацій суспільства і викупу акцій товариства у випадках відсутності інших засобів.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua